Tagi: ,

Święto Trzech Króli: dzień wolny od pracy

Dziś Kościół zachodni obchodzi Święto Objawienia Pańskiego – jest to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi. Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi.

Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji - chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Ze świętem Epifanii związane są zwyczaje liturgiczne (święcenie wody, błogosławienie domów, konsekracje dziewic, uroczyste ogłoszenie terminów ruchomych świąt kościelnych jak np. w Turynie i Kolonii), ale również legendy związane z postaciami Trzech Króli (Magów), których – zgodnie z tradycją – relikwie spoczywają w katedrze kolońskiej.

Symbolika Trzech Króli przez stulecia rozważana była w kazaniach i opracowaniach teologicznych. I tak papież Grzegorz Wielki mówi w swojej homilii o tym, że przez wielu gwiazda znad Pól Betlejemskich była Duchem Świętym, który później zstąpił na Pana podczas chrztu w rzece Jordan, a dla innych była aniołem, który oznajmił pasterzom Ewangelię o narodzeniu Mesjasza.

Także ukłon trzech magów posiadał w tradycji liturgicznej głęboką wymowę: miał on być wyrazem uniwersalnego charakteru Ewangelii, a co za tym idzie, misji Kościoła. Według źródeł patrystycznych także dary złożone przez „Trzech Króli” miały swoją symbolikę: złoto podkreślało królewską godność Chrystusa, kadzidło złożone było jako ofiara dziękczynna Bogu, a mirra, którą namaszcza się ciało zmarłych, miała być zapowiedzią Golgoty.

Warto przypomnieć że 1 stycznia 2011 weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która wprowadziła na nowo po 50 latach od zniesienia przez władze PRL-u, w Uroczystość Objawienia Pańskiego dzień wolny od pracy.

Jednocześnie ustawa wprowadziła zmianę w wyniku której pracownik nie będzie miał prawa odbierania dnia wolnego za święto, wypadające w sobotę. Oznacza to że dla bez szkody dla gospodarki możemy świętować ten nowy dzień wolny. W perspektywie najbliższych 10 lat przyjęcie nowego dnia wolnego oznacza zwiększenie ogólnej liczby dni wolnych od pracy tylko o 1 dzień.

Tradycja świętowania Trzech Króli, zwyciężyła w Polsce, dzięki silnej inicjatywie obywatelskiej, której wsparcia udzielli bskupi polscy.

/W tekście wykorzystano informacje ze strony www.ekukumenizm,pl i www.egospodarka.pl/


Dodaj Komentarz