Pożegnanie z kolędą..

W farze św. Zygmunta w Szydłowcu, dziś z koncertem kolęd wystąpił Chór Parafialny pod dyrygenturą organisty Zbigniewa Matli i Miejska Orkiestra Dęta która poprowadzi kapelmistrz Henryk Kapturski.

W programie koncertu znalazły się wykonania wspólne Chóru i Orkiestry, a także utwory choćby takie jak „Kulig” w opracowaniu instrumentalnym Mariana Nowaka. Zaprezentowano wykonania chóralne i solowe kolęd takich jak „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Cicha noc”, „W żłobie leży”, „Mędrcy świata”, „Grudniowe noce”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Oj Maluśki”. Bardzo dobrze zaprezentowała się solistka Maria Słoń w wykonaniu Cichej nocy, a także w wykonaniu instrumentalnym na trąbce: Aleksandra Sala i Agata Parszewska.

Prowadzenie koncertu wzięła na siebie chórzystka Grażyna Olesińska. Koncertu wysłuchało i brawami nagrodziło szydłowieckich artystów bilsko 200 osób. Nagłośnienie zapewnił Szydłowiecki Ośrodek Kultury „Zamek”. Podziękowanie zaś za kolędowy koncert przekazał muzykom z Miejskiej Orkiestry Dętej i Chóru ks. Kan. Adam Radzimirski.


Ruch w Muzeum

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w ostatnich miesiącach zrealizowało szereg przedsięwzięć mających na celu zmianę oblicza tej placówki kultury. Udaną imprezą była wystawa własna pt Dudy – niezwykły instrument muzyczny, zorganizowana w profesjonalnej oprawie plastycznej. Wystawa ta dzięki reklamie telewizyjnej, radiowej i prasowej znalazła szeroki oddźwięk w całej Polsce.

Hitem był koncert światowej sławy mezzosopranistki Małgorzaty Walewskiej i Roberta Grudnia, podkreślającym że Muzeum jest miejscem szczególnym nie tylko dla Szydłowca i powiatu szydłowieckiego ale i dla Radomia, Kielc i województwa mazowieckiego. W ostatnim czasie zakupiono dla Muzeum szereg instrumentów muzycznych o znacznej historycznej i artystycznej wartości, wzbogaciły one znacznie muzealna kolekcję.

Kolejną zaplanowana na 17 lutego imprezą artystyczna jest koncert autorski Kasi Stępniak-Wilk. Kompozytorki, śpiewającej poetki, artystki kabaretowej, która debiutowała w 1995 roku w Piwnicy pod Baranami i kabarecie Loch Camelot w którym obecnie występuje. W Szydłowcu wystąpi z triem instrumentalnym: fortepian, kontrabas, perkusja. Prezentując najlepsze utwory z pierwszych miejsc list przebojów.


Papieskie relikwie dla sanktuarium - dla Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej

Relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II otrzymało sanktuarium maryjne w Skarżysku-Kamiennej, które jest jedyną w Polsce wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy. Uroczystość wprowadzenia relikwii odbędzie się w niedzielę 22 stycznia. Na zakończenie obchodów 25-lecia tego sanktuarium, przy którym od wielu lat rozwija się intensywna działalność charytatywna.

Kustosz Sanktuarium ks. prałat Jerzy Karbownik poinformował, że do skarżyskiej Ostrej Bramy trafią relikwie pierwszego stopnia. Otrzymaliśmy je w darze od metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Relikwie to ampułka z krwią błogosławionego Jana Pawła II, którego za życia zapraszaliśmy z wizytą do naszego sanktuarium. Nie udało się zrealizować tego zamierzenia, ale w niedzielę w jakimś wymiarze spełnią się nasze pragnienia - powiedział ks. Karbownik.

