Tagi:

Były plany został wstyd

W tej szkole wakacje trwają od kilku lat. W czerwcu 2012 roku zadzwonił tutaj ostatni raz szkolny dzwonek. Od likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku mija 4 lata. Niszczeje budynek, plac szkolny nie integruje młodych mieszkańców. Ciszą spowite są szkolne korytarze, w salach zaś zamiast dzieci pająki snują swe pajęczyny. Niewielkie boisko, z uszkodzoną bramką, grożącą wypadkiem, zmagazynowane przed wbudowaniem słupy energetyczne i suszące się siano, to jedyne ślady użytkowania tego obiektu .

Radni Rady Miejskiej w Szydłowcu podejmując w 2012 roku, uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej w Wysocku. Zdecydowali tak pomimo tego, że wcześniej skierowali tam pieniądze na nowe boisko, wymianę okien, a sam budynek wówczas wewnątrz był całkiem dobrze wyposażony.

Argumentowano, a jakże że do szkoły trzeba dopłacać. No cóż do dróg trzeba dopłacać, bo nie są dochodowe, do utrzymania rady miejskiej i samego urzędu, też trzeba dopłacać. Tych jednak instytucji wtedy nie zlikwidowano!.


Budowla dla zwierząt na trasie S-7

Trwa budowa szydłowieckiego 22 kilometrowego odcinka trasy S-7, od Krogulczy w gminie Orońsko do Baraku i granicy Mazowsza, i Świętokrzyskiego. Najbardziej widoczna dla postronnych osób jest budowa ekspresowej obwodnicy Szydłowca do granicy województwa. Tutaj bowiem droga idzie starym śladem i z konieczności ruch kierowany jest odcinkowo bajpasami. W rejonie Baraku, na ukończeniu jest potężne przejście dla zwierząt, które mają zapewnić jej swobodną migrację, przez ten korytarz ekologiczny.

Ten drogowy wiadukt, oraz podobne na innych odcinkach, umożliwią bytowanie gatunków i osobników, których siedliska (areały osobnicze) przecina budowana droga. Zwierzęta będą miały możliwość swobodnego korzystania z całego obszaru lasu, podzielonego przez drogę. Da to szczególnie możliwość wędrówki osobnikom przemieszczającym się na duże odległości, co jest bardzo ważne dla ochrony rzadkich gatunków, mających duże wymagania w zakresie terytorium. Takich jak duże ssaki drapieżne, wilk, ryś, niedźwiedź, żubr i łoś. W Polsce przecinają się na linii wschód-zachód, paneuropejskie korytarze dyspersji tych zwierząt. Oby tylko zwierzęta "chciały" korzystać z tych kosztownych budowli. Zakończenie budowy szydłowieckiego odcina trasy ekspresowej S-7, planowane jest za niespełna 10 miesięcy.


Kwiaty i "kwiatki" z okolic Szydłowca

Piękno przyrody okolic Szydłowca może zachwycać, jednak jest jeden podstawowy problem. Nie dbamy o to co mamy, zostawiając ślady swej obecności, brudząc i zaśmiecając przyrodę. Destrukcyjny obraz śmieci wywalanych bezmyślnie do przydrożnych rowów i podmiejskich lasów, smuci i odbiera walory estetyczne tym miejscom. W naszych okolicach buduje się dużo nowych budynków. Wiele jest jednak opuszczonych i zaniedbanych. Świadczą o przemijaniu i są jakimś znakiem przeszłości, która bezpowrotnie odchodzi. Warto może utrwalać ich obraz.

Zamieszczone zdjęcia to efekt dzisiejszego, krótkiego wypadu za miasto. W większości położone w dolinie rzeki Korzeniówki. Korzeniówka, która swe źródła ma na Książku, przepływa przez Szydłowiec, jej wody zasilają szydłowiecki zalew oraz fosę otaczającą Zamek. Zlokalizowana na północno-zachodnim krańcu miasta oczyszczalnia ścieków, zrzuca oczyszczone ścieki do tej niewielkiej rzeczki, wpadającej do Szabasówki( lewej).

Wąska obecnie rzeka, była przed wykonaniem zalewu znacznie większych rozmiarów. Powodem zmian wymiarów rzeki jest znaczny jej ubytek wynikający z uregulowania brzegów. Źródła strumienia nie są, w przyrodniczym tego słowa znaczeniu, dostateczne do regulacji ubytków wody w pływie rzecznym. Poziom wody w strumieniu obniżył się po wykopaniu Zalewu, który zamulił dno rzeczne. Zalew został bowiem wykopany za blisko źródeł, tej niewielkiej rzeki. Korzeniówka to szydłowiecka rzeka, wpisana w herb i dzieje miasta.


