Powiat skarżyski w Ziemi Odrowążów

Deklaracją przystąpienia do Porozumienia "Ziemia Odrowążów" zakończyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, delegacji reprezentującej porozumienie czterech samorządów powiatowych: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego, które już od 4 lat, współpracują w ramach tego samorządowego porozumienia.

Wolę współpracy zadeklarowali starosta skarżyski Michał Jędrys i przewodniczący Rady Eugeniusz Cichoń. Rada Powiatu skarżyskiego wypowie się w tej sprawie 22 listopada.

Przedstawiciele Ziemi Odrowążów starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak, wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart i naczelnik Wydz. Promocji z Końskich Dariusz Kowalski przedstawili kształt przyszłych działań, które objęły by te 5 przygranicznych powiatów. Wśród nich znalzały się taki jak założenie Stowarzyszenia, wydanie wspólnego przewodnika po pięciu powiatach, zainicjowanie działań gospodarczych w ramach porozumień oraz integracja terenów złączonych wspólną historią, uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi.

W czasie spotkania omawiano także tematykę związaną z ewentualnymi łączeniami sie powiatów w ramach obecnych możliwości prawnych i finansowych.

Przyjęcie powiatu skarżyskiego i uchwał regulujących zasady dalszej współpracy nastąpiłoby 7 grudnia w Chlewiskach, na organizowanym przez powiat szydłowiecki IV Sejmiku Odrowążów. Na Sejmiku spotkaja się Rady i Zarządy tych pięciu powiatów oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych położonych na tym terytorium samorządowym. Sejmik poprzedzi 6 grudnia msza święta celebrowana w szydłowieckiej światyni farnej, której fundatorami byli Szydłowieccy z Odrowążów i w której spoczywają doczesne szczątki Mikołaja Szydłowieckiego.


Dodaj Komentarz