Tagi:

W Sadku wspominali żołnierzy niezłomnych i otworzyli świetlice wiejską

W kościele w Sadku ks. płk. Henryk Burzyński wraz z księdzem proboszczem Zenonem Ociesą koncelebrował Mszę świętą w intencji Ryszarda Szelocha „Kruka” i Stanisława Stefańskiego ps. „Sowa”, żołnierzy Armii Krajowej. Obaj zginęli w 1949 roku, w dużej obławie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa PRL.

W kazaniu emerytowany kapelan Wojska Polskiego ks. płk Burzyński nawiązując do modlitwy św. Jana Pawła II, w czasie poświęcenia pomnika Armii Krajowej w Warszawie w 1999 roku, mówił „imiona ich symbolicznie zapisane są w każdym miejscu w którym wspomina się Armię Krajową, stali bowiem ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności i wolności Ojczyzny”.

Kaznodzieja nawiązując do obrazu uczty niebieskiej wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa zanoszona do Boga, uprosi poległym tragicznie udział w uczcie zbawionych. Chcieli wolnej i niepodległej Polski, za to oddali życie. Byli odważni, niezłomni, nie poszli na kompromis z komunistami. Skierowano przeciwko nim aparat przemocy, po śmierci bezczeszczono ich zwłoki. Nie znamy ich miejsca pochówku, prawdopodobnie ich ciała wrzucono do Pilicy. Dziś mówił Ks. Burzyński chcemy złożyć hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, poległym w boju, pomordowanym w łagrach i obozach. Kazanie zakończył słowami piosenki : „Pamięta las wystrzałów trzask i partyzanckie pieśni i dzisiaj znów przypomni nam o bohaterach leśnych!”.


Licealiści z Szydłowca ślubowali w Oblęgorku

W Pałacu Henryka Sienkiewicza 7 października, odbyła się pierwsza w blisko 70 letniej historii Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, „pozaszkolne” ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonię poprowadziła nauczycielka języka polskiego pani Magdalena Siebyła.

W czasie uroczystości o znaczeniu tego symbolicznego przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów szydłowieckiego „Sienkiewicza” przypomniał uczniom dyrektor Karol Kopycki. Dyrektor podziękował za wieloletnią opiekę nad samorządem szkolnym pani Agnieszce Nowakowskiej, nauczycielce języka angielskiego. Życzenia uczestnikom uroczystości od władz Powiatu Szydłowieckiego przekazał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. W programie wizyty znalazł się czas na okolicznościowe zdjęcie, zwiedzanie Muzeum i integracyjne ognisko uczniów i nauczycieli wychowawców klas pierwszych. W oblęgorskich murach muzeum Henryka Sienkiewicza po raz pierwszy odbyło się ślubowanie uczniów. Innowacyjna inicjatywa nauczycieli Liceum, została dobrze przyjęta przez młodzież.

W tym roku minęło 130 lat od chwili wydania pierwszej części Trylogii Henryka Sienkiewicza, książki kultowej, napisanej, jak zaznaczył sam autor, „dla pokrzepienia serc”. Z tej okazji w oblęgorskim Muzeum utworzono ekspozycję związaną z tą tematyką pt. „Trylogia – dziwne materii pomieszanie”.


Osiedle "Północ" bez wody..

Ogłoszenie wyniku konklawe Habemus Papam, mamy papieża Franciszka, mieszkańcy szydłowieckiego osiedla Północ zapamiętają także z innej przyczyny niż tylko radość z wyboru papieża. Wczoraj wieczorem z kranów w kilkuset domach przestała płynąć woda. Mróz i wieczorne ciemności sprawiły, że dopiero dzisiaj około godziny 8 rano na ulicy Kopernika, pojawiła się ekipa z miejskiej spółki „Wodociągi i Kanalizacja”.

Pracownicy Wodociągów próbują ustalić miejsce awarii, spowodowane pewnie pewnie pęknięciem rury. Woda przed odcięciem jej dopływu dla mieszkańców Osiedla, wybijała w studzience kanalizacyjnej. Trudno ustalić ile potrwa naprawa, bowiem mróz i skalisty teren utrudnia ustalenie miejsca wycieku. Rodzi się więc pytanie, czy będzie zorganizowany dowóz wody, jeśli sytuacja nie zostanie dziś opanowana?

Póki, co bowiem miejsca awarii nie udało się jeszcze ustalić. W Spółce Wodociągi i Kanalizacja, nie uzyskaliśmy precyzyjnej informacji w tej sprawie, a także informacji o obszarze objętym brakiem dostaw wody. Najprawdopodobniej pozbawieni wody są mieszkańcy ulic: Słomiana, Świętokrzyska, Szydłowieckiego, Maleckiego, Słoneczna i Kopernika i Północna.


