Uroczystości 25 lecia parafii w Pawłowie

W Pawłowie 19 października z udziałem biskupa radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika świętowano srebrny jubileusz powstania parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Wydarzenie zgromadziło wielu wiernych, gości i duchowieństwo szczególnie z dekanatu szydłowieckiego. W czasie Eucharystii której przewodniczył ks. bp Tomasik, a współkoncelebrowanej przez ks. kan. Adama Radzimirskiego, ojca Andrzeja Ostrowskiego OFM i ks. Józefa Dujko, Ordynariusz radomski poświęcił odnowione prezbiterium i zakrystię oraz konsekrował ołtarz świątyni.

W kazaniu Pasterz diecezji podkreślił wartość ofiary, która jak mówił „zawsze ocala, zawsze ratuje, tak jest w życiu każdego człowieka”. Wskazał przy tym na ofiarę , która przyniosła ocalenia całemu światu, na Ofiarę Chrystusa. Ofiara Krzyża mówił biskup Tomasik – „W sposób tajemniczy, dla nas niezrozumiały uobecnia się ołtarzach naszych świątyń, to Eucharystia. Ołtarz jest symbolem Jezusa Chrystusa i Jego Ofiary”.

W czasie Mszy świętej asystę pełnili i śpiewy chóralne wykonywali panowie z Zakonu Rycerzy Kolumba. W Pawłowie działa od niedawna licząca 12 świeckich katolików grupa rycerzy, skupiona w suchedniowskiej radzie nr 15 299. Po Mszy świętej biskup Tomasik poświęciła jeszcze kapliczkę wybudowaną ku czci Najświętszego Serca Jezusa. W parafii w Pawłowie, według informacji przedstawionej w czasie uroczystości przez ks. proboszcza Artura Furę działa rada Parafialna złożona z 16 mężczyzn. W parafii działa młodzieżowa drużyna strażacka i drużyna piłkarska. Po dziękczynieniu Bogu w świątyni za dar 25-lecia wspólnoty parafialnej, zaproszeni goście spotkali się na posiłku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie