Tagi:                                    

Czas wewnętrznej odnowy.

Ojciec Święty podczas rozważań na Anioł Pański (26. 02. 2006) przypomniał, że okres Wielkiego Postu to czas wewnętrznej odnowy, aby na nowo odnalaźć sens życia w Jezusie Chrystusie. W środę obrzędem posypania popiołem i pokutnym postem rozpocznie się okres Wielkiego Postu.

Ewangelia św. Marka, która stanowi przewodni wątek niedzielnych celebracji tego roku liturgicznego, przynosi drogę katechumenalną, która prowadzi ucznia do uznania w Jezusie Syna Bożego. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dzisiejszy fragment dotyczy tematu postu: jak wiecie, w najbliższą środę obrzędem posypania popiołem i pokutnym postem rozpocznie się okres Wielkiego Postu. Karta Ewangelii wydaje się więc szczególnie stosowna. Opowiada ona bowiem, że kiedy Jezus siedział przy stole w domu Lewiego, celnika, faryzeusze i uczniowie Jana Chrzciciela pytają, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą jak oni. Jezus odpowiada, że zaproszeni na gody nie mogą pościć, kiedy jest z nimi pan młody; będą pościć, kiedy zabiorą im pana młodego (por. Mk 2, 18-20). Mówiąc to, Chrystus ujawnia swoją tożsamość Mesjasza, Oblubieńca Izraela, który przybył na gody ze swoim ludem. Ci, którzy rozpoznają Go i przyjmują, weselą się. Musi On jednak zostać odrzucony i zabity właśnie przez swoich: w tym momencie, w czasie Jego męki i Jego śmierci, nadejdzie godzina żałoby i postu. Jak powiedziałem, epizod ewangeliczny zapowiada znaczenie Wielkiego Postu. Jako całość stanowi on bowiem wielką pamiątkę męki Pańskiej, w przygotowaniu do Paschy Zmartwychwstania. W okresie tym powstrzymujemy się od śpiewania alleluja i zachęceni jesteśmy do praktyki odpowiednich form pokutnych wyrzeczeń. Do czasu Wielkiego Postu nie należy podchodzić w "starym" duchu, jak gdyby to była ciężka i męcząca powinność, lecz z duchem nowym tego, kto odnalazł w Jezusie i w Jego paschalnej tajemnicy sens życia i widzi, że wszystko już powinno odnosić się do Niego. Taka była postawa apostoła Pawła, który twierdził, iż wszystko zostawił za sobą, aby móc poznać Chrystusa, "zarówno moc Jego zmartwychwstania, jak i udział w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdzie jakoś do pełnego powstania z martwych" (Fil 3,10-11). Na drodze Wielkiego Postu niechaj przewodniczką i nauczycielką będzie dla nas Najświętsza Maryja, która, kiedy Jezus ruszył z determinacją ku Jerozolimie, aby tam znieść Mękę, poszła za Nim z całkowitą wiarą. Niczym "nowy bukłak" przyjęła "młode wino" przyniesione przez Syna na mesjańskie gody (por. Mk 2, 22). I tak ową łaskę, o którą Ona sama, wiedziona instynktem Matki, prosiła dla nowożeńców z Kany, otrzymała jako pierwsza pod Krzyżem, gdy wytrysnęła z przebitego Serca Syna, wcielenia Bożej miłości do świata (por. Deus caritas est, 13-15).


Tagi:                                    

W Austrii, akcja "Europa dla Chrystusa"

Na samochodach, torbach czy ubraniach zaczęły się pojawiać nalepki z nieco zmodyfikowaną flagą Unii Europejskiej. Żółte gwiazdy na niebieskim tle nie tworzą rysunku koła, ale ryby - symbolu chrześcijaństwa. Poniżej jest napis: "Europa dla Chrystusa". Inicjatorami akcji pod tym hasłem, wspieranej przez Kirche in Not - to młode wiedeńskie małżeństwo. e-kai


Tagi:                                    

Kongres w Papieskiej Akademii Życia

Embrion ludzki ma takie same prawa, jak człowiek dorosły - powiedział Benedykt XVI. Papież spotkał się w Watykanie z uczestnikami międzynarodowego kongresu na temat embrionów, zorganizowanego przez Papieską Akademię Życia.

Kongres zajmuje się etycznymi implikacjami sztucznego zapłodnienia, a szczególnie implantacji embrionów. - Chociaż w Piśmie Świętym trudno było znaleźć wskazania przydatne w tej dziedzinie nie brakuje w nim przykładów podziwu dla rodzącego się życia - podkreślił Benedykt XVI.


Tagi:                                    

Wojsko Poskie ma nowego szefa sztabu generalnego

W poniedziałek, 27 lutego br., zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent RP Lech Kaczyński awansował gen. dyw. dr. Franciszka Gągora do stopnia generała broni oraz mianował go szefem Sztabu Generalnego WP. W uroczystości mianowania udział wzięli m.in.: premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, minister ON Radosław Sikorski, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Bogdan Zdrojewski, szef kancelarii prezydenta Andrzej Urbański, kierownictwo MON, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele władz kościelnych.

Gen. broni Franciszek GĄGOR urodził się w roku 1951. W 1973 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Ponadto jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także doktorem nauk wojskowych (1998). Ukończył również Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne na Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (2001-2002). Podczas długoletniej kariery wojskowej pełnił służbę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. W latach 1973-1978 był dowódcą plutonu i kompanii, a w latach 1978-1988 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Od roku 1992 był szefem Oddziału Misji Pokojowych Sztabu Generalnego WP, potem, w latach 1994-1996 - szefem Oddziału Misji Pokojowych w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych, a następnie, w latach 1996-1999, dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. W okresie 1999-2002 pełnił funkcję szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP. Od stycznia 2004 był polskim przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. Posiada bardzo duże doświadczenie zdobyte podczas operacji kryzysowych. W latach 1976-1977 był starszym oficerem operacyjnym podczas misji UNEF II (United Nations Emergency Force) w Egipcie. W roku 1985 objął stanowisko szefa pionu operacyjnego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w UNDOF (United Nations Disengeagemt Observer Force), w Syrii i Izraelu, a w roku 1989 - zastępcy szefa logistyki operacji UNDOF. W czasie operacji wojskowej w Zatoce (1991) pełnił funkcję zastępcy dowódcy polskiego kontyngentu w siłach międzynarodowych, a w roku 1992 powierzono mu stanowisko zastępcy dowódcy sektora w misji UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Obserwation Mission) w Kuwejcie. Jako pierwszy Polak w roku 2003.wygrał konkurs na stanowisko dowódcy misji ONZ UNIKOM Był również dowódcą misji UNDOF na Wzgórzach Golan w latach 2003-2004.Wielokrotnie reprezentował resort obrony RP w międzynarodowych rokowaniach, dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i środków budowy zaufania.Żonaty, ma dwoje dzieci.Biegle posługuje się językiem angielskim, a ponadto zna język rosyjski i francuski.


Tagi:                                    

Promują Skarżysko

W Skarżysku powstał nowy wortal internetowy, promujący turystyczne walory regionu skarżyskiego. Utworzyli go miłośnicy przyrody i historii z tego regionu. Pod adresem WWW.turystyka.skar.pl. znaleźć można wiele informacji na temat historii, zabytków, flory i fauny powiatu skarżyskiego, muzeów, bazy noclegowej. Można zapoznać się także z tematyką dotyczącą ochrony przyrody, geologii. Liczne walory ziemi szydłowieckiej, z pewnością również godne byłyby upowszechnienia, czy znajdą się jednak miłośnicy naszego miasta i powiatu, którzy poprzez redakcję strony o Szydłowcu promowaliby nasz region? msk


Tagi:                                    

Zabawy w ostatki

W ostatnią sobotę karnawału młodzież z parafii św. Zygmunta wraz ze swym duszpasterzem ks. Wincentym Chodowiczem bawiła się na zabawie "ostatkowej" na szydłowieckim Zamku. W imprezie wzięło udział ponad 50 osób. W ślady młodzieży poszli także dorośli, bowiem w salach domu parafialnego, swoją zabawę zorganizowały rodziny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. msk


Tagi:                                    

PIEŚNI POLSKIE!

Fryderyk Franciszek Chopin - kompozytor i pianista polski, urodzony 1 marca 1810r. (według oświadczeń samego artysty i jego rodziny) lub 22 lutego (według metryki chrztu, sporządzonej kilka tygodni po urodzeniu) we wsi Żelazowa Wola koło Sochaczewa, na Mazowszu, w ówczesnym Księstwie Warszawskim. Ojciec kompozytora Mikołaj (Nicolas) Chopin, spolonizowany Francuz, był tam zatrudniony jako nauczyciel i wychowawca dzieci. Kilka miesięcy po narodzinach Fryderyka cała rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie Mikołaj Chopin otrzymał posadę wykładowcy języka i literatury francuskiej w Liceum Warszawskim. Prócz tego prowadził pensjonat dla synów ziemiańskich spoza Warszawy. Muzyczny talent Fryderyka objawił się niezwykle wcześnie, porównywano go z dziecięcym geniuszem Mozarta. Mając 7 lat był już autorem dwóch polonezów (g-moll i B-dur). Pierwszy z nich wydano od razu drukiem w sztycharni nut księdza Cybulskiego. O cudownym dziecku pisały warszawskie gazety, "mały Chopinek" był ozdobą i atrakcją przyjęć w arystokratycznych salonach stolicy. Pierwszy duży koncert fortepianowy dał w wieku ośmiu lat. Wybuch powstania listopadowego w 1830r. stanowił gwałtowny przełom w życiu Chopina. Wiadomość o rebelii zastała go w Wiedniu podczas podróży po Europie, a ponieważ powrót do domu okazał się chwilowo niemożliwy, postanowił udać się do Paryża. Po drodze zatrzymał się najpierw w Monachium, gdzie dał koncert (28 VIII), a potem, w Stuttgarcie. Tam doszła go tragiczna wiadomość o klęsce powstania i zdobyciu Warszawy przez Rosjan. Zareagował na nią gorączką i rozstrojem nerwów. Ślady ówczesnych przeżyć znajdujemy w jego zapiskach (tzw. dziennik stuttgarcki): "Wróg w domu [...] o Boże, jesteś ty! - Jesteś i nie mścisz się! - Czy jeszcze ci nie dość zbrodni moskiewskich - albo - alboś sam Moskal! [...] a ja tu bezczynny - a ja tu z gołymi rękami - czasem tylko stękam, boleję na fortepianie - rozpaczam." Chociaż Chopin ograniczył się niemal wyłącznie do twórczości na fortepian, jednak jego znaczenie i oddziaływanie przekraczają daleko granice samej muzyki fortepianowej. Jest on jednym z największych, najbardziej oryginalnych i nowatorskich kompozytorów w historii. Chopin potrafił dla każdej kompozycji stworzyć wysublimowany klimat, uniemożliwiający pomyłkę, co do autorstwa; szczególnie w zakresie stylizacji elementów ludowych i narodowych, był twórcą nadzwyczaj oryginalnym. Utwory nie fortepianowe (kameralne, a wśród nich Trio fortepianowe, utwory wiolonczelowe i pieśni na głos z fortepianem) powstały jakby na marginesie jego wielkiego dorobku fortepianowego. Muzyka Chopina stanowi najlepszą część światowej literatury fortepianowej. Ważnym składnikiem odrębności muzyki Chopina są jej cechy narodowe, ujawnione przede wszystkim w mazurkach i polonezach, ale także w dziełach z orkiestrą (m. in. Fantazja op. 13 na tematy polskie, Rondo a la Krakowiak op 14), łącznie z oboma Koncertami (części finałowe) oraz w wielu innych utworach. To polskie oblicze twórczości Chopina stało się wzorem dla kompozytorów z innych krajów, chcących w swej muzyce uwydatnić styl narodowy, między innymi przez sięganie do rodzimego folkloru. 17 Października 1849 roku Fryderyk Chopin zmarł na gruźlicę płuc w swoim ostatnim paryskim mieszkaniu przy placu Vendôme. Został pochowany na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu. Zgodnie z ostatnią wolą wyjęte po śmierci serce Chopina siostra jego przywiozła do Warszawy, gdzie zostało w urnie wmurowane w filar kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. opr r.g.


