„Stara Poczta”

To zlokalizowany przy ulicy Kościuszki, w pobliżu skrzyżowania ulic Kościuszki, Kolejowej i Folwarcznej, charakterystyczny budynek dawnego "Uniwersalu" a obecnie firmy COMES, który pomimo znacznego zdewastowania w pewnym okresie, ma nadal swój charakterystyczny rys i długą historię.

Na początku budynek Starej Poczty był parterowy. W 1912 roku została wykonana nadbudowa z charakterystycznym dymnikiem w okolicach, którego naniesiono datę wykonania robót widoczną z daleka. Całość dachu z dymnikiem pierwotnie zostały pokryte dachówką. W momencie kiedy powstała nadbudowa, budynek zamieszkiwał żyd Kuperman, który na terenie, gdzie mieszczą się dzisiejsze pawilony, założył odlewnie tzw. „gisernię” (jak wyjaśnia Szydłowianin Z. Klepaczewski, nazwy tej używano w starych raportach, pismach artykułach). Oprócz Kupermana w budynku mieszkali również niektórzy pracownicy odlewni.

Dalsze przeobrażenia nadbudowy budynku były następujące: podczas remontu pokrycia dachu, uprzednio zamontowana dachówka cementowa została zerwana. Likwidacji uległ również dymnik z datą, a na więźbę położono eternit. W miejscu dzisiejszych pawilonów wokół budynku Comes, usytuowane były zakłady produkcyjne z piecami, w których wytapiano żeliwo. Po odlewni jedynym śladem, jaki pozostał, jest zachowana część muru stanowiącego ogrodzenie przy ul. Kościuszki z charakterystycznymi wgłębieniami łukowymi.


List do Węgrów!

Prawicowy rząd Węgier, kraju będącego dziś na czele Unii Europejskiej jest bezprzykładnie atakowany przez różne europejskie środowiska lewicowe. Piotr Naimski w związku z tym zainicjował akcję podpisywania listu poparcia dla węgierskiego rządu. Poparcia można udzielić na stronie: www.lettertohungarians.eu Poniżej treść listu.

Węgiercy przyjaciele!

Przyjmijcie od nas wyrazy szacunku, podziwu i poparcia. Wynik ostatnich wyborów parlamentarnych na Węgrzech daje nadzieję na dokończenie procesu wychodzenia z komunizmu w Waszym kraju. Obserwujemy z nadzieją działania rządu Premiera Viktora Orbana. Determinacja Premiera i rządzącej koalicji może przynieść sukces, może doprowadzić do stworzenia prawnych i instytucjonalnych podstaw, które pozwolą przestać nazywać Węgry „krajem postkomunistycznym”.


Spotkanie mazowieckiej wspólnoty samorzadowej.

21 stycznia 2011 roku w Domu Polonii w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. W spotkaniu udział wzięło ok. 170 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Nie zabrakło również licznego grona przedstawicieli samorządowych, wybranych z list Krajowej Wspólnoty Samorządowej i komitetów współpracujących, radnych, wójtów, burmistrzów z całego Mazowsza. Wspólnotę Samorządową powiatu szydłowieckiego reprezentowała delegacja pod przewodnictwem radnego Cezarego Sierawskiego.

Spotkanie otworzył i przywitał gości Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, natomiast modlitwę poprowadził i błogosławieństwa udzielił Kanclerz Kurii warszawskiej ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk - delegat Metropolity warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza. Następnie krótkie przemówienia wygłosili: Ewa Tomaszewska, Grzegorz Nowosielski, Ludwik Dorn, Gabriel Janowski, Artur Zawisza, Piotr Guział, Dariusz Kokoszka. W części artystycznej tradycyjne polskie kolędy śpiewał zespół Pieśni i Tańca "Wyszków".

