Gratulacje dla Zbigniewa Stępnia

W związku z otrzymaniem tytułu "Lekarza Roku 2010 Powiatu Szydłowieckiego" przez doktora Zbigniewa Stępnia, lekarza rodzinnego z Majdowa delegacja Samorządu Powiatowego w Szydłowcu przekazała Panu Doktorowi gratulacje.

Dziękujemy za serce i niesienie pomocy swoim pacjentom oraz kierowanie Ośrodkiem Zdrowia w Majdowie – mówili przybyli do Majdowa przedstawiciele Powiatu.

W delegacji powiatu wzięli udział: Marek Sokołowski przewodniczący, Adam Wlazło wiceprzewodniczący, Cezary Sierawski przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, Dorota Jakubczyk skarbnik powiatu i Dariusz Kucharski naczelnik Biura Rady.


Publikacje dla Związku Strzeleckiego

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu w Szydłowcu a Związkiem Strzeleckim Oddział Szydłowiec zawartym w zakresie propagowania wśród młodzieży wychowania patriotycznego i obywatelskiego Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wicestarosta Roman Woźniak przekazali na ręce Romana Burka Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego 7 publikacji Małgorzaty Wiśniewskiej „Związek Strzelecki 1910-1939”. W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Wlazło.

Spotkanie odbyło się 28 lutego br. w Biurze Rady Powiatu w Szydłowcu.

Dziękuje Panu Przewodniczącemu i Panu Wicestaroście za przekazanie nam tych publikacji. Będą one dla nas bardzo przydatne i pożyteczne. Przekaże je naszym członkom przy najbliższej ważnej okazji – mówił Roman Burek


Konferencja w Starostwie

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprosił przedstawicieli gmin powiatu szydłowieckiego oraz przedsiębiorców na spotkanie na temat Lokalnego programu promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia w powiecie szydłowieckim Spotkanie odbyło się 25 lutego b.r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Celem jego było podsumowania projektu badawczego "Badanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opracowanie prognozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 roku" realizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w latach 2009-2011 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zbadanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych Mazowsza i opracowanie ich prognozy do 2013 r. oraz opracowanie programu poprawy produktywnego wykorzystania zasobów pracy, zaproponowanie systemu środków i metod tworzenia nowych miejsc pracy adekwatnych do rosnącej podaży pracy i potrzeby poprawy stopnia wykorzystania tych zasobów w celu osiągnięcia priorytetowego celu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tylko analiza problemów rynku pracy i wskazanie możliwych rozwiązań może pomóc w osiągnięciu tego celu.


Halowy turniej piłki nożnej

26 lutego 2011 roku w hali sportowej ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Prezesa MKS „Szydłowianka”. Był on zwieńczeniem akcji prowadzonej przez „Szydłowiankę” w okresie od 14 do 27 lutego propagującej zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek oraz zasady fair play w rywalizacji sportowej.

Turniejowa rywalizacja przebiegała w dwóch grupach wiekowych:

1) szkoły gimnazjalne rocznik 1995-1997 (odpowiednik trampkarzy starszych), 2) szkoły ponadgimnazjalne rocznik 1992-1994 (odpowiednik juniorów). W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 1. PG Nr 2 – II zespół – 6 pkt. 2. PG Nr 1 – 3 pkt. 3. PG Nr 2 – I zespół – 0 pkt.


Tagi:

Aktywni w Sadku

Sadek to jedna z większych ( blisko tysiąc mieszkańców) miejscowości w gminie Szydłowiec, słynąca od lat z dużej społecznej aktywności. Dowodem tego jest choćby znany w kraju bieg uliczny, organizowany corocznie w czerwcu od 22 lat.

Silne zaangażowanie mieszkańców jest motorem nowych pomysłów, co potwierdza choćby spotkanie mieszkańców Sadku w miejscowej Szkole Podstawowej w niedzielne popołudnie 27 lutego. Przybyło na nie 29 mieszkańców, a poprowadziła dyrektor PSP Anna Limanin.

Zebranie miało charakter konsultacji dotyczących budowy ( w ramach funduszu sołeckiego) przyszkolnego amfiteatru oraz ewentualnego przejęcia od gminy Szydłowiec na potrzeby społeczności wiejskiej nieużywanego starego budynku szkoły.


Tagi: ,

Ludzie Boga zaatakowani w Egipcie

Egipskie wojsko brutalnie zaatakowało dwa koptyjskie klasztory. 3 mnichów i 6 pracowników zostało rannych. 7 tys. koptów zaprotestowało przeciw agresji. Manifestacja odbyła się wieczorem, 24 lutego przed katedrą w Kairze.

To już był drugi atak na klasztor pod wezwaniem św. Bishoy. Pretekstem do tych incydentów było wybudowanie ogrodzenia wokół klasztorów. W ostatnich dniach obiekty często padały łupem przestępców, którzy po 25 stycznia pouciekali z więzień, korzystając z panującego wówczas chaosu. Wobec bierności sił bezpieczeństwa mnisi postanowili postawić na swym terenie płot.

