Tagi: , , ,

Andrzejkowe życzenia..

Dzień świętego Andrzeja, czyli popularne Andrzejki związane są ze świętym Andrzejem Apostołem, który był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie Chrystusa. Święty ten patronuje dużej liczbie osób, bo to jedno z najbardziej popularnych imion męskich w Polsce.

W Szydłowcu imię to nosi między innymi burmistrz Andrzej Jarzyński, któremu składało dziś życzenia wiele osób i ks. Andrzej Kania. Wieczorem na mszy świętej w szydłowieckiej farze, spotkali się przedstawiciele mizy innymi rodzin Domowego Kościoła, Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio, Akcji Katolickiej, młodzieży z Grupy Pielgrzymkowej, oraz liczni parafianie aby pomodlić się i złożyć życzenia swemu duszpasterzowi. Życzenia dla Solenizanta popłynęły także od braci kapłanów: celebransa ks. Witolda Witaska i proboszcza ks. Kan. Adama Radzimirskiego.

Ksiądz Andrzej zaangażowany jest także w pracę katechetyczną w szydłowieckim „Sienkiewiczu” i animację działań artystycznych służących eweangelizacji. W szydłowieckiej parafii, św. Zygmunta posługę kapłańską pełni od 2008. Ma już blisko 18 letni staż kapłański. Pochodzi z Końskich, gdzie mieszkają jego rodzice i siostra.


Tagi: ,

Objazdowe kino niezależne "OKNO"

Objazdowe Kino Niezależne „OKNO” przedstawia Państwu nowy katalog filmów, które można wypożyczać na pokazy specjalne. Jest też możliwe przy tej okazji organizowanie spotkań z twórcami filmów. Wszelkich informacji w tych sprawach udziela członkini prezydium Kongresu Mediów Niezależnych: Wioletta Machniewska (tel. 662 042 204) Objazdowe Kino Niezależne „OKNO” powstało z inicjatywy Kongresu Mediów Niezależnych i rozpoczęło swoją działalność w lipcu tego roku. Teraz mamy nowy zestaw filmów, do naszych dotychczasowych propozycji doszły filmy zaprezentowane i nagrodzone na wrześniowym Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO” w Ełku. Osoby chętne do współorganizacji seansów kinowych, mogą się kontaktować z panią: Wioletta Machniewska – tel.662 042 204 lub Agnieszka Piwar – tel.791 650 653

Proponowane filmy:
Tytuł: “Już niedługo”, reż. Krzysztof Siuciak, Piotr Bugajewski Film jest zapisem dokumentującym wyjazd do Budapesztu grupy Polaków, pragnących zamanifestować wsparcie i solidarności dla reform społecznych i gospodarczych wprowadzanych przez rząd Węgier pod przewodnictwem premiera Victora Orbana. 15 – 16 marca 2012 kilkutysięczna rzesza Polaków przybyła do stolicy Węgier i wzięła udział w uroczystościach Święta Narodowego, które upamiętnia rozpoczęcie rewolucji w 1848r. Wiec pod parlamentem Węgier przerodził się w wielką manifestację poparcia dla polityki rządu, a Polska delegacja została przyjęta owacyjnie przez mieszkańców Budapesztu.

Tytuł: „ Łącznika Danusia”, reż. Grzegorz Kutermankiewicz


Ratusz po renowacji..

Zakończyły się prace modernizacyjne przy szydłowieckim Ratuszu. W ramach renowacji wykonano remont schodów zewnętrznych, osuszenie murów przyziemia, odnowę elewacji oraz zaadaptowano balkon wieży Ratusza na galerię widokową.

Pierwotnie 1 grudnia zaplanowano uroczyste otwarcie tejże galerii widokowej i odbiór prac modernizacyjnych z udziałem Marszała Mazowsza Adama Struzika. Jednak dziś Urząd Miejski przekazał informację, że otwarcie nastąpi w terminie późniejszym, najprawdopodobniej 14 stycznia 2013 roku. Przesunięcie spowodowane jest najprawdopodobniej uzgodnieniami z marszałkiem Struzikiem. Wykonawcą prac renowacyjnych budynku Ratusza, była firma ROSA –BUD z Radomia.