Tagi:

W Gminie Chlewiska modernizują powiatową drogę

Trwają prace przy modernizacji drogi powiatowej Chlewiska - Aleksandrów, na długości ponad 3,5 km. Prace wykonuje firma Skanska, w zakresie robót jest przebudowa nawierzchni i budowa ciągów pieszo-rowerowych. Inwestorem jest Powiat Szydłowiecki. Finasowanie zadania zapewnia 1,5 milionowa dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, fundusze własne Powiatu oraz dotacja finansowa z Budżetu Gminy Chlewiska.

Firma w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej firmy Skanska „Bezpieczni w pobliżu budowy”, przed rozpoczęciem prac budowalnych zorganizowała w Publicznej Szkole Podstawowej w Chlewiskach, przedstawienie „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Bajkowi bohaterowie:Tomcio Brygadzista, Zebra Drogowa i Babcia Jadzia, uczyli najmłodszych, jakie są znaki drogowe, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i dlaczego dzieci nie powinny wchodzić na plac budowy. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.

Celem kampanii jest uwrażliwienie najmłodszych na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się po drogach oraz w pobliżu budowy, gdzie występuje duże natężenie ruchu maszyn budowlanych i pojazdów. Promowane było także noszenie elementów odblaskowych, w czasie pieszego poruszania po drogach.


Żródlany "Wieńczysław" w Śmiłowie

Śmiłowska woda cieszy się pewnie zasłużoną sławą w okolicy, bowiem obok źródła można spotkać samochody z różnych miejscowości, których kierowcy i pasażerowie zaopatrują się wręcz w „hurtowe” ilości tej źródlanej wody. Samo ujęcie nie przedstawia jakiegoś szczególnie interesującego widoku. Za to najbliższa okolica jest bardzo piękna. Chętnie z wody "Wieńczysław" od wielu lat korzystają mieszkańcy gminy Jastrząb.

Do źródełka można dojechać od skrzyżowania na styku Śmiłowa i Gąsaw Rządowych, w większości utwardzoną drogą polną. Pracownicy Urzędu Gminy w Jastrzębiu w marcu i kwietniu zmodernizowali bowiem blisko 400 metrowy odcinek drogi i wykonali mały parking, w pobliżu źródła. Na ten cel jak informowano, firma Jadar przekazała nieodpłatnie 45 ton kruszywa. Materiał ten przetransportował nieodpłatnie, Zakład Usług Budowlanych ,,LIS-TEL” Zbigniew Lisak.

Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha i pracownicy Gminy zaproponowali, aby nazwać źródełko imieniem ,,Wieńczesław”, dla upamiętnienia właściciela ziemi, na której się ono znajduje. Szkoda tylko, że nawy tej nie umieszczono przy ujęciu wody. Warto byłoby zadbać o otoczenie źródła. Wyeksponowano za to, opinię stacji sanitarno-epidemiologicznej, poświadczające że badana próbka wody, wskazuje że woda ze źródła jest zdatna do spożycia. W najbliższej okolicy źródła "Wieńczysław" położne są przysiółki Gąsaw: Bukownica i Kurkoć i bogata w historię wieś Śmiłów. Warto odwiedzić te miejsca, w czym mogą pomóc załączone poniżej zdjęcia.


Tagi: ,

Będzie nowa nawierzchnia placu manewrowego OSP Szydłowiec

Długo oczekiwana modernizacja placu manewrowego OSP w Szydłowcu, wreszcie ma szansę realizacji. Dzięki dotacji budżetowej z Gminy Szydłowiec, w wysokości 90 tysięcy złotych, wykonano projekt budowlany i w najbliższym czasie ma być ogłoszony przetrag na wykonanie robót.

Przy sprzyjających wiatrach zakończenia prac można spodziewać się w miesiącach wrzesień, październik. W ramach prowadzonych robót na terenie placu przyległym do ul. Strażackiej wykonany zostanie ogólnodostępny parking. W ramach konsultowanego obecnie programu rewitalizacji są zamierzenia rewitalizacji budynku OSP, w tym sali kinowej.

O takim projekcie było głośno w 2009 roku, kiedy to OSP w Szydłowcu obchodziła swoje 110 lecie, jednak w wyniku nie uzupełnienia dokumentów tamtejszy wniosek pozostał bez rozpatrzenia i został zrealizowany. Czy tym razem wiekowy obiekt OSP w Szydłowcu, mocno wpisany w historie miasta, ma szansę odnowienia i modernizacji? Czas pokaże.


Nadzwyczajna sesja w Powiecie

„Dom na Skale” 23 czerwca informował opinię publiczną o proteście nauczycieli ZS im. KOP w Szydłowcu przeciwko przepisom uchwalonym 9 maja przez Radę Powiatu, regulującym zasady wynagradzania nauczycieli. Przypomnijmy, że w nowym regulaminie zmniejszono o połowę dodatki za tzw. wychowawstwo i za szkodliwe warunki pracy oraz dodatek motywacyjny z 6 do 5% pensji zasadniczej.

