Tagi:

Rzemieślnicza ulica Radomska

Święto Rzemiosła pod hasłem „Rzemiosło dawniej i dziś”, zdominowało dziś, w sobotę 25 sierpnia ulicę Radomską. Do Szydłowca przyjechali przedstawiciele Izby Rzemiosła z Radomia i cechów rzemieślniczych z Grójca, Białobrzeg, Przysuchy, Radomia i Pionek. Licznie przybyli oczywiście i gospodarze: rzemieślnicy szydłowieccy, w tym duże grono kamieniarzy. Część z szydłowieckich rzemieślników zaprezentowała swe wyroby na stoiskach ustawionych na ulicy Radomskiej. Były tutaj wystawione różnorodne nowoczesne produkty, ale także prezentowano tradycje dawnych zawodów i galerie artystów.

Uroczystość rozpoczął akcent patriotyczny: złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Złożyli je przedstawiciele Rzemiosła, władz miasta i władz powiatu szydłowieckiego. Przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do szydłowieckiej fary św. Zygmunta. Mszę święta za Rzemiosło i Ojczyznę pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza rzemieślników ks. prob. Andrzeja Tuszyńskiego koncelebrowali ks. kan. dziekan Adam Radzimirski, ks. prob. Zenon Ociesa i ks. prob. Artur Fura. Gospodarz parafii św. Zygmunta ks. prob. Adam Radzimirski i kapelan A. Tuszyński powitali przybyłych gości i rzemieślników, w tym prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika. W kazaniu ks. A. Fura przybliżył sięgającą XVI wieku, historię szydłowieckiego Rzemiosła. Zachęcał zebranych nawiązując do słów bł. Jana Pawła II, do pielęgnowania i zachowania tradycji rzemieślniczych, bo to ubogaca społeczność lokalną i całą Ojczyznę. Rzemieślnicy - mówił kaznodzieja - potrafią dochować wierności Ojczyźnie, Kościołowi i Narodowi i są solą tej ziemi. Eucharystię uświetniły poczty sztandarowe i utwory muzyczne w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.

Na Rynku Wielkim przybyłych na Święto Rzemiosła, powitał gospodarz Miasta burmistrz Andrzej Jarzyński. Burmistrz okolicznościowymi dypomami podziękował incjatorom i organizatorom Święta: prezesowi Izby Rzemieślniczej Janowi Jaworskiemu, starszemu szydłowieckiego Cechu Marcinowi Pawlakowi i prezesowi Spółdzielni Rzemieślniczej Markowi Sokołowskiemu.

Następnie prezes Jerzy Bartnik - w asyście przewodniczącego rady Izby Rzemiosła w Radomiu - Janusza Pucułka, wręczył odznaczenia rzemieślnicze rzemieślnikom i osobom zasłużonym dla Rzemiosła. Wśród odznaczonych Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, była także przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu pani Krystyna Bednarczyk.

Po wręczeniu odznaczeń i podziękowań głos zabrali senator Wojciech Skurkiewicz, pogratulował on wyróżnionym i odznaczonym uznania społecznego i zapewnił że wkład rzemiosła w rozwój Ojczyzny jest widoczny i budzi uznanie. O roli rzemiosła zatrudniającego ponad 2 miliony pracowników mówił także prezes Jerzy Bartnik i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Piekarzy i Cukierników Leszek Gajda.

Organizator Święta prezes Izby Rzemiosła Jan Jaworski podziękował osobom zaangażowanym w organizację Święta i za pomoc i współpracę szydłowieckim samorządowcom. Okolicznościowe podziękowanie i kamienny postument od kamieniarzy otrzymał burmistrz A. Jarzyński, a także nieobecny starosta Włodzimierz Górlicki. W jego imieniu podziękowania odebrał wicestarosta Roman Woźniak. Słowa podziękowania i okolicznościowe dyplomy otrzymali M. Sokołowski, M. Pawlak, wiceprezes Spółdzielni Rzemieślniczej Piotr Sokołowski, naczelnik Wydziału Promocji Justyna Jezierska i kierownik biura Cechu Katarzyna Szymkiewicz.

Po części oficjalnej dla licznej publiczności zagrała Miejska Orkiestra Dęta, na scenie wystąpiły zespoły ludowe. Grała Kapela Sołtysa z Wąchocka i Zespół Kontra. Wesoła zabawa zakończyła się o wieczorem po 21. Organizatorami Święta Rzemiosła była Izba Rzemiosła z Radomia, Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnia Rzemiosł Różnych z Szydłowca oraz Burmistrz Szydłowca. Kolejna taka impreza ma być za rok, zapraszamy juz dziś.


Dodaj Komentarz