Tagi:                                    

Pamiętają o Olszynce

W inscenizacji plenerowej Bitwy pod Olszynką Grochowską, w Parku Skaryszewskim w Warszawie bierze udział ponad 300 żołnierzy z Polski, Ukrainy i Rosji. Samorządowcy z Rembertowa mają zamiar utworzenie w Olszynce Grochowskiej, Muzeum Powstania Listopadowego. W dniu 26.02.2006 r. o godz. 14.15 w 175. rocznicę Bitwy Grochowskiej na polach Olszynki Grochowskiej zaplanowano uroczystości ku czci uczestników bitwy.

Przebieg Bitwy którą stoczono przed 175 laty w dniach 24 i 25 lutego:


Tagi:                                    

Relikwie Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w peregrynacji do środowisk harcerskich

24 lutego 2006 r. w Toruniu rozpoczęła się peregrynacja relikwii Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy. Peregrynacji odbywać się będzie w 61. rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego w Dachu. Celem jej ma być pogłębienie życia religijnego środowisk harcerskich i przybliżenie postaci Patrona Harcerstwa młodzieży harcerskiej. Błogosławiony Stefan jest wzorem życia chrześcijańskiego i duchowości harcerskiej, orędownikiem przed Bogiem. Spotkania harcerzy będą okazją do modlitwy w intencji rychłej beatyfikację Jana Pawła II i sprzyjać będą rozszerzeniu kultu bł. S. W. Frelichowskiego. Harcerki i harcerze z różnych organizacji harcerskich odpowiedzą na apel Jana Pawła II: „niech ( błogosławiony Stefan Wincenty) stanie się dla was (...) Orędownikiem pokoju i pojednania” (Toruń 7 VI 1999).

Peregrynację na terenie kraju koordynuje Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz Płoński przy pomocy zespołu w skład, którego wchodzą Kapelani Naczelni ZHP i ZHR oraz po jednym kapłanie wyznaczonym przez inne organizacje harcerskie. Na terenie danej diecezji peregrynację będzie koordynował diecezjalny duszpasterz harcerzy lub inny kapłan wyznaczony przez biskupa miejsca. W Radomiu spotkanie harcerzy z relikwiami Patrona, zaplanowano od 11 do 14 maja. W dniu 25 lutego w 61 rocznicę śmierci Błogosławionego, w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie, biskup generał Tadeusz Płoński o godzinie 11 odprawi mszę świętą dla środowisk harcerskich. opr. msk


Tagi:                                    

Nowy kurator na Mazowszu

Grzegorz Tyszko, dyrektor szkoły im. Św. Stanisława Kostki w Kostowcu, gmina Nadarzyn, został 23 lutego wybrany nowym kuratorem oświaty województwa mazowieckiego. W tajnym głosowaniu komisja konkursowa przyznała mu najwięcej głosów z pośród 8 kontrkandydatów. msk


Tagi:                                    

Polska będzie bezpieczniejsza

Polska przystępuje do NAPMO, organizacji NATO powołanej do kierowania i zarządzania programem wczesnego ostrzegania i naprowadzania. Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o przystąpieniu Polski do NAPMO (NATO AEW&C Programme Management Organisation) Dzięki temu Polska stanie się pełnoprawnym użytkownikiem i współwłaścicielem 17 samolotów wczesnego ostrzegania i wykrywania AWACS (Airborne Warning And Control System). Podstawowym zadaniem systemu AWACS jest wczesne wykrywanie celów powietrznych oraz prowadzenie rozpoznania celów naziemnych i nawodnych. Bazę systemu stanowią samoloty E-3 SENTRY, wyposażone w stacje radiolokacyjne o bardzo dużym zasięgu oraz zautomatyzowany system łączności umożliwiający przekazywanie informacji o sytuacji powietrznej do naziemnych systemów dowodzenia obroną powietrzną. AWACS zbiera także dane o systemach radioelektronicznych przeciwnika. Przystąpienie Polski do NAPMO oznacza szereg korzyści zarówno dla Sił Zbrojnych RP, jak i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, a polskie niebo będzie lepiej chronione. W tym roku na modernizację polskiej armii, zostanie przeznaczonych 3 mld 710 mln zł. Najwięcej środków - ponad 2 mld zł - trafi do Wojsk Lądowych. żródło: http://www.defence.pl/


Tagi:                                    

Nowy blask tysiącletniego sanktuarium Świętego Krzyża

Do 15 maja ma być zainstalowana iluminacja zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu. Dzięki temu najstarsze sanktuarium w Polsce, będzie widoczne po zmierzchu z odległości dziesiątek kilometrów. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 11 czerwca 2006 r. obchodzić będzie tysiąclecie swego powstania, w tym dniu zaplanowano centralne uroczystości. Sanktuarium Świętokrzyskie łączy trzy diecezje: sandomierską, radomską i kielecką. Uroczystości milenijne rozpoczną się w klasztorze prezentacją oratorium "Golgota Świętokrzyska. Najstarsze polskie sanktuarium znajduje się w Górach Świętokrzyskich niemal na szczycie zwanym Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem na wysokości 595 m. Odległe jest 40 km od Kielc i 60 km od Sandomierza. Do czasu obrony Jasnej Góry przed Szwedami było to główne miejsce pielgrzymkowe w Polsce. Według tradycji benedyktyńskiej, powtórzonej przez Jana Długosza, pierwszy kościół (rotundę) wzniosła tam Dąbrówka, natomiast opactwo benedyktyńskie miał założyć Bolesław Chrobry w 1006 r. Relikwiarz z drzazgami Krzyża Świętego prawdopodobnie podarował klasztorowi w XII w. św. Emeryk, syn św. Stefana I, króla węgierskiego. Wszelkie dokumenty zostały zniszczone przez zaborców po kasacie klasztoru w 1819 r. Od 1938 r. kustoszami sanktuarium i gospodarzami klasztoru są misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. opr msk


Tagi:                                    

Dar dla Krakowa i Polski

W czasie audiencji ogólnej w środę 22 lutego ojciec święty Benedykt XVI ogłosił nazwiska nominatów do kolegium kardynalskiego. Dużą radość sprawił nam Polakom, odczytując nazwisko księdza arcybiskupa Stanisława Diwisza. Ksiądz Stanisław Dziwisz mówiąc o swej nominacji, zaznaczył że pytany przez Ojca Świętego czy przyjmuję nominację odpowiedział: „Przyjmuję z pokorą i miłością, w duchu posłuszeństwa", jak tego uczyłem się od naszego Ojca Świętego Jana Pawła II.” Nominacja kardynalska księdza arcybiskupa Stanisława Dziwisz jest wielkim darem dla kościoła krakowskiego i dla całej Polski. Ksiądz Arcybiskup po nominacji powiedział: „Trudno mi mówić w tej chwili o moich wewnętrznych przeżyciach, w których dominuje wdzięczność Bogu i ludziom. Z całego serca pragnę wyrazić szacunek i miłość do Papieża Benedykta XVI w imieniu własnym i całej Archidiecezji” Łączymy się w modlitwie i wdzięczności, oczekują na dzień konsystorza, w czasie którego Benedykt XVI wręczy księdzu Stanisławowi Dziwiszowi kapelusz i pierścień kardynalski. msk


Tagi:                                    

Nowe - stare władze OSP w Majdowie

W Majdowie koło Szydłowca, 19 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej. Na uroczystym zebraniu zebrali się w miejscowej szkole – członkowie OSP, ich sympatycy i zaproszeni goście. Uczestniczyli w nim: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Robert Gałązka, prezes Gminnego Zarządu OSP w Szydłowcu Andrzej Pytlak, przedstawiciele Burmistrza Szydłowca – Sekretarz Urzędu Miejskiego Bolesław Boruszewski i Lucjan Sodel, dyrektorka miejscowej szkoły Renata Mamla. Podsumowano minioną kadencję. Druhowie wybrali nowe władze OSP w Majdowie – ponownie wybrano: na prezesa Zarządu – Rajmunda Mamlę, naczelnika – Kazimierza Adamczyka oraz na członków Zarządu - Grzegorza Mamlę, Andrzeja Mamlę, Jana Karpetę, Zbigniewa Mamlę i Huberta Płatka. Zebrani wybrali również delegatów na Zjazd Gminny OSP w Szydłowcu: Rajmunda Mamlę, Kazimierza Adamczyka, Grzegorza Mamlę, Andrzeja Mamlę, Jana Karpetę, Zbigniewa Mamlę, Huberta Płatka, Jacka Jakubczyka, Annę Jakubczyk i Krzysztofa Adamczyka.. Na przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP wytypowano: Rajmunda Mamlę, Kazimierza Adamczyka, Grzegorza Mamlę i Krzysztofa Adamczyka. W ubiegłym roku strażacy z Majdowa wyjeżdżali 96 razy do pożarów na terenie gminy i 11 razy poza jej granice. Uczestniczyli w imprezach kościelnych i świeckich, organizowanych na terenie Majdowa i gminy. Czterdziestu druhów uczestniczyło w pielgrzymce do Częstochowy. Brali udział w zlotach OSP w Płocku, Garwolinie i Radomiu – na których godnie reprezentowali środowisko strażackie z powiatu szydłowieckiego. Andrzej Sz. Woda


Tagi:                                    

Jan Kochanowski dla Radomia czy dla Kielc?

Z inicjatywą utworzenia uniwersytetu w Kielcach, wystąpiły władze samorządowe, rektoraty uczelni, parlamentarzyści świętokrzyscy. W skład honorowego Komitetu na rzecz utworzenia Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego weszli także przedstawiciele hierarchii katolickiej. Kielce mają duże szanse na utworzenie uniwersytetu, bowiem już teraz Akademia posiada prawa do doktoryzowania na trzech kierunkach, a Politechnika na 5 kierunkach. Wymagane minimum dla uniwersytetów wynosi 6 kierunków, które maja prawo doktoryzowania. Przy połączeniu uczelni, warunek ten zostałby spełniony. Rektorzy kieleckich uczelni, pozytywnie wypowiedzieli się o możliwości połączenia uczelni. Inicjatywa Kielc, najwyraźniej obudziła ze snu radomian, bowiem jak podają media utworzony został komitet na razie trzyosobowy, którego celem będzie powołanie w Radomiu uniwersytetu im Jana Kochanowskiego. Wszak Kochanowskiemu bliżej do Radomia niż do Kielc, inna rzecz że w Kielcach politechnikę nazwano już znacznie wcześniej imieniem Jana Kochanowskiego. Politechnika radomska musiała zadowolić się im Kazimierza Puławskiego. Czy i tak będzie tym razem?. Wspomnieć warto że z pomysłem utworzenia w Radomiu uniwersytetu wystąpił biskup Jan Chrapek, niestety jego przedwczesna śmierć, planom tym odebrała głównego moderatora. Może uda się tym razem! Szydłowianie z tych planów mogą się tylko cieszyć, bowiem ich realizacja dałaby lepsze możliwości kształcenia młodzieży z naszego miasta w bliskiej odległości od domu rodzinnego. Rozwój aglomeracji kieleckiej i radomskiej jest dla nas korzystny. Od Warszawy jesteśmy niestety zbyt daleko. Ocenia się że korzystne oddziaływanie aglomeracji warszawskiej sięga strefy o promieniu 60 km, od stolicy. opr.msk


Tagi:                                    

Patriotyzm jutra

Patriotyzm to szacunek dla ludzi, miejsca oraz rodzimej tradycji. Jest to postawa, która skłania do pracy na rzecz wspólnego dobra, nawet jeśli czasem trzeba coś poświęcić. Dzisiaj w Polsce wielu ludzi zadaje sobie pytanie o sens patriotyzmu, o to, czym jest i czy w ogóle jest potrzebny.

Na pewno jest potrzebny. Patriotyzm nie jest przeżytkiem lub wyrazem radykalizmu. Bez patriotyzmu nie ma normalnego państwa i społeczeństwa (bo nikt się nie chce o nie troszczyć). Potrzeba nam otwartego patriotyzmu, który sprawi, że mimo wielu trudności będziemy chcieli żyć w Polsce i budować lepsze jutro dla nas i naszych dzieci. Potrzeba nam patriotyzmu jutra! Więcej informacji na temat deklaracji "Patriotyzm jutra" a także o możliwości składania wnisków na atrakcyjne formy edukacji patriotycznej, można przeczytać na stronie internetowej temu poświęconej. Na cele związane z edukacją patriotyczną przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 mln złotych. O dofinansowanie projektów mogą sięubiegać osoby prawne, w tym także parafie.