W imieniu organizatorów spotkania noworocznego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim gościom za tak liczne przybycie, Panu Markowi Różyckiemu ze „Wspólnoty Polskiej”, Grzegorzowi Nowosielskiemu Burmistrzowi Wyszkowa, firmie AMA Consulting za pomoc w organizacji, zespołowi Pieśni i Tańca „Wyszków” za występ artystyczny.


Bal maturzystów z ZS im Korpusu Ochrony Pogranicza

W restauracji hotelu "Oleńka" w miescowości Barak, około 120 uczniów z klas maturalnych szydłowieckiego Zespołu Szkół im. KOP, bawiło się w sobotnią noc na tradycyjnym balu studniówkowym, organizowanym na 100 dni przed egzaminem maturalnym. Przybyłych na bal uczniów, nauczycieli, rodziców i gości powitała dyrektor Zespołu Szkół im. KOP Maria Małgorzata Michajłow. Słowa podziękowań dla nauczycieli i rodziców wypowiedzieli w imieniu uczniów Anna Hyb i Bartłomiej Derlatka. Słowo do uczestników studniówki skierowali także przedstawiciele rodziców.

W imieniu samorządu powiatowego, który jest organem założycielskim szkoły, życzenia radosnej, udanej zabawy i szczęśliwego finiszu edukacji szkolnej, życzył uczniom klas maturalnych bawiącym się na studniówce, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski

W części oficjalnej związanej z otwarciem balu i tradycyjnym Polonezem otwierającym studniówkową zabawę uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego: M. Sokołowski i wicestarosta Roman Woźniak oraz naczelnik Wydziału Edukacji Joanna Strzelecka.


Tagi: ,

O losie ratownictwa medycznego

Dziś przedstawiamy Państwu sylwetkę Cezarego Sierawskiego, kierownika Działu Inwestycyjno-Gospodarczego i Transportu Medycznego w szydłowieckim SPZZOZ. Obecnie radnego Rady Powiatu, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, z którym rozmawiamy na temat stanu Służby Zdrowia i nie tylko...

– Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu odrzuciła uchwałę w sprawie Organizacji Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim. Jak ta decyzja ma się do odgórnych ustaleń Ministerstwa Zdrowia?

Cezary Sierawski: -Ministerstwo Zdrowia jest zdeterminowane i od 1 lipca chce wdrożyć nowy system organizacyjny w ratownictwie medycznym. Zmiana miałaby polegać na tym, że dotychczasowe rejony operacyjne mieszczące się w granicach powiatu byłyby zastąpione jednym rejonem, obejmującym powiaty: radomski, kozienicki, lipski, szydłowiecki i zwoleński.


Klasa o profilu „Ochrona granicy państwowej” dobrym początkiem do wstąpienia w szeregi Straży Granicznej

Na mocy porozumienia zawartego w 2007 roku pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej a Starostwem Powiatowym i Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu utworzono w ramach innowacji pedagogicznej licealny profil kształcenia „ochrona granicy państwowej”. Współpraca i kontakty służbowe pomiędzy szkołą, powiatem i Strażą Graniczną przyczyniły się do kontynuowania i pielęgnowania tradycji związków naszego regionu i formacji granicznych a także pozwoliły na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Klasa ochrona granicy państwowej jest przede wszystkim dla tych, którzy: w przyszłości chcą pracować w Straży Granicznej, chcą uczestniczyć w obozach szkoleniowych, interesują się zagadnieniami związanymi z obronnością kraju i pracą służb granicznych, jak również dla tych, którzy "widzą" siebie ubranego w mundur.

Lekcje z Przewodniczącym


Tagi: ,

Disney on Ice Disneyland Wielka Przygoda

W dniach 06.12.2010 – 14.01.2011 odbył się ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Alter Art Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Malczewskiego 24. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Polski. Zadaniem konkursowym było namalowanie dowolną techniką plastyczną jednej z postaci występujących w widowisku (Myszka Miki, Myszka Minnie, Kaczor Donald, Goofy, Pluto, Balu, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Buzz Astral, Iniemamocni).

