Miejskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości

Zakończyły się miejskie obchody 94 rocznicy powstania Niepodległej Ojczyzny, odrodzonej po 123 latach zaborów. Gościem Burmistrza i Rady Miejskiej - organizatorów obchodów był wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

Uroczystości rozpoczęła zbiórka delegacji na Rynku Wielkim i przejście z Miejską Orkiestrą Dętą do kościoła św. Zygmunta, gdzie proboszcz kanonik Adam Radzimirski celebrowała mszę świętą za Ojczyznę. Ksiądz Radzimirski w słowie powitania przytoczył słowa ks Marka Gancarczyka redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego" - mówiąc biedna jest ta nasza Polska. Nie ma właściwie tygodnia bez kolejnych informacji pokazujących bezsilność w kierowaniu własnymi sprawami. Kolejne afery, upokarzające kłamstwo górujące nad prawdą (choćby przykład katastrofy pod Smoleńskiej). Czego potrzebuje nasza biedna Polska? Prawdy i przebaczenia. Potrzebuje modlitwy, choćby takiej jak dziś - mówił ks. Proboszcz, kiedy prosimy Boga o pomyślność dla Ojczyzny.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Kania. Przypomniał w nim, że o Ojczyźnie pamiętają ludzie wiary, w zdecydowanej większości to ludzie wyznający Boga i pokładający w Nim nadzieję. Czasem Bóg -mówił -Kaznodzieja wymaga rzeczy, których jeszcze nie rozumiemy. Warto Go jednak wyedy posłuchać. Dodał, że motywem wiary kierowali się ci, których dziś wspominamy, bohaterowie naszej drogi do wolnej Ojczyzny.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli tłumnie pod pomnik Marszałka Piłsudskiego. Tutaj okolicznościową modlitwę odmówił dziekan szydłowiecki ks. kan. A. Radzimirski. Do zebranych słowa przemówienia skierowali burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i wicemarszałek mazowiecki L. Ruszczyk.

Nowym motywem obchodów Święta Niepodległości na skwerze Marszłka Piłsudskiego, był element artystyczny. Dwie piosenki zaśpiewała Zuzanna Gadowska. Zebrani nagrodzili młoda artystkę brawami.

Na zakończenie delegacje kombatantów, samorządowców, instytucji, organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Warto dodać że w powiecie szydłowieckim Święto Niepodległości obchodzone uroczyście jest tylko w Szydłowcu.

W ostatnich latach, zwyczaj ten pielęgnowano także w gminie Jastrząb, gdzie wiązanki kwiatów składano przy dębie, posadzonym w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku przebieg uroczystości miał skromny charakter, po mszy świętej wierni pod przewodnictwem kapłana podeszli pod pamiątkowy dąb i odmówili modlitwę za Ojczyznę. Na skromny charakter uroczystości miał niewątpliwie fakt, że wójt i sekretarz gminy Jastrząb zawieszeni sa w obowiązkach służbowych. Ma to jeszcze inne przykre konsekwencję, w związku z tym że w gminie Jastrząb obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniła osobiście zawieszona wójt Zofia K. nie ma kto wystawić legalnie dokumentów choćby takich jak akty zgonu. W gmnie Jastrząb odsłania się niestety smutna rzeczywistość autorytarnego można rzec jednoosobowego zarządzania gminą.


Dodaj Komentarz