Tagi:                                    

Znów razem

Fatima, Ciało siostry Łucji zostało przeniesione z karmelitańskiego klasztoru w Coimbrze, gdzie zmarła 13 lutego ubiegłego roku, do sanktuarium w Fatimie. Tam, zgodnie z jej ostatnią wolą, spoczęło u boku błogosławionych pastuszków Franciszka i Hiacynty, którzy razem z siostrą Łucją byli świadkami Objawień Maryi. Uroczystości rozpoczęły się rano w Coimbrze, gdzie przez ostatni rok spoczywały doczesne szczątki siostry Łucji. Zgodnie ze zwyczajem karmelitanek nagrobek przykrywała skromna płyta bez żadnego napisu i nawet imienia zmarłej zakonnicy. Z klasztoru ciało siostry Łucji zostało przeniesione do katedry w Coimbrze, gdzie odprawiono uroczystą Eucharystię. Następnie przewieziono je do Fatimy. Po procesji do Groty Objawień trumna ze zmarłym ciałem zakonnicy została złożona w sanktuarium. W uroczystości wzięło udział ćwierć miliona pielgrzymów z całego świata. Siostra Łucja żyła 97 lat. Najdłużej z trojga dzieci, którym ukazała się Matka Boża.

wg [HTML_REMOVED] Radio Vaticana 2006


Tagi:                                    

Dzień artystów

Od 2000 roku w Kościele Katolickim obchodzony jest z inicjatywy Sługi Bożego Jana Pawła II Dzień Artystów. Wiąże się on z osobą błogosławionego Jana z Fiesoli Fra Angelico. W 1982 roku został on beatyfikowany przez Jana Pawła II. Fra Angelico urodził się około 1400 roku, w młodym wieku uczył się malarstwa we Florencji. W wieku dwudziestu lat odczuł powołanie do życia zakonnego i wstąpił do zreformowanego zakonu dominikańskiego. Śluby zakonne złożył około roku 1425 roku, po otrzymaniu święceń kapłańskich był dwa razy wikariuszem swojego konwentu, a następnie jego przeorem. Wiernie wypełniał swoje obowiązki zakonne. W dziełach malarskich, braciom zakonnym i wiernym przekazywał Boże tajemnice, które kontemplował na modlitwie. Był człowiekiem prostym, ubogim i skromnym, także jego dzieła malarskie będące kontemplacją Bożego piękna, były pełne prostoty. Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku. W Polsce jest patronem historyków sztuki. W dniu artystów wielu twórczych natchnień życzymy szydłowieckim artystom i twórcom. Opr. msk


Tagi:                                    

Będą lepsze drogi

W ciągu najbliższych trzech lat Sejmik Mazowiecki na remonty i modernizację dróg wojewódzkich przeznaczy blisko 900 mln złotych. Najwięcej środków pochłoną przebudowy i remonty dróg usprawniających wyjazdy z Warszawy i komunikację wokół stolicy. W planach są również bliższe nam zadania. Kosztem 35,4 mln złotych remontowana będzie droga Klwów - Przysucha – Szydłowiec. Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od Chlewisk do Borkowic kosztować będzie 3 mln złotych. Prace na tym odcinku rozpoczęte zostały w końcówce minionego roku. Są szanse na poprawę infrastruktury drogowej. Radykalnym rozwiązaniem byłaby budowa przeprawy mostowej w Solcu nad Wisłą. Zdynamizowałoby to ruch drogowy gdyż droga Przysucha Szydłowiec Lipsko Solec Kraśnik byłaby alternatywną drogą w region lubelski dla drogo Radom - Lublin. Z Szydłowca obecnie dwie dwie osoby pełnią funkcję radnych w Sejmiku Mazowieckim. Od początku kadencji funkcję tę pełni Andrzej Wiśniewski, a od kilku miesięcy mandat radnej sprawuje Agnieszka Górska. opr. msk


Tagi:                                    

Czy będzie lotnisko w sąsiedztwie Szydłowca?

W Świętokrzyskim wystąpiono z koncepcją budowy lotniska , które miałoby być zlokalizowane w gminie Skarżysko -Kościelne. Koncepcję budowy portu lotniczego "Kielce" w okolicach Skarżyska, przedstawił 14 lutego podczas konferencji prasowej- poseł PiS Krzysztof Lipiec. Jest to wspólna propozycja parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z północnej części województwa. Posłowie i senatorowie uważają, że rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i budowa lotniska jest szansą na rozwój gospodarczy tego okręgu. Inicjatywę poparł prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"- Henryk Krekora. Wskazał on nawet konkretny teren- leżący w gminie Skarżysko- Kościelne, w bliskim sąsiedztwie szlaków drogowych i kolejowych, w połowie drogi między Warszawą, a Krakowem. Inicjatorzy projektu chcą, aby powstanie lotniska wpłynęło na ozywienie gospodarcze i integrację regionu, nawiązujące do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ewentualna lokalizacja lotniska, sąsiadowałaby z gminą Szydłowiec, co z pewnościa wpłynęło by na ożywienie naszego powiatu.

żródło www.radiokielce.com.pl


Tagi:                                    

Święty Klemens Hofbauer

Narodziny i lata jego młodości

Nasz Święty urodził się w dniu św. Szczepana, 26 grudnia 1751 roku, w Tasowicach (Morawy), jako dziewiąte z dwanaściorga dzieci Marii i Pawła Hofbauerów. Ochrzczono go następnego dnia po urodzeniu i nadano imię Hansl, to znaczy Jan. Pod tym imieniem jest znany do momentu obrania życia pustelniczego, kiedy to przybiera imię Klemensa. Kiedy starszy brat Świętego, Karol, opuszcza dom rodzinny i przyłącza się do węgierskich ułanów w wojnie przeciwko Turkom, Jan czuje się obrażony, że nie jest na tyle dorosły, żeby przywdziać niebieski mundur ze srebrnymi oznakami i płaszcz z podszewką z czerwonego aksamitu. Jednak jego dziecinne marzenia mają jeszcze inne horyzonty. Kiedy służy do mszy św. wyobraża sobie, że jest przy ołtarzu jako kapłan i widzi siebie ubranego w szaty liturgiczne; jak w czasie wielkich uroczystości Kościoła, wraz z ludem, wielbi Boga i oddaje Mu chwałę. Ostatecznie ideał kapłaństwa zwycięża w nim nad pragnieniem wojskowej kariery. Niestety z powodu ubóstwa rodziny, Jan ma nikłą szansę wstąpienia do seminarium czy jakiegokolwiek zakonu. Zaczyna od uczenia się łaciny w mieszkaniu proboszcza swojej parafii. Proboszcz jest już starszym kapłanem i odkrywa w młodym Hofbauerze powołanie kapłańskie. Codziennie młody uczeń i stary proboszcz spotykają się na naukę języka łacińskiego. Jest to pierwszy krok na długiej drodze prowadzącej Jana do kapłaństwa. Nauka łaciny nagle zostaje przerwana z powodu śmierci proboszcza, kiedy Jan ma 14 lat. Nowy proboszcz nie znajduje czasu, aby pomagać mu w nauce łaciny. Wobec niemożności kontynuowania nauki prowadzącej do kapłaństwa, Jan widzi konieczność nauczenia się jakiegoś zawodu. W roku 1767 zostaje przyjęty do piekarza jako czeladnik. W roku 1770 rozpoczyna pracę w piekarni premonstrateńskiego klasztoru Białych Ojców w Kloster Bruck. W tym czasie, na skutek wojny i panującej nędzy, wielu bezdomnych i głodujących puka do klasztornych furt z prośbą o pomoc. Hofbauer pracuje dzień i noc, aby zaspokoić głód biednych ludzi, przychodzących do jego drzwi. Aczkolwiek nie realizuje w ten sposób tak upragnionego kapłaństwa, to jednak ma okazję pomagać ludowi Bożemu, który znalazł się w wielkiej potrzebie. W roku 1771 udaje się do Włoch i tam osiada w Tivoli. Decyduje się na życie pustelnicze przy Sanktuarium Matki Bożej z Quintiliolo i prosi biskupa diecezji o możliwość przywdziania pustelniczego habitu. Wtedy to Jan Hofbauer zmienia imię na Klemensa Marię - Klemensa biskupa Anciry w Azji i Marię od imienia Matki Bożej. Pustelnik Klemens modli się za siebie i za tych wszystkich, którzy zapominają o modlitwie. Pracuje w Sanktuarium i oprowadza odwiedzających je pielgrzymów. Jednak nie czuje się tam szczęśliwy i po niecałych 6 miesiącach opuszcza Quintiliolo. Rozumie potrzebę modlitwy za innych i wie, że jego życie w Sanktuarium jest dobre, ale nie realizuje się przez nie jego wielkie pragnienie bycia kapłanem. Wraca do klasztoru Białych Ojców w Kloster Bruck i dalej piecze chleb oraz powraca do uczenia się łaciny. W roku 1776 kończy studia filozoficzne, lecz nie może dalej studiować. Cesarz wydaje Białym Ojcom zakaz przyjmowania nowicjuszy. Po raz kolejny droga do kapłaństwa zostaje przed Klemensem zamknięta. Powraca do domu i przez dwa lata prowadzi życie pustelnicze w Muehlfraun, gdzie surowo pości, podejmuje twarde praktyki pokutne i długie noce spędza na modlitwie. Za namową swojej matki, po raz kolejny porzuca życie pustelnicze i powraca do pracy w piekarni. Tym razem znajduje pracę w słynnej wiedeńskiej piekarni, gdzie spotyka dwie dostojne panie, które stają się jego największymi dobrodziejkami. Mając 29 lat Klemens pracował już w zawodzie piekarza w trzech różnych miejscach, a ponad dwa lata przeżył jako pustelnik. Dążąc do zrealizowania swojego marzenia o kapłaństwie, zapisuje się na Uniwersytet Wiedeński. Po zniesieniu przez rząd wszystkich seminariów, przygotowujący się do kapłaństwa muszą studiować na uniwersytetach kontrolowanych przez państwo. Klemens czuje się sfrustrowany przesiąkniętymi racjonalizmem wykładami z teologii, które były pełne wpływów różnych doktryn i często nie miały nic wspólnego z nazwą studiowanych przedmiotów; jednak z wytrwałością szuka pogłębienia prawd wiary i nadal pragnie zostać kapłanem. W roku 1784, podczas pielgrzymki, Klemens i jego towarzysz podróży Tadeusz Huebl postanawiają wstąpić do jakiegoś zgromadzenia zakonnego. Obydwaj seminarzyści zostają przyjęci do nowicjatu Redemptorystów w San Julián, we Włoszech. W Uroczystość Świętego Józefa, 19 marca 1785 roku, Klemens Hofbauer i Tadeusz Huebl stają się redemptorystami po złożeniu publicznych ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. 10 dni później otrzymują święcenia kapłańskie w Katedrze w Alatri. Kilka miesięcy po święceniach, dwaj Redemptoryści – obcokrajowcy, zostają wezwani przez przełożonego generalnego, ojca de Paola, który ich prosi, żeby wrócili do swojej ojczyzny poza Alpy i w ten sposób przenieśli Zgromadzenie Redemptorystów do Północnej Europy. Chodzi o trudne i niezwykłe przedsięwzięcie powierzone dwom, świeżo wyświęconym współbraciom. Dla św. Alfonsa fakt przeniesienia Zgromadzenia poza Alpy jest najbardziej widocznym znakiem przetrwania Redemptorystów do końca czasów. Dla Klemensa stanowi to realizację jego marzeń.


