Bazylika w Skarżysku

Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej będzie podniesiony do statusu bazyliki mniejszej. Informację taką przekazał dziś 16 listopada, w czasie uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Henryk Tomasik. Mszy świętej odpustowej w skarżyskim sanktuarium przewodniczył ks. kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany metropolita wrocławski.

Z oficjalną prośbą o podniesienie kościoła do rangi bazyliki mniejszej parafia MB Ostrobramskiej wystąpiła rok temu. Wnioski takie złożyli księża dekanatu skarżyskiego oraz tzw. Kapituły Ostrobramskiej. List w tej sprawie otrzymał wtedy Ordynariusz radomski. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Konferencję Episkopatu Polski, a teraz w tej sprawie decyzję podjął papież Franciszek. Uroczystości związane z podniesieniem kościoła sanktuaryjnego do godności bazyliki zaplanowano na października 2014 roku.

Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej powstało dwadzieścia cztery lata temu. Inicjatorem jego budowy był ks. bp. Edward Materski. To jedyna wierna kopia wileńskiej Ostrej Bramy w Polsce. Rocznie to miejsce odwiedza około 100 tysięcy pielgrzymów. Jan Paweł II, jako wotum podarował Matce Bożej Ostrobramskiej złoty różaniec i piuskę. Od wielu lat skarżyskie sanktuarium prowadzi działalność charytatywną. Kustoszem sanktuarium MB Miłosierdzia zwanej Ostrobramską jest ks. prał. dr Jerzy Karbownik.


Maryjna bazylika w Skarżysku Kamiennej

W Skarżysku-Kamiennej 25 października odbyła się uroczystość podniesienia do godności Bazyliki Mniejszej, kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu. Wśród uczestników uroczystości w Skarżysku-Kamiennej byli także: abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, abp Tomasz Peta z Kazachstanu, bp Henryk Tomasik i bp pomocniczy Adam Odzimek.

Uczestników uroczystości powitał ks. bp. Henryk Tomasik. Bullę Ojca Świętego Franciszka, nadającą kościołowi Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej tytuł bazyliki odczytał abp Zygmunt Zimowski. Po odczytaniu bulli odsłonięta została tablica pamiątkowa na ścianie świątyni i zabrzmiał hymn watykański. W homilii wygłoszonej w języku polskim kard. Gerhard Müller przywołał wzór życia Maryi, i miłosierdzia jaki został dany w Jej osobie. Wskazał że zaszczytny tytuł bazyliki, to kolejny dar miłosiernego Boga w tym świętym miejscu. Z godnością bazyliki łączą się bowiem liczne przywileje. W miłosierdziu Bogu świat znajdzie pokój a człowiek bezpieczeństwo – powiedział kar. Müller nawiązując do słów św. Jana Pawła II. Niech więc w tej bazylice obficie udzielane i doświadczane będzie miłosierdzie Boże. Niech wypełnia je modlitwa i miłosierdzie dla nas i całego świata. Trwajcie na modlitwie z Matką Miłosierdzia. Niech wierni korzystają tutaj z daru Bożego przebaczenia. Niech pogubieni na drogach świata, spotykają tutaj czekającego Boga – mówił dalej prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Tytuł bazyliki Kardynał z Watykanu- związuje jeszcze mocniej Skarżysko- Kamienną, miasto któremu patronuje Matka Boża Miłosierdzia i całą diecezję radomską z Kościołem Rzymskim i następcą św. Piotra. W nawiązaniu do słów kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oddaję was w najlepsze macierzyńskie dłonie Matki Boga i człowieka– zakończył kard. Müller.

Po homilii w procesji z darami poszli żołnierze AK, policja, kolejarze, kapłani jubilaci, leśnicy, wilnianie, przedstawiciele dekanatu i samorządów, wśród nich przedstawiciele Miasta i Gminy Szydłowiec: burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Bednarczyk i ludowy zespół „Kumosie” z Sadku, przedstawicielki Polskiego Związku Kobiet Katolickich. W darze złożono kwiaty, świece, chleb i wino, owoce lasu oraz dar od kad. Henryka Gulbinowicza- jego pierścień. Na zakończenie Mszy świętej po Komunii i odśpiewaniu dziękczynnego „Te Deum laudamus”- nastąpiły podziękowania. Za dar Bazyliki Mniejszej w Skarżysku- Kamiennej dziękował prezydent miasta Roman Wojcieszek.
Biskup Henryk Tomasik podziękował Ojcu Świętemu za to, że w roku 25 lecia, czyli srebrnego jubileuszu sanktuarium ostrobramskie otrzymuje tytuł bazyliki i ten papieski dar. – Przypomniał że teraz szczególnie uroczystego charakteru nabierają w bazylice liturgiczne obchody związane ze św. Piotrem Apostołem i uroczystości papieskie. Wierni nawiedzający bazylikę mogą zyskać łaskę odpustów, których udziela Ojciec Święty- powiedział biskup radomski. Podczas uroczystości nadania godności Bazyliki Mniejszej kościołowi sanktuaryjnemu w Skarżysku- Kamiennej Kapituła Ostrobramska nadała przyznane po raz pierwszy medale: "Pani z Ostrej Bramy i Dziełom Miłosierdzia Oddany". Przyznano osiem medali. Otrzymali je: kard. Gerhard Müller, abp Henryk Gulbinowicz, abp Zygmunt Zimowski, abp Wacław Depo, bp Henryk Tomasik, siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które posługują w sanktuarium, dobrodziejka Stefania Dulęba i Wiesława Pisarska, przewodniczka od lat związana z sanktuarium. Pamiątkowy dar dla nowej bazyliki przekazał kard. Müller - na ręce ks. Jerzego Karbownika przekazał swój biret kardynalski. Kanonikiem