Rzemiosło dawniej i dziś podsumowanie

Organizatorzy Święta Rzemiosła: prezes Jan Jaworski, prezes Marek Sokołowski, starszy Cechu Marcin Pawlak i wiceprezes Piotr Sokołowski, spotkali się 31 sierpnia w siedzibie firmy Comes, z burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim. W dyskusji podsumowano Święto Rzemiosła, zorganizowane 25 sierpnia przy współudziale Gminy Szydłowiec, przez Izbę Rzemiosła z Radomia, Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnię Rzemieślniczą z Szydłowca. Wzajemną współpracę w tym zakresie, oceniono na piątkę z plusem.

Środowiskowe święto rzemieślnicze, które w szydłowieckiej farze i na ulicy Radomskiej - świętowano hucznie, zgromadziło bardzo wiele osób, w tym także gości z różnych stron Ziemi Radomskiej i z Warszawy.

Organizatorzy uznali że święto "Rzemiosło dawniej i dziś", może być kolejnym wyróżnikiem Szydłowca. Prezentacje stoisk zakładów usługowych i produkcyjnych, w tym z branży kamieniarskiej oceniono bardzo wysoko.

Występy zespołów muzycznych, a także liczne pokazy zgromadziły wiele osób, które bardzo dobrze się bawiły. Zgłaszano były opinię, że dogodniejszym dla wielu rzemieślników dniem, na organizację tego typu imprezy byłaby niedziela. Najprawdopodobniej więc kolejne Święto Rzemiosła w Szydłowcu, odbędzie się za rok, w niedzielę 25 sierpnia.

A. Jarzyński i reprezentanci organizacji Rzemiosła: J. Jaworski, M. Sokołowski, M. Pawlak i P. Sokołowski, jako Kapituła Święta, składają podziękowania wszystkim podmiotom gospodarczym, które zorganizowały stoiska swych firm, a także wszystkim, którzy wzięli udział w rzemieślniczym święcie.

W Szydłowcu Święto Rzemiosła pod auspicjami Izby Rzemieślniczej, szydłowieckiego Cechu i Spółdzielni, odbyło się już kilka lat temu, w maju 2006 roku. Teraz po sukcesie tegorocznej imprezy „Rzemiosło dawniej i dziś”, jest szansa już na coroczną jego organizację w naszym mieście.


Dodaj Komentarz