Rada Pedagogiczna w ZS w połowie czerwca skierowała pismo protestacyjne do Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie obniżki nauczycielskich wynagrodzeń, które w Powiecie Szydłowieckim i tak już nie były podnoszone od 2012 roku. 13 lipca, a więc prawie miesiąc od wpłynięcia pisma, odbyła się sesja Rady Powiatu, w czasie której przewodnicząca Anita Gołosz poinformowała o nim radnych. Niestety, ku wielkiemu zdumieniu zgromadzonej na sali grupy nauczycieli, odmówiła jego odczytania. Skomentowała tylko, że w tej sprawie „procedura została wyczerpana”. Przewodnicząca nie przychyliła się również do wielokrotnej prośby radnych trzech Roberta Górlickiego, Sławomira Nojka i Piotra Kornatowskiego odsyłając zainteresowanych radnych do biura rady, gdzie mogą poprosić o kserokopię wspomnianego pisma. Takie stanowisko Pani przewodniczącej i milczącą zgodę 9 radnych (obecnych było 12 radnych) należy uznać za swoiste kuriozum! Jak można nawet się nie zainteresować tekstem, który nie do starosty, nie indywidualnie do przewodniczącej, ale do radnych został skierowany!?

Mimo to wywiązała się krótka dyskusja miedzy starostą starającym się uzasadnić obniżenie nauczycielskich dodatków troską o budżet powiatu i zachowanie płynności finansowej oświaty, a w/w trójką radnych, którzy, oprotestowaną uchwałę uznali za pomyłkę. Pytali komu jeszcze w powiecie zostały obniżone wynagrodzenia, komentowali przytaczane liczby w sprawie dopłat do szkół i wynagrodzeń nauczycieli itp. Nikt poza nimi nie miał nic do powiedzenia, bo i o czym? Trudno nie odnieść wrażenia, że radni, z wyjątkiem wspomnianej wcześniej trójki i starosty Włodzimierz Górlickiego, nie wiedzieli o czym właściwie jest mowa bo przecież nie zostali zapoznani z argumentacją nauczycieli. Zostali jakby ubezwłasnowolnieni. Pozostaje mieć nadzieję, że obecność na sesji grupy nauczycieli sprowokuje radnych przynajmniej do zapoznania się z pismem, którego „nie było” (gdyby nie Internet, radni może nie wiedzieliby, że taki protest wpłynął).


Ostatnie pożegnanie ś.p. abp. Zygmunta Zimowskiego

W Radomiu odbyły się uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego. Zmarły 12 lipca Przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, żył 67 lat. Liturgii Mszy świętej w radomskiej katedrze przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski podkreślił, że w Eucharystię wpisane jest piękno człowieczeństwa danego przez Boga. Wpisane było i człowieczeństwo abp. Zimowskiego, który żył, aby służyć innym. „Ta dzisiejsza Eucharystia jest pochwałą jego człowieczeństwa w Bogu i pochwałą jego kapłaństwa i biskupiej służby jako głosiciela Ewangelii, nie tylko słowem, ale i sobą. Dziękujemy Bogu za jego posługę szafarza sakramentów świętych i przewodnika wiary, oszlifowanego cierpieniem na drogach Kościoła” – mówił metropolita częstochowski.

Arcybiskup Depo przypomniał że to w trakcie posługi biskupiej Zimowskiego, w diecezji radomskiej, odbyły się koronacje obrazów maryjnych w Skarżysku Kamiennej i Kałkowie-Godowie oraz peregrynacja kopii obrazu jasnogórskiego po parafiach diecezji radomskiej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z kolei dziękował za wieloletnią pracę abp. Zimowskiego na rzecz KEP, m.in. jako przewodniczącego Komisji Nauki Wiary. Ks. prałat Krzysztof Nikiel, regens Penitencjarii Apostolskiej wspominał abp. Zimowskiego jako osobą potrafiącą ludzi łączyć i budować więzi przyjacielskie. - Był dla nas, którzyśmy go od tak wielu lat znali i spotykali poprzez współpracę w Stolicy Apostolskiej, nie tylko prawdziwym przyjacielem, ale i przykładem miłości Boga i otwartości na innych - powiedział o zmarłym.


Tagi:                                    

Diecezjalne żegnanie zmarłego abp. Zygmunta Zimowskiego

Dziś w poniedziałek 18 lipca, w Radomiu, o 18:30 odbyło sie wprowadzenie trumny z ciałem arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego do katedry radomskiej. Koncelebrowanej Mszy świętej żałobnej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. abp Konrad Krajewski z Watykanu. Pogrzeb księdza arcybiskupa Zygmunta, odbędzie się jutro 19 lipca. Uroczystości rozpocznie Msza Święta o 11:00. Następnie ciało abp. Zygmunta Zimowskiego będzie pochowane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w katedrze Opieki NMP w Radomiu.