Nagrodami były zaproszenia dla całej rodziny na przedstawienia w Warszawie lub w Gdańsku (rodzice z dziećmi). W konkursie tym brali udział uczniowie klasy 0b pod kierunkiem p. Renaty Nowak (11osób) oraz uczniowie klasy IIc pod kierunkiem p. Agnieszki Mikołajczak (10 osób).

Komisja konkursowa, w skład której weszły 4 osoby: Mikołaj Ziółkowski, Tomasz Rawski, Ola Krakowska, Małgorzata Kłos wyłoniła 11 prac w całej Polski, wśród których znalazła się praca uczennicy klasy IIc Wiktorii Głuch ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Autorka pracy to skromna i odpowiedzialna uczennica, bardzo koleżeńska i lubiana w klasie. Zawsze doskonale przygotowana do zajęć. Praca, którą zrobiła, to jej ulubiona postać bajkowa - Myszka Miki. Rysunek wykonany został najbardziej czasochłonną techniką plastyczną – wyklejanką z kuleczek plasteliny.


Sprowadzani na śmierć?

Rosjanie powtarzali załodze polskiego Tupolewa, że są na ścieżce i na kursie, nawet gdy rządowa maszyna była ponad 130 metrów od osi lotniska i kilkadziesiąt metrów poniżej ścieżki zejścia. Ze słów płk. Krasnokutskiego wynika, że kontrolerzy pozostawili załodze decyzję o lądowaniu.

Rosyjscy kontrolerzy lotów, sprowadzający 10 kwietnia rządowego Tupolewa, popełnili całą masę błędów. Na mocy decyzji swoich dowódców, zostawili na pastwę losy polski samolot – wynika z rozmów ze smoleńskiej wieży kontrolnej ujawnionych przez komisję kierowaną przez Jerzego Millera.

Z ujawnionych przez komisję materiałów wynika jasno, że rządowy Tupolew był źle naprowadzany na lotnisko w Smoleńsku. W pewnym momencie jego odchylenie od osi pasa sięgało nawet 130 metrów. Znajdował się również na złych wysokościach. Początkowo kilkadziesiąt metrów powyżej ścieżki zejścia, potem – poniżej. Mimo tego kontroler lotu wciąż utwierdzał polskiego pilota, że Tu-154M jest na kursie i na ścieżce. Utwierdzali tym samym załogę, że manewr podchodzenia do lądowania jest prowadzony zgodnie z procedurami.


LIGA UNIHOKEJA W SZYDŁOWCU

W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu została rozegrana II Runda Regionalnej Ligi Unihokeja organizowanej przez Echo Dnia. W dniu 10 stycznia 2011 r. odbyły się mecze dziewcząt, a 11 stycznia 2011 r. chłopców. Turniej przebiegał w miłej atmosferze. Drużyna chłopców z PG nr 1 w Szydłowcu zajęła II miejsce, a drużyna dziewcząt III miejsce. Opiekunem obu drużyn była nauczycielka wychowania fizycznego Marzena Czarnecka.

Turniej zakończył się następującymi wynikami:

Dziewczęta I miejsce – PG Suskowola II miejsce – PG Jedlińsk III miejsce – PG nr 1 Szydłowiec IV miejsce – PG Stromiec V miejsce – PG nr 13 Radom


Tagi: ,

„Temperatura wrzenia”, czyli zimowy Rock Fest

Wczoraj tuż po godz. 19.15 w sali kinowej szydłowieckiego zamku mocno zawrzało. Dla wyjaśnienia, „wrzenie” nie było spowodowane projekcją, jak wskazuje nazwa sali, filmu typu horror czy thriller. Wieczorne wrzenie powstało nie inaczej jak w wyniku zorganizowanej „zimowej edycji”, znanej szydłowieckiej imprezy pn. Rock Fest.

