; Autor:
Tagi:                                    

Piękno prawdziwych ludzi

Jeśli ktoś pamięta taki zespół „Oddział Zamknięty”, to może też kojarzy nazwisko jednego z jego wokalistów, czyli Jarosława Wajka. Od 1995 roku, znany niegdyś powszechnie artysta, nie śpiewa już z Oddziałem Zamkniętym. Zostawił karierę, sławę, duże pieniądze, ale jak mówi „była to decyzja przemyślana”, która uwolniła go od wymyślania „niemal każdego dnia powodów, dla których ma trwać w podłym i chorym układzie”. Rozpoczął nową , własną drogę artystyczną, która między innymi przywiodła go do Szydłowca, na bardzo niecodzienne spotkanie się z młodzieżą. Nie wiem, czy Jarek Wajk „poczuł misję” świadczenia o istnieniu zastraszającego świata uzależnień, obojętności, forsy, głupoty i powstrzymania ciągle narastającej ludzkiej pogoni za pseudodoskonałością, ale dla mnie w tym co mówił był prawdziwy i przekonywujący. Opowiadał o ulicach i dworcach w „swoim mieście” Warszawie, o konkretnych ludziach złamanych narkotykami lub alkoholem, o słabościach i wielu nieudanych próbach ich pokonywania, a wreszcie opowiadał o swojej drodze wiodącej przez prawdziwy oddział zamknięty do wolności i do wiary w „kilka odwiecznych prawd: Boga, w siłę Rodziny, Dom, Miłość i Przyjaźń, sens pracy, Harmonię, Piękno, Prawdziwych Ludzi, Dobro i Serce”. Brzmi zbyt pompatycznie? Jak to się dzieje, że wolimy omawiać, wsłuchiwać się, czy oglądać świat brzydoty i znieczulicy? Czyż każdy z nas nie pragnie tych „Świętych Spraw”? Zbyt dużo dydaktyzmu? Nie czułam tego, Jarosław Wajk śpiewał dla młodzieży zgromadzonej w auli Gimnazjum na Wschodniej:„ Jutro jest pełne nadziei, nie myśl, że niczego się nie zmienisz”. Młodzi ludzie, w większości z uwagą, słuchali charakterystycznego głosu artysty. Obrazy kreślone słowem zdawały się robić wrażenie. Szczególnie ten o Ryszardzie Riedlu, wokaliście grupy Dżem, heroiniście, który odebrał sobie życie. Drogi tych dwóch muzyków przecięły się kilkakrotnie i może również dlatego Jarek Wajk ofiarowuje dziś wiele swojego czasu narkomanom i innym „wyrzuconym na bocznicę” warszawskich dworców. Towarzyszy im, słucha, tuli … . On podobno wie, że, aby się odbić trzeba przede wszystkim chcieć, mieć obok kogoś kochającego i wierzyć … w Boga. Nie wszyscy wytrwali do końca spotkania. Z takich, czy innych przyczyn młodzi opuszczali aulę ale ci, co wytrwali do końca wyglądali na głęboko zaangażowanych. Byli jak miód na moja „belferska duszę”. Oni usłyszeli jeszcze takie słowa „ Możesz zapomnieć o mnie, o tym spotkaniu – nic się nie stanie, ale jeśli zapomnisz o Bogu – to Twój dramat”. JP-D


; Autor:
Tagi:                                    

Karykaturalne media

W duńskiej telewizji , w dzienniku TV2 podano informacje, ze w najbliższą niedziele jedna z duńska gazeta "JP", zamierza opublikować karykatury Pana Jezusa i proroków. Jedną z tych karykatur pokazano w telewizji. Trwa więc nadal atakowanie wyznawców religii. Poprzednio pismo to publikowało karykatury Mahometa. W imię tzw. wolności słowa, godzi się w uczucia religijne i doprowadza do społecznego wzburzenia. W Polsce, niestety do szeregu laickich mediów dołączyła "Rzeczpospolita". W jenym z pism tzw popkultury, opublikowane zostało zdjęcie z użyciem motywów związanych z jasnogórską ikoną Matki Bożej. Warto się zastanowić nad bojkotem tego typu wydawnictw i firm, które reklamują się na stronach tego typu czasopism. Duńczycy już na własnej skórze odczuli, bojkot swoich towarów w państwach arabskich. Z reklamowania w piśmie Machina wycofały się firma Orange i Philips. Akcja bojkotowa prowadzona jest na stronie www.tolerancja.net msk