Obecnie, kiedy sytuacja w kraju nieco się ustabilizowała, pod klasztorami pojawiły się wozy pancerne i buldożery z nakazem rozbiórki ogrodzenia. Sprzeciwiających się temu mnichów pobito. 4 osoby zostały aresztowane: 3 mnichów oraz koptyjski adwokat, który przybył do klasztoru, aby zebrać zeznania dotyczące pierwszego ataku.


„Barwy Szczęścia” w kolorach COMESU

10 lutego w tvp2 o godzinie 20.10 na ekranach telewizorów jak co wieczór, miłośnicy seriali polskich mogli obejrzeć Barwy Szczęścia. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, jakie sceny pojawiły się na ekranie.

Dla uspokojenia nas wszystkich nie były to sceny niebezpiecznych pościgów, czy groźnie wyglądających wypadków. Odcinek 538 popularnego polskiego serialu był jak zwykle ciągiem fabuły z poprzedniego odcinka. Jednak to co w nim mogło miło zaskoczyć, to dwie sceny. Pierwsza ze spotkania Róży Cieślak (Anny Gornostaj) z Barbarą Grzelak (Sławomirą Łozińską) na ławce przy placu zabaw. I druga, spotkanie Zdzisia Cieślaka (Zbigniewa Buczkowskiego) z żoną Różą.

O ile podczas rozgrywających się dwóch scen pominąć można kwestie omawiane przez bohaterów filmu, o tyle nie sposób przeoczyć tła, które posłużyło aktorom do nagrania poszczególnych scen. Mianowicie huśtawki wahadłowej "Kasia 2" i urządzenia rekreacyjnego „Domek Tomek”, przy których Z. Buczkowski odgrywa swoją rolę, a także huśtawki „Ważki Modrej” i sprężynówki „BMX” - urządzeń Firmy z Szydłowca, obok których role zagrały Anna Gornostaj i Sławomira Łozińska.


Małżeński złoty jubileusz

17 lutego br. trzynaście par świętowało Złote Gody. Podczas mszy św. w intencji Jubilatów ks. dziekan Adam Radzimirski przypomniał myśl greckiego filozofa „Tylko ten cię kocha, kto kocha twoją duszę”. Burmistrz Andrzej Jarzyński w słowie skierowanym do uhonorowanych powiedział: „Jesteście drodzy Jubilaci wzorem dla tych wszystkich, którzy decydują się wiązać węzłem małżeńskim”.

Piękną rocznicę 50 – lecia pożycia małżeńskiego rozpoczęła msza św. w intencji Jubilatów i ich rodzin. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych: A. Jarzyński – burmistrz Szydłowca, Magdalena Szymczyk – naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego, Krystyna Bednarczyk – przewodnicząca Rady Miejskiej i Artur Łyczek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Zdrowie i uroda przemijają, dlatego dobrze zakochać się we wnętrzu człowieka, doceniając te wartości które czynią go pięknym przez całe życie. Dobrze, że zbudowaliście swoje życie na skale. Wasza wytrwałość w związku jest godna docenienia i uszanowania – powiedział podczas homilii – ks. dziekan A. Radzimirski.


Tagi: ,

Ferie, ferie i … już po feriach!

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu każdego dnia uczniowie mogli skorzystać z różnorodnych form zajęć proponowanych przez nauczycieli. Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na hali sportowej oraz wycieczki – do kina w Radomiu na film „Megamocny” i do Warszawy, na której uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi interaktywnymi zabawami w Event Club (Paintball – dla gimnazjalistów i , „broń” laserowa - dla uczniów podstawówki), a przybliżanie im historii kraju i chrześcijaństwa dała wizyta w Muzeum Ordynariatu Polowego i w kinie Cinema Park poprzez uczestnictwo w programie „Na Ścieżkach Wiary”.

Najmłodsi uczniowie licznie przybyli na pożegnanie ferii, biorąc udział w zabawie „Piżama party” zorganizowaną przez pedagoga szkolnego, któremu chętnie pomagali uczniowie z gimnazjum.

Wycieczka do Warszawy odbyła się przy wsparciu ze strony Burmistrza Miasta, Andrzeja Jarzyńskiego, który udostępnił na ten wyjazd autobus szkolny, za co serdecznie dziękują uczniowie szkoły i organizatorzy wycieczki.


Odważny mówca

Jeden z mądrzejszych hierarchów polskiego Kościoła, mądry kapłan, dobry człowiek, którego trudno było nie szanować i nie cenić – tak w większości przekazów medialnych opisywano osobę zmarłego Arcybiskupa Józefa Życińskiego, pochowanego w minioną sobotę w krypcie biskupów Archikatedry Lubelskiej. Wszystkim, którzy cenili osobę Arcybiskupa przypominamy jego dokonania.

Józef Mirosław Życiński urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. po ukończeniu studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 na podstawie pracy: Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej.

