Krótkie podsumowanie z działalności samorządu powiatu szydłowieckiego za okres 2010-2014.

Kończąc drugą kadencje na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu, chciałbym przed Radą i przed Obywatelami Powiatu, złożyć sprawozdanie z jej działania. Z tego co się nam wspólnie udało zrobić pomimo ograniczonych środków. Dziękuję Zarządowi i radnym Rady Powiatu, która jest kolegialnym ciałem stanowiącym prawo miejscowe, pełniącym funkcję kontroli społecznej i wydającym co do kierunku działań oraz wnioskującym o podjęcie określonych zadań. Marek Sokołowski.

W dniu 21 listopada 2010 roku odbyły się wybory samorządowe. W ich wyniku wybrano 17 osobową Radę Powiatu Szydłowieckiego, w marcu 2011 roku rezygnację z mandatu radnego złożył Krzysztof Ziółkowski, jego miejsce w czerwcu zajął Józef Czerwiak (w dniu 29 czerwca 2011r.)

Pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano Marka Sokołowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczących Jana Gulę i Adama Wlazło odbyło się w dniu 2 grudnia 2010r. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2010 roku Rada wybrała Włodzimierza Górlickiego na Starostę Szydłowieckiego oraz Wicestarostę Romana Woźniaka, a także członków zarządu: Marka Figarskiego, Barbarę Majewską i Monikę Stanik. Na kolejnym posiedzeniu Rady dokonano określenia składu osobowego i wyboru przewodniczących komisji stałych rady powiatu oraz określono także podstawowe zadania każdej z komisji.


Tagi:

Tablica Pamięci pomordowanych Żydów

W dniu 29 października bieżącego roku o godzinie 11.00, w okolicy Skweru Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Szydłowcu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci Żydów 21 000 tysięcy Żydów z Szydłowca i innych miejscowości pomordowanych przez niemieckiego ludobójcę, w czasie II Wojny Światowej.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, władze Szydłowca, ks. dziekan Adam Radzimirski, nauczyciele oraz szydłowiecka młodzież. Po ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy zebrani goście zostali zaproszeni na Program poetycko-muzyczny pt. „Pamiętam to miasteczko” w wykonaniu miejscowego Teatru „U Radziwiłła” pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz. Spektakl odbył się w sali kinowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Występy młodych artystów, którzy przedstawili program artystyczny na bardzo wysokim poziomie – zostały przyjęte przez wszystkich z dużym entuzjazmem. Po zakończeniu spektaklu nastąpiło wręczenie podziękowań dla osób wspomagających Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek w realizacji Dni Kultury Żydowskiej „MAZEL TOW” w Szydłowcu. Wśród osób wyróżnionych był Marek Sokołowski – prezes szydłowieckiej Firmy Comes Sokołowscy Sp. J. W jego imieniu dyplom odebrała Katarzyna Jedlińska ze Spółki Comes.


Tagi:

Tablica Pamięci pomordowanych Żydów

W dniu 29 października bieżącego roku o godzinie 11.00, w okolicy Skweru Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Szydłowcu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci 21 000 tysięcy Żydów z Szydłowca i innych miejscowości, pomordowanych przez niemieckiego ludobójcę, w czasie II Wojny Światowej.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, władze Szydłowca, ks. dziekan Adam Radzimirski, nauczyciele oraz szydłowiecka młodzież. Po ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy zebrani goście zostali zaproszeni na Program poetycko-muzyczny pt. „Pamiętam to miasteczko” w wykonaniu miejscowego Teatru „U Radziwiłła” pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz. Spektakl odbył się w sali kinowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Występy młodych artystów, którzy przedstawili program artystyczny na bardzo wysokim poziomie – zostały przyjęte przez wszystkich z dużym entuzjazmem. Po zakończeniu spektaklu nastąpiło wręczenie podziękowań dla osób wspomagających Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek w realizacji Dni Kultury Żydowskiej „MAZEL TOW” w Szydłowcu. Wśród osób wyróżnionych był Marek Sokołowski – prezes szydłowieckiej Firmy Comes Sokołowscy Sp. J. W jego imieniu dyplom odebrała Katarzyna Jedlińska ze Spółki Comes.