Tagi:                                    

Pomoc z Mazowsza

Podajemy za jedną z gazet lokalnych wiadomość o dotacjach Sejmiku Mazowieckiego, przeznaczonych na dofinansowanie renowacji zabytków. Pomoc otrzymać mają parafie w Siennie, Szydłowcu, św. Rodziny w Radomiu, w Jedlińsku, w Suchej i klasztor Bernardynów w Radomiu. Szydłowiecka parafia ma otrzymać 20 tysięcy złotych na odnowienie i konserwację, południowych kamiennych murów świątyni. Parafia szydłowieccka złożyła wniosek do Sejmiku Mazowiecckego o dofinansowanie prowadzonych prac renowacyjnych. Oficjalnie jeszcze nie została powiadomiona o rostrzygnięciu konkursowym. Zdaniem księdza proboszcza Adama Radzimirskiego, nieoficjalna wiadomość o pomocy Sejmiku cieszy, bowiem remonty zabytkowej świątyni św. Zygmunta, wymagają znacznych nakładów finansowych. Opr. msk


Tagi:                                    

Nowe pracownie komputerowe w szkołach

W Zespole Szkół im Jana Pawła II w Szydłowcu, 16 lutego oficjalne przekazano do użytku uczniów i nauczycieli nową pracownię komputerową i multimedialne centrum biblioteczne. W pracowni jest 9 stanowisk komputerowych stanowisk uczniowskich, 1 stanowisko nauczycielskie, projektor, drukarka sieciowa, skaner, laptop. Dodatkowo cztery stanowiska komputerowe zainstalowane są w bibliotece. Opiekunem pracowni komputerowej jest nauczyciel Tomasz Bialik. Wyposażenie zainsatlowane w pracowni i bibliotece, sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podobną pracownię w tym samym czasie przekazano uczniom w PSP im M. Konopnickiej w Pawłowie w gminie Chlewiska. msk


Tagi:                                    

W książce mieszka pamięć i przyszłość

Zbiory W skład jej zbiorów wchodzą: książki - w głównej mierze pedagogiczne, encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy; czasopisma pedagogiczne - od 1957 roku uzbierało się ich 1700 roczników. Oprócz nich można przejrzeć 57 tytułów innych czasopism, broszury, stare druki; dokumenty lokalnego życia społecznego – biuletyny Urzędu Miasta, biuletyny i lokalną literaturę wyborczą, będącą źródłem bogatej wiedzy na temat procesu dojrzewania szydłowieckiej społeczności do samorządności i demokracji. Znajdują się tu także wydawnictwa podziemne z lat osiemdziesiątych: książki pierwszego i drugiego obiegu, a nawet i „trzeciego” – lokalnego, które zbierał zapobiegliwy dyrektor Wiesław Wismont. Biblioteka posiada również niemałe zbiory muzykaliów: nagrania na kasetach magnetofonowych – 598 vol., płytach analogowych – 1860 egz., płytach CD – 291; towarzyszy im literatura firmowa, a więc: prospekty, katalogi, kserokopie, fotokopie. Jak w prawdziwej bibliotece można z jej filmoteki wypożyczyć filmy – liczy ona 313 kaset magnetowidowych. Do oryginalnych zbiorów biblioteki należą regionalia, o które szczególnie zabiega dyrektor, rodowity szydłowiak. Znajdziemy w katalogu 48 prac magisterskich, licencjackich, podyplomowych poświęconych miastu Szydłowieckich, ich hrabstwu, powiatowi szydłowieckiemu. Spektrum tematów tych prac jest bardzo szerokie i świadczy o zainteresowaniach autorów problematyką lokalną. W tym samym katalogu napotkamy wszystkie opracowania z sesji naukowych poświęconych naszemu miastu – inicjatorem tych sesji, wzbogacających pamięć miasta nad Korzeniówką był były burmistrz Włodzimierz Kurzępa; czytelnicy korzystają również z 12 roczników „Głosu Szydłowieckiego”, które są kopalnią wiedzy na temat Szydłowca z okresu minionej dekady, także gazety parafialnej „Domu na Skale” oraz z kompletnej wideoteki Telewizji Kablowej „Jupiter” z tych samych czasów. Bibliofil może się pozachwycać w czytelni „Kanclerzem” Kieszkowskiego, „Atlasem Królestwa Polskiego” pr. Bazewicza, „Dekanatem” ks. Jana Wiśniewskiego, „Rocznikami Świętokrzyskimi”.

Nowe oblicze biblioteki W dobie nowej technologii nauczania i uczenia się instytucja dyrektora Wismonta dysponuje od niedawna zbiorem multimedialnym: komputerowymi programami nauczania różnych przedmiotów szkolnych, języków obcych, filmami, lekturami. Z tych zbiorów czytelnicy korzystają na miejscu w sali multimedialnej, gdzie zostały utworzone przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu nowe cztery stanowiska komputerowe wraz z drukarkami. Pod koniec ubiegłego roku WBP korzystając z opiekuńczej i inspirującej roli Sejmiku Mazowieckiego zafundowała pedagogicznemu Szydłowcowi wspomniane, kompletnie wyposażone w sieć i programy specjalistyczne Centrum Multimedialne, na które przeznaczono ok. 30 tys. zł. Z jaką niecierpliwością było oczekiwane przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników BP ? – łatwo sobie wyobrazić. Obecnie biblioteka – wszystkie zbiory, czytelnicy - jest wprowadzana w komputery w programie PROLIB. Ten program jest wdrażany w sieć bibliotek na Mazowszu; w innych województwach preferowane są inne programy. Szkoda, że wprowadzane programy biblioteczne są różne, a nie np.: jeden, uniwersalny z marginesem na indywidualne cechy placówki. Nie są one kompatybilne z innymi programami bibliotecznymi preferowanymi w innych częściach kraju. To zróżnicowanie obniży funkcję wymiany informacji i kontaktów czytelniczych, np.: wyszukiwaniu poszukiwanych pozycji, wypożyczeń, itp.


Tagi:                                    

Tygodnik Ave łączy się z Gościem Niedzielnym

Diecezja radomska podejmuje współpracę z ogólnopolskim tygodnikiem ''Gość Niedzielny'' - poinformowało dziś Radio Plus. 15 lutego podpisano umowę o współpracy, na mocy której diecezjalne pismo ''AVE'' wchodzi w strukturę "Gościa Niedzielnego" i będzie jednym z kilkunastu krajowych oddziałów tygodnika. Projekt współpracy i rozwoju pisma diecezjalnego przedstawił biskup radomski Zygmunt Zimowski na dzisiejszym spotkaniu Księży Dziekanów diecezji radomskiej w siedzibie Kurii Diecezjalnej. Pierwszy numer radomskiej edycji Gościa Niedzielnego z dodatkiem ''Ave'' ukaże się 23 kwietnia. żródło: www.radom.opoka.org.pl


Tagi:                                    

Wpisana w historię Polski. 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa

W trakcie prowadzonych jeszcze działań wojennych nocą z 26 na 27 września 1939 roku, powołana została Polska Organizacja Podziemna, której zadaniem miało być prowadzenie dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. Walka prowadzona przez armię regularną trwała jeszcze co najmniej tydzień, w tym czasie trwały już prace nad zorganizowaniem armi podziemnej, mającącej kontynuować walkę zbrojną. Na czele tych działań konspiracyjnych stanął generał Karaszewicz-Tokarzewski. Konspiracja w kraju w tym okresie rosła szybko, ogarniając różne środowiska i regiony. Wiele z tych działań miało charakter spontaniczny. Organizacje mnożyły się, tak że w czasie okupacji niemieckiej w Polsce, działało 350 znanych konspiracyjnych organizacji politycznych i wojskowych. Ten żywiołowy niekontrolowany ruch należało ująć w karby, uporządkować, aby zwiększyć efektywność działań i utrudnić dekonspirację i zniszczenie przez wroga. Służbie Zwycięstwu Polsce pierwszej ogólnokrajowej organizacji zjednoczenia nie udało się dokonać. W związku z utworzeniem we Francji rządu polskiego, 13 listopada 1939 roku naczelny wódz generał Sikorski, w miejsce SZP powołał Związek Walki Zbrojnej. W czerwcu 1940 roku pełnomocnym zastępcą dowódcy ZWZ na cały Kraj, mianowany został generał Rowecki. Dowódcą ZWZ z ramienia rządu formalnie był generał Sosnkowski, przebywający we Francji. Od 30 czerwca funkcję komendanta formalnie objął już generał Rowecki. We wrześniu 1940 roku Naczelny Wódz uznał ZWZ za część składową sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Sześćdziesiąt cztery lata temu, 14 lutego 1942 roku ,ZWZ został przekształcony w Armię Krajową. W historię Polski wpisana została nowa nazwa. Armia Krajowa swoja działalnością, poświęceniem i bohaterstwem żołnierzy i oficerów sprawiła, że nie dało się wymazać pamięci o niej, z kart historii Polski. Wysiłki takie były niestety podejmowane, ze szczególnym nasileniem w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. opr. msk


Tagi:                                    

Nie ma już straszaka wyborczego

„Dzisiaj nie ma już straszaka wyborczego. Wybory odbędą się w 2009 roku, nic nie wskazuje na to, by było inaczej”. (…) W najbliższym czasie pakt stabilizacyjny doprowadzi do ujawnienia agentury komunistycznej, repolonizacji mediów, do rozbicia przestępczości zorganizowanej w sferze prywatyzacji"– powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Roman Giertych. Poniżej zamieszczamy za serwisem www.lpr.pl treść rozmowy Małgorzaty Subotić z „Rzeczpospolitej” z Romanem Giertychem:

PiS było chyba uważane za polityczny monolit pod wodzą jego prezesa?


Tagi:                                    

Sołectwo w Baraku

Mieszkańcy wsi Barak, domagają się utworzenia odrębnego sołectwa, obecnie wieś należy do sołectwa Wola Korzeniowa. W tej sprawie pozytywnie wypowiedziały sie dwie komisje miejskie, oraz sołtys Woli Korzeniowej Marian Matla. Zdaniem burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, incjatywa mieszkańców ma duże znaczenie. Dziś 14 lutego w Ratuszu odbyło się spotkanie, poświęcone kwestiom technicznym utworzenia sołectwa, w którym ze strony mieszkańców udział wzięli: Agnieszka Paszkiel, Ryszard Sadza, Dariusz Kiszewski, Adam Winiarski, Andrzej Woda. Urząd Miasta reprezentowali: burmistrz A. Jarzyński i sekretarz Bolesław Boruszewski, w czasie rozmów obecny był sołtys M. Matla. W Baraku zameldowanych jest 219 mieszkańców, w tym 198 ma prawa wyborcze. W programie najbliższej sesji rady miejskiej, zaplanowano głosowanie nad podziałem sołectwa Wola Korzeniowa i utworzeniem sołectwa Barak. msk


Tagi:                                    

Naczelnik poszukiwany

Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, bliższe informacje znależć mogą na stronie www.szydlowiec.pl w Biuletynie Informcji Publicznej Urzędu Miejskiego. Od 1 września 2003 roku, funkcję naczelnika pełnił mgr Henryk Baniak. Umowa o pracę naczelnika H. Baniaka wygasa 28 lutego br. Wydział Edukacji, Rozwoju i Promocji nadzoruje pracę 10 szkół podległych samorządowi gminnemu.

msk


Tagi:                                    

Antoni Heda "Szary" otrzymał nominację na stopień generała brygady

Wojewoda świętokrzyski wystąpił z wnioskiem do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowanie pułkownika Antoniego Hedy ps. "Szary" na stopień generała brygady. Wojewoda Grzegorz Banaś podkreślił zasługi pułkownika w walkach o niepodległość państwa w czasie II wojny światowej oraz po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej. Najważniejszą akcją przeprowadzoną przez "Szarego" było uwolnienie w sierpniu 1945 roku ponad 350-u żołnierzy podziemia, więzionych w Kielcach przez Sowietów. Wojewoda powiedział, że pamięć o jego bohaterstwie powinna na zawsze pozostać żywa. Zaznaczył, że postawa pułkownika - to lekcja patriotyzmu szczególnie dla młodego pokolenia. Antoni Heda był dowódcą oddziału partyzanckiego w zgrupowaniu "Ponurego". Przeprowadził wiele udanych akcji zbrojnych. Rozbicie więzienia w Kielcach pułkownik Heda przypłacił osobistą tragedią - Urząd Bezpieczeństwa aresztował i zakatował członków jego rodziny. Szary" został w 1948 roku skazany na karę śmierci, opuścił więzienie w 1956. Nominację na stopień generalski ma wręczyć Antoniemu Hedzie prezydent Lech Kaczyński podczas wizyty w regionie świętokrzyskim. Antoni Heda "Szary" jest od 1992 roku Honorowym Obywatelem Miasta Starachowice, a od 2001 miasta Skarżyska-Kamiennej. Antoni Heda jest znany także mieszkańcom Szydłowca, gościliśmy go kilkakrotnie na obchodach rocznicy Powstania Styczniowego i innych uroczystościach patriotycznych.

