Cech rzemieślniczy zaprasza

Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych, przyuczenia do zawodu osób dorosłych, możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, mistrzowskich, czeladniczych oraz pedagogicznych. Kursy BHP w zakresie pierwszej pomocy, z branży budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, fryzjerskiej i wiele innych oferuje Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu przy ul. 1-go Maja 5.

– Dzisiejszy Cech jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, zakłady kamieniarskie, fryzjerskie, mechaniki pojazdowej, rzeźnicko-wędliniarskie, piekarnie, zakłady ślusarskie, stolarskie, cukiernicze, budowlane, gastronomiczne i handlowe z gminy Szydłowiec i nie tylko. Cech posiada osobowość prawną, zarejestrowany jest w KRS jako Stowarzyszenie, działa na podstawie Ustawy o rzemiośle – mówi Marcin Pawlak starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.

– Obecny Zarząd został powołany w roku 2010 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ukonstytuował się w składzie: starszy Cechu Marcin Pawlak, podstarszy Cechu Mieczysław Podgórski, skarbnik Piotr Sokołowski, sekretarz Marek Janczyk, członek Zarządu Kamilla Ludew, zastępca członka Zarządu Anna Jastrząb – dodaje M. Pawlak. Cele , jakie przed sobą stawia Cech, ale również w ramach przynależności Cech oferuje to: reprezentowanie interesów rzemieślników, kupców i przedsiębiorców na zewnątrz, wobec organów administracji państwowej i innych. Organizowanie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych, przyuczenia do zawodu osób dorosłych; nadzór i opieka nad przebiegiem przygotowania zawodowego; refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek ZUS, przygotowanie wniosków, pomoc w sporządzeniu dokumentacji kadrowej pracowników. Pracodawcy, który wyszkoli ucznia w zawodzie przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

– W naszym Cechu Rzemiosł Różnych umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych, mistrzowskich i czeladniczych oraz zdobycie kwalifikacji pedagogicznych. Ponadto organizujemy kursy BHP w zakresie pierwszej pomocy, z branży budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, fryzjerskiej i inne według zapotrzebowania. Wybrane kursy są realizowane i dofinansowane w ramach projektów unijnych. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest wydane zaświadczenia oraz dyplomu honorowanych w UE – informuje Starszy Cechu.

– Jako Cech i zrzeszeni przedsiębiorcy rzemiosła, bazując na doświadczeniach pokoleń Mistrzów, kultywujemy ich tradycje i zwyczaje, szkolimy uczniów, uczymy ich rzetelności w wykonywaniu zawodu, uczymy zasad zdrowej konkurencji. Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie obejmującym zakres działania naszego Cechu – zakończył M. Pawlak.

Rzemiosło sięga swymi korzeniami czasów wczesnopiastowskich, kiedy to zaczęły wyodrębniać się grupy ludzi zajmujących się wyrobem produktów, dających im osobny zawód. Na terenie Szydłowca Cechy powstały z chwilą nadania mu praw miejskich przez Kazimierza Jagiellończyka w 1470 roku. Szczególny rozwój rzemiosła i Cechów przypada na XVI i XVII wiek. Obok działającego Cechu kamieniarzy w tamtych czasach istniały także Cechy: kupiecki, kowalski, szewski, kuśnierski, kołodziejski, tkacki i krawiecki.

W roku 1984 dzięki działaniom Komitetowi Założycielskiemu w składzie: Marian Orzechowski, Zygmunt Janczyk, Władysław Pochylski, Ryszard Krakowiak zwołano zebranie ogólne rzemieślników z terenu miasta i gminy Szydłowiec. 16 grudnia 1984 roku w gmachu Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec zatwierdzono celowość powstania Cechu w Szydłowcu, wyznaczono także datę Zjazdu Założycielskiego na dnia 20 stycznia 1985 roku. W tym dniu wybrano pierwsze władze Cechu – starszym Cechu został Jerzy Jedliński.


Komentarze

Rzemieślnik22 Nov. 2011, 08:20 # 1

reprezentacja się przyda bo gminne podatki w od nowego roku w górę, gmina Szydłowiec szuka kasy. Strzeżcie się szarostrefowcy z miarami biegają! Placący podatki westchnijcie ciężko, bo rząd polsko-europejski to i owo i wam przyszykuje


Mariola Grzęda22 Nov. 2011, 16:17 # 2

Szanowni Państwo.

Jako doradca pożyczkowy Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie oferuję pożyczki na działalność gospodarczą oraz osób które zamierzają ją rozpocząć

Pożyczki udzielane są na: -działalność gospodarczą prowadzoną w miejscowościach do 20 tyś mieszkańców -działalność pszczelarską, dla pasiek nie mniejszych niż 10 uli -usługi turystyczne i agroturystyczne na terenach wiejskich - uprawę ziół.

Warunki udzielania pożyczki -NIEOPROCENTOWANE !!!!!!!!!!! -prowizja 3 % kwoty pożyczki -maksymalna kwota pożyczki do 10 000 zł -okres spłaty pożyczki do 24 miesięcy

Doradca pożyczkowy Fundacji Wspierania Wsi Mariola Grzęda Radomska 37 26-500 Szydłowiec Tel 698 626 384 : 518 375 158 http://www.fww.org.pl/


Dodaj Komentarz