Tagi: ,

Rzemieślnicy rozmawiali z kandydatami w wyborach samorządowych

Zarządzone przez starszyznę cechową, spotkanie kandydatów z rzemiosła do rad powiatowej i miejskiej, chyba ku zaskoczeniu władz cechowych przekształciło się w spory mityng wyborczy. Przybyli bowiem także kandydaci z naszego terenu do Sejmiku i kandydaci na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec. Wszystko to działo się w piątkowe popołudnie 24 października w patio szydłowieckiej Lodowni.

Gościem spotkania był wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk. W tej części spotkania głos zabrali L. Ruszczyk i A. Jarzyński, który wspominał swoją prace w „Rzemiośle” w Zakładzie Fotograficznym prowadzonym wespół z żoną śp. Zofią Jarzyńską oraz podjęta 12 decyzje aby ubiegać się o urząd burmistrza. Tej decyzji jak zapewnił nie żałuje.
Kandydaci do Rady Powiatu to: Marek Sokołowski KWW Porozumienie Gospodarcze, Emil Gil KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wojciech Pszczoła KW Prawo i Sprawiedliwość, Czesław Pawlak KW Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, 5. Agnieszka Banaszczyk KWW Porozumie Gospodarcze G, Bożena Maciąg KWW Wspólnota Szydłowiecka Razem, Rafał Makowski KW Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej oraz kandydaci do Rady Miasta i Gminy z różnych list będący członkami Cechu to: Paweł Górlicki KWW KWW Porozumienie Gospodarcze i Bogusław Śliwiński KW Prawo i Sprawiedliwość. Nie wszyscy z nich byli obecni. Kandydaci do Sejmiku z naszego terenu, którzy byli na spotkaniu to Tadeusz Piętowski KW PSL i Jolanta Kozłowska KW PO oraz Agnieszka Górska KW PiS, która zaprezentowała się jako kandydatka na burmistrza, bo startuje w wyborach do Sejmiku i na burmistrza. W mini debacie burmistrzowskiej zaprezentowali się Sławomir Nojek, Andrzej Jarzyński i Artur Ludew oraz przybyła nieco później A. Górska. Niestety nie miałem możliwości nagrywania wypowiedzi, więc przytaczanie wystąpień z pamięci mija się z celem. Zaiskrzyło głównie na linii A. Jarzyński A. Górska, której tezy o złej gospodarce finansowej gminy, błędnych decyzjach inwestycyjnych, nie przyczyniających się do ograniczania bezrobocia oraz o masowej emigracji z Szydłowca ludzi młodych, zostały skwitowane przez burmistrza słowem że brakuje jej znajomości stanu rzeczy, bo była w Urzędzie Miasta tylko „fakturzystką” w Urzędzie. Radna Górska merytorycznie odpowiedziała, że takiego stanowiska nie było i nie ma w regulaminie organizacyjnym Urzędu. Artur Ludew wskazał w swoim wystąpieniu, na liczne zaniedbania w sferze gospodarczej, podkreślił konieczność zainwestowania w strefę ekonomiczną, tak aby realnie mogła zafunkcjonować. Dziś – mówił- jest to strefa ekonomiczna wyłącznie z nazwy i na papierze, ponieważ w gestii Starachowickiej Strefy Ekonomicznej jest tylko 1,3 ha. Na łącznym zaprojektowanym obszarze strefy liczącym ok. 13,5 ha, jedynie ok. 5 ha znajduje się w rękach publicznych i to jeszcze nie w jednym kawałku. Strefa przemysłowa wyznaczona przez miasto, istnieje tylko teoretycznie na mapie. Na koniec rzemieślnicy obecni na spotkaniu mogli zadawać pytania kandydatom z Rzemiosła , do tej części dobrnęli z nich tylko trzej: Marek Sokołowski, Paweł Górlicki i Emil Gil. M. Sokołowski mówił o konieczności wsparcia promocji wyrobów miejscowych mających znamiona produktów regionalnych oraz silnie kojarzonych w Polsce z Szydłowcem, tak jak choćby szydłowiecki piaskowiec. Wskazywał też na konieczność konsolidacji rzemieślników i przedsiębiorców w organizacjach i stowarzyszeniach gospodarczych, tak aby rzemieślnicy, przedsiębiorcy, kupcy byli mocnym partnerem dla władz samorządowych. Apelował o przyjazną dla przedsiębiorców politykę gminy, to bowiem głownie małe i średnie firmy płacą podatki i tworzą nowe miejsca pracy. P. Górlicki wskazywał na rolę planu zagospodarowania przestrzennego także na mało przyjazną dla przedsiębiorców administracje samorządową. Zmiana tego nastawienia i pomoc rzemiosłu – zapewniał - będzie moim ważnym celem w działalności radnego. E. Gil z kolei skupił się na problemie branży kamieniarskiej jakim jest import surowca kamieniarskiego po niskich cenach z Chin. Na zakończenie głos zabrali: inicjator spotkania Krzysztof Barański, prezes Cechu Marcin Pawlak i prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski. Spotkanie w Lodowni moderował Marcin Banaszczyk. Spotkanie w „Lodowni” udowodniło, że pomimo pewnych braków organizacyjnych było bardzo potrzebne, a władza samorządowa powinna częściej słuchać ludzi.