Rys biorgaficzny: Antoni Heda " Szary"Urodził się 11 października 1916 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Małomierzyce k/Iłży. W młodości był związany z ruchem patriotycznym. Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach w izbie pomiarów. We wrześniu 1939 r. walczy z Niemcami. Aresztowany przez bolszewików osadzony w twierdzy Brześć. Członek AK, NIE i WIN. W 1941 r. wraca w rodzinne strony, gdzie zakłada oddział partyzancki AK, który niebawem staje się postrachem dla okupantów. Dowódca oddziału partyzanckiego w Zgrupowaniu ”Ponurego” i wielu akcji partyzanckich, m.in.: zdobycie więzienia w Iłży i Starachowicach, rozbrojenie niemieckiego oddziału w majątku Pakosław, udana akcja na zamieszkałą przez niemieckich kolonistów wieś Gozdawa k. Sienna, akcja na terenie Zakładów Zbrojeniowych w Starachowicach; rekwizycja art. żywnościowych w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Siennie, lasy starachowickie - udana zasadzka na niemiecką straż leśną pomiędzy Marculami a wsią Pastwiska, opanowanie Końskich-uwolnienie aresztowanych, rozbicie więzienia w Kielcach, w którym UB i NKWD osadziły wielu z walczących o niepodległość.


Tagi:                                    

Rzym, uroczystości pogrzebowe księdza Andrea Santaro, zamordowanego w Turcji

Kardynał Camillo Ruini, 10 lutego przewodniczył w bazylice św. Jana na Lateranie, uroczystościom pogrzebowym ks. Andrea Santaro. Kapłan został w kościele, w czarnomorskim porcie Trapenzunt zastrzelony przez nastoletniego fanatyka muzułmańskiego. Ksiądz Andrea Santaro przeżył 60 lat, w kapłaństwie 35 lat, do 2000 roku pracował w duszpasterstwie diecezji rzymskiej. Prowadził liczne pielgrzymi na Bliski Wschód i do Turcji, odczuwał pragnienie do pracy na tych terenach. Po uzyskaniu zgody swego ordynariusza, przebywał w Urfie, niedaleko biblijnego Arranu, skąd pochodził Abraham. Uczył się tam języka tureckiego. Następnie był duszpasterzem w Trapezuncie nad Morzem Czarnym, w kościele Św. Marii. Kościół został wzniesiony przez sułtana z dynastii osmańskiej Abdulmecida I (1823-1861), zwolennika reform i tolerancji religijnej. Miał służyć chrześcijanom odwiedzającym Trabzon lub mieszkającym tam (do lat 20-tych XX w. w Azji Mniejszej żyły znaczne społeczności chrześcijańskie). Do zabójstwa doszło w kilka godzin po niedzielnej mszy świętej. Kardynał Camillo Ruini, wyraził przekonanie że ks Andrea Santaro jest męczennikiem za wiarę i że po okresie wymaganym przez prawo kanoniczne rozpocznie się jego proces beatyfikacyjny. Ks. A. Santaro, jak powiedział nad trumną kapłana, kardynał Ruinni, cechował się głęboką postawą wiary i chrześcijańskiej miłości. Matka kapłana, dowiedziawszy się o śmierci syna, przebaczyła zabójcy. Powiedziała że bardzo jej żal tego człowieka, bo i on jet „dzieckiem jedynego Boga, który jest Miłości”. opr. msk


Tagi:                                    

Modlitwa za chorych w szydłowieckiej świątyni

W kościele św. Zygmunta we wspomnienie Matki Boże Lurdeus, ksiądz dziekan Adam Radzimirski celebrował mszę świętą w intencji osób chorych, podeszłych wiekiem, cierpiących. W kazaniu ksiądz A. Radzimirski przypomniał, znaczenie cierpienia, które zostaje przeżyte w łaczności z Chrystusowmu krzyżem, Jego bólem i cierpieniem, znoszonym dla zbawienia człowieka. Przygotowaniem do mszy świętej było nabożeństwo drogi krzyżowej, chorzy mogli skorzystać z sakramentu pokuty. W czasie mszy świętej kapłani udzielili ponad trzystu osobom sakramentu namaszczenia chorych. Modlitwę zakończyło uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. We mszy świętej uczestniczyli bliscy i rodziny chorych. Kapłani z posługą udali się do chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na ulicy Kolejowej i do Warsztatów Terapaii Zajęciowej, na Ogrodowej. Z chorymi spotkał się także burmistrz Andrzej Jarzyński. W Kościele Światowy Dzień Chorego obchodzony jest od 1992 roku. Ustanowił go Sługa Boży papież Jan Paweł II. msk


Tagi:                                    

Z kart historii

Przed 86 laty 10 lutego 1920 roku, odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Dowodzony przez generała Józefa Hallera I Batalion Morski wkroczył do Pucka. Zorganizowane zostały uroczystości dziękczynne, głównym ich punktem była msza święta, którą celebrował ks dziekan polowy Antoni Rydlewski, wraz z ks. kapelanem Józefem Wryczym i ks. kapitanem marynarki Władysławem Miegoniem. Zatoka Pucka, skuta była jeszcze wtedy lodem, od rana padał deszcz, co zdaniem licznie przybyłych Kaszubów, było dobrym znakiem. Poświęconą banderę przy dżwiękach hymnu narodowego i salwie 21 dział, na maszt wciągnął porucznik Eugeniusz Pławski, wespół z matem Kazimierzem Wiśniewskim i st. marynarzem Florianem Napierałą. Powiewająca na wietrze flaga narodowa, była znakiem objęcia przez Polskę, wachty nad Bałtykiem. Pełniła ją Polska Marynarka Wojenna, składająca sie z marynarzy z trzech zaborów. Pierwszym portem wojennym był trzy tysięczny Puck, pozbawiony urządzeń potrzebnych flocie morskiej. Funkcje tę pucki port pełnił prez cztery lata. Polska na mocy traktatów wersalskich, od 10 lutego 1920 odzyskała 140 km wybrzeźa morskiego, były to tereny gospodarczo zaniedbane. W krótkim jednak czasie wybudowano miasto i port Gdynię i port wojenny na Oksywiu. Warto przypomnieć, że pierwszym kapelanem Marynarki Wojennej był pochodzący z dziecezji sandomierskiej ks. Władysław Miegoń, który w okresie pracy w dziecezji sandomierskiej był min. wikariuszem parafii Iłża. W 1939 roku w obronie Gdyni i Kepy Oksywskiej żołnierze polscy dowodzeni przez płkownika Stanisława Dąbka, bohatersko walczyli od 1 do 19 września, ksiądz kmandor podporucznik Władysław Miegoń, był z walczącymi żołnierzami wspierał ich posługa duchową, pomagał przenosić rannych i opatrywał ich rany. Docierał do walczących na wysunietych pozycjach, spowiadał ich, podnosił na duchu, dostarczał podarki, odbierał listy, zagrzewał do walki. Po kapitulacji , zdecydował się wraz z żołnierzami dzielić los niewoli. Brutalnie traktowany, więziony w obozach koncentracyjnych, zamęczony w obozie koncenracyjnym w Dachau 15 października 1942 roku. Został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II, w Warszawie w 1999 roku, wespół z 108 męczennikami II wojny światowej. msk


Tagi:                                    

Pożar w Woli

W dniu 09.02.2006 r. o godzinie 22.55 szydłowiecka Straż Pożarna przyjęła zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec. Pierwsza jednostka Straży Pożarnej przybyła na miejsce zdarzenia już po 5 minutach od zgłoszenia.. W chwili dojazdu pierwszej jednostki pożarem objęta była część dachu oraz pomieszczenia mieszkalne ( kuchnia ). Pierwsze działania polegały na ugaszeniu palącej się konstrukcji dachu oraz pożaru pomieszczenia kuchennego. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki uszkodzonej konstrukcji dachu, usunięcia siana znajdującego się na strychu budynku oraz tlących się materiałów palnych, które były nagromadzone w dużej ilości w pomieszczeniu kuchennym. Akcją gaśniczą trwającą 4 godziny i 20 minut dowodził mł. ogniomistrz Mariusz Wanowski. W akcji udział brało 25 strażaków z użyciem sześciu samochodów gaśniczych z terenu powiatu szydłowieckiego. Do ugaszenia pożaru podano 3 prądy wody, zużyto 20 m3 wody. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej. Straty wstępnie oszacowano na 15 tyś. zł. Natomiast wartość uratowanego mienia na 30 tyś. zł. W działaniach udział brały jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz jednostki OSP w Majowie, Chlewiskach, Pawłowie oraz Woli Korzeniowej. Spalony budynek był zamieszkały przez właściciela w wieku 81 lat. Właściciel został wyprowadzony z budynku przed przybyciem jednostek Straży Pożarnej.

mł. kpt. Bartłomiej Wilczyński Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu


; Autor:
Tagi:                                    

Piękno prawdziwych ludzi

Jeśli ktoś pamięta taki zespół „Oddział Zamknięty”, to może też kojarzy nazwisko jednego z jego wokalistów, czyli Jarosława Wajka. Od 1995 roku, znany niegdyś powszechnie artysta, nie śpiewa już z Oddziałem Zamkniętym. Zostawił karierę, sławę, duże pieniądze, ale jak mówi „była to decyzja przemyślana”, która uwolniła go od wymyślania „niemal każdego dnia powodów, dla których ma trwać w podłym i chorym układzie”. Rozpoczął nową , własną drogę artystyczną, która między innymi przywiodła go do Szydłowca, na bardzo niecodzienne spotkanie się z młodzieżą. Nie wiem, czy Jarek Wajk „poczuł misję” świadczenia o istnieniu zastraszającego świata uzależnień, obojętności, forsy, głupoty i powstrzymania ciągle narastającej ludzkiej pogoni za pseudodoskonałością, ale dla mnie w tym co mówił był prawdziwy i przekonywujący. Opowiadał o ulicach i dworcach w „swoim mieście” Warszawie, o konkretnych ludziach złamanych narkotykami lub alkoholem, o słabościach i wielu nieudanych próbach ich pokonywania, a wreszcie opowiadał o swojej drodze wiodącej przez prawdziwy oddział zamknięty do wolności i do wiary w „kilka odwiecznych prawd: Boga, w siłę Rodziny, Dom, Miłość i Przyjaźń, sens pracy, Harmonię, Piękno, Prawdziwych Ludzi, Dobro i Serce”. Brzmi zbyt pompatycznie? Jak to się dzieje, że wolimy omawiać, wsłuchiwać się, czy oglądać świat brzydoty i znieczulicy? Czyż każdy z nas nie pragnie tych „Świętych Spraw”? Zbyt dużo dydaktyzmu? Nie czułam tego, Jarosław Wajk śpiewał dla młodzieży zgromadzonej w auli Gimnazjum na Wschodniej:„ Jutro jest pełne nadziei, nie myśl, że niczego się nie zmienisz”. Młodzi ludzie, w większości z uwagą, słuchali charakterystycznego głosu artysty. Obrazy kreślone słowem zdawały się robić wrażenie. Szczególnie ten o Ryszardzie Riedlu, wokaliście grupy Dżem, heroiniście, który odebrał sobie życie. Drogi tych dwóch muzyków przecięły się kilkakrotnie i może również dlatego Jarek Wajk ofiarowuje dziś wiele swojego czasu narkomanom i innym „wyrzuconym na bocznicę” warszawskich dworców. Towarzyszy im, słucha, tuli … . On podobno wie, że, aby się odbić trzeba przede wszystkim chcieć, mieć obok kogoś kochającego i wierzyć … w Boga. Nie wszyscy wytrwali do końca spotkania. Z takich, czy innych przyczyn młodzi opuszczali aulę ale ci, co wytrwali do końca wyglądali na głęboko zaangażowanych. Byli jak miód na moja „belferska duszę”. Oni usłyszeli jeszcze takie słowa „ Możesz zapomnieć o mnie, o tym spotkaniu – nic się nie stanie, ale jeśli zapomnisz o Bogu – to Twój dramat”. JP-D


; Autor:
Tagi:                                    

Karykaturalne media

W duńskiej telewizji , w dzienniku TV2 podano informacje, ze w najbliższą niedziele jedna z duńska gazeta "JP", zamierza opublikować karykatury Pana Jezusa i proroków. Jedną z tych karykatur pokazano w telewizji. Trwa więc nadal atakowanie wyznawców religii. Poprzednio pismo to publikowało karykatury Mahometa. W imię tzw. wolności słowa, godzi się w uczucia religijne i doprowadza do społecznego wzburzenia. W Polsce, niestety do szeregu laickich mediów dołączyła "Rzeczpospolita". W jenym z pism tzw popkultury, opublikowane zostało zdjęcie z użyciem motywów związanych z jasnogórską ikoną Matki Bożej. Warto się zastanowić nad bojkotem tego typu wydawnictw i firm, które reklamują się na stronach tego typu czasopism. Duńczycy już na własnej skórze odczuli, bojkot swoich towarów w państwach arabskich. Z reklamowania w piśmie Machina wycofały się firma Orange i Philips. Akcja bojkotowa prowadzona jest na stronie www.tolerancja.net msk


