„Stara Poczta”

To zlokalizowany przy ulicy Kościuszki, w pobliżu skrzyżowania ulic Kościuszki, Kolejowej i Folwarcznej, charakterystyczny budynek dawnego "Uniwersalu" a obecnie firmy COMES, który pomimo znacznego zdewastowania w pewnym okresie, ma nadal swój charakterystyczny rys i długą historię.

Na początku budynek Starej Poczty był parterowy. W 1912 roku została wykonana nadbudowa z charakterystycznym dymnikiem w okolicach, którego naniesiono datę wykonania robót widoczną z daleka. Całość dachu z dymnikiem pierwotnie zostały pokryte dachówką. W momencie kiedy powstała nadbudowa, budynek zamieszkiwał żyd Kuperman, który na terenie, gdzie mieszczą się dzisiejsze pawilony, założył odlewnie tzw. „gisernię” (jak wyjaśnia Szydłowianin Z. Klepaczewski, nazwy tej używano w starych raportach, pismach artykułach). Oprócz Kupermana w budynku mieszkali również niektórzy pracownicy odlewni.

Dalsze przeobrażenia nadbudowy budynku były następujące: podczas remontu pokrycia dachu, uprzednio zamontowana dachówka cementowa została zerwana. Likwidacji uległ również dymnik z datą, a na więźbę położono eternit. W miejscu dzisiejszych pawilonów wokół budynku Comes, usytuowane były zakłady produkcyjne z piecami, w których wytapiano żeliwo. Po odlewni jedynym śladem, jaki pozostał, jest zachowana część muru stanowiącego ogrodzenie przy ul. Kościuszki z charakterystycznymi wgłębieniami łukowymi.

Następnie w miejscu odlewni utworzona została rozlewnia oranżady i piwa, która w roku 1948 w ramach tzw. „małej nacjonalizacji” została przejęta pod Gminną Spółdzielnię, a następnie Wojewódzką Spółdzielnię Transportu Wiejskiego Oddział w Szydłowcu. Rozlewnia funkcjonowała na tym terenie do lat 70-tych. Później na tym terenie funkcjonowała Spółdzielnia "Uniwersal". Budynek został mocno zniszczony, szczególnie po upadku Spółdzielni. Z okresu funkcjonowania różnych zakładów pochodzi do dziś istniejąca przybudówka, pełniąca swego czasu funkcję portierni.

Wracając do "Starej Poczty", poczta w tym budynku powstała po upadku Powstania Styczniowego i funkcjonowała do lat międzywojennych. Jako pierwszy stanowisko pocztyliona objął w niej powstaniec Sekurczewski, ożeniony z Telimeną Zalewską. (Z kolei Syn Sekurczewskiego ożenił się z córką powstańca styczniowego Konstantego Anteckiego - Eugenią Antecką, siostrą burmistrza Szydłowca Czesława Anteckiego). Określenia „Stara Poczta” zaczęto natomiast używać po I wojnie, ponieważ budynek po niej został wywłaszczony i wykupiony przez rodzinę Szelochów Skrzyńskich. Poczta natomiast została przeniesiona do kamienicy Dziewitów, Gutowskich na przeciwko obecnie funkcjonującej Poczty Polskiej przy zbiegu ulic Kościuszki-Kilińskiego. Historia obecnego budynku poczty jest natomiast taka, że został on wybudowany na początku lat 60-tych w miejscu kuźni Depy (dziadka ks. Biskupa) i stodoły Hubertów Podkowińskich.

Dodatkowo o fakcie, że nazwa Stara Poczta była używana już nawet na początku XX wieku, świadczy zapis w książce „Dzieje 1863 roku” - Walerego Przyborowskiego, wydanej w Krakowie w latach 1897-1919roku, dotyczący planu ataku powstańców na garnizon rosyjski w Szydłowcu: „cały oddział podzielono na trzy części; jedna miała atakować w kierunku „starej poczty”, dziś odlewnia garnków żeliwnych, druga maszerować rozdołem za cmentarzem ku kościołowi i przedrzeć się na rynek; trzecia od Starej Wsi ku folwarkowi Podzamcze”. Od 1995 roku budynek „Starej Poczty” jest własnością spółki COMES Sokołowscy.

Wikipedia: Gisernia - specjalistyczny warsztat odlewniczy, zajmujący się odlewaniem z metalu gotowych wyrobów końcowych, zazwyczaj jednostkowych. Etym. - niem. giessen - odlewać z metalu. Wysłuchał i opracował wg relacji Ziemowita Klepaczewskiego Paweł Uciński.


Dodaj Komentarz