; Autor:
Tagi:                                    

Podziękowania na Zamku

Na Zamek, 8 lutego na zaproszenie burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, przybyło ponad sto osób, reprezentujących różne środowiska. Spotkanie odbyło się w 579 rocznicę założenia miasta. Przed kilkoma dniami w czasie uroczystej gali zakończony został projekt "Szydłowiec stolicą kulturalną Mazowsza" Spotkanie burmistrza i przedstawicieli Rady Miejskiej, wykorzystane zostało jako okazja do podziękowania licznym osobom i środowiskom, za wkład w organizację i realizację tego projektu. Interesującym punktem spotkania w sali kominkowej, był odczyt mgr Ewy Maziarek, poświęcony historii miasta Szydłowca. Spotkanie urozmaicił także występ Darka Bernatka i Chóru Mista Szydłowca. Burmistrz A. Jarzyński wręczył wiceprzewodniczącym Rady Leszkowi Jakubowskiemu i Krystynie Bednarczyk, klucz będący repliką klucza - symbolu stolicy kulturalnej Mazowsza. Serdeczne słowa podziękowań za realizację projektu i wiązankę kwiatów od wiceprzewodniczących Rady Miasta i radnych otrzymał burmistrz Andrzej Jarzyński. Poniżej prezentujemy listę osób, które otrzymały podziękowania sygnowane przez burmistrza i wiceprzewodniczącego Rady Miasta: ks. Wincenty Chodowicz; przedstawiciele mediów, Sławomir Baćkowski, Monika Borowiecka, Zofia Dziedzic, Ilona Juszczyk-Pecka, Marcin Skorupa, Ilona Mamla, Jarosław Babicki, Beata Wojciechowska, Marek Sokołowski przedstawiciel miesięcznika "Dom na Skale". Reprezentujący środowiska twórcze: Alina Czyż, Ryszard Ciereszko, Anna Jańczyk, Jerzy Turek. Przedstawiciele firm zaangażowanych w projekt, Dorota i Janusz Glilowie, Barbara Piątek, Janusz Sieczka, Ireneusz i Małgorzata Madejowie, Małgorzata i Mieczysław Podgórscy, Józefa i Stanisław Bernady. Podziękowania otrzymali Irmina Nowak i Zygmunt Klepaczewski pracownicy WTZ w Szydłowcu. Dyplomy z podziękowaniami otrzymały panie Irena Przybyłowska-Hanusz, prowadząca grupę teatralna "Zamczysko" i Zdzisława Lorenc-Hanusz, prowadząca grupę teatralna "U Radziwiła". Gratulacje i podziękowania otrzymał także Mieczysław Gogacz dyrygent Pol-Orffy i Monika Sewryn prowadząca klub tańca Zamek. Podziękowania otrzymali pracownicy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych z dyrektorem Stefanem Rosińskim. Wsód osób objętych podziękowaniami były jeszcze następujące osoby: Teresa Sodel, Natalia Mikulska, komendant Roman Burek, kapelmistrz Henryk Kapturski, Marian Nowak, Władysław Herka, Tomasz Bloch, Bogdan Grzmil, Bogdan Szarlicki, Ewa Maziarek, Ewa Świercz, Bogusława Figarska, Renata Mamla, Elżbieta Szymańska, Stanisława Małgorzata Świercz, Anna Limanin, Mirosła Turek, Małgorzata Kwietniewska-Jakubowska, Grzegorz Nowak, Grzegorz Kłosowski, kpt Robert Gałązka, komendant Krzysztof Boruń, komendant Krzysztof Skrzek, Remigiusz Mamla, Wiesław Wismont, Cezary Słoń, Dariusz Kwaśniewski, Barbara Ogorzałek, Barbara Pataj, Jadwiga Niewadzisz, Bolesław Boruszewski, Iwona Czarnota, Kazimierz Kita, Jolanta Kozłowska, Dariusz Skrzypek, Dariusz Krzemiński, Grażyna Górska, Henryk Baniak, Krzysztof Ziółkowski. Burmistrz podziękował wszystkim radnym miejski, spotkanie zakończyło się przy kawie i cieście. Szydłowiec pożegnał więc tytuł stolicy, imprez kulturalnych jednak nie zabraknie i w tym roku. Kalendarz imprez prezentuje się bogato, w czym niewątpliwa zasługa pracowników, kierowanych przez panią Małgorzatą Bernatek. msk zdjęcia w dziale galeria