Ksiądz Arcybiskup zmarł 12 lipca tuż przed północą. Abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Był biskupem seniorem diecezji radomskiej, bliskim współpracownikiem trzech papieży. Abp Zimowski zmarł w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, po długiej chorobie nowotworowej.

Na kilka godzin przed śmiercią zdążył do niego zadzwonić osobiście papież Franciszek. Ojciec Święty zapewnił chorego arcybiskupa o swej łączności duchowej oraz o modlitwie i udzielił mu swego błogosławieństwa.


Tagi: , ,

Abp Zimowski odszedł do Domu Ojca

We wtorek 12 lipca przed północą zmarł abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia (Watykański Minister Zdrowia) i biskup senior Diecezji Radomskiej. Był bliskim współpracownikiem trzech papieży. Mottem jego biskupiego życia były słowa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”.

Abp Zimowski zmarł po długiej chorobie nowotworowej. Przed śmiercią zdążył do niego zatelefonować papież Franciszek. Ojciec Święty zapewnił arcybiskupa o swej łączności duchowej i modlitwie. Udzielił mu również swego błogosławieństwa. Kilka dni wcześniej zadzwonił do abp Zimowskiego papież emeryt Benedykt XVI.

Arcybiskup Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska.


Zamawiają atrakcje na Swięto Żelaza i Stali

Gmina Chlewiska ogłosiła zamiar zamowienia usługi związanej z zorganizowaniem cyklicznej imprezy pod nazwą ,,XV Święto Żelaza i Stali". W specyfikacji istotnych warunków zamowienia znalazły się wymagania, z których można zorientować się co bedzie się działo na sierpniowej imprezie. Zadaniem Wykonawcy będzie także zapewnienie wszystkich wymaganych ofertą atrakcji a także uporządkowanie terenu na którym będzie zorganizowana impreza tj. Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach, ul. Szkolna 34, 26-510 Chlewiska.

Usłogodawca zobowiązany wykona: 1. Ustawienie sceny o wymiarach 8m na 6m wraz z oświetleniem, nagłośnieniem według riderru artystów, 2. Zabezpieczenie imprezy przez Agencję Ochrony oraz umieszczenie płotków ochronnych, 3. Ustawieni namiotu Vip o wymiarach 8m na 5m z podestami oraz garderobą, 4. Wykonanie projektu plakatu oraz wydruk w ilości 300 szt. a także dostarczenie dwóch banerów reklamowych o wymiarach wysokość l,30m., długość 2 m. 5. Zapewnienie reklamy w lokalnym radiu poprzez spoty reklamowe oraz organizację konferencji, 6. Zapewnienie występów artystyczno- teatralnych zespołów, 7. Zapewnienie programu dla dzieci, 8. Zapewnienie występu zespołów Disco Polo, Biesiadnego a także gwiazdy wieczoru, 9. Zapewnienie darmowego wesołego miasteczka z trzema urządzeniami. 10. opłacenie składki do ZAiKS za publiczne wykonania lub odtwarzanie utworów.

Wykonawca może przedstawić Zleceniodawcy dodatkowo także własne propozycje uzupełnienia lub wprowadzenia pewnych zmian, jeżeli będą one miały korzystny wpływ na realizację zadania.


Połączą Sadek z Szydłowcem

Pracownicy spółki „Wodociągi i Kanalizacja”, prowadzą prace na połączeniem wodociągów Szydłowca i Sadku, w jeden system wodociągowy. Pozwoli to lepiej stabilizować dostawy wody dla odbiorców w Sadku i we wschodniej części Szydłowca oraz tworzy możliwość podłączenia nowych odbiorców. Obecnie wykonywany jest przecisk pod drogą gminną (Sadek Kresy), przy skrzyżowaniu z ulicą Kolejową.

Następnie pracownicy mają wykonać kolejny pod drogą powiatową i rozbudować i spiąć sieć wodociągową. Przeniesione będzie także zakończenie sieci na ul. Kolejowej z posesji prywatnej i wybudowany końcowy hydrant odpowietrzający.

Prezes WiK Dariusz Kujbida powiedział „Działanie w zakresie połączenia wodociągowego Sadku i Szydłowca, ma związek z rozwojem mieszkalnictwa w Sadku. Pozwoli nam zasilić wodą z Szydłowca tą miejscowość, która do tej pory korzysta jedynie z ujęcia i zbiorników o pojemności 400 m3, zlokalizowanych przy Betoniarni. W sytuacji awaryjnej woda bedzie mogla być przekierowana także do Szydłowca".


Zderzenie motocykla i auta osobowego na ulicy Kościuszki

Szydłowiec. Więcej informacji o wypadku, który wydarzył się około godz. 18.20 na ul Kościuszki. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zderzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez skręcającego na posesję kierowcę samochodu osobowego. W wyniku czego nadjeżdżający z naprzeciwka motocyklista, uderzył w auto osobowe i wywrócił się, w następstwie zdarzenia odniosł obrażenia i przewieziony został do szpitala w Skarżysku-Kamiennej.

