Narodowe Święto Niepodległości w Nadwiślańskim Oddziale SG

We wtorek w Muzeum Powstania Warszawskiego Nadwiślański Oddział Straży Granicznej świętował 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to okazja do wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom.

Podczas uroczystego apelu w Muzeum Powstania Warszawskiego, 13 listopada wręczone zostały awanse na kolejne stopnie służbowe, a także odznaczenia: Brązowe Medale za Zasługi dla Straży Granicznej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Odznaki Straży Granicznej nadane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Akty mianowań na wyższe stopnie służbowe otrzymało 149 funkcjonariuszy w tym w: korpusie oficerów - 14 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych - 54 funkcjonariuszy oraz 81 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Mariusz Piętka wręczył również medale pamiątkowe ,,Za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej". Medalem odznaczone zostały Panie Ewa Gawor dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i ppłk Anna Ossowska-Rembecka dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Waldemar Bocheński wręczył Honorowy Znak Jubileuszowy Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych NwOSG ppłk. SG Mariuszowi Piętce. Modlitwę za Ojczyznę i funkcjonariuszy SG odczytał kapelan NwOSG ks. kom. por. Ryszard Preuus.

W obchodach rocznicowych wzięli również zaproszeni goście z współpracujących i zaprzyjaźnionych z naszym oddziałem organizacji, urzędów i służb. Radę Powiatu w Szydłowcu reprezentował przewodniczący Rady Marek Sokołowski.

Uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu dzieci artystycznie uzdolnionych ze Szkoły Podstawowej Nr 94 w Warszawie, z którą Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ściśle współpracuje.


Dodaj Komentarz