Powiat w czołówce..

Szydłowiec i powiat szydłowiecki zajmują coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu kandydatów do służby w formacjach mundurowych. Wszystko to za sprawą innowacyjnych profili kształcenia, realizowanych w klasach ogólnopolicyjnych i ochrony granicy państwowej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

Rola ta wzrosła jeszcze bardziej 23 listopada, gdy Szydłowiec odwiedził płk Andrzej Rytwiński - komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W kierowanym przez niego Ośrodku, noszącym imię Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, przygotowującym do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, uczniowie z Zespołu Szkół im KOP przechodzą od kilku lat tygodniowe obozy szkoleniowe.

Wizyta komendanta CSSG związana była z podniesieniem dotychczasowej współpracy na wyższy poziom, poprzez podpisanie Porozumienia w tej sprawie z Powiatem Szydłowieckim. Przedstawiciele Zarządu; starosta Włodzimierz Górlicki i wicestarosta Roman Wożniak oraz płk Andrzej Rytwiński złożyli podpisy pod stosownym dokumentem.

Porozumienie określa zasady realizacji procesu edukacji publicznej realizowanej przez Powiat w klasach licealnych o profilu ochrona granicy. W tym zakresie Centrum Szkolenia SG udzieli pomocy związanej z udostępnieniem swej bazy szkolnej, materiałów i środków dydaktycznych oraz w zakresie dokumentacji i organizacji pobytu uczniów i przebiegu obozów szkoleniowych. Powiat szydłowiecki będzie odpowiedzialny za organizację obozów, w szczególności w zakresie dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz opieki nad uczestnikami obozów. Porozumienie zawiera jeszcze inne dodatkowe ustalenia, które precyzują wzajemne relacje i co najważniejsze dają możliwość realizacji szkoleń na podstawie długotrwałej współpracy a nie jak dotychczas jednorazowych corocznych ustaleń.

Komendant Rytwiński, starosta Górlicki i obecny przy podpisaniu Porozumienia, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski , odwiedzili Zespół Szkół im KOP w Szydłowcu, gdzie spotkali się z drekcją placówki i uczniami klasy trzeciej licealnej ochrona granicy.

Uczniowie tej klasy byli ostanio na obozie w Kętrzynie. W przygotowanym przez Zespół Metodyki Kształcenia programie szkolenia w licealiści z Szydłowca, mieli możliwość zapoznanie się z infrastrukturą CSSG. Przeszli szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz test sprawnościowy. Zobaczyli jeden z odcinków granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską. Zwiedzili przejścia graniczne w Gołdapi; Placówkę Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, byli na trójstyku granicy polsko-litewsko-rosyjskiej. W czasie obozu szkoleniowego zapoznali się z budową i zasadami posługiwania się bronią będącą na wyposażeniu funkcjonariuszy SG, zasadami celowania oraz ćwiczyli strzelanie z broni pneumatycznej na trenażerze. W terenie przeszli szkolenie z posługiwania się mapą oraz praktyczne zajęcia z terenoznawstwa. Był także czas na wycieczki i zwiedzanie atrakcji regionu warmińsko-mazurskiego.

Kolejnym przedsięwzięciem w Szydłowcu, tym razem realizowanym przez Zespół Szkół we współpracy z Powiatem i Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej będzie spotkanie 4 Szkół realizujących program kształcenia o profilu „ochrona granicy państwowej” na poziomie licealnym. Wydarzenie to zaplanowano na 10 grudnia. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, koordynacja programów i wprowadzenie regulaminu dla klas „granicznych”.


Dodaj Komentarz