Na miejscu zdarzenia szydłowieccy policjanci prowadzili czynności mające na celu ustalenia okoliczności wypadku. Strażacy z szydłowieckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze,j zneutralizowali wycie płynów na miejscu wypadku i razem z Policja zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Uczestnicy zdarzenia zarówno kierowca osobówki jak i motocyklista to mieszkańcy Szydłowca. Ostatnio w związku budową S-7 zamknięto wyjazd z ulicy Kościuszki, w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Z tego powodu ruch pojazdów na tym jej odcinku jest niewielki. Mimo to doszło do tego dramatycznego wydarzenia. Miejmy nadzieję, na powrót do zdrowia 18 letniego motocyklisty, który dopiero co zaczął wakacje.


Malowanie pasów i znaków poziomych w Szydłowcu

W Szydłowcu co nie trudno zauważyć, oznakowanie poziome ulic, a szczególnie przejść dla pieszych jest od dawna w bardzo złym stanie technicznym. Dotyczy to dróg różnych kategorii. Na ulicy Kościuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Targową, przy stacji Orlen dodatkowo jeden ze znaków pionowych, jest skierowany odwrotnie, przez co nie spełnia swej funkcji. Tak było jeszcze wczoraj, jednak dziś na tej ulicy rozpoczęto prace przy malowaniu znaków poziomych. Miejmy nadzieje, że wkrotce nastąpi w tym zakresie znacząca zmaina na lepsze.

Zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie, oznakowanie poziome ma służyć: zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób znajdujących się na drodze, usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi. Znaki poziome mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu ze znakami pionowymi. Umożliwiają one przekazywanie kierującym pojazdami informacji o przyjętym sposobie prowadzenia ruchu, nawet tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest niewystarczające lub niemożliwe.

W przypadku dróg powiatowych i gminnych zaleca się ich stosowanie na całej długości, o ile szerokość drogi wynosi 6 metrów. Jednak te działania mogą być ograniczone przez organ zarządzający ruchem tylko do miejsc niebezpiecznych. Do tego typu miejsc miejsc zalicza się w szczególności: skrzyżowania, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, łuki poziome i pionowe o niedostatecznej widoczności, łuki oznaczone znakami ostrzegawczymi ostrzegającymi o niebezpiecznych zakrętach, odcinki dróg o wzmożonym ruchu pieszym i rowerowym bez wydzielonych ciągów dla tego ruchu, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, odcinki dróg o zwiększonej wypadkowości.


Przyrócone kontrole na granicach strefy Schengen

Dzisiaj w nocy przywrócone zostały kontrole polskich granicach, bedących granicami wewnętrznymi Strefy Schengen. Powołano w związku z tym 260 mobilnych punktów kontroli. Od 4 lipca tymczasowa kontrola na granicach prowadzona jest w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO. W Polsce granice wewnętrzne strefy Schengen to granica z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz granice w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen.

Kontrola będzie trwała do 2 sierpnia 2016 r. Również od 4 lipca zawieszony został mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą i Rosją. Względy są identyczne. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny przez Straż Graniczną. Tymczasowe kontrole są działaniem standardowym, nie będzie problemu z przekraczaniem granicy - podkreślił szef MSWiA. Minister zapewnił, ze kontrole odbywają się w sposób bardzo sprawny, w ciągu kilku sekund oficer Straży Granicznej może sprawdzić personalia kierowcy.


Kobieta, Światło, Emocje”. Wernisaż Cezarego Szymkiewicza

W sobotę 2 lipca, w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek otwarto wernisaż wystawy fotograficznej Cezarego Szymkiewicza pt. „Kobieta, Światło, Emocje”.

Cezary Szymkiewicz, autor wystawy to handlowiec z wykształcenia, związany z branżą telekomunikacyjno-komputerową.

Zawodowo od 1999r specjalizuje i realizuje się w serwisie i handlu elektroniką z działu IT i GSM. Realizował także przez wiele lat swoje zainteresowania muzyczne, jako muzyk działając przy Centrum Kultury w Szydłowcu.


Tagi: , ,

Śmiertelny wypadek na obwodnicy Szydłowca

Wypadek na obwodnicy Szydłowca. W zderzeniu ciężarówki z osobowym Peugeotem, zginął kierowca samochodu osobowego. Całkowicie jest nieprzejezdny odcinek drogi pomiedzy ulicą Kolejową a Barakiem. Zorganizowane są objazdy. Do zdarzenia doszło około godziny 10.20. Od strony Skarżyska-Kamiennej jechała ciężarowa Scania, a od strony Radomia - osobowy Peugeot. Z nieustalonych przyczyn oba samochody zderzyły się czołowo. W wypadku zginęła 1 osoba, a dwie zostały ranne.