Rok temu 21 listopada w Sali zamkowej uroczyście podpisywano umowy z wykonawcami prac w ramach pierwszego etapu, to jest trzech zadań ujętych w projekcie; „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Przez ostatni rok w ramach projektu trwały prace budowlane przy „Hotelu pod Dębem”.
Przebudowywano i wyremontowano istniejący budynek oraz wybudowano nowy budynek boczny i budynek w głębi działki. Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL z Jędrzejowa. W budynku ma funkcjonować obiekt hotelowy składający się z części: hotelowej, usługowej, gastronomicznej, konferencyjnej oraz zespołu rekreacyjnego.


Tagi: ,

Dzień Strażaka w Gąsawach!

Wspólnota wsi Gąsawy Rządowe, Niwy, Plebański i Kurkoć, w niedzielne popołudnie 25 listopada świętowała ważne dla tych miejscowości wydarzenie. Staraniem Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy odnowiono i przygotowano na potrzeby świetlicowo-handlowe budynek dawnej szkoły, świętowano także utworzenie pierwszej w długiej historii Gąsaw, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Uroczystości rozpoczął przemarsz braci strażackiej do kościoła św. Edwarda w Gąsawach Rządowych, gdzie duszpasterz diecezjalny strażaków ks. Zbigniew Kowalczyk celebrował mszę świętą w intencji nowo utworzonej OSP w Gąsawach. W słowie do strażaków pochwalił ich za chęć służby Bogu i ludziom, poprzez służbę na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych i żywiołów. Służba ta - mówił Ksiądz Kapelan - realizowana jest także poprzez uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Życzył im także, aby wracali z każdej akcji cali i zdrowi, a strażnica była im drugim domem, gdzie będą budować strażacką wspólnotę.

Po mszy świętej pododdziały i uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac apelowy, przy budynku świetlicy i strażnicy, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt nastąpiło powitanie gości, w tym wiceprezesa WZOSP radnego wojewódzkiego dh. Zbigniewa Gołąbka, starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztofa Banaszka i prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Szydłowcu dh. Aleksego Sasina.


Powiat w czołówce..

Szydłowiec i powiat szydłowiecki zajmują coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu kandydatów do służby w formacjach mundurowych. Wszystko to za sprawą innowacyjnych profili kształcenia, realizowanych w klasach ogólnopolicyjnych i ochrony granicy państwowej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

Rola ta wzrosła jeszcze bardziej 23 listopada, gdy Szydłowiec odwiedził płk Andrzej Rytwiński - komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W kierowanym przez niego Ośrodku, noszącym imię Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, przygotowującym do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, uczniowie z Zespołu Szkół im KOP przechodzą od kilku lat tygodniowe obozy szkoleniowe.

Wizyta komendanta CSSG związana była z podniesieniem dotychczasowej współpracy na wyższy poziom, poprzez podpisanie Porozumienia w tej sprawie z Powiatem Szydłowieckim. Przedstawiciele Zarządu; starosta Włodzimierz Górlicki i wicestarosta Roman Wożniak oraz płk Andrzej Rytwiński złożyli podpisy pod stosownym dokumentem.


Szlakiem powstańców po raz siódmy..

W urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne 14 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym omówiono sprawy uroczystości rocznicowych 150 –lecia Wybuchu Powstania Styczniowego oraz organizacji VII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Marsz odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2013 roku na trasie Szydłowiec - Mirzec - Wąchock. W czasie dyskusji pojawiły się różne zapytania i pomysły. Komendant Marszu mł. ins. ZS Roman Burek powiedział: Bardzo mnie cieszy, że idea marszu jest doskonale zrozumiana i poważnie traktowana w gremiach samorządowych 3 Powiatów i 7 Gmin. Z obrad wynika, że jest potrzeba zorganizowania tego typu przedsięwzięcia na naszym terenie. Marsz jest ważnym przedsięwzięciem wychowawczym, ma swojego ,,ducha” i renomę, ma charakter imprezy otwartej w której uczestniczyło w minionych latach około 100 osób.


Tagi: ,

Budynek Pod Dębem odnowiony..