Dwudziesta sesja powiatowa

Dwudziesty raz w tej kadencji spotkali się dziś samorządowcy powiatowi na sesji Rady Powiatu. W czasie jej trwania radni uchwalili budżet powiatu na 2013 rok. Ogólne założenia budżetu przedstawił starosta Włodzimierz Górlicki, zaś jego merytoryczną zawartość omówiła skarbnik Dorota jakubczyk. Budżet powiatu szydłowieckiego zamyka się dochodami około 35 milionów złotych. Wydatki będą wyższe o około 800 tysięcy złotych. Planowany deficyt ma zostać pokryty z emisji obligacji powiatowych. W budżecie oprócz wydatków bieżących przewidziano zadania inwestycyjne, głównie w zakresie kontynuacji wcześniej realizowanych zadań, takich jak choćby budowa obiektów służby zdrowia na ul Staszica i kolejne etapy modernizacji drogi powiatowej do Mirowa.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponagimnazjalnych, kwoty dofinansowania opłat za kształcenia i specjalności i form kształcenia na uczelniach wyższych nauczycieli korzystających z dofinansowania kosztów kształcenia dodatkowego. Radni przyjęli także nowy regulamin przyznawania nagród nauczycielom i zatwierdzili sieć Szkół.

Pod obrady Rady wniesiony został także projekt nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w ramach, którego zwiększono etatyzację Wydziału Budownictwa i utworzono Kancelarię Starosty.Projekty w/w uchwał przygotował Zarząd Powiatu. Pod obrady Rady trafiły także dwie uchwały przygotowane przez przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, jedna w zakresie zmian w Statucie Powiatu oraz druga o zasadach umieszczania i korzystania z herbu i flagi powiatu.


Tagi: ,

Wszyscy święci..

Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień poświęcony rzeszom ludzi, którzy osiągnęli już zbawienie i w polskim obyczaju łączy się z nawiedzeniem cmentarza. Na cmentarz po Sumie przeszli wierni z kapłanami, aby modlić się za zmarłych, szczególnie tych, których prochy spoczywają na parafialnym cmentarzu.

W kazaniu ks. proboszcz Adam Radzimirski przypominał, że świętość, to nie jest stan osiągalny tylko dla nielicznych. Wszyscy zbawieni są święci, to rzesze normalnych ludzi, normalnych boską kulturą życia, miłością okazywaną w codziennych drobnych rzeczach. W dniu Wszystkich Świętych, Kościół czci tych ludzi, którzy osiągnęli już cel egzystencji, zrealizowali najważniejsze powołanie do bycia z Bogiem. Cmentarz to miejsce, w którym doświadczamy wspólnoty z tymi, którzy odeszli. Snujemy refleksję o przemijaniu, kruchości ziemskiego życia. Przypominamy sobie o tajemnicy cierpienia, o bólu rozstania. Dziś to miejsce rozświetłały tysiące świateł z płonących zniczy. Groby zdobiły kwiaty i bogato zdobione wieńce. Wokół nagrobków gromadzili się bliscy, tych co odeszli. Migającymi lampkami udekorowano także prost żołnierskie mogiły poległych w obronie Ojczyzny. Zimny wiatr porywał liście, i roznosił wokoło, a ludzie mijając nagrobki i czytając nazwiska, przeżywali jakiś rodzaj solidarności z tym, którzy doświadczyli, kresu ziemskiej drogi, odeszli do Boga.

Na szydłowieckiej nekropolii znajdują się nagrobki i miejsca pamięci narodowej, które są skarbami kultury materialnej i historii. Ratowanie najcenniejszych zabytków, za cel wzięło sobie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Tradycyjnie już 1 listopda na szydłowieckiej nekropolii członkowie Stowarzyszenia i osoby wspierające, kwestują na renowację zabytkowych nagrobków z najstarszej części cmentarza.


Maturzyści w drodze..

Uczniowie klas maturalnych z ZSO im H. Sienkiewicza i ZS im Korpusu Ochrony Pogranicza, 21 września, w piątkowy słoneczny dzień, wyruszyli z pod szydłowieckiego Majdowa do skarżyskiego sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Trasa pielgrzymki, licząca około13 kilometrów, w większości i prowadziła przez piękny lase szydłowieckie.

Dodatkowo ubogacona była ciekawe punkty programu. W czasie jednego z postojów zaplanowanego przy cmentarzu wojennym Podobwodu Skarżysko Armii Krajowej kryt. Morwa, na Skarbowej Górze, maturzyści zapalili znicze i odmówili modlitwę za poległych za Ojczyznę.

Z kolej na postoju w pobliżu osiedla Pogorzałe, było grillowanie i obiad. W czasie drogi było gwarnie i wesoło: śpiew i modlitwę słychać było z dala. Katecheci przygotowali także konferencję. W czasie jednej z nich ks Andrzej Pyzik, mówił o zagrożeniach płynących z uzależnieś, a także szansach na dobre życie wynikające ze zdrowych wspólnot, dających szansę wzrostu i rozwoju, w pięknej miłości do Boga i bliźniego.