Jako pierwsi wystąpili panowie z szydłowieckiego bandu Aerospatiale oraz Żargonu. Dwa pierwsze zespoły trzeba przyznać, były w mniej komfortowej sytuacji. Grając na początku nie udało im się porwać na tyle mocno publiki do tańca, jednak ich „muzyczna robota” nie była bezcelowa. Słuchacze ostrego grania nie stronili zespołom swojej uwagi i stojąc przed sceną chłonęli nawał energii wytwarzanej przez oba szydłowieckie zespoły. Z pewnością podczas ich występu temperatura na słupku podskoczyła.

Kolejno po Aerospatiale i Żargon, w nieco odnowionym składzie, zagrał opoczyński zespół The Pumpers. Jego „nowością” była 18 letnia, drobnej postury wokalistka Justyna, która na pozór mogła zdradzać wątpliwe możliwości swego głosu. Wszystkie te jednak wątpliwości szybko się rozwiały w momencie, gdy zaśpiewała. Jej mocny, niski śpiew w połączeniu z ostrą punkową muzyką, serwowaną przez załogę, porwały do tańca tłumnie zebraną w sali publiczność. Pod sceną wytworzyło się pogo a temperatura imprezy znacząco wzrosła...


Zabiega o finanse dla terenów wiejskich

Dziś przeprowadzamy pierwszy po wyborach wywiad z najmłodszym Radnym obecnego składu Rady Miejskiej, który uzyskał największą ilość głosów podczas minionych wyborów samorządowych. O kim mowa? __-- Na początek proszę powiedzieć kilka słów o sobie.__ -- Nazywam się Wojciech Winiarski, jestem mieszkańcem Majdowa. Pracuję od 10 lat w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w Wydziale Ochrony Środowiska. Zajmuję się nadzorem lasów prywatnych w naszym powiecie. Interesuje się przyrodą, sportem, sposobem na stres jest słuchanie muzyki i taniec.

– Poniedziałek 22 listopada i liczba 691. Może Radny mówić o sukcesie?

– Na pewno o dużej satysfakcji z tego, że wyborcy tak licznie poparli moja osobę w wyborach samorządowych. Dlatego korzystając z okazji jeszcze raz chcę im za to serdecznie podziękować. Przede wszystkim chcę podkreślić, że jest to nasz wspólny sukces. Wynik 691 głosów mówiąc tak po ludzku cieszy, to jest taka wewnętrzna radość, chociaż zdaję sobie sprawę o dużym zobowiązaniu.


Ciało Jana Pawła II spocznie w kaplicy św. Sebastiana

W bazylice św. Piotra rozpoczęto już prace zwiazane z przeniesieniem ciała Jana Pawła II z Grot Watykańskich do kaplicy św. Sebastiana, w prawej nawie świątyni, między Pietą Michała Anioła a kaplicą Najświętszego Sakramentu – informuje agencja I-Media. Przeniesienie ciała Jana Pawła II nastąpi po beatyfikacj zaplanowanej na 1-go maja br. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O beatyfikację Jana Pawła II modlono się w Polsce i w całym Kościele Powszechnym. Modlitwa Kościoła została wysłuchana.

Prace przygotowawcze przewidują oczyszczenie mozaiki św. Sebastiana oraz przeniesienie ciała bł. Innocentego XI.

W miejscu, gdzie spocznie ciało papieża-Polaka umieszczone są po dwóch stronach statuy Piusa XI i Piusa XII. Jednym z motywów wybrania tej właśnie kaplicy jest bliskość wejścia, co ułatwi dotarcie wielu pielgrzymom.


Miarą miłości jest jej bezmiar...

Podsumowanie. XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szydłowcu. Jedność i życzliwość, tymi słowami można określić to co działo się w naszym kraju kiedy, już po raz dziewiętnasty, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tysiące ludzi bezinteresownie zaangażowanych w działania na rzecz Finału ponownie udowodniło jak wiele można osiągnąć kiedy cel jest szczytny i wspólny. Każdy kto dołożył grosz do orkiestrowej puszki, ma swój udział w pomocy tysiącom dzieci. Grających serc nie zabrakło także w Szydłowcu.