W latach 1982-1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Był inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, edycji angielskiej Philosophy in Science wydawanej przez PAT, Obserwatorium Watykańskie i Uniwersytet w Tucson, oraz serii wydawniczej Philosophy in Science Library, poświęconej problematyce interdyscyplinarnej, wydawanej przez przy współpracy Obserwatorium Watykańskim. Od 4 listopada 1990 r. do 14 czerwca 1997 r. był biskupem tarnowskim.


Tagi: , ,

Bezpieczny budżet

Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Szydłowcu, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, budowa dróg powiatowych – to główne plany inwestycyjne tegorocznego powiatowego budżetu. Co więcej przewiduje jego projekt? O tym z przewodniczącym Komisji Budżetowej, radnym powiatowym, sekretarzem gminy Mirów, miłośnikiem dobrej książki Jarosławem Basiakiem.

Red. : - Jakim mianem określiłby pan zatwierdzony 11 lutego przez Radę Powiatu budżet na 2011 rok?

Jarosław Basiak: - Tegoroczny budżet można uznać za zrównoważony i bezpieczny, przygotowany na miarę dochodów, wydatków i zadłużenia, które kształtują się w następujący sposób: dochód w kwocie ok. 35 mln, wydatki 38 mln zadłużenie budżetu ok 3 mln – w granicach 15% .


Byli w białej szkole

Między 13 a 19 lutym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu zorganizowało dla młodzieży szkolnej obóz narciarski, w miejscowości Małe Ciche.

– Program pn. „Sport moją nową używką” – Biała Szkoła 2011 był realizowany już od 9 lat, zatem postanowiliśmy kontynuować to działanie. Ze względu na wysokie koszty takiego przedsięwzięcia, nie obyło się bez pomocy z zewnątrz - mówi Paweł Bloch.

– Dzięki ofiarności sponsorów mogliśmy zrealizować wyjazd za 550 zł od uczestnika obozu. W cenie wliczony był przejazd w obie strony, ubezpieczenie, nocleg, śniadania i obiadokolacje, wyciągi (całodniowe), posiłek w drodze powrotnej w restauracji McDonalds. Poza tym uczniowie, w liczbie 30 mieli możliwość korzystać z bilardu i sprzętu do tenisa stołowego, a także sauny parowej. Po męczącej jeździe na stoku, który położony był 150m od naszego lokum, mogli złożyć sprzęt narciarski do suchego i ciepłego schowka na sprzęt narciarski i odpocząć w jednym z 23 pokoi wyposażonych w łazienkę, telewizję, balkon i wygodne łóżko. Po jeździe dziennej czekały na nas atrakcje jazdy nocnej, na świetnie przygotowanym i oświetlonym stoku. Poza tym uczniowie czterokrotnie brali udział w pogadankach realizowanych przez księdza Witolda w sali gier. Wieczorem we wtorek i czwartek cała grupa brała także udział w mszy świętej, w pięknym zabytkowym kościele położonym niedaleko domu wczasowego, którą koncelebrował ks. Witold Witasek, a do mszy służyli nasi ministranci - poinformował.


Tagi: ,

Sprawy rodziny nosił w sercu

21 lutego br. w Warszawie zmarł o. Andrzej Rębacz, redemptorysta, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Był wierny doktrynie Kościoła, ale nie brakowało mu cierpliwości w wysłuchiwaniu tych, którzy mieli odmienne pomysły dotyczące spraw moralnych – wspomina Zmarłego bp Stanisław Stefanek z Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek, 24 lutego, Mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera w Warszawie. Przewodniczyć jej będzie bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny, a homilię wygłosi prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok CSsR. Potem kondukt przejdzie na Cmentarz Wolski, gdzie jest grobowiec redemptorystów. Modlitwom i konduktowi pogrzebowemu będzie przewodniczył bp Stanisław Stefanek, wieloletni przewodniczący, a obecnie członek Rady ds. Rodziny.

Przez ostatnie 15 lat o. Andrzej Rębacz kierował pracami Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Był też redaktorem kwartalnika „Sprawy Rodziny”. – Przyszedł do pracy jako doświadczony teolog moralista, duszpasterz wielu środowisk, zwłaszcza akademickich i małżeństw – wspomina bp Stefanek. Zadaniem o. Rębacza było przygotowywanie sesji dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego w diecezjach.


Dzień pamięci - wspomnienie Ojca Kolbe

70 lat temu Gestapo aresztowało ojca Maksymiliana Kolbe i osadziło w więzieniu na Pawiaku. Pół roku później franciszkanin zmarł w bunkrze głodowym w Auschwitz. W Muzeum Męczeństwa „Pawiak” w Warszawie, franciszkanie i zaproszeni goście wspominali we czwartek 70. rocznicę aresztowania o. Kolbego.

Obecnych przywitał prowincjał franciszkanów z Warszawy o. dr Mirosław Bartos. Zgromadzeni, poza udziałem we wspólnej modlitwie, wysłuchali „Męki św. Maksymiliana” na podstawie sztuki prof. Kazimierza Brauna „Maxymilianus” w wykonaniu artystów scen warszawskich: Marka Wójcickiego, Tomasza Budyty i Edwarda Bukowiana.

