Rywalizacja o prokuraturę

Trwa wyścig o prokuraturę rejonową w Szydłowcu. Dziś na spotkaniu w Starostwie o swych działaniach na rzecz samodzielnej prokuratury rejonowej w Szydłowcu, obszernie mówił starosta Górlicki. Powiat szydłowiecki 10 lutego wystąpił z pismem w tej sprawie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Burmistrz Jarzyński też miał asa w rękawie, podobne pismo wsparte podpisami kilku wójtów wysłał już 1 lutego.

Prowadzone w Prokuraturze Generalnej od 7 grudnia prace analityczne, mające na celu analizę działania najmniejszych prokuratur okręgowych, rejonowych i ich ośrodków zamiejscowych, stały się bezpośrednim powodem do zainteresowania się środowisk samorządowych w naszym powiecie szydłowiecką prokuraturą. Los jej nie byłby zagrożony, gdyby była jednostką samodzielna organizacyjnie. Zatrudnionych jest w niej 6 prokuratorów, sęk w tym że jest ośrodkiem zamiejscowym prokuratury Rejonowej w Przysusze.

W świetle znanych założeń możliwością likwidacji zagrożone są najmniejsze prokuratury, w których pracuje od 3 do 5 prokuratorów oraz ośrodki zamiejscowe.


Powiat wnioskuje

Sprawa Prokuratury nabrała nowego tempa, świadczy o tym nadesłany dziś, a datowany 11 lutego komunikat Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego. Komunikaty Starosty, można sądzić stały się nową formą jego komunikacji ze społeczeństwem. W ostatnich 3 tygodniach jest to druga, tego typu forma wypowiedzi. Poniżej, w całości przytaczamy treść komunikatu.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Starosty Szydłowieckiego przez środowiska samorządowe, instytucje oraz mieszkańców powiatu w sprawie funkcjonowania szydłowieckiej prokuratury informuję:

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski działający w imieniu samorządu powiatowego podejmują intensywne działania zmierzające do powołania samodzielnej placówki prokuratury w Szydłowcu.