9 stycznia 2011 roku już po raz 19, rozbrzmiewała WIELKA ORKIESTRA, która w tym roku zbierała pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

Organizatorem i koordynatorem wszystkich działań związanych z XIX Finałem WOŚP w powiecie szydłowieckim był Sztab działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek, któremu przewodniczyła Agnieszka Sobutka - Klepaczewska. - Niestety nie zrealizowaliśmy wszystkiego co było w planach, ale pomimo to szydłowiecki Finał WOŚP uważam za udany. Szczególnie cieszy poprawienie wyniku z roku ubiegłego, kiedy zebraliśmy kwotę 23 380, 10. Tegoroczna akcja na terenie naszego powiatu zaskutkowała zebraniem 31 129, 51 zł - powiedziała Agnieszka Sobutka - Klepaczewska.


Zyta Gilowska - rząd świadomie oszukuje ludzi

Rząd wybrał przedziwne rozwiązanie. Postanowił zabrać część tego, co obywatele są zmuszeni zbierać i jeszcze twierdzi, że tak będzie „lepiej”. To dlaczego nie zabrał wszystkiego? Tak byłoby jeszcze „lepiej”, prawda? Może tak się stanie, bo ten rząd dużo mówi o oszczędnościach, ale wydaje na potęgę.

W ciągu ostatnich trzech lat wydatki publiczne wzrosły o 140 mld zł. A podatnicy nie są w stanie zaspokoić tak wielkiej żądzy pieniądza publicznego. Wszystkie rezerwy zostały zjedzone, majątek jest wyprzedawany.

Prawdziwy kryzys odczujemy w Polsce wtedy, gdy już nie będzie czego prywatyzować. Wtedy zobaczymy lawinę długu publicznego. Dojdziemy do klasycznej scenerii: mąż narobił długów, żona i dzieci nie mają przez to co jeść, a komornik zabrał telewizor.


Dziś finiszuje w Szydłowcu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dziś po raz 19, podobnie jak w całym kraju również w Szydłowcu i jego okolicach rozbrzmiewa WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, która w tym roku zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

Organizatorem i koordynatorem wszystkich działań związanych z XIX Finałem WOŚP w powiecie szydłowieckim jest Sztab działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek. Orkiestrowe granie w Szydłowcu rozpoczęłol się o godz. 8.oo- kwestą uliczną z udziałem 120 wolontariuszy . Kwestować będą do godz. 20.oo w Szydłowcu, Jastrzębiu, Chlewiskach i Majdowie.

Na Rynku Wielkim przeprowadzono symulowana drogową akcję ratowniczą w wykonaniu funkcjonariuszy szydłowieckiej policji, straży pożarnej oraz ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego. O godzinie 15.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, miał miejsce ORKIESTROWY BAL KARNAWAŁOWY. z zabawą przy muzyce i konkursami przygotowanymi przez Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” oraz nauczycieli z szydłowieckich przedszkoli.


Tagi: ,

Noworoczne kolędowanie

W budynku „Starej Poczty” przy ulicy Kościuszki 128A, 5 stycznia z okazji Nowego Roku, na wspólnym kolędowaniu spotkali się przedstawiciele kilku lokalnych środowisk samorządowych.

Mały koncert dla przybyłych gości zaprezentował Zespół muzyczny tworzony przez kilu uczniów Szkół z Szydłowca i Skarżyska: Miłosza Zugaja gitara prowadząca, Bartka Mosiołka wokalistę, Szymona Sokołowskiego gitara rytmiczna i Szymon Walasika perkusja. Wykonano w ciekawej aranżacji między innymi: Przybieżeli do Betlejem, Wśród nocnej ciszy, Jaka światłość Nad Betlejem zajaśniała.

