W obronie Sądu Rejonowego w Szydłowcu

Ciągle jest jeszcze szansa na uratowanie Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Decyzją ministra Gowina w okręgu radomskim zlikwidowano trzy sądy rejonowe: w Szydłowcu, Lipsku i Zwoleniu. Działacze Platformy Obywatelskiej tłumaczą, że nic się nie stało, bo w ich miejsce powołane będą Wydziały Zamiejscowe. Sędziowie zaś będą mogli być przenoszeni w zależności od potrzeb np. z Szydłowca do Przysuchy.

To bowiem w Przysusze ma być od 1 stycznia 2013 roku, siedziba Sądu Rejonowego, z obiecanymi Wydziałami Zamiejscowymi w Szydłowcu. Sęk w tym że minister Gowin, podpisał rozporządzenie o likwidacji 79 sądów rejonowych, ale z tego co mi wiadomo nie podpisał żadnego rozporządzenia o powołaniu, w ich miejsce wydziałów zamiejscowych. Może to oznaczać tyle, że wydziały zamiejscowe powoływane będą decyzją prezesa Sądu Rejonowego, taką też decyzją mogłyby być też zniesione. Los Sądu w Szydłowcu, w dobie kryzysu finansowego może być w tym wariancie, wkrótce przesądzony.

Decyzja ministra Gowina rodzi konsekwencje dla okręgów sądowych, rozporządzenie w tym zakresie prawdopodobnie jest już przygotowane i czeka na sposobny moment jego wdrożenia w życie.

W tej trudnej sytuacji zagrożenia likwidacją szydłowieckiego Sądu, jest światełko nadziei. Do Sejmu został wniesiony przez PSL, obywatelski projektu ustawy w sprawie sądów rejonowych. Potwierdzone jest w nim funkcjonowanie wszystkich dotychczasowych sądów rejonowych. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz projekt skierowała do prac sejmowych i wkrótce ma byc procedowany. Trzeba więć apelować do posłów o przychylność dla tej inicjatywy ustawodawczej.

Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji ministra Gowina, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, skierował pismo do wicepremiera Waldemara Pawlaka, w którym podziękował za jego zaangażowanie jako prezesa PSL, w obronę Sadów Rejonowych. Przewodniczący napisał: W imieniu własnym i społeczności Powiatu Szydłowieckiego składam serdeczne podziękowania Panu Premierowi za działania w sprawie utrzymania dotychczasowej struktury sądownictwa. Daje to nam nadzieję na utrzymanie Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Od wielu lat zabiegaliśmy o utworzenie samodzielnej jednostki sądowniczej, spełniając jednocześnie wszelkie wymogi i kryteria związane z utworzeniem Sądu Rejonowego.

Warto dodać że po latach starań zarówno samorządu gminnego jak i powiatowego w tym darowizny obiektu dla Sądu, w dniu 1 lipca 2004r. powstał Sąd Rejonowy w Szydłowcu, obejmujący swym zasięgiem gminy: Szydłowiec, Chlewiska, Mirów, Jastrząb, Orońsko oraz Wierzbicę, aktualnie zatrudniający pięciu sędziów, a liczba wpływu i załatwianych spraw jest znacznie większa niż w wielu sądach o większej liczbie etatów sędziowskich.

Miejmy nadzieję, że słuszne oczekiwania i aspiracje mieszkańców powiatu szydłowieckiego, a także gminy Wierzbica, zostaną uwzględnione i Sąd Rejonowy w Szydłowcu będzie nadal funkcjonował.


Komentarze

Rysiek6 Nov. 2012, 17:49 # 1

Takich szans bylo wiele tylko brali sie za to nieudolni fachowcy i nadal biorą. Ludzie na stanowiskach sa zacofani i taki bedzie Szydłowiec . Teraz to juz musztarda po obiedzie.


Marek Sokołowski10 Nov. 2012, 11:24 # 2

Mimo wszystko mam nadal silną nadzieję, że te niekorzystne zmiany zostaną zastopowane. I to pomimo utraty ducha u niektórych. W innym przypadku, najprawodpodobniej w Szydłowcu za kilka lata, Sądu nie będzie. Proszę i apeluję do posłów szczególnie do posłów z okręgu radomskiego o poparcie uchwały w sprawie Sądów Rejonowych, w takim kształcie, aby historyczne miasto Szydłowiec, nadal mogło byc siedziba Sądu Rejonowego.

Proszę także samorządowców o podobne działanie w tym zakresie.


Dodaj Komentarz