W ramach realizowanego przez gminę Szydłowiec programu odnowy zabytkowych obiektów publicznych, do 30 listopada powinny zakończyć się prace budowlane przy budynku „Pod Dębem”.

Historyczny gmach dawnej szkoły elementarnej z 1819 roku, fundowanej przez Annę Sapieżynę w zewnętrznym oglądzie nabrał elegancji i blasku. W ubiegłym roku rozstrzygnięto przetarg na jego rozbudowę i modernizację. W ramach prowadzonych prac wykonano: renowację istniejących murów fundamentowych, wzmocnienie fundamentów i ich zailozowanie izolacjami przeciwwilgociowymi, naprawę ścian, wymianę stropów oraz więźby dachowej, pokrycie dachów dachówką ceramiczną, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i teletechnicznych.

W ramach renowacyjnych prac zaplanowano także wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowę stacji transformatorowej. W budynku w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia mieścił się jedyny w Szydłowcu hotel zwany "Pod Dębem". Budynek po przebudowie ma pełnić zbliżone do dawnego przeznaczenia funkcje.


III Szachowe Mistrzostwa Powiatu rozstrzygnięte..

Po dwudniowym turnieju szachowym, rozgrywanym 17 i 18 listopada, na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w którym wzięło udział 18 zawodników tytuł mistrza powiatu szydłowieckiego zdobył Jerzy Kucfir. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Rafał Szumielewicz, trzeci był Jerzy Ziętkowski. Ubiegłoroczny mistrz powiatu Leon Misiak tym razem był dopiero siódmy.

Turniej ukończyło 17 zawodników, wśród nich spora grupa juniorów. Organizatorem III Mistrzostw Powiatu był powiat szydłowiecki, Gmina Szydłowiec i Klub Szachowy Wieża Szydłowiec, którego prezesem jest Marian Frąk. Prezes Frąk pomimo wielu zadań organizacyjnych w tych zawodach zdobył piąte miejsce. W Mistrzostwach mogli wziąć udział zawodnicy stale mieszkający na terenie powiatu szydłowieckiego, a także ci którzy pracują albo uczą się na terenie naszego powiatu.

Zwycięzcom i zawodnikom dyplomy, puchary i nagrody wręczyli; starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, sekretarz Gminy Szydłowiec Dorota Kubiś i naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Justyna Jezierska. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze pomimo że emocji nie brakowało.


Arcybiskup Depo w Ostrej Bramie

Kościół w Polsce ma do zaoferowania Europie i światu wielki skarb kultu i pobożności maryjnej - powiedział abp Wacław Depo, który celebrował wieczorem, 16 listopada mszę świętą w sanktuarium maryjnym w Skarżysku-Kamiennej. Tego dnia odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej. W koncelebrze uczestniczył biskup Henryk Tomasik.

Podczas obchodów odsłonięto tablicą upamiętniającą postać zmarłego w marcu tego roku biskupa Edwarda Materskiego, inicjatora wybudowania skarżyskiego sanktuarium maryjnego, będącego jedyną w Polsce wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy. Ponadto na ręce biskupa radomskiego złożono prośbę o nadanie kościołowi sanktuaryjnemu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej tytułu Bazyliki Mniejszej.

W homilii abp Wacław Depo powiedział, że ''bolesne są fakty dotyczące wprowadzania nieprzyjaźni pomiędzy ludzi wierzących a ateistów ukazując jakoby wiara sprzeciwiała się rozumowi''. - Pozwala się w imię zafałszowanej tolerancji, że billboardy na ulicach miast wołają z pochwałą wiary: ''jeśli wierzysz to zacznij myśleć, nie wierzysz, nie jesteś sam''. ''Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę''. To jest program? Ośmielam się raz jeszcze powtórzyć, to jest odejście od rozumu, a nie tylko zafałszowanie wiary. I nie ma to zgody, niezależnie, gdzie będzie wywieszony taki napis - powiedział metropolita częstochowski. Dalej mówił, że wiara będąc łaską, nie krępuje rozumu i wolności człowieka, lecz jest światłem, które oświeca drogę rozumowi i wspomaga go w poznawaniu prawdy o Bogu i świecie. - Tego uczy nas Maryja, dlatego jesteśmy dzisiaj w Jej szkole. Jan Paweł II ostrzegał nas, że Ewangelia i ewangelizacja są obecne na drogach naszego życia, ale z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę, że w naszym świecie jest także obecna anty-ewangelia, która ma swoje środki i programy oraz z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i Kościołowi. Upłynęło 12 lat i jesteśmy świadkami zaostrzenia owej determinacji - mówił abp Depo. Abp Wacław Depo powiedział również nawiązując do słów papieża-Polaka, że Kościół ma do zaoferowania Europie i światu najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać: to jest wiara w Chrystusa źródła nadziei, która nie zawodzi. - Potwierdzamy tę prawdę, że Kościół w Polsce ma do zaoferowania wielki skarb kultu i pobożności maryjnej. To jest nasz skarb, czyli ufność w Boże Miłosierdzie przez Matkę Miłosierdzia - podkreślił metropolita częstochowski.