Ceremonia upamiętniająca osadzenie o. Maksymiliana w więzieniu na Pawiaku zakończyła się złożeniem biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Drzewo Pawiaka na dziedzińcu Muzeum. Kwiaty złożyli przedstawiciele Senatu RP, Związku Gmin Kolbiańskich, władz samorządowych województwa mazowieckiego i Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.


Prezydent Komorowski spotkał się z polską mniejszością na Litwie

Dzisiaj Litwa obchodzi Dzień Odrodzenia Państwa. W uroczystościach Polskę reprezentuje prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent już o godzinie 9.30 (czasu litewskiego) w miejscowości Mejszagoła (miasteczko w rejonie wileńskim) miał spotkanie z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. Na tym spotkaniu przybyli Polacy pytali o możliwość pomocy władz polskich, w najbardziej bolesnych problemach polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Spotkanie odbyło się w szkole średniej im. Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Przed budynkiem szkoły, Prezydenta witała polska społeczność, która zjechała się z całego rejonu wileńskiego. Wśród nich licznie przybyli uczniowie i nauczyciele, którzy radośnie zaśpiewali prezydentowi Komorowskiemu „100 lat“.

Wśród Polaków którzy uczestniczyli w spotkaniu był także ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie. Prezydent B. Komorowski powiedział, że miarą europejskości kraju jest stosunek do mniejszości narodowych. Na zakończenie zaś życzył Polakom sukcesu w nadchodzących wyborach samorządowych, które mają się odbyć 27 lutego.


Ludzie Boga

Na specjalną prośbę Radia PLUS Radom radomskie kino Helios organizuje specjalny pokaz filmu LUDZIE BOGA – zdobywcy Grand Prix i nagrody Jury Ekonomicznego ostatniego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jest to oparta na faktach historia mnichów, mieszkających w klasztorze u podnóża gór Atlas w algierskim Tibhirine.

Pokazy specjalne: 30 – 31 marca

Przez lata żyli oni w całkowitej symbiozie z muzułmańską ludnością, służąc jej i pomagając bez śladu nawracania. Kiedy w Algierii doszło do wybuchu konfliktu z islamskimi ekstremistami i eskalacji przemocy, miejscowe władze zaczęły nalegać, by cystersi opuścili Tibhirine. Film „ Ludzie Boga” stanowi świadectwo oddania mnichów i siły ich pokojowego przesłania, którym chcieli podzielić się ze światem pozostając wśród swych muzułmańskich braci: ich wiary w braterskie i duchowe porozumienie między chrześcijaństwem i islamem.


Cudze chwalicie, swego nie znacie

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Cudze chwalicie, swego nie znacie – rękodzieło artysty plastyka Aliny Czyż”, które nastąpi 18 lutego 2011 r. o godzinie 18.00 w sali wystawowej MLIM (ul. Sowińskiego 2- Zamek wejście loggią frontową). Wystawa prezentowana będzie do 20 maja br.

Na wystawie zaprezentowany zostanie całokształt pracy twórczej Aliny Czyż, artystki mieszkającej i tworzącej w Szydłowcu. Jej prace to głównie sztuka użytkowa.

Jest artystką wszechstronną, z powodzeniem próbującą sił w różnych dziedzinach sztuki od malarstwa przez haft, po wspaniałe gobeliny, makramy i witraże. Wystawa jest doskonałą okazją do poznania różnych technik artystycznych.


Powiat wnioskuje

Sprawa Prokuratury nabrała nowego tempa, świadczy o tym nadesłany dziś, a datowany 11 lutego komunikat Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego. Komunikaty Starosty, można sądzić stały się nową formą jego komunikacji ze społeczeństwem. W ostatnich 3 tygodniach jest to druga, tego typu forma wypowiedzi. Poniżej, w całości przytaczamy treść komunikatu.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Starosty Szydłowieckiego przez środowiska samorządowe, instytucje oraz mieszkańców powiatu w sprawie funkcjonowania szydłowieckiej prokuratury informuję:

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski działający w imieniu samorządu powiatowego podejmują intensywne działania zmierzające do powołania samodzielnej placówki prokuratury w Szydłowcu.


Rywalizacja o prokuraturę

Trwa wyścig o prokuraturę rejonową w Szydłowcu. Dziś na spotkaniu w Starostwie o swych działaniach na rzecz samodzielnej prokuratury rejonowej w Szydłowcu, obszernie mówił starosta Górlicki. Powiat szydłowiecki 10 lutego wystąpił z pismem w tej sprawie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Burmistrz Jarzyński też miał asa w rękawie, podobne pismo wsparte podpisami kilku wójtów wysłał już 1 lutego.

