Tagi: ,

Dworcowa szansa

Przejęcie nieruchomości od PKP, modernizacja i przebudowa w celu poprawienia infrastruktury połączeniowej, bezpieczeństwa i wygody podróżnych - to zamierzenia wobec budynku szydłowieckiego Dworca PKP, do realizacji których z uporem dąży Andrzej Bracha radny powiatowy, przewodniczący Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Gąsawach Rządowych.

– Od kiedy prowadzi pan działania zmierzające do przejęcia budynku dworca?

– Sprawą zacząłem się zajmować w grudniu, ponieważ istniejący problem dworca nie dawał mi spokoju. Czekając na pociąg na dworcu nie ma gdzie się ukryć, budynek jest zamknięty, nie ma poczekalni, więc zaproponowałem postawienie wiaty. W tym celu rozmawiałem z naczelnikiem Fijałkowskim, który zarządza na tym terenie nieruchomościami kolejowymi. Następnie problem ten nagłośniłem na sesji Rady Powiatu, później zaś rozmawiałem ze starostą szydłowieckim, który pozytywnie odniósł się do propozycji przejęcia budynku dworca PKP. Również w tym zakresie prowadziłem rozmowy z burmistrzem i zastępcą burmistrza i tutaj także uzyskałem poparcie na uregulowanie tej sprawy oraz zapewnienie, że jeżeli dojdzie do rozmów Urząd Miejski się w nie włączy.


Otrzymali Stypendium Starosty

23 uczniów z ZSO im. H. Sienkiewicza i z ZS im. KOP, na wniosek dyrektorów Karola Kopyckiego i Marii Michajłow, za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało stypendium Starosty. 4 lutego podczas posiedzenia Zarządu Powiatu szydłowieckiego odbyła się uroczystość wręczenia pieniężnych nagród. Nagrody uczniom wręczyli: starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Kwota jaką przeznaczyło Starostwo do rozdysponowania na stypendia dla uczniów z ZSO im. H. Sienkiewicza to 7 896 zł. Stypendium otrzymali uczniowie ze średnią powyżej 4,75: Ludew Paulina IB (średnia 5,00), Głuch Aleksandra II A (4,76), Pielas Tamara II B (5,00), Biernat Aleksandra II B (4,85), Głowacka Agnieszka II B (4,77), Figarska Barbara II C (4,80), Jakubczyk Joanna II C (4,80), Markiewicz Paula II C (5,00), Kępas Anna II C (4,86), Stefańska Anna- Maria II D (4,80), Siwak Martyna II E (4,79), Wiśnios Sylwia III B (5,10), Sochacka Amanda III B (5,00), Walkiewicz Izabela III B (4,91), Sroka Jowita III B (4,82), Korba Martyna III C (5,25), Ludew Angelika III C (5,17), Świercz Anna III C (5,00), Jakubczyk Patrycja III C (4,75), Klepacz Kacper III D (4,92), Wiatrak Mateusz III D (4,92).

Dla ZS im. KOP Starostwo przeznaczyło łącznie 784 zł. Stypendium otrzymali uczniowie ze średnią powyżej 4,5: Łukasz Ostrowski IV Technikum Elektroniczne (4,50), Marta Lisek III Technikum Żywienia (4,55). Powiat szydłowiecki jako jeden z nielicznych w Polsce, na mocy uchwały z 2008 roku w sprawie „Systemu nagradzania zdolnych uczniów” co roku przyznaje „Stypendium Starosty” uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku przyznano stypendia już po raz czwarty. Oprócz wysokich wyników w nauce, stypendium mogą otrzymać także uczniowie uzyskujący znaczące wyniki w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, we współzawodnictwie sportowym lub w dziedzinach artystycznych i upowszechnianiu kultury. Warunkiem jego uzyskania jest średnia powyżej 4,0. Wszystkim tegorocznym Stypendystom gratulujemy!


Muzealnicza publikacja

Suki, mazanki, złóbcoki, basy, liry korbowe, cymbały, bazuny, ligawki, trombity, dudy, kotły, burczybasy to jedne z wielu eksponatów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, na temat których wielu ciekawostek można się dowiedzieć z publikacji Anety I. Oborny pt. „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 1975-2010”.

Publikacja A.I. Oborny to 111 stronicowa pozycja, na treść której składa się historia MLIM, opis muzealnych zbiorów wraz z licznymi fotografiami, przedstawiającymi ekspozycje stałe, wystawy czasowe, koncerty, jakie miały bądź mają miejsce w Muzeum. Przede wszystkim jeżeli chodzi o treść publikacji, traktować ją można jako szeroki zbiór informacji na temat 35 letniej działalności szydłowieckiego MLIM. Informacji zebranych w jednym miejscu i zamkniętych w twardej oprawie, opatrzonej ilustracjami muzealniczych eksponatów.

Z pewnością pozycja ta może stać się ciekawym uzupełnieniem historii naszego miasta, jak i dobrym przewodnikiem po zbiorach dla osób, które nie miały jeszcze okazji zwiedzać Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Zachęcamy do jej przeczytania.