Arcybiskup Depo na uroczystościach odpustowych w Skarżysku-Kamiennej

W sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej 16 listopada w Święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia odbędą się główne Dni Opieki Patronki Miasta. Msza św. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego ks. abpa Wacława Depo oraz ordynariusza diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika, odprawiona będzie o godz. 18:00.

Eucharystię poprzedzi koncert kwartetu smyczkowego z Radomia. Dostojnicy kościelni poświęcą umieszczoną w Sanktuarium pamiątkową tablicę, dedykowaną pierwszemu biskupowi radomskiemu Edwardowi Materskiemu (1923-2012).

Matka Boża Miłosierdzia została ogłoszona patronką Skarżyska-Kamiennej 12 listopada 1995 roku. Skarżyski obraz MB Miłosierdzia koronowano uroczyście 2 lipca 2005 roku. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej jest najbardziej niezwykłą Jej ikoną. Zaprasza do głębokiej medytacji tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego, ale również, w przedziwny sposób wprowadza w tajemnicę Odkupienia spełnioną na Krzyżu. Wprowadza w misterium ludzkiego przeznaczenia do niebieskiej chwały.


Droga do stacji PKP w remoncie

Trwają prace związane z modernizacją około 1 kilometrowego odcinka ulicy Kolejowej, w kierunku stacji PKP Szydłowiec oraz odcinku tej samej drogi Szydłowiec – Mirów, od torów kolejowych do skrzyżowania w Gąsawach Rządowych.

Wykonawca ma do wykonania cały szereg robót, których najważniejsza częścią są prace związane z położeniem dwóch warstw asfaltu o łącznej grubości 8 cm. Wycinka drzew i krzewów, poszerzenie jezdni i odtworzenie i renowacja rowów odwadniających. Na te prace powiat szydłowiecki przeznacza około 1 500 000 złotych. Zakończenie tych prac zaplanowano według specyfikacji przetargowej na 30 października. Dopiero jednak w tym tygodniu, o czym informował 13 listopada starosta Górlicki na Twiterze, zaczęto asfaltowanie jezdni. Kiedy zakończą się prace nie wiadomo.

Dodatkowo prowadzone prace drogowe są źle oznakowane. Droga została zamknieta, Wjazdu na remontowany odcinek, dzisiaj broniła ustawiona w poprzek koparkoładowarka i stojąca obok niej skromna barierka ostrzegawcza. Nie wprowadzono oznakowania objazdów. O pracach drogowych kierowców nie informują przy wjeżdzie na ulice Kolejową znaki, przez co ciężkie samochody ciężarowe bardzo często poruszające się tą drogą, po dojechaniu do miejsca prac zmuszone są do skręcania na drogę gminną przez Sadek Polanki.


Powiat skarżyski w Ziemi Odrowążów

Deklaracją przystąpienia do Porozumienia "Ziemia Odrowążów" zakończyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, delegacji reprezentującej porozumienie czterech samorządów powiatowych: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego, które już od 4 lat, współpracują w ramach tego samorządowego porozumienia.

Wolę współpracy zadeklarowali starosta skarżyski Michał Jędrys i przewodniczący Rady Eugeniusz Cichoń. Rada Powiatu skarżyskiego wypowie się w tej sprawie 22 listopada.

