; Autor:
Tagi:                                    

Pomoc Rodzinie na peryferiach Szydłowca

Od 1 lutego 2006 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało przeniesione z budynku starostwa do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Kościuszki 39 a. PCPR zajmuje trzy pokoje na I piętrze budynku internatu. Dokonana zmiana siedziby jest motywowana poprawą warunków lokalowych. JM


Dodaj Komentarz