Tagi:

Z Polskim Rzemiosłem w Częstochowie

Pielgrzymka Rzemiosła, jak co roku zgromadziła na Jasnej Górze przedstawicieli izb rzemieślniczych i cechów. Przybyli także przedstawiciele branż: stolarskiej, fryzjerskiej, krawieckiej, piekarniczej, cukierniczej, blacharskiej, złotniczej, tapicerskiej, szewskiej i spożywczej. To już 31 raz na Jasną Górę pielgrzymowali polscy rzemieślnicy. Tym razem organizatorem pielgrzymki była Katowicka Izba Rzemiosła, Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

W modlitwie uczestniczyły delegacje starszyzny izbowowej i cechowej w tradycyjnych strojach z insygniami. Z całej Polski przybyły setki pocztów sztandarowych.

Jan Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach wręczyli wyróżnienia i dyplomy dla mistrzów i uczniów. Ceremonia ta po raz pierwszy odbyła się na jasnogórskim Szczycie. Wśród nagrodzonych 21 mistrzów był także Paweł Górlicki mistrz mechaniki pojazdowej z Szydłówka i jego wyróżniający się uczeń.

Jerzy Bartnik po wyróżnieniu mistrzów i uczniów w zawodach rzemieślniczych powiedział „Dobra, rzetelna, fachowa praca zaczyna na powrót być w cenie. Myśmy to przetrwali, myśmy cały czas przygotowywali młodych ludzi, do tego dnia, kiedy na powrót rzetelność, sprawność fachowa znajdą swoje miejsce. I dzisiaj przy 31. Pielgrzymce możemy powiedzieć sobie, mieliśmy rację, a przyszłość w rękach wychowanych i dobrze wykształconych przez mistrzów rzemieślników. Myślę, że będzie to wyrazem dbałości o rozwój Rzemiosła, o rozwój gospodarki polskiej”.

Tegoroczny organizator Izba Rzemieślnicza w Katowicach, świętuje w tym roku swoje 90-lecie. Powstała, bowiem zaraz po powrocie Górnego Śląska do Polski. W związku z tym oprawę muzyczną Liturgii przygotował Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. W pielgrzymce uczestniczyli również wszyscy dyrektorzy „Śląska” na czele z dyrektorem Zbigniewem Cierniakiem. Zagrała również Orkiestra Katowickiego Holdingu Węglowego Kopalni Węgła Kamiennego Mysłowice-Wesoła.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp pomocniczy arch. katowickiej bp Józef Kupny. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.15 na Szczycie, a koncelebrowali ją m.in.: ks. kan. Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemiosła, ks. kan. Henryk Kuczob, duszpasterz rzemiosła śląskiego oraz o. Jan Golonka, który od wielu lat związany jest z Pielgrzymką Rzemiosła Polskiego.

„Rzemiosło ma w naszej Ojczyźnie wielowiekową historię. Nie można zapomnieć wkładu poszczególnych cechów w budowę miast, kościołów. Rzemieślnicy od początku swej historii byli mocno związani z Kościołem, byli hojni dla Kościoła, i ślady tej hojności odnajdujemy także tutaj, na Jasnej Górze – mówił w homilii bp Józef Kupny – Kościół ceni waszą pracę i wkład w dobro wspólne naszej Ojczyzny (…) Cieszy to, że organizacje rzemieślnicze dbają o podnoszenie kwalifikacji, promują społeczną odpowiedzialność, i to cieszy, że należytą wagę przywiązuje się do szkolenia osób młodocianych, którym przekazywana jest wiedza w przeszło stu zawodach rzemieślniczych. Jest to szczególnie ważne w czasach kryzysu gospodarczego, gdy stopa bezrobocia stoi na wysokim poziomie. Wiemy, że to kształcenie wymaga nakładu odpowiednich środków finansowych, dlatego bardzo ważne jest, by wspomagać rzemieślników w procesie kształcenia młodzieży”.

„Trzeba i to powiedzieć, że polskiemu rzemiosłu potrzebne jest zniesienie barier biurokratycznych, uproszczenie skomplikowanych przepisów. To wszystko szalenie utrudnia, dlatego apelujemy o podjęcie działań, które ułatwią pracę rzemieślnikom. Apelujemy o to – powiedział biskup – Jest to nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa tylko rzemieślników, to jest nasza wspólna sprawa. Pamiętajmy, że istotnym elementem dobra wspólnego jest dbałość o dobry stan i długofalowy rozwój gospodarki, wspieranie rozwoju rzemiosła, polskich przedsiębiorstw, ochrona własności prywatnej, dalej dobry program polityki społecznej, rodzinnej, zdrowotnej, dlatego zachęcamy rządzących, by poświęcili tym problemom więcej uwagi i ciągle na nowo poszukiwali rozwiązań, które będą dobrze służyć rzemiosłu, rodzinie, społeczeństwu i państwu”.

Zebranych powitał o. Sebastian Matecki , podprzeor Jasnej Góry. „Dzisiejsze spotkanie w jasnogórskim sanktuarium, wasza doroczna pielgrzymka dla nas paulinów jest okazją, jak zawsze, by z serca podziękować za wszelkie dobro, jakie rzemiosło polskie czyniło i czyni dla Jasnej Góry – mówił o. podprzeor – Za wasz stały wkład i ofiarność, by Jasna Góra była, jak najgodniejszym tronem Królowej Polski”.

Akt Zawierzenia w imieniu zgromadzonych odczytał Jan Klimek , prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Słowa podziękowania wypowiedział Jan Bartnik , prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

W czasie pielgrzymki rzemieślnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. Jana Pawła II, wysłuchali także fragmentów archiwalnych nagrań z przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II.


Dodaj Komentarz