Spotkanie było także dobrą okazją do złożenia życzeń, wymiany doświadczeń i omówienia aktualnych problemów miasta i powiatu szydłowieckiego. Współdziałanie szydłowieckich samorządów może przyczynić się do zwiększenia rangi głosu miasta i powiatu w istotnych dla jego rozwoju sprawach jak choćby budowa drogi S7, funkcjonowanie w Szydłowcu Inspektoratu ZUS-u, rozwoju lolalnych incjatyw.


Protest lekarzy weterynarii.

W ostatnim czasie w mediach ogólnopolskich sporo mówiło się o proteście lekarzy prywatnej praktyki weterynaryjnej. Jak do tego protestu miało się funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szydłowcu? – zapytaliśmy o to powiatowego lekarza weterynarii Bronisława Ucińskiego.

  • Inspekcja Weterynaryjna pracuje w normalnym trybie i wykonuje swoje zadania bez zakłóceń – informował w rozmowie z Domem Na Skale powiatowy lekarz weterynarii Bronisław Uciński. - Przede wszystkim dodam, że Inspekcja nie może strajkować, protestować i jednocześnie przez to paraliżować pracy systemu państwa, ponieważ jest to służba cywilna.

Zapytaliśmy również czym spowodowany jest protest lekarzy prywatnej praktyki weterynaryjnej i czy pokusiłby się o przewidywania rezultatu protestu. W odpowiedzi usłyszeliśmy:

-Jedną z przyczyn jest zmiana cennika za prace lekarzy weterynarii, natomiast inne przyczyny są wymienione w uchwale Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Co do prognoz, jaki będzie wynik protestu już wcześniej wspomniałem, że Inspekcja Weterynaryjna jest służbą cywilną, w związku z czym nie może oceniać pracy rządu, ponieważ nie jest to w jej kompetencji. Lekarze nie podpisali umów z wyznaczenia na dziś i tyle to wszystko co mogę z mojej strony powiedzieć – zakończył B. Uciński.


Tagi: ,

Święto Trzech Króli: dzień wolny od pracy

Dziś Kościół zachodni obchodzi Święto Objawienia Pańskiego – jest to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi. Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi.

Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji - chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Ze świętem Epifanii związane są zwyczaje liturgiczne (święcenie wody, błogosławienie domów, konsekracje dziewic, uroczyste ogłoszenie terminów ruchomych świąt kościelnych jak np. w Turynie i Kolonii), ale również legendy związane z postaciami Trzech Króli (Magów), których – zgodnie z tradycją – relikwie spoczywają w katedrze kolońskiej.


Działa dla ludzi

Dziś prezentujemy Państwu osobę Mieczysława Jackulaka, od 1974r. mieszkańca Szydłowca pochodzącego z Polanicy Zdroju. Pan Mieczysław z wykształcenia jest technikiem zdobienia szkła i kryształów. Swego czasu prowadził zakład szklarski. Podczas minionych wyborów samorządowych kandydował do Rady Miejskiej. Obecnie współzałożyciel Społecznego Komitetu Osiedlowego (os. Północ).

-Może Pan powiedzieć jak powstał Społeczny Komitet Osiedlowy (os. Północ)?

-Komitet powstał dość spontanicznie. Wracając którejś niedzieli z kościoła z Czesławem Winiarskim i kilkoma mieszkańcami osiedla doszliśmy do wniosku, że brakuje na naszym osiedlu organizacji, która interesowałaby się sprawami jego mieszkańców. Stwierdziliśmy, że jeżeli się nie zorganizujemy to nic u nas się nie będzie robić. Wszystkie pisma do Urzędu jakie były złożone pozostawały bez odpowiedzi. I tak zrodził się pomysł, aby zaprosić ludzi z naszego osiedla na zebranie, na którym chcielibyśmy omówić istotne dla nas sprawy. W rezultacie przyszło sporo osób i zaczęliśmy dyskutować m.in. o tym, co nas najbardziej boli, że na naszym osiedlu domków jednorodzinnych, dodam - pierwszym w Szydłowcu, istniejącym od ponad 30 lat, nie wykonuje się niczego dla poprawienia jakości życia mieszkańców. A jeżeli już się coś robi, to połowicznie... Tak proszę pana, mamy połowę chodnika przy ulicy Szydłowieckiego, i 50m dziurawego asfaltu ul. Kopernika, Maleckiego i to wszystko.


