Rzemiosło dawniej i dziś podsumowanie

Organizatorzy Święta Rzemiosła: prezes Jan Jaworski, prezes Marek Sokołowski, starszy Cechu Marcin Pawlak i wiceprezes Piotr Sokołowski, spotkali się 31 sierpnia w siedzibie firmy Comes, z burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim. W dyskusji podsumowano Święto Rzemiosła, zorganizowane 25 sierpnia przy współudziale Gminy Szydłowiec, przez Izbę Rzemiosła z Radomia, Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnię Rzemieślniczą z Szydłowca. Wzajemną współpracę w tym zakresie, oceniono na piątkę z plusem.

Środowiskowe święto rzemieślnicze, które w szydłowieckiej farze i na ulicy Radomskiej - świętowano hucznie, zgromadziło bardzo wiele osób, w tym także gości z różnych stron Ziemi Radomskiej i z Warszawy.

Organizatorzy uznali że święto "Rzemiosło dawniej i dziś", może być kolejnym wyróżnikiem Szydłowca. Prezentacje stoisk zakładów usługowych i produkcyjnych, w tym z branży kamieniarskiej oceniono bardzo wysoko.


Tagi:

Stawka większa niż 8 MLD

Samorządowcy ze Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego popierają obywatelski projekt ustawy sejmowej o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z inicjatywą pod hasłem „Stawka większa niż 8 miliardów”, wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej utworzony z przedstawicieli Związku Miast Polskich.

Zdaniem inicjatorów projektu samorządy tracą równowagę w finansach lokalnych, a rząd w tej sprawie od 5 lat nic nie robi. Decyzje centralnych władz poważnie naruszyły równowagę finansową gmin, powiatów i regionów. Z wieloletnich prognoz finansowych wynika, że przy obecnej skali finansowej, poziom inwestycji samorządowych spadnie rocznie o blisko 25 mld złotych. Oznacza to, że w Polsce wybuduje się mniej dróg, nie będzie inwestycji lokalnych, ubędzie miejsc pracy. Oprócz spadku inwestycji, zagrożona jest także realizacja bieżących zdań związanych z obsługą mieszkańców. Samorządowcy twierdzą, że ich praca przypomina jazdę samochodem na zaciągniętym hamulcu ręcznym, a wszystko z powodu, co najmniej 8 mld złotych! rocznie które tracą polskie samorządy, na skutek nieprzemyślanych zmian ustawowych. W latach 2005 – 2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych gmin, powiatów i województw. Jednocześnie przekazały im nowe zadania i rozszerzyły zakres dotychczasowych. Przy tych zmianach zabrakło odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Konsekwencją jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i pogorszenie, jakości usług lokalnych.

Stawka większa niż 8 MLD! To inicjatywa, która służy przywróceniu równowagi finansowej małych ojczyzn raz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności. Projekt zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin, powiatów i regionów.


Wybory w powiatowym PSL

W Polskim Stronnictwie Ludowym, trwa kampania sprawozdawczo wyborcza w powiatach, przed Zjazdem Wojewódzkim, który zaplanowano w Warszawie 29 września. Krajowy Kongres parii ma się odbyć w listopadzie. W powiecie szydłowieckim Ludowcy zebrali się na Zjeździe Powiatowym 24 sierpnia, aby ocenić ustępujący Zarząd i wybrać nowy. Na szefa powiatowych struktur PSL na 4 letnią kadencję, delegaci wybrali Romana Woźniaka. Delegatami na Zjadz Wojwódzki wybrani zostali Krzysztof Adamczyk, Tadeusz Piętowski, Janina Bodo, Marek Sadownik, Adam Wlazło i R. Woźniak. Ten ostatni wybrany został także na przedstawiciela powiatowych struktur PSL w Szydłowcu, na Kongres Krajowy.

Podziękowania złożono ustępującemu prezesowi A. Wlazło, który nie ubiegał się o ponowny wybór. Gościem Zjazdu był marszałek Adam Struzik. Dobrze ocenił on działalność struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, w powiecie szydłowieckim. W ostatnich wyborach do Sejmiku Mazowieckiego, na terenie powiatu kandydaci ludowców otrzymali ponad 5 tysięcy głosów. Partia w wyborach do Sejmiku na Mazowszu osiągnęła 23% poparcie.

Marszałek Struzik odniósł się także do aktualnej sytuacji w kraju, gdzie jak powiedział pan z symbolem śmierci w klapie (marihuany), nawołuje do destabilizacji, w czasie, gdy Polska negocjuje przyszły kształt budżetu UE. Jest w „samym ogniu” tych trudnych negocjacji. Osłabienie Polski będzie wykorzystane na jej niekorzyść. Polska jest największym beneficjentem polityki spójności, destabilizacja Polski w tym czasie byłaby ciosem w nasz przyszły rozwój. Bardzo ważną rolą PSL jest więc budowanie stabilnych warunków rozwoju Polski.


Obchody 68 rocznicy Bitwy pod Ciechostowicami

W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach, Gmina Chlewiska ks. proboszcz Wiktor Bąka odprawił dziś mszę świętę, w intencji żołnierzy Armii Krajowej z oddziału „Marii” ppor. Ignacego Pisarskiego i oddziału „Huragana” por. Kazimierza Aleksandrowicza. Ołtarz otoczyły poczty sztandarowe. W kazaniu ks. W. Bąk podkreślił oddanie żołnierzy Armii Krajowej sprawom Ojczyzny.

Przypomniał tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Ich wypełnienie zaowocowałoby sprawiedliwością, a Polski prawej i sprawiedliwej z utęsknieniem oczekujemy. W czasie wojny, okupanci wywozili pojmanych w łapankach Polaków, na roboty do Rzeszy. Dziś po latach, w wolnej Polsce ciągną tam nadal ci, którzy szukają na Zachodzie, pracy i chleba, bo brakuje go w Ojczyźnie. Czy o taką Polskę walczyli ci, którzy oddali jej swoje młode życie? Pytał retorycznie Kaznodzieja.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na leśnej polanie pod Huciskiem. Odbył się tam Apel Poległych poprowadzony przez strzelców ze Związku Strzeleckiego. Delegacje złożyły wiązanki białoczerwonych kwiatów, niektóre z nich zostały ozdobione wrzosami, partyzanckimi kwiatami.