Tagi:                                    

Sołectwo w Baraku

Mieszkańcy wsi Barak, domagają się utworzenia odrębnego sołectwa, obecnie wieś należy do sołectwa Wola Korzeniowa. W tej sprawie pozytywnie wypowiedziały sie dwie komisje miejskie, oraz sołtys Woli Korzeniowej Marian Matla. Zdaniem burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, incjatywa mieszkańców ma duże znaczenie. Dziś 14 lutego w Ratuszu odbyło się spotkanie, poświęcone kwestiom technicznym utworzenia sołectwa, w którym ze strony mieszkańców udział wzięli: Agnieszka Paszkiel, Ryszard Sadza, Dariusz Kiszewski, Adam Winiarski, Andrzej Woda. Urząd Miasta reprezentowali: burmistrz A. Jarzyński i sekretarz Bolesław Boruszewski, w czasie rozmów obecny był sołtys M. Matla. W Baraku zameldowanych jest 219 mieszkańców, w tym 198 ma prawa wyborcze. W programie najbliższej sesji rady miejskiej, zaplanowano głosowanie nad podziałem sołectwa Wola Korzeniowa i utworzeniem sołectwa Barak. msk


Dodaj Komentarz