Maryjna bazylika w Skarżysku Kamiennej

W Skarżysku-Kamiennej 25 października odbyła się uroczystość podniesienia do godności Bazyliki Mniejszej, kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu. Wśród uczestników uroczystości w Skarżysku-Kamiennej byli także: abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, abp Tomasz Peta z Kazachstanu, bp Henryk Tomasik i bp pomocniczy Adam Odzimek.

Uczestników uroczystości powitał ks. bp. Henryk Tomasik. Bullę Ojca Świętego Franciszka, nadającą kościołowi Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej tytuł bazyliki odczytał abp Zygmunt Zimowski. Po odczytaniu bulli odsłonięta została tablica pamiątkowa na ścianie świątyni i zabrzmiał hymn watykański. W homilii wygłoszonej w języku polskim kard. Gerhard Müller przywołał wzór życia Maryi, i miłosierdzia jaki został dany w Jej osobie. Wskazał że zaszczytny tytuł bazyliki, to kolejny dar miłosiernego Boga w tym świętym miejscu. Z godnością bazyliki łączą się bowiem liczne przywileje. W miłosierdziu Bogu świat znajdzie pokój a człowiek bezpieczeństwo – powiedział kar. Müller nawiązując do słów św. Jana Pawła II. Niech więc w tej bazylice obficie udzielane i doświadczane będzie miłosierdzie Boże. Niech wypełnia je modlitwa i miłosierdzie dla nas i całego świata. Trwajcie na modlitwie z Matką Miłosierdzia. Niech wierni korzystają tutaj z daru Bożego przebaczenia. Niech pogubieni na drogach świata, spotykają tutaj czekającego Boga – mówił dalej prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Tytuł bazyliki Kardynał z Watykanu- związuje jeszcze mocniej Skarżysko- Kamienną, miasto któremu patronuje Matka Boża Miłosierdzia i całą diecezję radomską z Kościołem Rzymskim i następcą św. Piotra. W nawiązaniu do słów kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oddaję was w najlepsze macierzyńskie dłonie Matki Boga i człowieka– zakończył kard. Müller.

