Tagi: , , ,

Święto Straży Granicznej w Gdańsku

W Gdańsku, mieście gdzie narodził się wielki ruch Solidarności, polska Straż Graniczna wybrała na miejsce przeżywania swej 20 rocznicy powstania. Uroczystości rozpoczęła msza święta w bazylice mariackiej sprawowaną pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Podczas Eucharystii ks. płk SG Zbigniew Kępa dziekan duszpasterstwa SG odczytał list biskupa polowego Józefa Guzdka do funkcjonariuszy i pracowników formacji. Biskup Polowy przypomniał, że Straż Graniczna wyrosła na fali przemian jakie po 1989 r. zaszły zarówno w Ojczyźnie jak i w Europie. Jej powstaniu towarzyszył wysiłek umysłu twórców nowej koncepcji ochrony granic i funkcjonowania formacji, która byłaby zdolna stawić czoła nowym wyzwaniom. Nie mniej ważny był wysiłek serca, aby służbę funkcjonariuszy zakorzenić w tradycji przedwojennych formacji Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.

Biskup Guzdek życzył też pracownikom SG, aby byli „sługami pokoju i budowniczymi pomostów między narodami”. Kazanie do funkcjonariuszy i gości wygłosił metropolita gdański, pierwszy po przywróceniu Ordynariatu Polowego, biskup polowy WP ks. arcybp. Sławoj Leszek Głódż.


67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego- uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

- 67 lat temu cała Warszawa była polem bitwy. Tu żołnierzem był każdy – powstaniec ze zdobycznym karabinem, sanitariuszka z noszami, harcerz, którego bronią były jedynie szybkie nogi- powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, podczas obchodów 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W uroczystej zmianie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza wziął udział biskup polowy WP, Józef Guzdek.

Na początku uroczystości dokonano zmiany posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza i odczytano apel do mieszkańców Warszawy, w którym nawoływano do godnego uczczenia pamięci Powstania.

W swoim przemówieniu prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, przypomniała, że losy wielu Powstańców mimo wnikliwych badań historycznych nie do końca jest poznany. - To ich wszystkich, którzy w bohaterskiej walce polegli, wspominamy dziś pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas Powstania chowano ich często w bezimiennych grobach w parkach i na podwórkach, po wojnie znajdowano pod gruzami. To oni – nieznani żołnierze powstania– powiedziała.


Szlakiem powstańców po raz siódmy..

W urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne 14 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym omówiono sprawy uroczystości rocznicowych 150 –lecia Wybuchu Powstania Styczniowego oraz organizacji VII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Marsz odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2013 roku na trasie Szydłowiec - Mirzec - Wąchock. W czasie dyskusji pojawiły się różne zapytania i pomysły. Komendant Marszu mł. ins. ZS Roman Burek powiedział: Bardzo mnie cieszy, że idea marszu jest doskonale zrozumiana i poważnie traktowana w gremiach samorządowych 3 Powiatów i 7 Gmin. Z obrad wynika, że jest potrzeba zorganizowania tego typu przedsięwzięcia na naszym terenie. Marsz jest ważnym przedsięwzięciem wychowawczym, ma swojego ,,ducha” i renomę, ma charakter imprezy otwartej w której uczestniczyło w minionych latach około 100 osób.