„Stara Poczta”

To zlokalizowany przy ulicy Kościuszki, w pobliżu skrzyżowania ulic Kościuszki, Kolejowej i Folwarcznej, charakterystyczny budynek dawnego "Uniwersalu" a obecnie firmy COMES, który pomimo znacznego zdewastowania w pewnym okresie, ma nadal swój charakterystyczny rys i długą historię.

Na początku budynek Starej Poczty był parterowy. W 1912 roku została wykonana nadbudowa z charakterystycznym dymnikiem w okolicach, którego naniesiono datę wykonania robót widoczną z daleka. Całość dachu z dymnikiem pierwotnie zostały pokryte dachówką. W momencie kiedy powstała nadbudowa, budynek zamieszkiwał żyd Kuperman, który na terenie, gdzie mieszczą się dzisiejsze pawilony, założył odlewnie tzw. „gisernię” (jak wyjaśnia Szydłowianin Z. Klepaczewski, nazwy tej używano w starych raportach, pismach artykułach). Oprócz Kupermana w budynku mieszkali również niektórzy pracownicy odlewni.

Dalsze przeobrażenia nadbudowy budynku były następujące: podczas remontu pokrycia dachu, uprzednio zamontowana dachówka cementowa została zerwana. Likwidacji uległ również dymnik z datą, a na więźbę położono eternit. W miejscu dzisiejszych pawilonów wokół budynku Comes, usytuowane były zakłady produkcyjne z piecami, w których wytapiano żeliwo. Po odlewni jedynym śladem, jaki pozostał, jest zachowana część muru stanowiącego ogrodzenie przy ul. Kościuszki z charakterystycznymi wgłębieniami łukowymi.