Przedstawiciele Ziemi Odrowążów starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak, wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart i naczelnik Wydz. Promocji z Końskich Dariusz Kowalski przedstawili kształt przyszłych działań, które objęły by te 5 przygranicznych powiatów. Wśród nich znalzały się taki jak założenie Stowarzyszenia, wydanie wspólnego przewodnika po pięciu powiatach, zainicjowanie działań gospodarczych w ramach porozumień oraz integracja terenów złączonych wspólną historią, uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi.


Narodowe Święto Niepodległości w Nadwiślańskim Oddziale SG

We wtorek w Muzeum Powstania Warszawskiego Nadwiślański Oddział Straży Granicznej świętował 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to okazja do wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom.

Podczas uroczystego apelu w Muzeum Powstania Warszawskiego, 13 listopada wręczone zostały awanse na kolejne stopnie służbowe, a także odznaczenia: Brązowe Medale za Zasługi dla Straży Granicznej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Odznaki Straży Granicznej nadane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Akty mianowań na wyższe stopnie służbowe otrzymało 149 funkcjonariuszy w tym w: korpusie oficerów - 14 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych - 54 funkcjonariuszy oraz 81 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Mariusz Piętka wręczył również medale pamiątkowe ,,Za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej". Medalem odznaczone zostały Panie Ewa Gawor dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i ppłk Anna Ossowska-Rembecka dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.


Prowokacja na Marszu

Z Robertem Winnickim, prezesem Młodzieży Wszechpolskiej rozmawia Anna Wiejak z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. To, co stało się podczas Marszu Niepodległości, to była ewidentna prowokacja policyjna – macie już tą wiedzę. Co z tą wiedzą zrobicie? Gromadzimy wszelkie dowody, wszelkie zdjęcia, nagrania, relacje bezpośrednich świadków.

W momencie, kiedy nasza służba prawna, czyli zespół adwokatów, że tak powiem „obrobi to”, wtedy będziemy kierować sprawę, czy to do sądu, do prokuratury, do odpowiednich ministerstw. Będziemy podejmować wszelkie możliwe kroki prawne, żeby winni tego skandalu zostali ukarani.

Byłam w tej grupie, która została odcięta przez policję i po rozstawieniu policjantów odniosłam wrażenie, że oni byli przygotowani na to, żeby, mówiąc kolokwialnie, zmasakrować tych ludzi.


Tagi: ,

Episkopat: nie wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski

Myślenie, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski a wszystko zmieni się na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, czy wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie – przekonują polscy biskupi.

Tymczasem tzw. ruchy intronizacyjne zabiegają o ogłoszenie Chrystusa królem Polski. Z tego powodu Episkopat wydał specjalny list pasterski „O królowaniu Jezusa Chrystusa”, który zostanie odczytany w kościołach w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzoną w tym roku 25 listopada.

Episkopat nie zgadza się z ideą intronizacji i odwołując się do Biblii wyjaśnia na czym polega królowanie Chrystusa. Przypominają, że wprawdzie przed Piłatem Jezus wyznał, iż jest królem, ale wcześniej powiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata. „Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać królem, wprowadzać Go na tron – piszą biskupi. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki” – czytamy w liście. Biskupi zachęcają wierzących, aby „umiłowali Jezusa do końca” i zawierzyli Mu swe rodziny. Apelują także o „podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami”. Biskupi uważają, że konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi i oddanie Mu swego życia, bowiem – jak zaznaczają – „gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła”. List Episkopatu „O królowaniu Jezusa Chrystusa” został przyjęty podczas 359 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniach 2-3 października w Warszawie.


Pożegnano śp. Stanisława Figarskiego

W Mroczkowie koło Bliżyna, 11 listopada odbyła się ceremonia pogrzebowa Stanisława Figarskiego, leśniczego związanego z Ciechostowicami. W latach 1998-2002 radnego I kadencji Rady Powiatu w Szydłowcu. Zmarłego żegnały tłumy ludzi, rodzina, znajomi i przyjaciele, leśnicy, strażacy, a także delegacja powiatu szydłowieckiego wraz z pocztem sztandarowym.