Policja kieruje podróżujących od strony Kielc już w Skarżysku, na osiedlu Książece, na objazd przez Lipowe Pole, Kierz Nieźwiedzi, Sadek. W Szydłowcu policjanci kierują samochody ulicami Kolejową i Piekną do Jastrzębskiej i na bypass budowanej S-7.

Z kolei podróżujący od strony Radomia, jadą do skrzyżowania z ulicą Kolejową. Tutaj w lewo i a nastepnie w prawo na bypass i budowanym odcinkiem S-7 w kierunku Baraku


Tagi: , ,

Szydłowiec. Miasto na kamieniu

Szydłowiec, nawet turystów z pobliskiego Radomia (byłem przewodnikiem), potrafi zaskoczyć swym urokiem. Szczególnie w tak piękny dzień jak sobotnie, późne popołudnie. Plac zabaw, zrewitalizowany kompleks parko-zamkowy otoczony fosą, zasilana w wodę z nurtu rzeki Korzeniówki. Rzut okiem w kierunku Starej Wsi, "Co to jest na dole" i figurkę na zbiegu ulic Narutowicza i Sowińskiego, pamiątce Powstania Styczniowego i idziemy "na górę".

Tutaj Rynek Wieki z widokiem na renesansowy Ratusz i późnogotycką farę św. Zygmunta. Pomnik mieszczki Zośki i XVII wieczny miejski pręgierz. Na Rynku dłuższa chwila z najlepszymi szydłowieckimi lodami z Ambrozji. Po drodze jeszcze inne wiekowe zabytki i Plac Św. Ducha. To teren najstarszej w miejskiej nekropolii, z zabytkową tablicą nagrobną Anny Kosowej z 1653 roku. Tu i ówdzie widać jako element architektoniczny piaskowiec szydłowiecki.

Dzieci intryguje chociażby kamienna bułka chleba na wyspie zamkowej. Wycieczka udana, z walorem historycznym, ale także z możliwością spojrzenia na dzieła prawdziwie natchnionych mistrzów. Architektura Zamku, Fary, Ratusza, urzeka i podnosi duszę. Te skarby narodowej kultury powinniśmy z pietyzmem chronić, dla kolejnych pokoleń. Do tego w Szydłowcu zawsze się coś nowego i atrakcyjnego dzieje. Warto tutaj zajrzeć na weekendowy spacer.


Statuetka szydłowiecka. Promuje Miasto i Piaskowiec Szydłowiecki

Statuetki szydłowieckie", przygotowane przez szydłowieckich kamieniarzy zostały wręczone na III Świecie Rzemiosła w Szydłowcu. Burmistrz Artur Ludew wręczył jedną z nich z herbem Miasta - Jerzemu Jedlińskiemu, w uznaniu jego zasług dla Samorządu Gminnego. Drugą z logiem Rzemiosła i herbem Szydłowca, przedstawiciele szydłowieckich organizacji rzemieślniczych wręczyli Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego Jerzemu Bartnikowi. Statuetki z inicjatywy Krzysztofa Barańskiego wykonali kamieniarze, pierwszy raz rok temu, w związku ze Świętem Piaskowca.

Mają one walor promocyjny, przypominają o regionalnym bogactwie jakim jest piaskowiec. Sławią kunszt kamieniarzy, promują Szydłowiec i wyroby z piaskowca.

Celem szydłowieckich kamieniarzy jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i ich organizacjami, na rzecz rozwoju kamieniarstwa. W szczególności promocji piaskowca szydłowieckiego i uznanie go za produkt regionalny, zaś nazwę Piaskowiec Szydłowiecki, jako chronione oznaczenie geograficzne. Od dawna postulowane są także takie działania jak Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z kamieniarstwem, organizacja współpracy miedzy lokalnymi ośrodkami kamieniarskimi i informowanie oraz pomoc w pozyskaniu środków unijnych na rozwój produktu kamieniarskiego.


Tagi: ,

Laudacja. Jerzy Jedliński nestor szydłowieckiego rzemiosła

29 czerwca bylismy świadkami podniosłej ceremonii. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, odznaczył Jerzego Jedlińskiego, najwyższym odznaczeniem Rzemiosła Polskiego, Szablą Kilińskiego. Kapituła ZRP przyznala to honorowe i cennne odznaczenie za wybitne zasługi dla rozwoju Rzemiosła Polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą. Nestor szydłowieckiego rzemiosła Jerzy Jedliński, był to pierwszym Starszy Cechu, odrodzonego w 1985 roku, a swymi korzeniami siegającego 1620 roku. Pan Jerzy Jedliński w 2006 roku uhonorowany był także tytułem założyciela Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Róznych w Szydłowcu.

