67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego- uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

- 67 lat temu cała Warszawa była polem bitwy. Tu żołnierzem był każdy – powstaniec ze zdobycznym karabinem, sanitariuszka z noszami, harcerz, którego bronią były jedynie szybkie nogi- powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, podczas obchodów 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W uroczystej zmianie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza wziął udział biskup polowy WP, Józef Guzdek.

Na początku uroczystości dokonano zmiany posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza i odczytano apel do mieszkańców Warszawy, w którym nawoływano do godnego uczczenia pamięci Powstania.

W swoim przemówieniu prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, przypomniała, że losy wielu Powstańców mimo wnikliwych badań historycznych nie do końca jest poznany. - To ich wszystkich, którzy w bohaterskiej walce polegli, wspominamy dziś pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas Powstania chowano ich często w bezimiennych grobach w parkach i na podwórkach, po wojnie znajdowano pod gruzami. To oni – nieznani żołnierze powstania– powiedziała.


Wspomnienie o bp. Chrapku w 10. rocznicę jego tragicznej śmierci

Był jednym z najpopularniejszych polskich biskupów, doskonałym duszpasterzem otwartym na nowe potrzeby społeczne i ludzi najbardziej potrzebujących, szczególnie dobrze znanym i lubianym przez dziennikarzy. Dzisiaj mija 10 lat od tragicznego wypadku, w którym zginął biskup Jan Chrapek.

Zmarłego wspominają jego przyjaciele i znajomi: ks. Jacek Mizak, brat Marek Chrapek, Ewa Kopacz, Piotr Gaweł i kard. Kazimierz Nycz. - Brakuje mi tego wzoru, jakim był mój brat - mówi Marek Chrapek, brat zmarłego biskupa Jana. - Był takim idolem. Pokazywał, jak być dobrym człowiekiem. Dla mnie i mojej rodziny cudowne jest to, że pamięć o nim wciąż trwa. Trwają dzieła charytatywne, które zapoczątkował - powiedział Marek Chrapek.

Ewa Kopacz poznała biskupa Jana Chrapka na początku swojej kariery politycznej. - Nie udawał niczego, był prawdziwy w tym, co robił, miał olbrzymi dar docierania do ludzi, przenikał do głębi duszy, mówił prawdę, która porażała. Mówił językiem, któremu trudno było się przeciwstawić. Dlatego potrzebujemy dzisiaj takich wzorów - powiedziała minister zdrowia.


Wspomnienie 1 września

W szydłowieckiej parafii od kilkudziesięciu lat pielęgnowany jest zwyczaj modlitwy na grobach wojennych, w pierwszym dniu września. 73 lata temu zbrojna napaść Niemiec na Polskę, rozpętała straszliwą w skutkach II wojnę światową.

W farze świętego Zygmunta mszę świętą celebrował ks. prob. Adam Radzimirski, modlono się w jej trakcie za żołnierzy Września 1939 i wszystkie ofiary wojny. Proszono w modlitwie Boga także o pokój dla Polski, Europy i świata. W kazaniu Ksiądz Proboszcz przypomniał liczne fakty świadczące o dzielności żołnierskiej, o umiłowaniu Ojczyzny i patriotyzmie tych, co stawili zacięty opór niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi.

Zwyciężyć przeciw dwóm totalitarnym potęgom, bez pomocy koalicjantów nie mogli, jednak z nadmiarem spełnili swój żołnierski obowiązek, składając siebie na ołtarzu Ojczyny i zadając bolesne ciosy najeźdźcom, każąc płacić im krwią za napaść na Polskę.


Skarżyski marsz pamięci w rocznicę agresji

Marsz pamięci z udziałem młodzieży do sanktuarium maryjnego i modlitwa przy pomniku Harcerza - w ten sposób Skarżysko-Kamienna uczci w dziś ofiary agresji sowieckiej na Polskę. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie Apel maryjny z modlitwą o pojednanie między narodami.

Inicjatorem spotkania jest poseł Andrzej Betkowski. - Zwracam się z apelem o uczczenie daty 17 września, która jest 73. rocznicą napaści reżimu sowieckiego na Polskę. Na podstawie paktu Ribbentrop - Mołotow, we wrześniu 1939 r. Polska została zaatakowana i zajęta przez niemieckich i sowieckich najeźdźców. Celem nadrzędnym okupantów było wyniszczenie narodu Polskiego, co znalazło potwierdzenie w akcji AB oraz wielu innych będących wyrokiem śmierci na żołnierzach i oficerach Wojska Polskiego, policji, osobach z kręgu duchowieństwa i inteligencji. Proszę abyśmy się spotkali w dniu 17 września i wspólnie uczcili pamięć ofiar zbrodni ludobójstwa - zaapelował poseł Betkowski. Główne obchody odbędą się w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. - Jesteśmy winni pamięć Polakom, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Po 73 latach młodzież weźmie udział w marszu ulicami naszego miasta, aby upamiętnić bohaterów z września 1939 roku - powiedział ks. Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium.

Obchody rozpoczęły się 19.00 Apelem Poległych przy Pomniku Harcerza na ulicy Tysiąclecia. O 20.00 rozpocznie się Marsz Pamięci do Sanktuarium Ostrobramskiego. Tam odbędzie się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicami upamiętniającymi ofiary Katynia i Smoleńska. O 21.00 zaplanowano Apel Maryjny z modlitwą o pojednanie między narodami.


Szlakiem powstańców po raz siódmy..

W urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne 14 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym omówiono sprawy uroczystości rocznicowych 150 –lecia Wybuchu Powstania Styczniowego oraz organizacji VII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Marsz odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2013 roku na trasie Szydłowiec - Mirzec - Wąchock. W czasie dyskusji pojawiły się różne zapytania i pomysły. Komendant Marszu mł. ins. ZS Roman Burek powiedział: Bardzo mnie cieszy, że idea marszu jest doskonale zrozumiana i poważnie traktowana w gremiach samorządowych 3 Powiatów i 7 Gmin. Z obrad wynika, że jest potrzeba zorganizowania tego typu przedsięwzięcia na naszym terenie. Marsz jest ważnym przedsięwzięciem wychowawczym, ma swojego ,,ducha” i renomę, ma charakter imprezy otwartej w której uczestniczyło w minionych latach około 100 osób.


VII Marsz szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec, organizuje podobnie jak w ostatnich kilku latach, marsz szlakiem powstańców styczniowych na trasie: Szydłowiec, Kierz Niedżwiedzi, Zbijów Mały, Mirzec, Wąchock. Po bitwie 22 i 23 stycznia 1863 roku, z Szydłowcu do Wąchocka kierowały się oddziały powstańcze pod dowództwem naczelnika Mariana Langiewicza. Marsz strzelców ma za cel upamiętnienie tamtych wydarzeń, kiedy to zbrojnie wystąpiono przeciwko rosyjskiemu zaborcy. W Szydłowcu już od 9 lat organizowane są z udziałem władz miejskich, powstańcze uroczystości rocznicowe, które zapoczątkowała Kapituła Wolność- Równość - Niepodległość, której przewodniczył brygadier Tadeusz Woś ze Związku Strzeleckiego „Równość-Wolność-Niepodległość”. Złotymi Kotylionami Powstań Narodowych za krzewienie tradycji narodowych i niepodległościowych, zostali odznaczeni liczni obywatel Szydłowca, w tym m.in. proboszcz parafii św. Zygmunta ksiądz AdamRadzimirski, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szydłowca Irena Przybyłowska Hanusz, prezes Spólki Comes Marek Sokołowski. Rok 213 Senat RP ogłosił rokiem Powstania Styczniowego.

VII MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH Program Marszu: 18 stycznia 2013 r. Szydłowiec Godzina 15 00, Rynek Wielki - Rozpoczęcie uroczystości Godzina 15 20, Kościół pod wezwaniem św. Zygmunta Msza Św. w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863 R, złożenie kwiatów Godzina 17 00, Zamek w Szydłowcu, uroczystości główne Godzina 20 00, zakwaterowanie Szydłowiec LO ul. Zamkowa 1 Godzina 22 00 Capstrzyk

19 stycznia 2013 r. Szydłowiec-Kierz Niedźwiedzi-Zbijów Mały-Mirzec Godzina 6 00 Pobudka, śniadanie, Godzina 9 00 wymarsz na trasę marszu z przed pomnika Marszałka J. Piłsudskiego Godzina 11 00 Kierz Niedźwiedzi uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r. Przywitanie gości, modlitwa, Apel Pamięci, Przyrzeczenie Strzeleckie, okolicznościowe przemówienia, poczęstunek, wymarsz na historyczną trasę z 1863 R płk Mariana Langiewicza Godzina 13 30 Szkoła w Zbijowie Małym, program artystyczny, poczęstunek, Godzina 14 00 Zawody cz. I. Godzina 16 30 Mirzec Uroczyste oddanie honorów i zapalenie zniczy (cmentarz w Mircu) Godzina 17 30 Mirzec Akademia Patriotyczna poświęcona Powstaniu Styczniowemu 1863 R Godzina 20 00-22 00 Kolacja, zajęcia edukacyjno - wychowawcze Capstrzyk


Szydłowiecki etap obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W piątkowe popołudnie 18 stycznia, odbył się w Szydłowcu pierwszy etap trzydniowych obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Honorowy patronat nad centralnymi obchodami, objął prezydent Polski Bronisław Komorowski. Rozpoczęte wczoraj w Szydłowcu rocznicowe uroczystości, są kontynuowane dziś 19 stycznia w Suchedniowie i w Bodzentynie, a w niedzielę 20 stycznia, zwieńczą je patriotyczne-religijne manifestacje w Wąchocku. W 1863 roku w Wąchocku, mieściła się kwatera główna pułkownika Mariana Langiewicza, naczelnika wojska województwa sandomierskiego, w klasztorze cysterskim w tym mieście obozowały oddziały powstańcze. Przy mogile powstańców styczniowych, zostanie odsłonięty pomnik generała Langiewicza i będzie podpisany przez burmistrzów i przewodniczących rad miejskich Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka, uroczysty akt upamiętniający 150 rocznicę wybuchu powstania.

Mszę świętą w intencji powstańców i Ojczyzny koncelebrowali wikariusz biskupi ks. infułat Stanisław Pindera, dziekan szydłowiecki ks. kanonik Adam Radzimirski i kapelan strzelców ks.Daniel Struczyk. W kazaniu ks. A. Radzimirski przywołując nauczanie pasterskie Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, podkreślił znaczenie ofiary powstańczej, zrywu tak obficie zroszonego krwią, dla zachowania tożsamości narodowej. Przypomniał patriotyczny i religijny wymiar dojrzewania społeczeństwa do wybuchu Powstania. Dysproporcje sił powstańczych do sił zbrojnych zaborcy rosyjskiego. Znaczenie legendy powstańczej dla posiewu niepodległości. Represje carskie wobec uczestników walk powstańczych, w tym także dla duchowieństwa i zakonów.

W krótkim słowie infułat St. Pindera zaapelował abyśmy robili wszystko, co możliwe, aby pamięć o naszych bohaterach nie zaśniedziała, nie porosła mchem zapomnienia. Podał przykład małej Litwy, gdzie nie wahano się ogłosić 2013 roku Rokiem Powstania Styczniowego, gdy tymczasem polski Sejm odrzucił taką inicjatywę.