Szansa na awans, czy ryzyko degradacji

Do opinii publicznej docierają informacje o planowanych zmianach w funkcjonowaniu prokuratur okręgowych, rejonowych i ośrodków zamiejscowych. W Szydłowcu funkcjonuje od lat ośrodek zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Kłopot w tym, że ośrodki zamiejscowe mogą ulec likwidacji. Dlatego od dłuższego czasu zarówno samorządowcy z powiatu jak miasta Szydłowca i gmin powiatu szydłowieckiego podejmują starania, o zachowanie szydłowieckiej prokuratury, co ma także niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania w Szydłowcu Sądu Rejonowego, jak i innych instytucji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. W konsekwencji ma to znaczenie dla ponadlokalnej roli Miasta i funkcjonowania powiatu.

W poniedziałek 14 lutego w tej sprawie planowane jest spotkanie w Starostwie Powiatowym przedstawicieli smorządu powiatowego 5 gmin powiatu szydłowieckiego oraz gminy Wierzbica, celem przyjęcia wspólnego stanowisa w tej sprawie.

Z oceny obecnie prowadzonych rozmów i podjętych już działań, można wysunąć przypuszczenie, że szydłowiecka jednostka spełni wszystkie kryteria jej dalszego funkcjonowania. Świadczy o tym zarówno liczba zatrudnionych prokuratorów jak i ilość prowadzonych przez nich postępowań. Mankamentem jest jej niesamodzielny status jak i formalny brak własności użytkowanego w części obiektu.

Bardzo ważnym jest więc w tej sprawie współny głos samorządowców jak i wspólne działanie władz powiatu i miasta Szydłowca oraz zainteresowanych gmin z powiatu szydłowieckiego i radomskiego.

Koniecznie trzeba zintensynfikować możliwe do wykonania dla samorządu działania, mające na celu zapewnienie właściwych warunków jej dalszego funkcjonowania.


Dodaj Komentarz