Prowadzone w Prokuraturze Generalnej od 7 grudnia prace analityczne, mające na celu analizę działania najmniejszych prokuratur okręgowych, rejonowych i ich ośrodków zamiejscowych, stały się bezpośrednim powodem do zainteresowania się środowisk samorządowych w naszym powiecie szydłowiecką prokuraturą. Los jej nie byłby zagrożony, gdyby była jednostką samodzielna organizacyjnie. Zatrudnionych jest w niej 6 prokuratorów, sęk w tym że jest ośrodkiem zamiejscowym prokuratury Rejonowej w Przysusze.

W świetle znanych założeń możliwością likwidacji zagrożone są najmniejsze prokuratury, w których pracuje od 3 do 5 prokuratorów oraz ośrodki zamiejscowe.


Kameralna już otwarta!

Pysznej kuchni polskiej, oryginalnych pizz, słodkich deserów, szaleństw kawowych jak i wielu innych podniebiennych rozkoszy, można zakosztować w nowo otwartej restauracji „Kameralna” przy ul. Radomskiej w Szydłowcu. Wczoraj w dniu otwarcia postanowiliśmy zajrzeć tam z naszym „szklanym okiem”. Co tam ujrzeliśmy?

Z zewnątrz niepozorny budynek, który można łatwo przeoczyć idąc pośpiesznie szydłowieckim „deptakiem”. Jeżeli chodzi natomiast o wnętrze... Tutaj można czuć się pozytywnie zaskoczonym. Tuż po wejściu do środka w oczy rzucają się na przemian kamienne i wykonane z drewnianych bali ściany, urozmaicone wnękami. Na sali gustowne 4-osobowe stoliczki, które przyciągnąć mogą zarówno młodych jak i starszych poszukujących miejsca do rozmowy. W dalszej części lokalu, zmierzając w kierunku baru oczom ukazują się masywne drewniane stoły i ławy które zachęcają do swobodnego pobytu. W tej sali zmienia się również klimat, przywołujący na myśl styl wiejskiej chaty, w której można sobie dobrze podjeść. W dalszej części budynku, idąc niewielkim korytarzem dochodzimy do trzeciej sali. Tutaj ku zaskoczeniu można spotkać rodziny z dziećmi. Jak się wkrótce dowiadujemy jest to sala „wiejska” przeznaczona dla rodzin.

Co więcej oferuje nowo otwarty lokal przy ul. Radomskiej? Zapytaliśmy o to szefową Restauracji „Kameralna” Ewelinę Woźniak.


Tagi:

Bal maturzystów z ZSO im Henryka Sienkiewicza

120 tegorocznych maturzystów z pięciu klas trzecich, bawiło się wczoraj na organizowanym sto dni przed maturą, balu studniówkowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Podczas oficjalnej części balu, maturzystów, nauczycieli, rodziców i gości powitał dyrektor Liceum Karol Kopycki. W imieniu Starostwa Powiatowego, będącego organem założycielskim szkoły, życzenia dobrej zabawy oraz pomyślności na egzaminach maturzystom życzyli starosta Włodzimierz Górlicki wraz z naczelnik Wydziału Edukacji Joanną Strzelecką. Życzenia wszelkiej pomyślności uczniom złożył również burmistrz Andrzej Jarzyński oraz przewodnicząca Rady Rodziców, a jednocześnie powiatowa radna Barbara Majewska.

Po okolicznych przemowach czas był ku temu, aby Poloneza można było zacząć. Ten tradycyjny taniec odbył się w 4 turach, w sali gimnastycznej przystrojonej własnoręcznie przez uczniów klas trzecich. Taniec jak zwykle cieszył się bardzo liczną oglądalnością wśród rodziców, którzy z wielką uwagą śledzili swoje córki i synów wkraczających w dojrzałość.


Tagi: ,

Zima w górach

Z szydłowieckiego Rynku dziś przed południem na wypoczynek w miejscowości Małe Ciche koło Zakopanego, wyjechała 31 osobowa grupa licealistów z szydłowieckiego Liceum.

W ramach wypoczynku prowadzone będą programy profilaktyczne, najważniejszym celem wyjazdu będzie jednak nauka i doskonalenie jazdy na nartach i desce snowboardowej.

Wyjazd szydłowieckiej młodzieży został dofinansowany z budżetu gminy Szydłowiec kwotą 2500 złotych. Łączny koszt organizacji „Zimy w Górach w Małym Cichym” oscyluje około 30 000 złotych. Opiekunami grupy są: ks. Witold Witasek, Małgorzata Przybycień, Paweł Bloch i Marek Zielonka.


Cięcia w gminnym budżecie

W piątek 11 lutego radni miejscy przyjęli budżet gminy Szydłowiec. Planowany na 2011 budżet zamknął się ujemnym wynikiem operacyjnym wynoszącym 1.730.202 zł. Naruszona została zasada zrównoważonego budżetu, polegająca na tym, że planowane wydatki bieżące nie mogły być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki. W związku z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w takim kształcie budżet nie mógł zostać podjęty przez Radę Miejską w Szydłowcu – tak opiniował projekt budżetu podczas piątkowej Sesji RM przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Wojciech Winiarski.

