Tagi:

Rzemieślnicza ulica Radomska

Święto Rzemiosła pod hasłem „Rzemiosło dawniej i dziś”, zdominowało dziś, w sobotę 25 sierpnia ulicę Radomską. Do Szydłowca przyjechali przedstawiciele Izby Rzemiosła z Radomia i cechów rzemieślniczych z Grójca, Białobrzeg, Przysuchy, Radomia i Pionek. Licznie przybyli oczywiście i gospodarze: rzemieślnicy szydłowieccy, w tym duże grono kamieniarzy. Część z szydłowieckich rzemieślników zaprezentowała swe wyroby na stoiskach ustawionych na ulicy Radomskiej. Były tutaj wystawione różnorodne nowoczesne produkty, ale także prezentowano tradycje dawnych zawodów i galerie artystów.

Uroczystość rozpoczął akcent patriotyczny: złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Złożyli je przedstawiciele Rzemiosła, władz miasta i władz powiatu szydłowieckiego. Przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do szydłowieckiej fary św. Zygmunta. Mszę święta za Rzemiosło i Ojczyznę pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza rzemieślników ks. prob. Andrzeja Tuszyńskiego koncelebrowali ks. kan. dziekan Adam Radzimirski, ks. prob. Zenon Ociesa i ks. prob. Artur Fura. Gospodarz parafii św. Zygmunta ks. prob. Adam Radzimirski i kapelan A. Tuszyński powitali przybyłych gości i rzemieślników, w tym prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika. W kazaniu ks. A. Fura przybliżył sięgającą XVI wieku, historię szydłowieckiego Rzemiosła. Zachęcał zebranych nawiązując do słów bł. Jana Pawła II, do pielęgnowania i zachowania tradycji rzemieślniczych, bo to ubogaca społeczność lokalną i całą Ojczyznę. Rzemieślnicy - mówił kaznodzieja - potrafią dochować wierności Ojczyźnie, Kościołowi i Narodowi i są solą tej ziemi. Eucharystię uświetniły poczty sztandarowe i utwory muzyczne w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.

Na Rynku Wielkim przybyłych na Święto Rzemiosła, powitał gospodarz Miasta burmistrz Andrzej Jarzyński. Burmistrz okolicznościowymi dypomami podziękował incjatorom i organizatorom Święta: prezesowi Izby Rzemieślniczej Janowi Jaworskiemu, starszemu szydłowieckiego Cechu Marcinowi Pawlakowi i prezesowi Spółdzielni Rzemieślniczej Markowi Sokołowskiemu.