Akademia Niepodległości

W Liceum na ulicy Zamkowej 9 listopada, spotkali się młodzi uczniowie ze Szkół powiatowych, kombatanci i samorządowcy, aby uczcić Święto Niepodległości. Akademia, którą otworzył dyrektor Karol Kopycki utrzymana była w konwencji wspominania dróg do niepodległości i wolności.

W okolicznościowym słowie starosta Włodzimierz Górlicki przybliżył okoliczności odzyskania przez Polaków niepodległej Ojczyzny, a także wydarzenia ze współczesnej historii, okres zniewolenia w PRL i wielki zryw Solidarności. Młodzież przygotowała na kanwie wspomnień uczestników walka o wolną Polskę, trzy referaty omawiające ich przeżycia i poniesione ofiary. Wspólnie śpiewano piosenki, które towarzyszyły Polakom w walce o Niepodległą.

Spotkanie pokoleń w szydłowieckim LO po zakończeniu Akademii, kontynuowane było w czasie okolicznościowego obiadu. W trakcie Akademii, co może dziwić nie było możliwości zabrania głosu przez zaproszonych gości. Organizatorem uroczystego spotkania, było Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.


Tagi:

Sejm uczcił 70 rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Na ostatnim posiedzeniu Sejm podjął uchwałę w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Uchwałą Sejm oddał cześć Narodowym Siłom Zbrojnym za ich służbę Ojczyźnie. Narodowe Siły Zbrojne powstały w 1942 r. i były jedną z największych polskich organizacji wojskowych.

Pierwsze czytanie odbyło się 24 października 2012 r. w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Drugie czytanie rozpoczęło się 7 listopada br., a zakończyło głosowaniem 9 listopada 25.w ostatnim dniu 25 posiedzenia Sejmu.

Inicjatywa uchwalenia takiego dokumentu wyszła ze środowiska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Przypomina ona m.in., że NSZ były "jedną z trzech największych polskich organizacji wojskowych walczących o wolną i niepodległą Polskę" i zostały utworzone przez działaczy ruchu narodowego, realizując jego program polityczny, w tym akcentując szczególnie "potrzebę walki zarówno z okupantem niemieckim, jak też z sowieckim". "Historyczną zasługą tej organizacji było wysunięcie przez jej środowisko polityczne postulatu powrotu Polski na Ziemie Zachodnie" - czytamy w tekście dokumentu. Przypomina on również, że żołnierze zarówno Narodowych Sił Zbrojnych, jak i wywodzącego się z nich Narodowego Zjednoczenia Wojskowego byli zaciekle zwalczani przez komunistów.