Jak dowiadujemy się z dalszej części opinii w trakcie posiedzeń 11, 20, 25 stycznia oraz 2 lutego 2011 roku, Komisja Budżetu dokonała analizy projektu uchwały budżetowej wraz z zaplanowanymi poprawkami wniesionymi przez burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. W trakcie pierwszego posiedzenia Komisja omówiła dochody i wydatki na Oświatę i Wychowanie, na które zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.527.053 zł a także zweryfikowano i zmniejszono o poszczególne kwoty, wydatki na:

-zakup usług remontowych – 3.000 zł -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł -zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł -podróże służbowe i krajowe – 3.500 zł -opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000 zł -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł -zakup usług pozostałych – 24.000 zł. -zadanie „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej – 339.509 zł.


Tagi:

Gazowe spotkanie

Kilka tygodni temu w wywiadzie z Mieczysławem Jackulakiem poruszyliśmy kwestię, dotyczącą doprowadzenia gazociągu do Osiedla Północ. Ostatnio w tej sprawie odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim, na którym doprecyzowano warunki gazowych przyłączy. Co zostało ustalone?

Przypomnijmy, Mieczysław Jackulak jest współzałożycielem Społecznego Komitetu Osiedlowego (os. Północ). Komitetu, który zakłada sobie prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Osiedla Północ. Oprócz budowy chodników, dróg na osiedlu, działacz podjął się kwestii budowy gazociągu, co do której po ostatnim spotkaniu pojawiły się nowe, istotne ustalenia.

17 stycznia w Urzędzie Miejskim w spotkaniu w sprawie ustalenia możliwości budowy sieci gazowej na terenie Szydłowca udział wzięli: burmistrz Andrzej Jarzyński, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Kazimierz Piotrowski, Tomasz Wiaderny z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa OZG w Radomiu, Mieczysław Jackulak, Dariusz Kujbida, przedstawiciele Społecznego Komitetu Osiedla Północ.


Dzień Chorego

9 lutego niepełnosprawni uczniowie z całej gminy Szydłowiec, uczniowie klas integracyjnych ze swoimi rodzicami, nauczycielami i szydłowieccy samorządowcy spotkali się z okazji 19. Światowego Dnia Chorego.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992, w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na swoje życie. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni (1P 2,24). Widzieć człowieka cierpiącego oczami kontemplacji".

Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej szydłowieckiej „Jedynki”. Burmistrza Szydłowca reprezentował Bolesław Boruszewski, niepełnosprawne dzieci odwiedzili: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Łyczek, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Irena Świątkiewicz-Woda, obecne były wicedyrektorki PSP Nr 1 Urszula Bugaj i Grażyna Olesińska. Goście złożyli dzieciom i ich rodzicom serdeczne życzenia. Jadwiga Kopycka, kierownik Miejskiego Centrum Informacji, zajmująca się z ramienia gminy sprawami uczniów niepełnosprawnych, witając wszystkich, zacytowała słowa Jana Pawła II:


Tagi: ,

Nerwy w PUP-ie

- Proszę pana w Urzędzie Skarbowym, kiedy przychodzi czas rozliczeń potrafi się przydzielić dodatkowych pracowników do obsługi, aby formalności mogły przebiegać sprawnie a tutaj... Nowy budynek, ładne pomieszczenia, ale to chyba tylko dla wygody urzędników a nie dla nas, odwiedzających ten Urząd. Od wielu lat jest tak samo i nic pod względem obsługi się nie zmieniło – relacjonuje swoją wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy zniesmaczony mężczyzna.

– Proszę pana osobiście musiałem się wiele natrudzić, aby zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Przede wszystkim uważam, że UP ma świadomość, że w styczniu co roku jest tak dużo osób rejestrujących się. Ale jeżeli jest świadomy, to dlaczego nie jest przewidujący? Nie raz czytałem wywiady w mediach szydłowieckich jak pan dyrektor Piętowski mówił, że po to urząd jest rozbudowywany, aby klienci czuli się w nim komfortowo. Ja się pytam: czy to co dzieje się podczas rejestracji na pewno oszczędza stresu ludziom i jest komfortowe? Bo według mnie chyba nie! Wobec tego do czego służy ten nowy budynek?

– Proszę mi wierzyć, że ja się nie dziwie zdenerwowaniu urzędniczek i nie dziwie się zdenerwowaniu ludzi, ale niestety taka atmosfera rodzi opryskliwość jednych do drugich i wzajemną niechęć. Tak jest od lat i nikt nie potrafi zaprowadzić tam porządku. Rozbudowa Urzędu dawała nadzieję, że obsługa osób będzie sprawna, a jest odwrotnie.