Po homilii w procesji z darami poszli żołnierze AK, policja, kolejarze, kapłani jubilaci, leśnicy, wilnianie, przedstawiciele dekanatu i samorządów, wśród nich przedstawiciele Miasta i Gminy Szydłowiec: burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Bednarczyk i ludowy zespół „Kumosie” z Sadku, przedstawicielki Polskiego Związku Kobiet Katolickich. W darze złożono kwiaty, świece, chleb i wino, owoce lasu oraz dar od kad. Henryka Gulbinowicza- jego pierścień. Na zakończenie Mszy świętej po Komunii i odśpiewaniu dziękczynnego „Te Deum laudamus”- nastąpiły podziękowania. Za dar Bazyliki Mniejszej w Skarżysku- Kamiennej dziękował prezydent miasta Roman Wojcieszek.
Biskup Henryk Tomasik podziękował Ojcu Świętemu za to, że w roku 25 lecia, czyli srebrnego jubileuszu sanktuarium ostrobramskie otrzymuje tytuł bazyliki i ten papieski dar. – Przypomniał że teraz szczególnie uroczystego charakteru nabierają w bazylice liturgiczne obchody związane ze św. Piotrem Apostołem i uroczystości papieskie. Wierni nawiedzający bazylikę mogą zyskać łaskę odpustów, których udziela Ojciec Święty- powiedział biskup radomski. Podczas uroczystości nadania godności Bazyliki Mniejszej kościołowi sanktuaryjnemu w Skarżysku- Kamiennej Kapituła Ostrobramska nadała przyznane po raz pierwszy medale: "Pani z Ostrej Bramy i Dziełom Miłosierdzia Oddany". Przyznano osiem medali. Otrzymali je: kard. Gerhard Müller, abp Henryk Gulbinowicz, abp Zygmunt Zimowski, abp Wacław Depo, bp Henryk Tomasik, siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które posługują w sanktuarium, dobrodziejka Stefania Dulęba i Wiesława Pisarska, przewodniczka od lat związana z sanktuarium. Pamiątkowy dar dla nowej bazyliki przekazał kard. Müller - na ręce ks. Jerzego Karbownika przekazał swój biret kardynalski. Kanonikiem


Uroczystości 25 lecia parafii w Pawłowie

W Pawłowie 19 października z udziałem biskupa radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika świętowano srebrny jubileusz powstania parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Wydarzenie zgromadziło wielu wiernych, gości i duchowieństwo szczególnie z dekanatu szydłowieckiego. W czasie Eucharystii której przewodniczył ks. bp Tomasik, a współkoncelebrowanej przez ks. kan. Adama Radzimirskiego, ojca Andrzeja Ostrowskiego OFM i ks. Józefa Dujko, Ordynariusz radomski poświęcił odnowione prezbiterium i zakrystię oraz konsekrował ołtarz świątyni.

W kazaniu Pasterz diecezji podkreślił wartość ofiary, która jak mówił „zawsze ocala, zawsze ratuje, tak jest w życiu każdego człowieka”. Wskazał przy tym na ofiarę , która przyniosła ocalenia całemu światu, na Ofiarę Chrystusa. Ofiara Krzyża mówił biskup Tomasik – „W sposób tajemniczy, dla nas niezrozumiały uobecnia się ołtarzach naszych świątyń, to Eucharystia. Ołtarz jest symbolem Jezusa Chrystusa i Jego Ofiary”.

W czasie Mszy świętej asystę pełnili i śpiewy chóralne wykonywali panowie z Zakonu Rycerzy Kolumba. W Pawłowie działa od niedawna licząca 12 świeckich katolików grupa rycerzy, skupiona w suchedniowskiej radzie nr 15 299. Po Mszy świętej biskup Tomasik poświęciła jeszcze kapliczkę wybudowaną ku czci Najświętszego Serca Jezusa. W parafii w Pawłowie, według informacji przedstawionej w czasie uroczystości przez ks. proboszcza Artura Furę działa rada Parafialna złożona z 16 mężczyzn. W parafii działa młodzieżowa drużyna strażacka i drużyna piłkarska. Po dziękczynieniu Bogu w świątyni za dar 25-lecia wspólnoty parafialnej, zaproszeni goście spotkali się na posiłku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie


W Baraku i w Szydłowcu ekspresowe zmiany..

