Dzień Chorego

9 lutego niepełnosprawni uczniowie z całej gminy Szydłowiec, uczniowie klas integracyjnych ze swoimi rodzicami, nauczycielami i szydłowieccy samorządowcy spotkali się z okazji 19. Światowego Dnia Chorego.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992, w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na swoje życie. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni (1P 2,24). Widzieć człowieka cierpiącego oczami kontemplacji".

Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej szydłowieckiej „Jedynki”. Burmistrza Szydłowca reprezentował Bolesław Boruszewski, niepełnosprawne dzieci odwiedzili: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Łyczek, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Irena Świątkiewicz-Woda, obecne były wicedyrektorki PSP Nr 1 Urszula Bugaj i Grażyna Olesińska. Goście złożyli dzieciom i ich rodzicom serdeczne życzenia. Jadwiga Kopycka, kierownik Miejskiego Centrum Informacji, zajmująca się z ramienia gminy sprawami uczniów niepełnosprawnych, witając wszystkich, zacytowała słowa Jana Pawła II:


Przywrócona komunikacja Szydłowiec-Majdów

Ruszyła regularna komunikacja osobowa na linii Szydłowiec – Majdów – Łazy – Ciechostowice. Zezwolenie na prowadzenie przewozów zostało wydane do 2015 roku. 27 października Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wydał zezwolenie komunikacyjne na wykonywanie regularnych przewozów dla przedsiębiorcy z Bliżyna. Mieszkańcy Majdowa, Ciechostowic i Łazów będą mogli dotrzeć do szydłowieckich instytucji, a uczniowie do szkół.

Odkąd PPKS Starachowice, a później kolejny przewoźnicy zrezygnowali z prowadzenia tej linii, czyli od końca sierpnia br., mieszkańcy tych trzech miejscowości, nie dysponujący samochodami prywatnymi, byli odizolowani od Szydłowca. Najbardziej brak połączenia odczuli uczniowie, dojeżdżający do szydłowieckich zespołów szkół ponadgimnazjalnych.


Szydłowieckie sreberka

Szydłowieckie sreberka Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu zdobyły srebrny medal w finałach wojewódzkich Orlika o Puchar premiera Donalda Tuska. Uczennice PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego, zrzeszone w Uczniowskim Klubie Sportowym „Korona” zajęły drugie miejsce w finałach województwa mazowieckiego. Wcześniej dziewczęta rywalizowały z zespołami, zgłoszonymi przez szkoły i UKS-y z terenu miasta i gminy Szydłowiec iw ramach eliminacji gminnych w kategoriach dziewcząt i chłopców od 10 do 11 lat.

Po przejściu pierwszego etapu zawodniczki UKS Korona wzięły udział w eliminacjach wojewódzkich, które rozegrano 2-etapowo. Zwycięskie zespoły I etapu utworzyły dwie grupy po trzy zespoły. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym” . W finale wojewódzkim nasze dziewczęta zajęły drugie miejsce, zdobywając srebrny medal.


Odbiór kolejnej inwestycji

28 października odebrano kolejną inwestycję – przebudowana została ulica Jastrzębska i jej przedłużenie /droga wojewódzka 727/ do granic gminy. Inwestycję zrealizowano w drodze porozumienia gminy Szydłowiec z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Obejmowała budowę chodnika dla pieszych z umocnieniem jezdni i budową kanalizacjo deszczowej. Dokumentacja projektowa wykonana przez Gminę Szydłowiec obejmowała także wyodrębnienie ścieżki rowerowej.

W uroczystym odbiorze inwestycji uczestniczył Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, członek zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkich i wykonawcy.