Szansa na awans, czy ryzyko degradacji

Do opinii publicznej docierają informacje o planowanych zmianach w funkcjonowaniu prokuratur okręgowych, rejonowych i ośrodków zamiejscowych. W Szydłowcu funkcjonuje od lat ośrodek zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Kłopot w tym, że ośrodki zamiejscowe mogą ulec likwidacji. Dlatego od dłuższego czasu zarówno samorządowcy z powiatu jak miasta Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego podejmują starania, o zachowanie szydłowieckiej prokuratury, co ma także niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania w Szydłowcu Sądu Rejonowego, jak i innych instytucji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. W konsekwencji ma to znaczenie dla ponadlokalnej roli Miasta i funkcjonowania powiatu.

W poniedziałek 14 lutego w tej sprawie planowane jest spotkanie w Starostwie Powiatowym przedstawicieli smorządu powiatowego 5 gmin powiatu szydłowieckiego oraz gminy Wierzbica, celem przyjęcia wspólnego stanowisa w tej sprawie.

Z oceny obecnie prowadzonych rozmów i podjętych już działań, można wysunąć przypuszczenie, że szydłowiecka jednostka spełni wszystkie kryteria jej dalszego funkcjonowania. Świadczy o tym zarówno liczba zatrudnionych prokuratorów jak i ilość prowadzonych przez nich postępowań. Mankamentem jest jej niesamodzielny status jak i formalny brak własności użytkowanego w części obiektu.


Profesjonalizacja ratownictwa medycznego..

Podczas minionego spotkania w Białobrzegach z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim, na które przybyło ponad 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu radomskiego omówiono problematykę bezpieczeństwa w zakresie kompetencji policji, zagadnienia dotyczące budowy dróg a także kwestię nowego systemu ratownictwa medycznego, który będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku.

Tę ostatnią kwestię szeroko omówił sam wojewoda J. Kozłowski, argumentując iż wprowadzenie nowego systemu ratownictwa ma doprowadzić do profesjonalizacji ratownictwa medycznego, by zespoły ratownicze były bliżej możliwych zdarzeń i szybciej mogły udzielić pomocy. Maksymalny czas to 8 minut w miastach i 15 minut w terenie pozamiejskim.

– Profesjonalizacja to również skrócenie czasu reakcji na powiadomienie – podkreślał J. Kozłowski. - Jest to silnie powiązane z organizowanymi na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dwoma wojewódzkimi centrami powiadamiania ratownictwa. Pierwsze powstałoby w Radomiu, w siedzibie komendy Straży Pożarnej. Drugie w Warszawie, w specjalnie budowanym obiekcie, który będzie siedzibą dla wszystkich służb bezpieczeństwa z Warszawy i jej okolic.


Tagi: ,

Dworcowa szansa

Przejęcie nieruchomości od PKP, modernizacja i przebudowa w celu poprawienia infrastruktury połączeniowej, bezpieczeństwa i wygody podróżnych - to zamierzenia wobec budynku szydłowieckiego Dworca PKP, do realizacji których z uporem dąży Andrzej Bracha radny powiatowy, przewodniczący Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Gąsawach Rządowych.

– Od kiedy prowadzi pan działania zmierzające do przejęcia budynku dworca?

– Sprawą zacząłem się zajmować w grudniu, ponieważ istniejący problem dworca nie dawał mi spokoju. Czekając na pociąg na dworcu nie ma gdzie się ukryć, budynek jest zamknięty, nie ma poczekalni, więc zaproponowałem postawienie wiaty. W tym celu rozmawiałem z naczelnikiem Fijałkowskim, który zarządza na tym terenie nieruchomościami kolejowymi. Następnie problem ten nagłośniłem na sesji Rady Powiatu, później zaś rozmawiałem ze starostą szydłowieckim, który pozytywnie odniósł się do propozycji przejęcia budynku dworca PKP. Również w tym zakresie prowadziłem rozmowy z burmistrzem i zastępcą burmistrza i tutaj także uzyskałem poparcie na uregulowanie tej sprawy oraz zapewnienie, że jeżeli dojdzie do rozmów Urząd Miejski się w nie włączy.


Otrzymali Stypendium Starosty

23 uczniów z ZSO im. H. Sienkiewicza i z ZS im. KOP, na wniosek dyrektorów Karola Kopyckiego i Marii Michajłow, za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało stypendium Starosty. 4 lutego podczas posiedzenia Zarządu Powiatu szydłowieckiego odbyła się uroczystość wręczenia pieniężnych nagród. Nagrody uczniom wręczyli: starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Kwota jaką przeznaczyło Starostwo do rozdysponowania na stypendia dla uczniów z ZSO im. H. Sienkiewicza to 7 896 zł. Stypendium otrzymali uczniowie ze średnią powyżej 4,75: Ludew Paulina IB (średnia 5,00), Głuch Aleksandra II A (4,76), Pielas Tamara II B (5,00), Biernat Aleksandra II B (4,85), Głowacka Agnieszka II B (4,77), Figarska Barbara II C (4,80), Jakubczyk Joanna II C (4,80), Markiewicz Paula II C (5,00), Kępas Anna II C (4,86), Stefańska Anna- Maria II D (4,80), Siwak Martyna II E (4,79), Wiśnios Sylwia III B (5,10), Sochacka Amanda III B (5,00), Walkiewicz Izabela III B (4,91), Sroka Jowita III B (4,82), Korba Martyna III C (5,25), Ludew Angelika III C (5,17), Świercz Anna III C (5,00), Jakubczyk Patrycja III C (4,75), Klepacz Kacper III D (4,92), Wiatrak Mateusz III D (4,92).