Tagi:

Znikające państwo.., czy tyllko chwilowe zaćmienie

Zamysłem twórców reformy powiatowej, było utworzenie lokalnych ośrodków obsługi administracyjnej , medycznej i w zakresie bezpieczeństwa. W każdym województwie były takie miasta, których status wyrastał ponad sąsiednie gminy. W naszym obecnym powiecie takim miastem, lokalnym centrum dla ościennych gmin jest miasto Szydłowiec.

W różnych okresach historii jego funkcja lokalnego centrum była bardziej albo mniej widoczna. Korelowało to ze wzrostem rangi tego ośrodka miejskiego albo z jego podupadaniem.

W wyniku ostatnich reform samorządowych Szydłowiec stał się stolica powiatu. Na tej drodze były przeszkody, jednak udało się ten status Szydłowca jako lokalnego centrum potwierdzić i umocnić.


Większa kasa na rewitalizację szydłowieckich zabytków

W ostatnich dniach minionego roku Rada Miejska podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2008 – 2015.

Uchwała ta dotyczy kompleksowego projektu inwestycyjnego Gminy Szydłowiec składającego się z budowy Regionalnego Bibliotecznego Centrum Multimedialnego.

W Ratuszu Miejskim przeprowadzony będzie remont elewacji, osuszenia murów oraz adaptacji balkonu wieży z przeznaczeniem na galerię widokową w budynku.


Spotkanie oazowe w Seminarium

W niedzielę 2 stycznia do budynku radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego przybyli licznie animatorzy oazy rodzin róźnych stopni , aby uczestniczyć w dziecezjalny spotkaniu opłatkowym. Poprwadzili je - wraz z księdzem moderatorem Maciejem Korczyńskim i siostrą Anną Baćmagą - Anna i Marek Kwiatkowscy pełniący posługę pary diecezjalnej. Na spotkanie przybyli Ewa i Tomasz Czyż, którzy mają pod swą opieką ruch DK w kilku diecezjach środkowej i wschodniej Polski. Dla rodzin Jasełka XXI wieku przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. Gościem spotkania rodzin był ks. bp Stefan Siczek. który koncelebrował mszę świętą, wygłosił kazanie i przełamał się opłatkiem z rodzinami.

Domowy Kościół w diecezji radomskiej skupia w 102 kręgach blisko 500 rodzin, które realizują program formacyjny i rekolekcyjny wypracowany w oparciu o zasady łączące w sobie charyzmat Ruchu-Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.


Tragiczne i smutne Boże Narodzenie 2010 dla wielu wyznawców Chrystusa

Do Świąt Bożego Narodzenia 2010 przygotowywali się także prześladowcy Chrystusa. Z najnowszych doniesień medialnych, w wielu miejscach na świecie nie byly to spokojne święta. Niestety zdajemy sobie sprawę, że przekazywane opinii publicznej wiadomości są tylko pewnym fragmentem tej smutnej rzeczywistosci, jaką stanowią prześladowania chrześcijan.

W stanie Orisa hinduiści obchodzili głośno rocznicę pogromów chrześcijan, co wywołało panikę wśród miejscowych chrześcijan, w krwawym i antychrześcijańskim dystrykcie tego stanu, Kandhamal doszło do kilku ataków na kapłanów.

W stolicy Pakistanu, w Islamabadzie tysiące fanatyków muzułmańskich zorganizowały manifestacje mające na celu wywołanie presji na władze, aby nie zmieniały kodeksu karnego, a także, aby sąd najwyższy podtrzymał kare śmierci dla Asii Bibi, pierwszej kobiety (katoliczki) skazanej na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo wobec osoby Mahometa.


