Stypendystka z „Sienkiewicza”

Z rąk Doroty Sokołowskiej dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie Tamara Pielas 16 listopada otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Tamara jest uczennicą klasy III B szydłowieckiego „ogólniaka”.

Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów odbyło się 16 listopada w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Tamara Pielas jest uczennica klasy rozszerzonym zakresie nauczania biologii, chemii i fizyki. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce w szkole (w r. szk. 2009/2010 uzyskała średnią ocen 5,21, w minionym roku szkolnym 5,08).

Tamara jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, osiągającą najwyższe wyniki w nauce z języków obcych (ocena celująca z języka włoskiego i łacińskiego) oraz przedmiotów humanistycznych (ocena celująca z języka polskiego i historii). Interesuje się również sportem, literaturą i historią XX wieku. Gra w szkolnej drużynie siatkówki, wielokrotnie reprezentowała szkołę i klasę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W ubiegłym roku szkolnym zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Języki literatury” oraz wyróżnienie w konkursie „Mój powiat – miejsce niezwykłe”. Dwukrotnie była finalistką w Szkolnej Sesji Popularnonaukowej. Od kilku lat poszerza swoją wiedzę z języka angielskiego i włoskiego w szkole językowej. Aktualnie przygotowuje się do XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.


Może być czad!

Choć rozpoczęcie sezonu grzewczego dawno za nami straż pożarna przypomina o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla potocznie nazywany „czadem”. Warto zatem przypomnieć, jakie potencjalne niebezpieczeństwo niesie ze sobą ogrzewanie domostw własną instalacją grzewczą.

– Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów – informuje Bartłomiej Wilczyński, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu.

– Jeżeli używamy węgla i drewna, należy dokonywać okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku – dodaje.