Dla ZS im. KOP Starostwo przeznaczyło łącznie 784 zł. Stypendium otrzymali uczniowie ze średnią powyżej 4,5: Łukasz Ostrowski IV Technikum Elektroniczne (4,50), Marta Lisek III Technikum Żywienia (4,55). Powiat szydłowiecki jako jeden z nielicznych w Polsce, na mocy uchwały z 2008 roku w sprawie „Systemu nagradzania zdolnych uczniów” co roku przyznaje „Stypendium Starosty” uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku przyznano stypendia już po raz czwarty. Oprócz wysokich wyników w nauce, stypendium mogą otrzymać także uczniowie uzyskujący znaczące wyniki w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, we współzawodnictwie sportowym lub w dziedzinach artystycznych i upowszechnianiu kultury. Warunkiem jego uzyskania jest średnia powyżej 4,0. Wszystkim tegorocznym Stypendystom gratulujemy!


Muzealnicza publikacja

Suki, mazanki, złóbcoki, basy, liry korbowe, cymbały, bazuny, ligawki, trombity, dudy, kotły, burczybasy to jedne z wielu eksponatów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, na temat których wielu ciekawostek można się dowiedzieć z publikacji Anety I. Oborny pt. „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 1975-2010”.

Publikacja A.I. Oborny to 111 stronicowa pozycja, na treść której składa się historia MLIM, opis muzealnych zbiorów wraz z licznymi fotografiami, przedstawiającymi ekspozycje stałe, wystawy czasowe, koncerty, jakie miały bądź mają miejsce w Muzeum. Przede wszystkim jeżeli chodzi o treść publikacji, traktować ją można jako szeroki zbiór informacji na temat 35 letniej działalności szydłowieckiego MLIM. Informacji zebranych w jednym miejscu i zamkniętych w twardej oprawie, opatrzonej ilustracjami muzealniczych eksponatów.

Z pewnością pozycja ta może stać się ciekawym uzupełnieniem historii naszego miasta, jak i dobrym przewodnikiem po zbiorach dla osób, które nie miały jeszcze okazji zwiedzać Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Zachęcamy do jej przeczytania.


Zagrożone polskie szkoły na Litwie

Polacy na Wileńszczyżnie zbierają podpisy przeciwko wprowadzaniu niektórych przedmiotów nauczania w języku litewskim w szkołach polskich oraz jednakowego egzaminu języka litewskiego dla Litwinów i Polaków. Związek Polaków na Litwie postanowił do 22 lutego zebrać nie mniej jak 10 000 podpisów. pod protestem.Determinacja w dążeniach Sejmu Litwy do jak najszybszego uchwalenia znowelizowanej ustawy o oświacie, wzbudziła ogromne zaniepokojenie polskiej społeczności na Litwie. W myśl nowej ustawy w szkołach mniejszości narodowych zostanie wprowadzony przymusowy nakaz nauczania części przedmiotów w języku państwowym. Jakie to będą przedmioty, zadecyduje Ministerstwo Oświaty. Już wiadomo, że ma to być historia i geografia.

Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich. Jeśli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działają dwie szkoły: z litewskim językiem nauczania i polskim językiem nauczania, w chwili reorganizacji zamknięta zostanie szkoła polska, nawet jeśli uczy się w niej więcej uczniów niż w szkole litewskiej. Zapisów pogarszających sytuację szkół mniejszości narodowych jest w ustawie znacznie więcej.

Tylko wspólny protest Polaków zamieszkałych na Litwie, w Polsce i na świecie może powstrzymać antypolskie zakusy.


Ofiarowanie Pańskie

Dziś 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.


Wspólny obowiązek – bezpieczeństwo!

Na zaproszenie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego do Białobrzeg nad Pilicą, przybyło ponad 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu radomskiego. Gospodarzem spotkania był starosta białobrzeski Andrzej Oziębło. Z naszego powiatu, w spotkaniu uczestniczyli: starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, wójtowie i przewodniczący rad z Orońska i Jastrzębia, wójt gminy Mirów i wicewójt gminy Chlewiska.

Tematem spotkania były ważne zagadnienia dotyczące współdziałania administracji rządowej, której reprezentantem jest wojewoda z z administracją samorządową, szczególnie w tematach bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i infrastruktury drogowej.

Cel i zagadnienia spotkania przedstawił wojewoda J. Kozłowski, on też wręczył wyróżnionym osobom krzyże zasługi nadane przez prezydenta RP i medale za zasługi dla w obronności nadane przez Ministra Obrony.