; Autor:
Tagi:                                    

Podziękowania na Zamku

Na Zamek, 8 lutego na zaproszenie burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, przybyło ponad sto osób, reprezentujących różne środowiska. Spotkanie odbyło się w 579 rocznicę założenia miasta. Przed kilkoma dniami w czasie uroczystej gali zakończony został projekt "Szydłowiec stolicą kulturalną Mazowsza" Spotkanie burmistrza i przedstawicieli Rady Miejskiej, wykorzystane zostało jako okazja do podziękowania licznym osobom i środowiskom, za wkład w organizację i realizację tego projektu. Interesującym punktem spotkania w sali kominkowej, był odczyt mgr Ewy Maziarek, poświęcony historii miasta Szydłowca. Spotkanie urozmaicił także występ Darka Bernatka i Chóru Mista Szydłowca. Burmistrz A. Jarzyński wręczył wiceprzewodniczącym Rady Leszkowi Jakubowskiemu i Krystynie Bednarczyk, klucz będący repliką klucza - symbolu stolicy kulturalnej Mazowsza. Serdeczne słowa podziękowań za realizację projektu i wiązankę kwiatów od wiceprzewodniczących Rady Miasta i radnych otrzymał burmistrz Andrzej Jarzyński. Poniżej prezentujemy listę osób, które otrzymały podziękowania sygnowane przez burmistrza i wiceprzewodniczącego Rady Miasta: ks. Wincenty Chodowicz; przedstawiciele mediów, Sławomir Baćkowski, Monika Borowiecka, Zofia Dziedzic, Ilona Juszczyk-Pecka, Marcin Skorupa, Ilona Mamla, Jarosław Babicki, Beata Wojciechowska, Marek Sokołowski przedstawiciel miesięcznika "Dom na Skale". Reprezentujący środowiska twórcze: Alina Czyż, Ryszard Ciereszko, Anna Jańczyk, Jerzy Turek. Przedstawiciele firm zaangażowanych w projekt, Dorota i Janusz Glilowie, Barbara Piątek, Janusz Sieczka, Ireneusz i Małgorzata Madejowie, Małgorzata i Mieczysław Podgórscy, Józefa i Stanisław Bernady. Podziękowania otrzymali Irmina Nowak i Zygmunt Klepaczewski pracownicy WTZ w Szydłowcu. Dyplomy z podziękowaniami otrzymały panie Irena Przybyłowska-Hanusz, prowadząca grupę teatralna "Zamczysko" i Zdzisława Lorenc-Hanusz, prowadząca grupę teatralna "U Radziwiła". Gratulacje i podziękowania otrzymał także Mieczysław Gogacz dyrygent Pol-Orffy i Monika Sewryn prowadząca klub tańca Zamek. Podziękowania otrzymali pracownicy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych z dyrektorem Stefanem Rosińskim. Wsód osób objętych podziękowaniami były jeszcze następujące osoby: Teresa Sodel, Natalia Mikulska, komendant Roman Burek, kapelmistrz Henryk Kapturski, Marian Nowak, Władysław Herka, Tomasz Bloch, Bogdan Grzmil, Bogdan Szarlicki, Ewa Maziarek, Ewa Świercz, Bogusława Figarska, Renata Mamla, Elżbieta Szymańska, Stanisława Małgorzata Świercz, Anna Limanin, Mirosła Turek, Małgorzata Kwietniewska-Jakubowska, Grzegorz Nowak, Grzegorz Kłosowski, kpt Robert Gałązka, komendant Krzysztof Boruń, komendant Krzysztof Skrzek, Remigiusz Mamla, Wiesław Wismont, Cezary Słoń, Dariusz Kwaśniewski, Barbara Ogorzałek, Barbara Pataj, Jadwiga Niewadzisz, Bolesław Boruszewski, Iwona Czarnota, Kazimierz Kita, Jolanta Kozłowska, Dariusz Skrzypek, Dariusz Krzemiński, Grażyna Górska, Henryk Baniak, Krzysztof Ziółkowski. Burmistrz podziękował wszystkim radnym miejski, spotkanie zakończyło się przy kawie i cieście. Szydłowiec pożegnał więc tytuł stolicy, imprez kulturalnych jednak nie zabraknie i w tym roku. Kalendarz imprez prezentuje się bogato, w czym niewątpliwa zasługa pracowników, kierowanych przez panią Małgorzatą Bernatek. msk zdjęcia w dziale galeria


; Autor:
Tagi:                                    

Premier odwiedził Sanktuarium Świętokrzyskie

Premier Kazimierz Marcinkiewicz odwiedził 6 lutego, sanktuarium na Świętym Krzyżu. Spotkał się tam z biskupem sandomierskim Andrzejem Dzięgą i gospodarzami miejsca - misjonarzami oblatami Maryi Niepokalanej. Podczas zwiedzania klasztoru pobenedyktyńskiego otrzymał błogosławieństwo relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. W kaplicy Oleśnickich po krótkiej modlitwie premier otrzymał błogosławieństwo i ucałował relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Następnie zszedł do krypty Jeremiego Wiśniowieckiego, gdzie obejrzał zachowane ciało księcia. Wcześniej po drodze modlił się także w krużgankach przy czarnym ołtarzu benedyktyńskim - nagrobkiem ok. tysiąca zakonników. Zwiedził również kościół, gdzie interesował się oryginalnymi obrazami Franciszka Smuglewicza. Na pamiątkę spotkania premier otrzymał od oblatów rzeźbę Chrystusa cierniem ukoronowanego oraz film o Świętym Krzyżu. Najstarsze polskie sanktuarium znajduje się w Górach Świętokrzyskich niemal na szczycie zwanym Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem na wysokości 595 m. Odległe jest 40 km od Kielc i 60 km od Sandomierza. Do czasu obrony Jasnej Góry przed Szwedami było to główne miejsce pielgrzymkowe w Polsce. Według tradycji benedyktyńskiej, powtórzonej przez Jana Długosza, pierwszy kościół (rotundę) wzniosła tam Dąbrówka, natomiast opactwo benedyktyńskie miał założyć Bolesław Chrobry w 1006 r. Relikwiarz z drzazgami Krzyża Świętego prawdopodobnie podarował klasztorowi w XII w. św. Emeryk, syn św. Stefana I, króla węgierskiego. Wszelkie dokumenty zostały zniszczone przez zaborców po kasacie klasztoru w 1819 r. Od 1938 r. kustoszami sanktuarium i gospodarzami klasztoru są misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. zródło e-kai


; Autor:
Tagi:                                    

Oblicza wiary na Zamku

W galerii Kaplica, 8 lutego otworzona została wystawa fotografii Zbigniewa Staniszewskiego zatytułowana Oblicza "Wiary-Cień Życia". Na licznych fotogramach utwalone zostały tajemnice przyrody, oraz głęboko wkomponowane w krajobraz bieszczadzki cerkwie, krzyże i inne znaki wiary. Autor jak powiedział, "pragnie przekazać odbiorcom jego obrazów, niepowtarzalne momenty z życia przyrody, a zarazem piękno naszego kraju". W obecności autora wystawę otworzyła dyrektor SzCK "Zamek" Małgorzata Bernatek, wespół z zaangażowaną w jej przygotowanie Barbarą Pataj. Prezentowane zdjęcia wywołały żywe zinteresowanie licznej publiczności. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Z Sercem w Zakładzie

Uczniowie z PSP im Jana III Sobieskiego, wystąpli w koncercie "Serce to najpiękniejszy wyraz świata" dla chorych i niepełnosprawnych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Koncert przygotowany pod kierunkiem nauczycielek Grażyny Olesińskiej i Barbary Kasprzyk ubogacił obchody Światowego Dnia Chorego. Organizatorem obchodów ŚDCh w Szydłowcy, byli pracownicy wydziału edukacji, zdrowia i kultury fizycznej Starostwa Powiatowego. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Blisko sześć wieków Szydłowca

Początki Szydłowca, sięgają co najmniej XIV wieku, bo już w drugiej połowie tegoż stulecia król Kazimierz Wielki przeniósł miejscowość Szydłowiec wraz z okolicznymi wsiami z prawa polskiego na prawo średzkie. Właściciele miasta Jakub i Sławko Szydłowieccy z możnego rodu Odrowążów, 1 stycznia 1401 roku uposażyli ufundowany przez nich kościół parafialny p.w. św. Zygmunta czterema łanami roli, dwoma karczmami, sadzawka rybną, lasem, barciami, łąką, oraz dziesięciną z pięciu wsi, w tym Szydłowca. Dnia 8 lutego 1427 roku, Jakub i Sławko wydali dokument w którym biorąc na wzór Sandomierz, określili obowiązki i prawa mieszczan szydłowieckich. Mieszczanie mieli wnosić opłaty, dziś by można rzec podatki, po groszu od domu, tyle samo od warzenia i szynkowania piwa w rynku i w ulicach. Rzemieślnicy mieli płacić po groszu od warsztatu. Sukiennicy ponadto od folowania i ram sukiennych. Mieszczanie mieli też mi. stawiać konia wartości trzech grzywien w razie wojny. Mieszczanie mieli prawo wyboru dwóch rajców miejskich, dwóch dalszych dwóch wyznaczali właściciele miasta. Szydłowieccy starając się podnieść rangę swej siedziby, dążyli więc do utworzenia miasta, co również wiązało się ze spodziewanym wzrostem dochodów, w wyniku rozwoju handlu i rzemiosła. Dokument ten uchodzi za pierwszy akt lokacji miasta. W roku 1470 w dokumencie królewskim Szydłowiec osadzony zostaje na prawie niemieckim, co wiąże się z przywilejem sądowym. Wójt i ława miejska otrzymują prawo wyrokowania w sprawach sądowych. Bezsprzecznie śmiało można więc mówić o sześciu wiekach Szydłowca, uznając za dzień formalnego uzyskania praw miejskich, 8 luty 1427 roku. W dobie globalizmu, nowego znaczenia nabiera pielęgnowanie własnej historii i źródeł tożsamości, ma to również wielkie znaczenie w promocji i rozwoju miasta w dobie współczesnej. Śmiałe działania rodu Szydłowieckich położyły trwały fundament i choć Szydłowiec i jego mieszkańcy w ciągu wieków przeżywali zmienne koleje losu, przecież na tym fundamencie tworzącym miasto,budowały wciąz na nowo kolejne pokolenia. Bogactwo tej spuścizny dziejowej i dziś kształtuje oblicze miasta. opr. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Szarganie świętości w polskojęzycznej prasie

Poniżej publikujemy komunikat prasowy rzecznika Sanktuarium Jasnogórskiego: "W związku z zamieszczeniem w nowym miesięczniku pop-kultury przekształconego wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, przedstawiamy następujący komunikat: Jesteśmy wstrząśnięci tym, że znów używa się Cudownego Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry do profanacyjnych przekształceń plastycznych i komercyjnych celów reklamowych. Ikona, obok krzyża i księgi Biblii, jest podstawowym symbolem wiary religijnej dla każdego chrześcijanina. Dla katolików, jak i dla wszystkich przynależących do Kościoła Chrystusowego, jest to więc zawsze znak jasny i czytelny. Warto przypomnieć, że w odniesieniu do polskiego patriotyzmu znak Ikony Jasnogórskiej zachowuje swoją szczególną rangę. Od ponad 6 wieków służy on do identyfikacji kultu Najśw. Maryi Panny jako Królowej Polski. W dziejach naszego narodu i polskiej tradycji kulturowej znak Ikony jasnogórskiej pełnił w czasie rozbiorów nawet rolę godła narodowego. Jest to znak nadal ważny społecznie - symbol tożsamości patriotycznej i religijnej dla wielu Polaków. Dlatego właśnie kolejne użycie jasnogórskiego znaku ikony niezgodnie z jego religijną funkcją i sakralnym celem, znów staje się tak wysoce kontrowersyjne. W szerokim odbiorze społecznym może stać się nawet... niebezpieczne. Następuje zatem rażące naruszenie pamięci społecznej i próba zawłaszczenia wizerunku jasnogórskiego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Taka promocja medialna jest obca naszej polskiej mentalności i chrześcijańskiej tradycji tolerancji i dialogu. Ta zaplanowana i realizowana już od kilku miesięcy kampania reklamowa jest działaniem grzesznym czyli etycznie brzydkim. Przez swój ferment staje się również szkodliwym dla szerokiej kultury naszego społeczeństwa. Jest więc to reklama wzburzenia społecznego. Bieżące wydarzenia w świecie pokazują, do czego można doprowadzić, gdy nadużywa się wizerunków i symboli wiary religijnej. W kontekście współczesnych wydarzeń taką obraźliwą wobec uczuć religijnych wielu obywateli reklamę, jak i przeprowadzanie tego typu kampanii medialnej, odczytujemy jako formę prowokacji! Protestujemy przeciw zniekształcaniu wymowy treści wizerunku jasnogórskiego. Nie zgadzamy się na niestosowne z sakralnym przeznaczeniem użycie wizerunku otoczonego głęboką czcią religijną w całym świecie. Taka „promocja” jest nie do przyjęcia dla każdego szanującego się chrześcijanina! Wyrażamy więc nasze głębokie ubolewanie dla wszystkich dotkniętych tą reklamą. Każdego z godnych pożałowania autorów i promotorów tej reklamy wzywamy – opamiętajcie się! o. Stanisław Tomoń, rzecznik Jasnej Góry 2006-02-06, poniedziałek, godz. 16.30

żródło: www.jasnagora.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Niebieska szpilka

W konkursie "Niebieska Szpilka" Radom 2005, rozstrzygniętym w styczniu br, satyrak i literat Marian Frąk z Szydłowca, otrzymał III nagrodę za zestaw fraszek. Gratulujemy!