Msza święta żałobna sprawowana przez proboszcza parafii Majdów ks. Andrzeja Mizaka, celebrowana była w miejscowej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie kondukt żałobny udała się na cmentarz parafialny, gdzie ks. kan. Antoni Kochanowski odprawił ostatnie egzekwie nad trumną zmarłego i gdzie złożono jego doczesne szczątki do grobu. Syreny wozu strażackiego i żałobna melodia trębacza towarzyszyły tej smutnej ale i pełnej nadziei chwili.

Śp. Stanisław Franciszek Figarski był przez lata związany z powiatem szydłowieckim. W wyborach w 1997 roku otrzymał mandat radnego Rady Powiatu z list Unii Wolności. Na tym świecie przeżył 64 lata.


Miejskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości

Zakończyły się miejskie obchody 94 rocznicy powstania Niepodległej Ojczyzny, odrodzonej po 123 latach zaborów. Gościem Burmistrza i Rady Miejskiej - organizatorów obchodów był wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

Uroczystości rozpoczęła zbiórka delegacji na Rynku Wielkim i przejście z Miejską Orkiestrą Dętą do kościoła św. Zygmunta, gdzie proboszcz kanonik Adam Radzimirski celebrowała mszę świętą za Ojczyznę. Ksiądz Radzimirski w słowie powitania przytoczył słowa ks Marka Gancarczyka redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego" - mówiąc biedna jest ta nasza Polska. Nie ma właściwie tygodnia bez kolejnych informacji pokazujących bezsilność w kierowaniu własnymi sprawami. Kolejne afery, upokarzające kłamstwo górujące nad prawdą (choćby przykład katastrofy pod Smoleńskiej). Czego potrzebuje nasza biedna Polska? Prawdy i przebaczenia. Potrzebuje modlitwy, choćby takiej jak dziś - mówił ks. Proboszcz, kiedy prosimy Boga o pomyślność dla Ojczyzny.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Kania. Przypomniał w nim, że o Ojczyźnie pamiętają ludzie wiary, w zdecydowanej większości to ludzie wyznający Boga i pokładający w Nim nadzieję. Czasem Bóg -mówił -Kaznodzieja wymaga rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy. Warto Go jednak wyedy posłuchać. Dodał, że motywem wiary kierowali się ci, których dziś wspominamy, bohaterowie naszej drogi do wolnej Ojczyzny.


Akademia Niepodległości

W Liceum na ulicy Zamkowej 9 listopada, spotkali się młodzi uczniowie ze Szkół powiatowych, kombatanci i samorządowcy, aby uczcić Święto Niepodległości. Akademia, którą otworzył dyrektor Karol Kopycki utrzymana była w konwencji wspominania dróg do niepodległości i wolności.

W okolicznościowym słowie starosta Włodzimierz Górlicki przybliżył okoliczności odzyskania przez Polaków niepodległej Ojczyzny, a także wydarzenia ze współczesnej historii, okres zniewolenia w PRL i wielki zryw Solidarności. Młodzież przygotowała na kanwie wspomnień uczestników walka o wolną Polskę, trzy referaty omawiające ich przeżycia i poniesione ofiary. Wspólnie śpiewano piosenki, które towarzyszyły Polakom w walce o Niepodległą.

Spotkanie pokoleń w szydłowieckim LO po zakończeniu Akademii, kontynuowane było w czasie okolicznościowego obiadu. W trakcie Akademii, co może dziwić nie było możliwości zabrania głosu przez zaproszonych gości. Organizatorem uroczystego spotkania, było Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.


Tagi:

Sejm uczcił 70 rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Na ostatnim posiedzeniu Sejm podjął uchwałę w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Uchwałą Sejm oddał cześć Narodowym Siłom Zbrojnym za ich służbę Ojczyźnie. Narodowe Siły Zbrojne powstały w 1942 r. i były jedną z największych polskich organizacji wojskowych.

Pierwsze czytanie odbyło się 24 października 2012 r. w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Drugie czytanie rozpoczęło się 7 listopada br., a zakończyło głosowaniem 9 listopada 25.w ostatnim dniu 25 posiedzenia Sejmu.