O godzinie 12.30 będzie celebrowana msza św., podczas której uroczyście wprowadzone zostaną relikwie bł. Jana Pawła II. Liturgii będzie przewodniczył bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomskiej diecezji. Eucharystię poprzedzi koncert Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Paryska Studniówka w „Sienkiewiczu”

Rozświetlona wieża Eiffla i paryskie klimaty dominowały w sobotnią noc 14 stycznia, w szydłowieckim Liceum. Zabawę studniówkową rodzice zorganizowali tradycyjnie w murach Szkoły. Duże zaangażowanie i pomoc okazali: Dyrekcja Szkoły i nauczyciele. Uczniowie klas maturalnych wspópracowali w organizacji i przygotowaniu Balu!

Studniówka rozpoczęła się o godz.19 od powitania przez przedstawicieli rodziców: Marzenę Pielas i Marka Sokołowskiego - przybyłych na bal gości i nauczycieli. Zaproszenie rodziców i uczniów przyjęli: dyrektor radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska i naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Joanna Strzelecka.

Dyrektor Dorota Sokołowska podziękowała rodzicom i nauczycielom, że bal studniówkowy organizują w murach szkoły. Mówiła: dziś klimat i nastrój zabawy i balu, a za chwilę klimat maturalnego wysiłku i pracy. W życiu trzeba umieć godzić pracę i odpoczynek, naukę. Tej nocy bawcie się dobrze, w murach waszej Szkoły. Życzenia uczniom przekazała także Joanna Strzelecka. Podkreśliła wartość wiedzy, życzyła wytrwałości w jej zdobywaniu, a w studniówką noc szczęśliwej zabawy. Naczelnik J. Strzelecka przekazała także pozdrowienia od starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego.


Z wizytą u Kardynała!

Tradycyjnie na przełomie roku opoczyńscy samorządowcy, (zaprzyjaźnieni z powiatem szydłowieckim, w ramach Porozumienia Ziemia Odrowążów); udają się do Krakowa z wizytą do Honorowego Obywatela Gminy Opoczno, Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Tak było i w miniony czwartek 12 stycznia, na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, gościła delegacja gminy Opoczno z Burmistrzem Opoczna Janem Wieruszewskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Wojciechowskim. Delegację zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Ksyta.

Całe spotkanie z ks. Kardynałem przygotował i poprowadził Zbigniew Gretka Prezes Stowarzyszenie Autorów Polskich. Delegacji towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Tramblanka". Podczas uroczystego spotkania w pałacu biskupów krakowskich, Burmistrz Opoczna złożył w imieniu społeczeństwa Ziemi Opoczyńskiej serdeczne życzenia noworoczne dla ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Do życzeń dołączył tradycyjny opoczyński bochen chleba. Jego Eminencja Ks. Kardynał również przekazał dla wszystkich mieszkańców Gminy Opoczno noworoczne życzenia wraz z błogosławieństwem. Na zakończenie oficjalnej części spotkania „Tramblanka" zaprezentowała program złożony z kolęd bożonarodzeniowych i tańców opoczyńskich, który spotkał się z serdecznym przyjęciem przez Honorowego Obywatela Gminy Opoczno. Zwieńczeniem występu było odśpiewanie „Barki", ulubionej pieśni błogosławionego Jana Pawła II.


Kolęda, kolęda i ... po kolędzie..!

Wizyta duszpasterska rozpoczęta w parafii św. Zygmunta po Świętach Bożego Narodzenia, w środę 18 stycznia dobiegnie już końca. Dziś w sobotnie przedpołudnie kapłani odwiedzili domy na Osiedlu „Północ”, na szydłowieckiej Pradze. Parafianie chętnie i życzliwie gościli tutaj przybyłych z kolędą kapłanów. Odnotować należy z kronikarskiej dokładności pojedyńcze przypadki zamkniętej furtki do domostwa.

Czas kolędy to okazja do poznania parafii, szczególnie dla kapłanów od niedawna w niej pracujących. W trakcie wizyty duszpasterskiej kapłani modlą się z domownikami i błogosławią rodziny i ich dobytek. Uzupełniają o zaistniałe zmiany kartoteki parafian i w rozmowie poznają radości i często troski odwiedzanych rodzin. W czasie kolędy przyjmują także ofiary na potrzeby Kościoła.

