Arcybiskup Depo na uroczystościach odpustowych w Skarżysku-Kamiennej

W sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej 16 listopada w Święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia odbędą się główne Dni Opieki Patronki Miasta. Msza św. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego ks. abpa Wacława Depo oraz ordynariusza diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika, odprawiona będzie o godz. 18:00.

Eucharystię poprzedzi koncert kwartetu smyczkowego z Radomia. Dostojnicy kościelni poświęcą umieszczoną w Sanktuarium pamiątkową tablicę, dedykowaną pierwszemu biskupowi radomskiemu Edwardowi Materskiemu (1923-2012).

Matka Boża Miłosierdzia została ogłoszona patronką Skarżyska-Kamiennej 12 listopada 1995 roku. Skarżyski obraz MB Miłosierdzia koronowano uroczyście 2 lipca 2005 roku. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej jest najbardziej niezwykłą Jej ikoną. Zaprasza do głębokiej medytacji tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego, ale również, w przedziwny sposób wprowadza w tajemnicę Odkupienia spełnioną na Krzyżu. Wprowadza w misterium ludzkiego przeznaczenia do niebieskiej chwały.