; Autor:
Tagi:                                    

Aglomeracja radomska?

Na stronie internetowej regionu radomskiego, kreowany jest pogląg o konieczności budowy aglomeracji radomskiej. Autor napisał: "Czy nie warto zastanowić się nad budową aglomeracji, w skład której weszłyby miasta Radom, Pionki i Skaryszew oraz położone najbliżej Radomia gminy Jastrzębia, Jedlnia, Jedlinsk, Kowala, Orońsko, Pionki, Skaryszew, Wolanów ? Potencjał demograficzny takiej jednostki byłby znaczny (ponad 325 tys mieszkanców - m.in Radom 227,3 tys., Pionki 20 tys., gm. i miasto Skaryszew 13,2 tys. - dane GUS VI.2005r), co ułatwiałoby starania o fundusze unijne na realizację dużych inwestycji w dziedzinie infrastruktyry komunikacyjnej infrastrukturalnych. Na takim rozwiązaniu zyskałby nie tylko Radom i postulowany obszar aglomeracyjny ale cały Region".

Rozwój Radomia jest z pewnością bardzo korzystny również dla Szydłowca i powiatu. Sami musimy jednak starać się przezwyciężyć gospodarczą słabość naszego peryferyjnego na Mazowszu powiatu, W innym wypadku, siła Radomia, może nieść również dla nas zagrożenia. Aglomeracja radomska, może być coraz bardziej przyciągająca dla gmin naszego powiatu, jak choćby wzmiankowanej gminy Orońsko. Potencjał ludnościowy powiaty szydłowieckiego jest bardzo słaby, to niewiele ponad czterdzieści tysięcy mieszkańców. Na podobnym obszarsze około 440 km kwadratowych, (dla porównania) w aglomeracji warszawskiej zamieszkuje ponad 2 milinony osób. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Zbiórka dla ofiar tragedii w Katowicach

Dziś w parafii św. Zygmunta podobnie jak we wszystkich kościołach diecezji radomskiej przeprowadzana została zbiórka na rzecz pomocy ofiarom katastrofy w Katowicach. Pieniadze będą przekazane Caritas w Katowicach miedzy innymi na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji osób, które ucierpiały w tragedii. Zbiórkę pieniężną na pomoc ofiarom katastrofy zarządził ks. bp Zygmunt Zimowski: - Będziemy solidaryzować się w modlitwie w intencjach osób, które utraciły swoich najbliższych. Bożemu miłosierdziu będziemy polecać zmarłych w katastrofie budowlanej. Jako Pasterz diecezji radomskiej zalecam również w niedzielę 5 lutego br. we wszystkich parafiach naszej diecezji zbiórkę pieniężną do puszek na rzecz poszkodowanych w tej tragedii. Oni potrzebują naszej chrześcijańskiej pomocy - napisał w dekrecie ogłaszającym zbiórkę Biskup Radomski. Wszyscy, którzy nie mogli dziś przekazać pieniędzy na pomoc ofiarom katowickiej tragedii mogą to uczynić za pośrednictwem przekazu bankowego. Pieniądze należy wpłacać na numer konta: 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757 z dopiskiem KATOWICE. wg www.radom.opoka.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Nowy biskup redemptorysta

Ojciec Święty zamianował biskupem pomocniczym Fortalezy (Brazylia) Rev. Ojca José Luiza Ferreira Salles, C.Ss.R, magistra nowicjatu prowincji brazylijskiej zgromadzenia ojców redemptorystów, w Fortaleza, wyznaczając mu jako tytularną stolicę biskupią Tipasa w Numidia. Przewielebny Ojciec José Luiz Ferreira Salles, CSsR, urodził się 23 stycznia 1957 roku, w Itirapina, w diecezji Świętego Karola, Prowincja Sao Paulo. Wykształcenie podstawowe otrzymał w szkołach prowadzonych przez Grupo Escolar d'Itirapina, średnie natomiast w Seminarium Redemptorystów Santa Teresinha w Tieté. Studia filozofii odbywał w Katolickim Uniwersytecie Papieskim w Campinas, a Teologii, w Katolickim Instytucie Sao Paulo, w Ipiranga. Swoją pierwszą profesję zakonną, w Zgromadzeniu Redemptorystów, złożył w dniu 31 stycznia 1982 roku. Na kapłana został wyświęcony 14 grudnia 1985 roku, po złożeniu profesji wieczystej 27 stycznia tego samego roku. Pracował jako ludowy misjonarz w Sao Joao da Boa Vista, następnie w deicezji Garanhus. Od roku 1996 był wiceprowincjałem ojców redemptorystów w Recife (1996-2004), a ostatnio magistrem Nowicjatu.

Padre M.S. Rzym


; Autor:
Tagi:                                    

Prowokacja Rzeczpospolitej

Chrześcijańskie Kościoły w Turcji potępiły opublikowanie karykatur Mahometa w wielu gazetach krajów zachodniej Europy. Słów krytyki wobec publikacji nie szczędzi także Kościół katolicki we Francji. We wspólnym oświadczeniu, które w czwartek wieczorem ogłosił ekumeniczny patriarchat Konstantynopola w Stambule, przedstawiciele Kościołów wyrażają "żal z powodu całkowitego braku szacunku dla proroka islamu". Oświadczenie podpisali m. in. patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik prawosławia oraz ormiański patriarcha Stambułu i całej Turcji, Mesrob II. W sporze o karykatury Mahometa stanowisko zajęli także francuscy biskupi i wskazali na granice wolności prasy. - Wolność wypowiedzi - tak, ale pod warunkiem, że będą szanowane najgłębsze przekonania ludzi wierzących - powiedział ks. Stanislas Lalanne, sekretarz generalny Konferencji Biskupów Francji. - Do wolności wypowiedzi należy także obowiązek i odpowiedzialność - dodał. Sekretarz francuskiego episkopatu wskazał, że istnieje wyraźna linia podziału między konstruktywną krytyką, która wzbogaca debatę na jakiś temat, a znieważeniem i wyszydzeniem. - Dotyczy to nie tylko islamu, lecz również innych religii - stwierdził ks. Lalanne. Przedstawianie wizerunku proroka Mahometa jest w islamie niedopuszczalne, a jego karykaturę uznaje się za bluźnierstwo. Oburzenie i protesty w krajach islamskich wywołało opublikowane, najpierw pod koniec ubiegłego roku w Danii, a następnie w ostatnich dniach w innych krajach zachodniej Europy, karykatury proroka Mahometa. Niestety do podobnych naruszeń uczuć religijnych wyznwców Islamu, doszło w publikacji "Rzeczpospolitej". Premier Kazimierz Marcinkiewicz potępił publikację rozbudzającą nienawiść, przywołał także setki lat polskiej tolerancji dla wyznawców Islamu, zamieszkujących terytorium Polski. Oświadczenie potepiające tego typu profanacje, wydała również Rada współna Katolików i Mahometan oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Arabskiej, które zaprotestowało przeciwko opublikowaniu przez "Rzeczpospolitą" karykatur Mahometa i wyraziło "solidarność z uczuciami naszych arabskich przyjaciół". "Minister spraw zagranicznych Stefan Meller powiedział, że opublikowanie przez "Rzeczpospolitą" przedruków karykatur Mahometa było niedobrym posunięciem. W imieniu MSZ i rządu minister poprosił muzułmanów o wybaczenie."

Zródło KAI, PAP, onet.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Kolejny numer "Domu na Skale"

Oddaliśmy do rąk naszych czytelników kolejny już 36 numer "Domu na Skale". Zapraszamy do lektury ciekawych artykułów, w tym relację z kolędy, z obchodów 143 rocznicy Powstania Styczniowego, z sesji Rady Powiatu i wiele innych interesujących materiałów prasowych. Nasz drukowany miesięcznik parafialny ukazuję się już od trzech lat. Następnym marcowym numerem, rozpoczniemy już czwarty rok działalności. Zespół redakcyjny w działalności na rzecz wspólnoty parafialnej, liczy na dalszą życzliwość i niezbędne wsparcie. Zapraszamy osoby obdarzone talentem dziennikarskim do współpracy z naszą redakcją. Razem możemy tworzyć katolicki miesięcznik. Miesięcznik zakorzeniony w tradycji parafii i miasta, prawdziwie szydłowiecki, pielęgnujący umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny. Otwarty również na nowe sposoby ewangelizacji, czego przykładem jest choćby strona internetowa. W tym miejscu pragniemy złożyć gorące podziękowania osobom tworzących bezinteresownym wysiłkiem „Dom na Skale”. Podziękowania kierujemy do księdza proboszcza Adama Radzimirskiego, który okazuje nam stałą życzliwość i wsparcie w pracy redakcyjnej. Dziękujemy kapłanom z nami współpracujących, wśród nich pragniemy wymienić proboszcza parafii NSJ w Nadolnej, księdza Mariana Dybalskiego, wikariusza parafii św. Zygmunta ks. Wincentego Chodowicza, dyrektora biblioteki Akademii Teologii Moralnej w Rzymie o. Mariana Sojkę, a także wielu innych. Słowa gorących podziękowań kierujemy do kilkutysięcznej rzeszy naszych czytelników, których oczekiwanie na kolejne numery miesięcznika dodaję nam skrzydeł i radość tworzenia. Wszystkim za wszystko serdeczne „Bóg zapłać” W imieniu redakcji Marek Sokołowski


; Autor:
Tagi:                                    

Czy będzie inna Polska?

