Dumni z Niepodległej!

Msza za Ojczyznę w szydłowieckiej farze, przemówienie burmistrza przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, kilkadziesiąt delegacji składających kwiaty przy pomniku twórcy Niepodległej Rzeczpospolitej, warta honorowa Związku Strzeleckiego i liczni szydłowianie świętujący Dzień Niepodległości: tak w telegraficznym skrócie przebiegała dzisiejsze Święto Odzyskania Niepodległości w Szydłowcu.

Uroczystą mszę świętą celebrował ks. kanonik Adam Radzimirski. Kazanie wygłosił ks. krzysztof Nowosielski, zachęcał w nim do ucziwej, rzetelnej postawy życiowej, do postawy zainteresowania bliżnim. Dzielenia się darem swej pracy i życia i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zachęcał do wkorzeniania się w naród i polskość, przeciwnie do lansowanych krzykliwych haseł pseudomodernistów. Zachęcał do narodowej i chrześcijańskiej dumy. Liturgię mszy świętej uświetniła swą grą Miejska orkiestra Dęta i śpiew Haliny Winiarskiej.

Po mszy świętej licznie zebrani w pochodzie ze sztandarami, z pododziałem strzelców Związku Strzeleckiego przemaszerowali na Skwer Marszała Józefa Piłsudskiego. Tam modlitwy za poległych w walce o wolność i Niepodległość Polski - poprowadził ks. proboszcz A. Radzimirski.

Przemówienie następnie wygłosił gospodarz miasta burmistrz Andrzej Jarzyński. Przypomniał o zamierzeniach samorządu miejskiego dotyczącego rewitalizacji szydłowieckiej Starówki i Zamku. Zachęcał do wspólnej pracy na rzecz naszego miasta i powiatu, na rzecz Niepodległej Ojczyzny. Pogratulował przy tym Ewie Kopacz -mieszkance Szydłowca - wyboru na tak ważne stanowisko publicznego, na jaki jest urząd Marszałka Sejmu RP.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w hołdzie jemu i wszystkich Polakom, którzy przyczynili się do odzyskania w 1918 roku Niepodległości.


Dodaj Komentarz