Jerzy Jedliński czynnym był rzemieślnikiem był ponad 42 lata. Po przejściu na emeryturę w 1999 roku, ciągle jednak jeszcze kontynuowała w ograniczonym zakresie swoja działalność. Jego zakład wykonywał usługi dla ludności, głównie dla rolnictwa a także instalacje grzewcze i wodno-kanalizacyjne. To było bardzo potrzebne w latach niedoborów i centralnej gospodarki. Kooperował i świadczył usługi dla przedsiębiorstw: Rozmet, Spółdzielnia Inwalidów, cementownia Wierzbica i Małogoszcz. Realizował zadania dla różnych instytucji w tym szpitali, czy straży pożarnych. Przez wiele lat szkolił uczniów w zawodach: ślusarz i obróbka skrawaniem. Pracował także jako nauczyciel rysunku technicznego i nauczyciel zawodu w Technikum Mechanicznym w Kłodzku oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum im. WOP w Szydłowcu. Był od powstania Cechu do zakończenia działalności gospodarczej, był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych. Obecnie nadal zasiada w Radzie Nadzorczej i przewodniczy Komisji Rewizyjnej, w naszej Spółdzielni Rzemieślniczej. Był przez te lata inicjatorem wielu działań. Po powstaniu cechu tworzył organizacyjne i materialne podwaliny jego działania. Uczestniczył w tworzeniu Spółdzielni i współtworzy jej teraźniejszość.

Działalność Pana Jerzego Jedlińsiego była i jest zakorzeniona głęboko w tradycje rodzinne. Warsztat przejął po ojcu Zygmuncie, który był znanym szydłowieckim rzemieślnikiem i mocno wpisał się w historie naszej społeczności. Działał w związkach rzemieślniczych, szkolił uczniów, co jest do udokumentowane w księgach cechowych, przechowywanych w szydłowieckim Cechu Rzemiosł Różnych. Był przed wojną współorganizatorem fantowych zabaw charytatywnych. Współfundował sztandary cechowe z 1921 i 1948 roku. Ten z kolei podjął działalność po swoim ojcu a dziadku Antonim. Udokumentowane tradycje rzemieślnicze rodziny Jedlińskich sięgają więc połowy XIX wieku. Warto dodać także bogate tradycje patriotyczne rodziny. Dziadkowie Aleksy i Marcjanna Jedlińscy mieszkali początkowo w Starej Wsi, pod lasem. W okresie powstania styczniowego ich dom dawał schronienie, wyżywienie i wszelką pomoc powstańcom. Byli za to represjonowani, często musieli się ukrywać przed wojskami rosyjskimi w lesie. Ojciec Kawalera Szabli Kilińskiego - Zygmunt Jedliński, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a w czasie II wojny światowej nocami naprawiał partyzancką broń. Przyrodni brat Ryszard walczył w szeregach AK, WiN w oddziale partyzanckim „Igły” Tadeusza Zielińskiego, za co po II wojnie światowej był represjonowany i siedział w więzieniu.


Blisko 400 letnia historia szydłowieckiego Cechu

W Szydłowcu rzemieślnicza historia sięga XV wieku, kiedy to nastąpiła lokacja miasta. W 1427 Jakub i Sławko Szydłowieccy, wydanym przywilejem nadają prawa mieszczanom szydłowieckim. W tym dokumencie lokacji miasta, znajduje się pierwsza wzmianka o eksploatacji miejscowego kamienia, istnieniu rzemiosła tkackiego oraz młynarstwa i piwowarstwa. W dokumencie lokacji miasta z 1427 roku, znajduje się pierwsza wzmianka o eksploatacji miejscowego kamienia, istnieniu rzemiosła tkackiego oraz młynarstwa i piwowarstwa. Z kolei dokumentem królewskim wydanym 13 listopada 1470, na sejmie piotrkowskim Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu prawa magdeburskie. W wyniku tego na przełomie XV i XVI wieku następuje szybki rozwój nowożytnego Szydłowca. Mikołaj Szydłowiecki, zabiega o rozwój miasta, zyskuje kolejne królewski przywileje. Zygmunt Stary udziela pozwolenia na skład żelaza produkowanego w woj. Sandomierskim i daje monopol na hurtowy handel tym towarem w północnej Małopolsce.

Dekretem Zygmunta Augusta z 1550 Szydłowiec otrzymał dwa kolejne jarmarki, a szydłowieccy kupcy mogli handlować na obszarze całej Rzeczypospolitej. Zwolnieni byli od opłat targowych i ceł wodnych. Handlowali żelazem, drewnem, wyrobami skórzanymi, szklanymi, płodami rolnymi.