Na katolikach świeckich stosownie do 5 przykazania kościelnego spoczywa obowiązek troski o potrzeby Kościoła. Posiadanie dóbr doczesnych przez Kościół ma na celu „organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych”.


Nowe sformułowanie przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA IV PRZYKAZANIA Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne, służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, we wszystkie piątki i Środę Popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Nowe sformułowania przykazań kościelnych w języku polskim oraz szczegółowa wykładnia dla IV przykazania zostały zaaprobowane przez Stolicę Apostolską, co potwierdza list Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Piotra Libery, skierowany 18 czerwca 2002 roku do wszystkich biskupów w Polsce. Od tego zatem czasu obowiązują one wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, jednak ich świadome zachowywanie uzależnione jest w dużej mierze od zrozumienia ich sensu. Już pobieżna analiza nowych sformułowań zwraca naszą uwagę na pewne różnice w stosunku do sformułowań, które znamy od wielu lat, jak i do tych, które podaje w punktach 2041-2043 opublikowany w roku 1992 Katechizm Kościoła Katolickiego (skrót: KKK). Te ostatnie wypływają z realizacji ogólnych zadań, jakie Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 (skrót: KPK) nakłada w kanonie 447 na Konferencję Episkopatu konkretnego kraju lub określonego terytorium. Konferencje te podejmują pewne działania „w celu pomnożenia dobra udzielanego ludziom przez Kościół, głównie przez odpowiednio przystosowane do bieżących okoliczności czasu i miejsca formy i sposoby apostolatu, z zachowaniem przepisów prawa”. Przykazania kościelne, dotyczące wybranych aspektów życia chrześcijańskiego, przybierają więc różne sformułowania w różnych krajach, jednak zawsze wypływają z tego samego prawa kościelnego, i uwzględniają podstawowe zasady duchowości chrześcijańskiej. Bardzo często ich wykładnię można odnaleźć w prawie diecezjalnym, w naszym przypadku będą to Statuty I Synodu Archidiecezji Białostockiej z roku 2000 (skrót: I SAB).


Tagi:

Apel - Nie podwyżce podatków dla Rodzin wychowujących dzieci!!!

Wzywamy posłów VII kadencji Sejmu RP oraz Premiera Donalda Tuska do natychmiastowego odwołania zapowiadanych propozycji podwyższenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci poprzez: zniesienie dodatków porodowych oraz ulg podatkowych na dzieci dla części rodzin (wzrost ponad 250 mln zł); brak waloryzacji ulgi podatkowej na dzieci, uchwalonej w 2007r. w wymiarze 1145,08zł przy ówczesnej płacy minimalnej 936zł. Obecnie proponuje się, od 2013 r., ulgę 1112zł/1668,06zł przy płacy minimalnej ponad 1500zł; podniesienie podatku VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci z 8% do 23% od 1stycznia 2012r. (wzrost ponad 163 mln zł).

Podniesienie podatku na ubrania dziecięce nakazał Polsce Europejskie Trybunał Sprawiedliwości, który orzekł, że preferencyjna stawka VAT w naszym kraju jest niezgodna z unijnym prawem. Polski rząd natychmiast zmienił przepisy choć np. w Anglii na te towary jest 0% Vatu. a Luksemburgu 3% czy my musimy być bardziej pro-unijni niż UE?); brak waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, które od 1 maja 2004r. wynosi 504zł brutto na osobę, choć z założenia miało być co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2004r. była to kwota 824zł, a w 2012r. - ponad 1500zł).

Jesteśmy świadkami niezwykle groźnej dla naszego narodu zapaści demograficznej. Jeżeli nie odwrócimy tych tendencji, w najbliższych latach zapaść zamieni się w katastrofę. Mało liczne pokolenia nie zapełnią rynku pracy, nie zapewnią budżetowi dochodów, a starszym (czyli dziś średnim) pokoleniom nie zagwarantują utrzymania w ramach solidarności pokoleń. Słabnąca demograficznie Polska będzie coraz mniej znaczyć w Europie.