Jeżeli pójdziemy w myśl tych ustaw, tego ducha, który tutaj zapisaliśmy, to będzie inna Polska, naprawdę będzie – tak przewodniczący KP LPR Roman Giertych skomentował w czwartek (2.02) - w rozmowie z gospodarzem programu „Co z tą Polską?” Tomaszem Lisem - fakt podpisania paktu stabilizacyjnego przez Ligę Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwość i Samoobronę RP. Według Giertycha „podpisanie paktu daje Polsce, po raz pierwszy od 17 lat, szansę na wyjście z zaklętego kręgu Okrągłego Stołu”. Odpierając zarzuty według których głównym powodem podpisania przez LPR i Samoobronę paktu stabilizacyjnego był „strach przed wyborami” Giertych powiedział, że propozycję jego zawarcia Liga wysunęła już na początku obecnej kadencji Sejmu. Jako dowód przedstawił swój list z 6 października 2005 r. do premiera Marcinkiewicza, w którym w dziesięciu punktach proponuje mu zawarcie koalicji programowej. List został opublikowany m.in. w „Naszym Dzienniku”. - To jest nasza propozycja, my walczyliśmy o to, żeby odciągnąć PiS od PO i doprowadzić do układu politycznego, który jest naszym zdaniem korzystny dla naszej ojczyzny – mówił. - W momencie w którym żeśmy to zaproponowali, nie obawialiśmy się jakichkolwiek wyborów. Pomysł koalicji programowej pojawił się już na początku tej kadencji, w momencie w którym się okazało, że LPR, Samoobrona i PiS mogą mieć większość i wreszcie będzie można prowadzić sprawy w kierunku obalenia Okrągłego Stołu, rozliczenia aferzystów, doprowadzenia do porządku polskiej dyplomacji, polskich mediów publicznych i tego wszystkiego, co się dzieje w Prokuraturze – stwierdził Giertych. Podkreślił jednocześnie, iż skoro polityka to sztuka osiągania celu politycznego, to nie powinien dziwić fakt zawarcia porozumienia pomiędzy trzema partiami na rzecz „odejścia od pewnego układu, który został zawarty w ’89 roku przy Okrągłym Stole”. Układ ten – jak powiedział - oznaczał „dogadanie się części dawnej opozycji z częścią dawnej nomenklatury”. żródło www.lpr.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Wieczorna Gala

W piątek 3 lutego, pożegnalną galą, Szydłowiec zakończył projekt realizowany ze środków Samorządu Mazowieckiego, "Szydłowiec kulturalną stolicą Mazowsza". W kolejnej już edycji tego programu, realizowanej w 2006 roku, tytuł stolicy kulturalnej Mazowsza przypadł Płońskowi. W koncercie na zamku, wystąpił min Chór Miasta Szydłowca. Koncert i galę finałową poprowadzili Anna Łękawska i Andrzej Jarzyński. Do Szydłowca przybyło wielu znakomitych gości, w tym władze samorządowe miasta i powiatu płońskiego, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, parlamentu, duchowieństwa. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Deficyt fachowców

W Polsce pracodawcy pilnie poszukują m.in. ślusarzy, frezerów, spawaczy, tokarzy. Młodzież szybko zareagowała na ich potrzeby. Coraz więcej absolwentów gimnazjów wybiera szkoły dające konkretny zawód. Reforma systemu edukacji miała zwiększyć liczbę osób z pełnym średnim wykształceniem zawodowym oraz wyższym – tłumaczy Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Polityka edukacyjna ministerstwa przyniosła skutki. Dziś prawie 17 proc. gimnazjalistów wybiera szkoły kończące się maturą. Większość z nich idzie jednak na studia. Dzięki temu już 20 proc. Polaków w wieku 25-34 lata ma dyplom wyższej uczelni. Przedsiębiorcy jednak narzekają na brak wykwalifikowanych fachowców.

żródło Gazeta Prawna pełny tekst w dziale Polecamy


; Autor:
Tagi:                                    

Fachowcy poszukiwani

Pracodawcy pilnie poszukują m.in. ślusarzy, frezerów, spawaczy, tokarzy. Młodzież szybko zareagowała na ich potrzeby. Coraz więcej absolwentów gimnazjów wybiera szkoły dające konkretny zawód. Reforma systemu edukacji miała zwiększyć liczbę osób z pełnym średnim wykształceniem zawodowym oraz wyższym – tłumaczy Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Polityka edukacyjna ministerstwa przyniosła skutki. Dziś prawie 17 proc. gimnazjalistów wybiera szkoły kończące się maturą. Większość z nich idzie jednak na studia. Dzięki temu już 20 proc. Polaków w wieku 25-34 lata ma dyplom wyższej uczelni. Przedsiębiorcy jednak narzekają na brak wykwalifikowanych fachowców. – Młodzi idą na łatwo dostępne, ogólne kierunki, a przedsiębiorcy potrzebują osób z konkretnym zawodem – tłumaczy prof. Elżbieta Kryńska z Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Najbardziej i najmniej poszukiwane zawody Przyszłości operatorzy i monterzy maszyn i wózków jezdnych, handlowcy, pracownicy sektora usług, doradcy, technicy elektronicy i telekomunikacji, informatycy - administratorzy sieci, baz danych, technicy ochrony środowiska

Wymierające ceramicy, szklarze, sprzedawcy, ogrodnicy, ekonomiści, technicy ekonomiści Wybór na podstawie danych Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę, Powiatowych Urzędów Pracy.


; Autor:
Tagi:                                    

Afera z komputerem

W dziesiejszym wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej, znajduje się atrykuł dotyczący sprawy "komputera" na którym miały znajdowac się treści pedofilskie, a który użytkowany był w Szydłowieckim Centrum Informacji. Komputer po przewiezieniu do Urzędu zamkniety został w metalowej szafie. Po tym fakcie w trakcie policyjnego śledztwa, obscenicznych zdjęć z udziałem dzieci nie znaleziono. Zdaniem osób pracujących przy pracach remontowych, które zgłosiły urzędnikom fakt znalezienia treści poronograficznych. Karalne prawnie i niemoralne treści znajdowały się na komputerze przed wywiezienim go do Urzędu. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Darek Bernatek zaśpiewał utwory poświęcone pamięci Czesława Niemena

Powracamy jeszcze do wydarzenia, które miało miejsce 28 stycznia. W Sali Kominkowej Szydłowieckiego Zamku odbył się koncert promujący płytę poświęconą pamięci Czesława Niemena pod tytułem "Wspomnienie". Nieoceniony repertuar znanego polskiego wokalisty stał się inspiracją dla działań twórczych i podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć wokalnych Darka Beranatka, który swym głosem oczarował publiczność nie tylko naszego miasteczka, ale i jury Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Integracyjnej Radom 2005 r., gdzie zdobył pierwsze miejsce. Talent Darka doceniony został również na Festiwalu Piosenki Zaczarowanej w Krakowie zorganizowanym przez Fundację Anny Dymnej. Płytę wydano w ramach projektu Szydłowiec Stolicą Kulturalną Mazowsza przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego Powiatowego i Samorządu Miasta i Gminy Szydłowiec. Serdecznie zapraszamy do zakupu płyt w siedzibie WTZ przy ul. Zamkowej 9 w Szydłowcu.

Podajemy konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, które ma status organizacji pożytku publicznego. Nr konta: 55106000760000401510000263


; Autor:
Tagi:                                    

Święto Ofiarowania Pańskiego

Dziś czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, bowiem obchodzono go już w IV wieku - Uroczystość Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji zwane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Świece poświęcone 2 lutego zapalano powszechnie, w domach w razie grożących niebezpieczeństw, powodzi, burz i gromów. Święto jest pamiątką przyniesienia do świątyni jerozolimskiej Jezusa. Maryja ze świętym Józefem przyniesione Dziecko ofiarowali Bogu. W Świątyni przebywał Symeon, w czasie Ofiarowania wziął on na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Świeca jest znakiem, sumbolem Pana Jezusa. Zapaloną świecę używa się w liturgii chrztu świętego I komuni, przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i przy śmierci. opr msk


; Autor:
Tagi:                                    

Czy zdrożeje chleb?

Mąka żytnia szybko drożeje, w ostatnich dwóch tygodniach jej ceny wzrosły o 25 proc. Mąka żytnia drożeje, bo brakuje jej na rynku. Od sierpnia 2004 do dziś zdrożała o mniej więcej 40 proc., z czego o 25 proc. zdrożała w drugiej połowie stycznia. Mąka pszenna czego jeszcze nie było jest tańsza od żytniej. Za pszenną piekarze płacą młynom 63 gr, a za żytnią 69 gr. Pojawia się więc pytanie kiedy i o ile zdrożeje chleb. żródło zrp


; Autor:
Tagi:                                    

Szybkie komisje i nagła sesja Rady Powiatu

W ostatnim tygodniu stycznia odbyły swoje posiedzenia stałe komisje Rady Powiatu. Zostały zwołane w trybie pilnym, podobnie jak sesja. 26 stycznia obradowała Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Oprócz sprawozdania z pracy za ubiegły rok - jej członkowie przyjęli plan pracy komisji na ostatni rok II kadencji; rozpatrzyli i wydali opinię w sprawie zmian w budżecie. Zaopiniowali pozytywnie przejęcie od Gminy Szydłowiec nieruchomości dwóch działek gminnych przy ul. Książek Stary pod drogę powiatową nr 34313; radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006 w Powiecie Szydłowieckim – poprawka w nim została nakazana przez Urząd Marszałkowski – we wcześniej przyjętym Regulaminie był nieprawidłowy zapis. Zarzut opozycji, że nowa lokalizacja PCPR jest niekorzystna, zwłaszcza dla ludzi starszych, schorowanych, inwalidów – stałych petentów PCPR, członek Zarządu Józef Czerwiak zbagatelizował mówiąc, że przyzwyczają się. Niżej podpisany skrytykował pracę komisji, która przez całą mijającą kadencję ani razu nie zajmowała się ani problemem rozwoju gospodarczego powiatu, ani rolnictwem i jego problemami w powiecie. Ten sam zarzut dotyczy również pracy Zarządu i Rady Powiatu. Jak się więc powiat ma rozwijać? Na posiedzeniach komisji i sesji Rady były tylko składane sprawozdania z pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – tylko z takim rolnictwem powiatowym mieli do czynienia wybrańcy swoich wyborców z naszego powiatu. Musi zadziwić ta wyraźna bierność radnych, zwłaszcza tych z rodowodem PSL. W dzień później na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny radni wprowadzili zmiany do planu pracy na ten rok, uzupełniając go o: Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu; problem Ratownictwa Medycznego w świetle potrzeb powiatu i bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz przedstawienie Opieki Społecznej i problematyki Rodziny w powiecie w stosunku do aktualnych potrzeb, w kontekście zadań statutowych powiatu. Przyjęto również sprawozdanie z pracy Komisji w roku ubiegłym. Sesja Odbyła się 31 stycznia o godzinie 16. Bez udziału gości zaproszonych. Radni uchwalili zmiany w budżecie: z 50 tys. zł przeznaczonych na budowę chodnika w Gąsawach Rządowych zabrali 20 tys. zł przeznaczając je na modernizację drogi Długa Brzezina – Stefanków. Zwiększyli także budżet PCPR w związku z przenosinami tej jednostki do budynku Internatu ZSP nr 2. Uchwalili również nowy regulamin przyznawania stypendiów, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. Rada przyjęła sprawozdania wszystkich komisji stałych Rady z pracy za ubiegły rok oraz przyjęła nowe plany pracy na rok bieżący, a także plan pracy Rady Powiatu na ostatni rok II kadencji samorządu powiatowego. Interpelacje składali na tej sesji radni grupy dzierżącej władzę. Nie wnosiły one nic nowego do treści sesji. Odpowiedzi na nie, de fakto, mogli sobie udzielić sami, bo zapytywali siebie samych. Na koniec sesji niżej podpisany złożył formalny wniosek o dokonanie kontroli przez Komisję Rewizyjną Powiatu przetargu na adaptację I piętra Internatu na Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Wniosek ten jest uzasadniony istotnym wątpliwościami, co do prawidłowości wykonania kosztorysu, jakości wykonania inwestycji i prawidłowości odbioru wykonanych prac. Niektórzy pracownicy Starostwa Powiatowego nie ukrywają, że odbiór tej inwestycji odbył się 6 stycznia i został antydatowany na 30 grudnia ubiegłego roku. A.Sz. Woda


; Autor:
Tagi:                                    

Pomoc Rodzinie na peryferiach Szydłowca

Od 1 lutego 2006 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało przeniesione z budynku starostwa do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Kościuszki 39 a. PCPR zajmuje trzy pokoje na I piętrze budynku internatu. Dokonana zmiana siedziby jest motywowana poprawą warunków lokalowych. JM


; Autor:
Tagi:                                    

Szydłowieckie Liceum - wyróżnione

W dniu 1.02.2006. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu mgr Karol Kopycki, po trwającej dwa miesiące procedurze kontroli i wizytacji otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę pracy. Dokument z wyróżnieniem dyrektorowi szydłowieckiego "Sienkiewicza", wręczył dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu Marek Sternalski, w obecności Pani dr Grażyny Nogalskiej wizytatora szkoły. Ocena pracy dyrektora jest zawsze oceną pracy całej placówki i wszystkich jej pracowników. Gratulujemy msk


; Autor:
Tagi:                                    

Dziękujemy

W styczniu odnotowaliśmy 1611 wejść na stronę "Domu na Sakale" i około 11 tysięcy odsłon różnych stron, Dziękujemy i zapraszmy do odwiedzin i włączenia się w rozwój strony! msk