M. K. Radziwiłł zw. Sierotką zatwierdził 1 stycznia 1591 w Nieświeżu wszystkie prawa miejskie. Na mieszczan nałożono obowiązek wystawiania na wyprawy wojenne 12 dobrze uzbrojonych i wyćwiczonych pieszych oraz utrzymywanie ich swoim kosztem. Jednocześnie zezwolił na utworzenie w mieście bractwa kupców, do którego mieli należeć także handlujący żelazem i wyrobami ze szkła. Miejscowość w 1. poł. XVII w. przeżywała okres swojego największego rozkwitu. Szydłowiec był wówczas miastem średniej wielkości liczącym ponad 1100 mieszkańców, ważnym ośrodkiem wytwórczości żelaza oraz górnictwa skalnego i kamieniarstwa. W XVI i w pierwszej połowie XVII wieku miasto szybko się rozwija. Rozkwit przeżywa także rzemiosła. Z tego okresu zachowały się księgi posiedzeń cechowych: Cechu Kołodziei i Bednarzy, Cechu Szewskiego, Cechu Kowali, oraz Cechu Złożonego. Klęska Powstania Styczniowego i represje carskie kładą kres działaniu organizacji rzemiosła w Szydłowcu. Do historii Cechu Złożonego powstałego w 1620 roku, odwołuje się genealogia obecnego Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.


Tagi:

Święto Rzemiosła w Szydłowcu. Podziękowania i gratulacje dla wyróżnionych i odznaczonych

Święto Rzemiosła w Szydłowcu, odbyło się trzeci raz. Tym razem miałoby skromnie, własnymi silami i tak było, jednak efekt jak sądzę był wspaniały. Na nasze zaproszenie 29 czerwca odpowiedziało 120 osób. Zameldowaliśmy się wraz ze sztandarami w szydłowieckiej farze, gdzie ks. kan. Adam Radzimirski celebrował Eucharystię, za szydłowieckich zrzeszonych rzemieślników i pracowników Rzemiosła. Skierował do nas także w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przesłanie Słowa Bożego. Po Mszy świętej uczciliśmy Naczelnika Polskiej Siły Zbrojnej Tadeusza Kościuszkę, składając kwiaty przy jego pomniku. Jan Kiliński, którego szablą Prezes ZRP odznaczył pana Jerzego jedlińskiego, był pułkownikiem milicji mazowieckiej, w ramach sił którymi dowodził Naczelnik Kościuszko.

Organizowałem to wydarzenie w ramach funkcji pełnionej w Spółdzielni Rzemieślniczej, a po części także w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu. Współorganizatorem był także Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowca. Chciałbym w osobistym tonie podziękować tym wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili, dzięki temu wsparciu święto zapadnie długo w naszej pamięci.

Serdeczne podziękowania kieruje wiec do Księdza Dziekana, kapelana rzemiosła kan. Adama Radzimirskiego, za modlitwę i obecność wśród nas (nawet temu na przeszkodził urlop). Słowa wdzięczności płyną wobec Izby Rzemiosła z Radomia z Prezesem Janem Jaworskim i jego Zespołem. Bardzo duży gest Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, który przybył na naszą uroczystość i wręczył najwyższe odznaczenie Rzemiosła Polskiego, Jerzemu Jedlińskiemu i medale Jana Kilińskiego odznaczonym. Wielka satysfakcja.


Będzie mniej parkujących aut na Rynku Wielkim

Nieruchomość na ulicy Kamiennej jest w posiadaniu Samorządu Gminnego. Na mocy porozumienia pomiędzy Parafią rzymsko-katolicką w Szydłowcu a Gminą Szydłowiec. Grunty o powierzchni 1500 m2 przy Kamiennej 14, w bliskości Rynku Wielkiego, od 23 czerwca są już w posiadaniu Gminy. Gmina zamierza je zagospodarować na potrzeby imprez masowych, wypoczynkowych, oraz jako miejsca postojowe, które odciążą płytę Rynku Wielkiego, wykorzystywaną obecnie do postoju samochodów.

Zgodę na użyczenie działki Gminie wyraził ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik. Przekazanie działki poprzedzone było uzyskaniem zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie pozostałości murów, które nie mają wartości architektonicznej a jedynie swą forma negatywnie wpływają na otoczenie działki. Stosowne porozuminie w sprawie przekazania dzialki podpisali na szydłowieckim Ratuszu: burmistrz Artur Ludew i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan Adam Radzimirski.

Szacunkowe koszty prac związanych z oczyszczeniem terenu i utworzeniem parkingu, do których Gmina ma przystąpić jeszcze w wakacje, można oszacować na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po wykonaniu tych prac łatwiej będzie można zaparkować w pobliżu Rynku Wielkiego. Zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Sprawa masowego parkowania pojazdów na odrestaurowanej płycie Rynku Wielkiego, nie budzila entuzjzmu znawców problemu. Prawodpodobnie po wykonaniu nowego parkingu, na Rynu Wielkim bedzie dopuszczone parkowanie na określony przedział czasu, związanych z załatwianiem spraw urzędowych, czy z kultem religijnym w kościele parafialnym.