Miejsce corocznych uroczystości patriotycznych upamiętniających Bitwę pod Barakiem z 1939 roku, wkrótce zniknie pod naporem ciężkiego sprzętu budowniczych drogi ekspresowej S-7. Mowa o Pomniku Żołnierzy Września 1939, który został postawiony w rejonie bitwy, na leśnym parkingu, w latach osiemdziesiątych XX wieku, staraniem Zygmunta Jańczyka i Stanisława Dworaka. Pomnik stoi na skraju województwa mazowieckiego przy drodze krajowej nr 7. Przy pomniku od lat odbywają się w rocznicę Bitwy uroczystości patriotyczne. Od 2007 roku mają one bardzo uroczystą oprawę.

Postępująca budowa drogi ekspresowej S-7. na odcinku Szydłowiec – Barak- Granica Województwa, wkrótce jednak nieuchronnie spowoduje, że będzie musiał być zdemontowany i przeniesiony w inne miejsce. Na planowanej trasie „ekspresówki” stoi jeszcze kilka nie rozebranych obiektów: domów, zabudowań gospodarczych, słupów, przydrożnych krzyży i ten Pomnik będący miejscem pamięci narodowej – Pomnik Żołnierzy Września 1939, upamiętniający historię zmagań Narodu Polskiego z najeźdźcą i okupantem niemieckim.

Formalnie miejsca pamięci narodowej ustanawia Rada Ochrony Pamięci Narodowej, a czyni to na drodze uchwały po zasięgnięciu opinii wojewody i rady gminy. Miejsca pamięci narodowej, a także ograniczenia związane z jego ochroną ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest, co niestety w polskiej rzeczywistości jest raczej postulatem niż stanem faktycznym. Gmina zobowiązana jest także do prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na jej terenie.


Tagi:

W Sadku wspominali żołnierzy niezłomnych i otworzyli świetlice wiejską

W kościele w Sadku ks. płk. Henryk Burzyński wraz z księdzem proboszczem Zenonem Ociesą koncelebrował Mszę świętą w intencji Ryszarda Szelocha „Kruka” i Stanisława Stefańskiego ps. „Sowa”, żołnierzy Armii Krajowej. Obaj zginęli w 1949 roku, w dużej obławie funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa PRL.

W kazaniu emerytowany kapelan Wojska Polskiego ks. płk Burzyński nawiązując do modlitwy św. Jana Pawła II, w czasie poświęcenia pomnika Armii Krajowej w Warszawie w 1999 roku, mówił „imiona ich symbolicznie zapisane są w każdym miejscu w którym wspomina się Armię Krajową, stali bowiem ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności i wolności Ojczyzny”.

Kaznodzieja nawiązując do obrazu uczty niebieskiej wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa zanoszona do Boga, uprosi poległym tragicznie udział w uczcie zbawionych. Chcieli wolnej i niepodległej Polski, za to oddali życie. Byli odważni, niezłomni, nie poszli na kompromis z komunistami. Skierowano przeciwko nim aparat przemocy, po śmierci bezczeszczono ich zwłoki. Nie znamy ich miejsca pochówku, prawdopodobnie ich ciała wrzucono do Pilicy. Dziś mówił Ks. Burzyński chcemy złożyć hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, poległym w boju, pomordowanym w łagrach i obozach. Kazanie zakończył słowami piosenki : „Pamięta las wystrzałów trzask i partyzanckie pieśni i dzisiaj znów przypomni nam o bohaterach leśnych!”.