Roczny remanent domowy

Strona Domu na Skale funkcjonuje nieprzerwanie od kwietnia 2005 roku. W minionym 2010 roku odwiedzono stronę 50271 razy. Statystycznie więc 137,7 razy dziennie. Mamy przy tym około 100 stałych użytkowników. Od 1 listopada strona ma nowy kształt funkcjonalny i graficzny. W okresie tych dwóch ostatnich miesięcy (listopad – grudzień) na stronie internauci umieścili 232 komentarze.

Wiadomości i komentarze umieszczone na stronie są chętnie wykorzystywane przez inne media, śmiało można powiedzieć że pełnimy ważną rolę w zakresie możliwości wyrażenia opinii społecznej, z której coraz częściej niektórzy z nas ( zazwyczaj anonimowo) korzystają.

Ostatnie miesiące minionego roku przyniosły istotny wysyp szydłowieckich blogów, to mnie bardzo cieszy i zarazem dopinguje, aby w tej perspektywie nasza najdłużej funkcjonująca strona lokalna o takim charakterze, ciągle była w awangardzie miejscowych tytułów.


Orędzie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Pokoju 2011 (dokument)

Wolność religijna drogą do pokoju 1. NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU pragnę wszystkim i każdemu z osobna złożyć życzenia – są to życzenia pogody ducha i pomyślności, ale przede wszystkim życzenia pokoju. Również ten rok, który dobiega końca, niestety nie był wolny od prześladowań, dyskryminacji, okrutnych aktów przemocy i nietolerancji religijnej.

Moja myśl kieruje się w szczególności ku drogiej ziemi irackiej, krajowi, który dąży do upragnionej stabilizacji i pojednania, nadal jednak dochodzi tam do przemocy i zamachów. Przychodzą na pamięć niedawne cierpienia wspólnoty chrześcijańskiej, a zwłaszcza nikczemny atak na syrokatolicką katedrę Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bagdadzie, gdzie 31 października zostało zabitych dwóch kapłanów i ponad pięćdziesięcioro wiernych, zgromadzonych na Mszy św. Po nim, w następnych dniach doszło do dalszych ataków, także na prywatne domy, co wzbudziło we wspólnocie chrześcijańskiej lęk, a u wielu jej członków pragnienie by udać się na emigrację w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Zapewniam ich, że duchem jestem z nimi, jest z nimi cały Kościół, a bliskość ta znalazła konkretny wyraz podczas niedawnego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi. Skierowało ono słowa zachęty do wspólnot katolickich żyjących w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie, by żyły w jedności i nadal dawały na tych ziemiach odważne świadectwo wiary.

Szczerze dziękuję rządom, które dokładają starań, by ulżyć w cierpieniach tym braciom w człowieczeństwie, i proszę katolików o modlitwę za braci w wierze, którzy doświadczają przemocy i nietolerancji, oraz o solidarność z nimi. W tej sytuacji poczułem, że szczególnie stosowną rzeczą będzie podzielenie się z wami wszystkimi paroma refleksjami na temat wolności religijnej, która jest drogą do pokoju. Z bólem trzeba bowiem stwierdzić, że w niektórych regionach świata nie jest możliwe swobodne wyznawanie i wyrażanie własnej religii bez narażania się na ryzyko utraty życia i osobistej wolności. W innych regionach występują bardziej milczące i wyrafinowane formy uprzedzeń i oporu względem wierzących i symboli religijnych. Chrześcijanie są w chwili obecnej grupą religijną, która cierpi najwięcej prześladowań z powodu swej wiary. Wielu z nich na co dzień spotyka się ze zniewagami i często żyje w lęku z powodu tego, że poszukują prawdy, wierzą w Jezusa Chrystusa i szczerze apelują o uznanie wolności religijnej. Z tym wszystkim nie można się godzić, gdyż obraża Boga i godność człowieka; ponadto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju oraz uniemożliwia autentyczny integralny rozwój człowieka (1).