Rytwiańskie Anioły

"Kornie klękną na progu, aby przed ołtarzem pokłonić się Bogu" Leżące w województwie świętokrzyskim nieopodal Staszowa Rytwiany, to noszące ślady 200- letniej obecności mnichów z zakonu kamedulskiego. Zabytkowe obiekty ukryte są głęboko w rytwiańskim lesie. Cisza, piękna przyroda i monastyczny rys cechuje i dziś to niezwykłe miejsce, wyznaczając podobnie jak dawniej, tak i teraz jego przeznaczenie.

W 1617 to początek historii tego miejsca, wtedy to kapituła Generalna Kamedulskiej Kongregacji Góry Koronnej podjęła dekret o fundacji klasztoru w tym miejscu. Fundatorami Pustelni Złotego Lasu, byli braci Jan Magnus Tęczyński wojewoda krakowski i Gabriel Tęczyński wojewoda lubelski. W zmiennych kolejach dziejów kameduli przebywali w rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu do 1825 roku. Opuszczony na skutek kasacji władz rosyjskich klasztor, pustelnicze domki i kościół powoli niszczały. Aby ocalić kościół biskup sandomierski Włodzimierz Bronisław Jasiński w 1935 roku ustanowił w Rytwianach parafię. Pokamedulski kościół pełnił przez kolejne lata funkcję świątyni parafialnej, po wybudowaniu nowego kościoła w Rytwianach od 2001 roku stał się kościołem rektorskim, w którym funkcję rektora rozpoczął pełnić ks. Wiesław Henryk Kowalewski.

Ksiądz Rektor w ciągu ponad już 10 lat swego posługiwania stał się „Odnowicielem” Pustelni. Zastał ruiny klasztoru, zniszczone domki pustelników, zaniedbane obiekty, nie zniechęciło go to jednak, lecz z energią i mozołem przystąpił do odbudowy. Bardzo wiele się udało, wciąż jednak na renowację czeka barokowy kościół i liczne w nim zabytki sztuki malarskiej, architektonicznej i rzeźbiarskiej. Na szczęście udało się wymienić dach świątyni. Obecnie Pustelnia Złotego lasu jest pięknie odbudowana i już szereg lat pełni funkcje związane z odpoczynkiem, formacją i rekreacją. Skupia ludzi spragnionych Boga, przyjaciół, ciszy, modlitwy, zrozumienia. W pokamedulskich obiektach mieści się współczesna Pustelnia Złotego Lasu „Źródło”, w której można odpocząć, zorganizować przyjęcie weselne, chrzciny czy spotkanie rodzinne, konferencję, rekolekcje, pielgrzymkę. Funkcjonuje tutaj także Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum Terapeutyczne „Spes” do którego można uciec przed hałasem i zabieganiem codzienności, aby poczuć się na chwilę pustelnikiem, pobyć w samotności i na modlitwie, czy też we wspólnocie omówić ważne kwestie jej dotyczące. Posiłki w Pustelni Złotego lasu przygotowywane są częściowo w oparciu o dietę Kamedułów, którzy cechowali się długowiecznością, dzięki prostemu życiu opartego o rytm dnia, pracy i modlitwy i o takie właśnie zdrowe pożywienie.


Domowy Opłatek w Wyższym Seminarium

Małżeństwa z Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół odpowiedzialne za formację rodzin, spotkały się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu na opłatku, aby pogłębić wzajemną integrację i przekazać sobie życzenia na Nowy Rok! Spotkanie poprowadzili: Ania i Marek Kwiatkowscy ks. Maciej Korczyński, ks. Grzegorz Lipiec i s. Anna Baćmaga.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania pracy formacyjnej w ostatnich miesiącach 2011 roku i przedstawienia zamierzeń na okres wiosenny i letni 2012 roku. Podziękowano kapłanom moderatorom za prace duszpasterską z rodzinami i dla rodzin.

W auli WSD z koncertem kolęd wystąpił oazowy, rodzinny zespół muzyczny z Końskich. Ubogacił on także muzycznie liturgię mszy świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Stefana Siczka.


Episkopat zapyta o telewizję Trwam

Jak donosi "Nasz Dziennik" Episkopat Polski zamierza przyjrzeć się działaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która odrzuciła wniosek Fundacji Lux Veritatis o koncesję na nadawanie programu Telewizji Trwam na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej.