Inicjatywa uchwalenia takiego dokumentu wyszła ze środowiska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Przypomina ona m.in., że NSZ były "jedną z trzech największych polskich organizacji wojskowych walczących o wolną i niepodległą Polskę" i zostały utworzone przez działaczy ruchu narodowego, realizując jego program polityczny, w tym akcentując szczególnie "potrzebę walki zarówno z okupantem niemieckim, jak też z sowieckim". "Historyczną zasługą tej organizacji było wysunięcie przez jej środowisko polityczne postulatu powrotu Polski na Ziemie Zachodnie" - czytamy w tekście dokumentu. Przypomina on również, że żołnierze zarówno Narodowych Sił Zbrojnych, jak i wywodzącego się z nich Narodowego Zjednoczenia Wojskowego byli zaciekle zwalczani przez komunistów.


Tagi:

Będą nowe okręgi wyborcze w gminie Szydłowiec

Spadek liczby ludności Gminy Szydłowiec spowodował, że już wybieramy podobnie jak w najmniejszych gminach tylko 15 radnych do Rady Miejskiej. Teraz doszły dodatkowe zmiany, w wyborach za dwa lata okręgi wyborcze będą jednomandatowe. Rada Miejska przyjęła ostatnio uchwałę o nowym podziale Gminy, na 15 okręgów wyborczych. Z każdego z nich będzie wybierany tylko jeden radny.

Najmniejszy okręg wyborczy numer 1, tworzyć będą miejscowości Łazy i Majdów, gdzie jest 966 mieszkańców. Hucisko i Ciechostowice to okręg numer 2, na tym terenie zameldowanych jest z kolei 1073 mieszkańców.

Największy okręg wyborczy tworzą miejscowości: Sadek, Wola Korzeniowa i Barak. Ludność tych miejscowości liczy 1598 osób Drugim, co do liczby ludności jest w Szydłowcu, który stanowią ulice: Chopina, Iłżecka, znaczna część ulicy Kolejowej (numery od 1 do 141 i od 12 do 140), Leśna, Sadowa, i część ulicy Wschodniej (numery od 1 do 17) oraz od 2 do 30. Zameldowanych na tym terenie jest 1589 osób. łącznie liczba ludności gminy Szydłowiec wynosi 19 447 osób.


Tagi:

Szydłowiec. Wyspa bezrobocia na bogatym Mazowszu

Bezrobocie w powiecie szydłowieckim, wkrótce może przekroczyć 40%. Obecnie już wynosi blisko 38%. Tak wysokie ponad trzydziestoprocentowe bezrobocie występuje w Polsce jeszcze w dwóch powiatach. My jednak niezmiennie od lat dzierżymy wątpliwej sławy palmę pierszeństwa. Te problemy naszego miasta i powiatu, najwyraźniej trudno dostrzec z perspektywy, oddalonej o 130 kilometrów dwumilionowej Warszawy.

Powiat szydłowiecki to kropka na mapie Mazowsza, zajmuje nieco ponad 1% powierzchni Mazowsza i liczy około 0, 7 % jego ludności. Na tle silnych ośrodków miejskich, dysponujących znacznym potencjałem rozwojowym jest praktycznie niezauważalny. Dla przykładu burmistrz podwarszawskiego Grodziska Mazowieckiego, mógł cieszyć się ostatnio, z rozpoczęcia inwestycji o budżecie 2 miliardy złotych. W jego gminie powstaje park rozrywki Adventure World Warsaw, który po wybudowaniu wygeneruje olbrzymi ruch zwiedzających z kraju i zagranicy. My musimy się cieszyć z realizowanego projektu kluczowego, za niespełna 30 milionów. Ten jeden tylko przykład obrazuje skalę odmienności Szydłowca i rejonu warszawskiego, z którym formalnie jesteśmy w jednym województwie.

