Wspólny obowiązek – bezpieczeństwo!

Na zaproszenie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego do Białobrzeg nad Pilicą, przybyło ponad 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu radomskiego. Gospodarzem spotkania był starosta białobrzeski Andrzej Oziębło. Z naszego powiatu, w spotkaniu uczestniczyli: starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, wójtowie i przewodniczący rad z Orońska i Jastrzębia, wójt gminy Mirów i wicewójt gminy Chlewiska.

Tematem spotkania były ważne zagadnienia dotyczące współdziałania administracji rządowej, której reprezentantem jest wojewoda z z administracją samorządową, szczególnie w tematach bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i infrastruktury drogowej.

Cel i zagadnienia spotkania przedstawił wojewoda J. Kozłowski, on też wręczył wyróżnionym osobom krzyże zasługi nadane przez prezydenta RP i medale za zasługi dla w obronności nadane przez Ministra Obrony.

Problematykę bezpieczeństwa w zakresie kompetencji policji przedstawił Mazowiecki Komendanta Policji nadinspektor Ryszard Szkotnicki. W przedstawionej analizie komendant wojewódzki wykazywał że przyjęta strategia oszczędności w kosztów działania policji, na rzecz wzmacniania jej działalności patrolowej i operacyjnej przynosi zamierzone efekty poprawy bezpieczeństwa i wykrywalności sprawców przestępstw. Istotnym rodzajem działalności policji jest realizacja działań prewencyjnych.

W dalszym ciągu zmniejszane będą koszty stałe, między innymi przez redukcję małych komisariatów i rewirów dzielnicowych, gdzie efektywność pracy policjantów jest bardzo niska, a wspieranie działań i pionów przynoszących poprawę bezpieczeństwa, jak choćby tworzenie pionu wywiadowców, obecnie taki tworzony jest w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu.

Fundamentem wzrostu bezpieczeństwa są zdaniem nadinspektora Szkotnickiego – są trzy filary: policja, samorząd i wsparcie lokalnej społeczności. Bezpieczeństwo to wspólny obowiązek , nie tylko sama praca służb państwowych. Ważne jest tutaj także uzyskane wsparcie materialne, na tle licznych samorządy powiatu szydłowieckiego wsparły działania powiatowych struktur Policji, na kwotę ponad 93 000 złotych.

Duże większe wsparcie przekazane zostało głównie z powiatu szydłowieckiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tutaj kwota wsparcia wyniosła ponad 500 000 złotych. Informację o działaniu Państwowej Straży Pożarnej przedstawił st. bryg. mgr. inź. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki PSP. Z zapowiedzi wojewody J. Kozłowskiego wynika, że wzrosną środki budżetowe przeznaczone w tym roku przez rząd na doposażenie i szkolenie jednostek strażackich, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Obszernie i szczegółowo omówiono i przedyskutowano kwestię nowego systemu ratownictwa medycznego, który będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku. Zdaniem wojewody, przeprowadzone zmiany zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców województwa, choćby przez samo zwiększenie o kolejne 20 miejsc oczekiwania zespołów ratowniczych ( razem 120). Do ścisłego współdziałania włączone zostanie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Konieczne jest wyznaczenie lądowisk nocnych dla śmigłowców. Niestety na terenie naszego powiatu, nie ma takiego lądowiska. Informację w tym zakresie przedstawił dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Michał Borkowski. Temat ten przedstawimy obszernej, w odrębnym materiale.

Ostatnim punktem spotkania była kwesta budowy dróg, z informacji przedstawionej przez wojewodę Jacka Kozłowskiego wynika, że najbardziej interesująca nas droga S7, na odcinku Radom – granica województwa mazowieckiego o długości 46,3 km, której koszt budowy kosztorysowany jest na 1430 ml złotych, ma być wybudowana w latach 2011-2015. Odcinek ten znalazł się w rządowym programie budowy dróg.

W ocenie Wojewody odcinek ten ma wysokie szanse na rozpoczęcie jego budowy jeszcze w tym roku. Będzie to możliwe o ile uzyskane zostaną oszczędności w przetargach na zaplanowane odcinki dróg do wybudowania do 2013.

Wyraźnie widać z informacji przedstawionej przez zastępcę dyrektora oddziału w Warszawie GDDIA Stanisława Dmuchowskiego, że budowa dróg pochłonie większość środków, odnowy i przebudowy dróg krajowych prowadzone będą w mniejszym zakresie.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, wykazało pożyteczność tego typu spotkań, mających charakter informacyjny, do lepszego współdziałania administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa mzawieckiego.


Dodaj Komentarz