Miejskie Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się zbiórka na Rynku Wielkim i przemarszem z pocztami sztandarowymi d świątyni. Msze świętą w farze św. Zygmunta celebrował ks. kan. Adam Radzimirski. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Kania. We mszy świętej uczestniczyła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, władze samorządowe Miasta i Powiatu, liczne poczty sztandarowe, delegacje i reprezentacje wielu środowisk.

Po mszy św., uczestnicy uroczystości przeszli ul. Radomską, Widok i Kościuszki na Skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Skwerze Niepodległości, pod pomnikiem Marszałka, w obecności orkiestry, sztandarów, młodzieży i mieszkańców ks. Dariusz Maciejczyk odmówił modlitwę za tych, którzy walcząc o Niepodległość oddali życie, a także w intencji wolnej Ojczyzny. Przemówienia wygłosili: przewodniczący Marek Zdziech i burmistrz Andrzej Jarzyński.


Powiatowe obchody narodowego Święta Niepodległości

W szydłowieckim Liceum im. Henryka Sienkiewicza 12 listopada odbyła się uroczysta akademia z udziałem kombatantów dla uczczenia 92 rocznicy odzyskania Niepodległości.

W spotkaniu wzięła udział młodzież licealna, nauczyciele oraz przedstawiciele władz powiatu i miasta Szydłowca w osobach starosty Włodzimierza Górlickiego i burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz przewodniczący rad powiatowej i gminnej Marek Sokołowski i Marek Zdziech. Obecna była również wójt gminy Jastrząb Zofia Kosno, która otrzymała podziękowania za współpracę, w zakresie rozwoju powiatu. Spotkanie poprowadził wicedyrektor Szkoły Marek Marcinkowski.

Po części oficjalnej młodzież z klasy II c, I d oraz chórzyści Chóru Męskiego Dzwon z klasy II d przedstawili program artystyczny obrazujący polskie drogi do niepodległości. W rolę naczelnika Józefa Piłsudskiego wcielił się uczeń klasy pierwszej Adam Frąk. Zwrócił na siebie uwagę także Michał Kapis grający w roli gazeciarza.


Narodowe Święto Niepodległości w Nadwiślańskim Oddziale SG

We wtorek w Muzeum Powstania Warszawskiego Nadwiślański Oddział Straży Granicznej świętował 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to okazja do wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom.

Podczas uroczystego apelu w Muzeum Powstania Warszawskiego, 13 listopada wręczone zostały awanse na kolejne stopnie służbowe, a także odznaczenia: Brązowe Medale za Zasługi dla Straży Granicznej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Odznaki Straży Granicznej nadane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Akty mianowań na wyższe stopnie służbowe otrzymało 149 funkcjonariuszy w tym w: korpusie oficerów - 14 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych - 54 funkcjonariuszy oraz 81 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Mariusz Piętka wręczył również medale pamiątkowe ,,Za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej". Medalem odznaczone zostały Panie Ewa Gawor dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i ppłk Anna Ossowska-Rembecka dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.


Miejskie obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wiązanki kwiatów złożone przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze jego imienia oraz modlitwa w szydłowieckiej farze kierowana do Boga podczas Mszy świętej za Ojczyznę, to główne akcenty miejskich uroczystości związanych z Dniem Niepodległości. W przemarszu przez miasto udział wzięły poczty sztandarowe, strzelcy ze Związku Strzeleckiego, delegacje samorządów, instytucji, szkół, organizacji i przedsiębiorstw oraz liczni mieszkańcy Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, po odmówieniu modlitwy przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego, do zebranych przemówił gospodarz uroczystości burmistrz Andrzej Jarzyński, a po nim senator RP Wojciech Skurkiewicz. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku. Po złożeniu kwiatów Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Henryka Kapturskiego odegrała "Rotę".

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy Va z PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu pod kierunkiem Grażyny Olesińskiej śpiewali pieśni patriotyczne i recytowali wiersze. Wspólne zdjęcie przy Pomniku Marszałka było ostatnim akcentem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.


Miejskie obchody 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Miejskie obchody Święta Niepodległości, w 97 rocznicę jej odzyskania, rozpoczęła zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników na Rynku Wielkim. Następnie po przemarszu do kościoła św. Zygmunta, modlono się za Ojczyznę. Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Nowosielski, zaś kazanie wygłosił ks. Norbert Skawiński. Po zakończeniu liturgii, uczestnicy uroczystości przeszli z Miejską Orkiestrą Dętą na czele ulicami: Rynek Wielki, Radomska, Widok do Skweru Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna przy Pomniku Naczelnika Państwa.

Modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny odmówił ks. kan. Adam Radzimirski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Artur Ludew, zaś Zofia Liszka prezes szydłowieckiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych wręczyła Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa. Odznaczeni zostali: Artur Ludew, Marek Sokołowski i Józef Szymko. Po złożeniu kwiatów przez delegacje instytucji i organizacji z koncertem pieśni patriotycznych wystąpi Miejska Orkiestra Dęta.

W uroczystej zbiórce przy Pomniku Naczelnika Państwa Polskiego wzięli udział licznie mieszkańcy Miasta i Gminy Szydłowiec oraz powiatu szydłowieckiego. Wartę honorową przy pomniku pełnili strzelcy ze Związku Strzeleckiego, asystowali członkowie grupy rekonstrukcji historycznej Korpusu Ochrony Pogranicza Batalion Tomaszów Mazowiecki.