Szydłowiec i ogólnie podregion radomski, dzielą od reszty Mazowsza także różnice kulturowe, geograficzne, gospodarcze i historyczne. Ogarniający nas coraz mocniej kryzys zmieni wiele, uświadomi także głębiej skalę zjawisk. Bez wyrazistych celów będziemy pogrążać się w maraźmie, śniąc o potędze Mazowsza, i wożąc koszyki z kiełbasą i jajami dygnitarzom z Warszawy. Warszawiacy zaś patrzeć będą na nas, jak na skansen bez znaczenia, a jeśli już zauważą to oczami TVN, jako kuriozum, gdzie ponoć bezrobotni limuzynami podjeżdżają po zasiłek a bezdomne psy wałęsają się po ulicach. Limuzyny co prawda za tysiąc czy dwa tysiące złotych, a bez nich ani rusz, bo jak dojechać z większości 99 wsi z terenu powiatu, brak przecież innego skomunikowania, a jeśli już to jakiś bus rano i wieczorem.


W obronie Sądu Rejonowego w Szydłowcu

Ciągle jest jeszcze szansa na uratowanie Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Decyzją ministra Gowina w okręgu radomskim zlikwidowano trzy sądy rejonowe: w Szydłowcu, Lipsku i Zwoleniu. Działacze Platformy Obywatelskiej tłumaczą, że nic się nie stało, bo w ich miejsce powołane będą Wydziały Zamiejscowe. Sędziowie zaś będą mogli być przenoszeni w zależności od potrzeb np. z Szydłowca do Przysuchy.

To bowiem w Przysusze ma być od 1 stycznia 2013 roku, siedziba Sądu Rejonowego, z obiecanymi Wydziałami Zamiejscowymi w Szydłowcu. Sęk w tym że minister Gowin, podpisał rozporządzenie o likwidacji 79 sądów rejonowych, ale z tego co mi wiadomo nie podpisał żadnego rozporządzenia o powołaniu, w ich miejsce wydziałów zamiejscowych. Może to oznaczać tyle, że wydziały zamiejscowe powoływane będą decyzją prezesa Sądu Rejonowego, taką też decyzją mogłyby być też zniesione. Los Sądu w Szydłowcu, w dobie kryzysu finansowego może być w tym wariancie, wkrótce przesądzony.

Decyzja ministra Gowina rodzi konsekwencje dla okręgów sądowych, rozporządzenie w tym zakresie prawdopodobnie jest już przygotowane i czeka na sposobny moment jego wdrożenia w życie.


Tagi: ,

Wszyscy święci..

Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień poświęcony rzeszom ludzi, którzy osiągnęli już zbawienie i w polskim obyczaju łączy się z nawiedzeniem cmentarza. Na cmentarz po Sumie przeszli wierni z kapłanami, aby modlić się za zmarłych, szczególnie tych, których prochy spoczywają na parafialnym cmentarzu.

W kazaniu ks. proboszcz Adam Radzimirski przypominał, że świętość, to nie jest stan osiągalny tylko dla nielicznych. Wszyscy zbawieni są święci, to rzesze normalnych ludzi, normalnych boską kulturą życia, miłością okazywaną w codziennych drobnych rzeczach. W dniu Wszystkich Świętych, Kościół czci tych ludzi, którzy osiągnęli już cel egzystencji, zrealizowali najważniejsze powołanie do bycia z Bogiem. Cmentarz to miejsce, w którym doświadczamy wspólnoty z tymi, którzy odeszli. Snujemy refleksję o przemijaniu, kruchości ziemskiego życia. Przypominamy sobie o tajemnicy cierpienia, o bólu rozstania. Dziś to miejsce rozświetłały tysiące świateł z płonących zniczy. Groby zdobiły kwiaty i bogato zdobione wieńce. Wokół nagrobków gromadzili się bliscy, tych co odeszli. Migającymi lampkami udekorowano także prost żołnierskie mogiły poległych w obronie Ojczyzny. Zimny wiatr porywał liście, i roznosił wokoło, a ludzie mijając nagrobki i czytając nazwiska, przeżywali jakiś rodzaj solidarności z tym, którzy doświadczyli, kresu ziemskiej drogi, odeszli do Boga.

Na szydłowieckiej nekropolii znajdują się nagrobki i miejsca pamięci narodowej, które są skarbami kultury materialnej i historii. Ratowanie najcenniejszych zabytków, za cel wzięło sobie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Tradycyjnie już 1 listopda na szydłowieckiej nekropolii członkowie Stowarzyszenia i osoby wspierające, kwestują na renowację zabytkowych nagrobków z najstarszej części cmentarza.