Publikacje dla Związku Strzeleckiego

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu w Szydłowcu a Związkiem Strzeleckim Oddział Szydłowiec zawartym w zakresie propagowania wśród młodzieży wychowania patriotycznego i obywatelskiego Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wicestarosta Roman Woźniak przekazali na ręce Romana Burka Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego 7 publikacji Małgorzaty Wiśniewskiej „Związek Strzelecki 1910-1939”. W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Wlazło.

Spotkanie odbyło się 28 lutego br. w Biurze Rady Powiatu w Szydłowcu.

Dziękuje Panu Przewodniczącemu i Panu Wicestaroście za przekazanie nam tych publikacji. Będą one dla nas bardzo przydatne i pożyteczne. Przekaże je naszym członkom przy najbliższej ważnej okazji – mówił Roman Burek

Prawdopodobnie jeszcze w marcu tego roku podpiszemy wniosek o porozumieniu Ministerstwa Obrony Narodowej ze Związkiem Strzeleckim. Ważnym wydarzeniem będzie również koncert artystyczny 19 marca z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. Tego dnia odbędzie się również odprawa Komendy Głównej, gdzie podejmiemy ważne uchwały i decyzje oraz kierunki działania – powiedział Roman Burek, wspominając o najbliższych ważnych wydarzeniach z życia Związku Strzeleckiego.

Spotkanie było także okazją do złożenia komendantowi Romanowi Burkowi w związku z dniem jego imienin życzeń wszelkiej pomyślności osobistej i rodzinnej oraz owocnej pracy na rzecz społeczności strzeleckiej.


Dodaj Komentarz