Licealiści z Szydłowca ślubowali w Oblęgorku

W Pałacu Henryka Sienkiewicza 7 października, odbyła się pierwsza w blisko 70 letniej historii Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, „pozaszkolne” ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonię poprowadziła nauczycielka języka polskiego pani Magdalena Siebyła.

W czasie uroczystości o znaczeniu tego symbolicznego przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów szydłowieckiego „Sienkiewicza” przypomniał uczniom dyrektor Karol Kopycki. Dyrektor podziękował za wieloletnią opiekę nad samorządem szkolnym pani Agnieszce Nowakowskiej, nauczycielce języka angielskiego. Życzenia uczestnikom uroczystości od władz Powiatu Szydłowieckiego przekazał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. W programie wizyty znalazł się czas na okolicznościowe zdjęcie, zwiedzanie Muzeum i integracyjne ognisko uczniów i nauczycieli wychowawców klas pierwszych. W oblęgorskich murach muzeum Henryka Sienkiewicza po raz pierwszy odbyło się ślubowanie uczniów. Innowacyjna inicjatywa nauczycieli Liceum, została dobrze przyjęta przez młodzież.

W tym roku minęło 130 lat od chwili wydania pierwszej części Trylogii Henryka Sienkiewicza, książki kultowej, napisanej, jak zaznaczył sam autor, „dla pokrzepienia serc”. Z tej okazji w oblęgorskim Muzeum utworzono ekspozycję związaną z tą tematyką pt. „Trylogia – dziwne materii pomieszanie”.


Tagi: ,

Strażackie święto w Wysokiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej 5 października obchodziła 80 lecie powstania i uroczystość poświęcenia sztandaru. Ks. kan. Adam Radzimirski kapelan Straży Pożarnych w dekanacie szydłowieckim poświęcił sztandar i przewodniczył Eucharystii, którą w raz z nim koncelebrował wikariusz parafii Wysoka ks. Paweł Bukała. W uroczystości uczestniczył poseł na Sejm RP Marek Suski, samorządowcy wojewódzcy: powiatowi i miejscy: radna Sejmiku Mazowieckiego Agnieszka Górska, radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek, starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, burmistrz Andrzej Jarzyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jakubowski, radny Artur Ludew i inni oraz mieszkańcy z miejscowości parafii Wysoka.

W kazaniu ks. Radzimirski wskazał na duży szacunek społeczny jakim cieszą się strażacy, nie dlatego że się ładnie prezentują w czasie świąt i uroczystości, a dlatego że motywowani miłością Boga i bliźniego, gotowi są do poświęcenia i pomocy nawet nieznanym ludziom, według zasady którą wpisują na sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, na ratunek”. Po Eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się na plac przed remizą, gdzie po złożeniu podniesieniu flagi państwowej na maszt i złożeniu meldunku, gości powitał Jerzy Pijarski (niektórych nawet dwukrotnie), a następnie z udziałem miejskich notabli odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę, umieszczoną na budynku strażnicy. W trakcie rocznicowych uroczystości medalami wyróżniono zasłużonych strażaków. Odznaczenia strażackie druhom wręczył wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. Z. Gołąbek. Świętowanie w Wysokiej zakończyła artystyczna prezentacja dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej. Uroczystości w Wysokiej zakończyły się programem artystycznym w wykonaniu młodzieży szkolnej. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego oraz poczty sztandarowe z terenu działania Zarządu Powiatowego OSP.

Miejscowość Wysoka należy do najstarszych w powiecie szydłowieckim, jej powstanie datowane jest przed rokiem 1326 kiedy była tu już parafia. Cztery lata temu dzięki uroczyście otworzono tutaj zmodernizowaną remizę strażacką oraz przekazano samochód ratowniczo gaśniczy. Dzięki inwestycjom samorządu gminnego i powiatowego znacznie poprawił się także stan infrastruktury drogowej i komunalnej.