W artykule napisanym przez Małgorzatę Pabis, we współpracy z Piotrem Czartoryskim-Szilerem czytamy, że decyzją KRRiT "oburzony" jest sekretarz generalny Episkopatu bp. Grzegorz Polak, którego zdaniem analiza całego problemu powinna zostać przeprowadzona na Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu KEP lub Radzie Stałej. Bp. Polak podkreślił, że "nie chodzi o przywileje dla katolickich mediów, lecz o przyznawanie równych praw mediom w ogóle". Postępowaniem KRRiT w stosunku do Telewizji Trwam zaniepokojeni są również inni polscy biskupi. Biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" stwierdza, że - Decyzję KRRiT przyjmujemy z wielkim bólem i wstydem, gdyż dyskryminuje ona katolickie media. Jednocześnie apelujemy do Krajowej Rady (której siedziba znajduje się w budynkach należących do Episkopatu Polski), aby pozytywnie ustosunkowała się do próśb tysięcy Polaków i przyznała Telewizji Trwam miejsce na multipleksie.


Z imieniem KOP-u już 5 lat

W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 4 stycznia odbyło się spotkanie, w czasie którego rozmawiano o przypadającym w tym roku 5-leciu nadania Zespołowi Szkół w Szydłowcu imienia Korpusu Ochrony Pogranicza i poświęcenia sztandaru Szkoły. Uchwałę o nadaniu Szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza podjęła Rada Powiatu na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ówczesnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. WOP. Decyzja ta ze względów organizacyjnych weszła w życie od 1 września 2007 roku.

Jubileusz obchodzony będzie w przedzień 73 rocznicy Bitwy pod Barakiem, corocznie obchodzonej 8 wrzęsnia. Ważnym punktem uroczystości będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej gen. dyw. ks. bp. Tadeuszowi Płoskiemu. Biskup Polowy WP generał Tadeusz Płoski przed pięciu laty 7 września 2007 roku, przewodniczył mszy świętej na terenie Szkoły i poświęcił jej nowy sztandar.

W spotkaniu w gabinecie starosty szydłowieckiego wzięli udział: starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak, naczelnik Wydziału Edukacji Joanna Strzelecka, p.o naczelnika Wydziały Promocji i Rozwoju Magdalena Kisiel, artysta rzeźbiarz Jarosław Pajek, dyrektor Maria Michajłow z Zespołu Szkół im KOP, podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Anna Lużyńska oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.


Tagi:

Zmiany w policji

Po dymisji wiceministra Adama Rapackiego nastąpiło kadrowe trzęsienie ziemi w Komendzie Głównej Policji. Marek Działoszyński dotychczasowy komendant wojewódzki w Łodzi zastąpił na stanowisku Komendanta Głównego pełniącego od blisko 4 lat tę funkcję generała Andrzeja Matejuka.

Nadinspektor Działoszyński ma 50 lat , pochodzi z Trzebiatowa na Pomorzu Zachodnim. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma żonę i dwoje dzieci.

Służbę rozpoczął w 1985 roku. Pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery zawodowej. Rozpoczynał od pracy patrolowej, później objął stanowisko inspektora operacyjno-dochodzeniowego a od lutego 1991 roku był komendantem komisariatu w Skwierzynie.


Orszaki Trzech Króli

W uroczystość Objawienia Pańskiego w blisko trzydziestu polskich miastach m.in. Warszawie, Katowicach, Płocku, Włocławku, Jeleniej Górze, Bielsku-Białej oraz Krakowie przejdą Orszaki Trzech Króli - pisze Małgorzata Pabis w "Naszym Dzienniku".

Orszak Trzech Króli to jasełka uliczne, oparte na przekazie biblijnym, polegające na przemarszu aktorów przebranych za Trzech Króli, dwór i wojsko, Świętą Rodzinę, aniołów, diabłów, Heroda. Są one niezwykle barwne, królowie często jadą na żywych wielbłądach czy koniach w asyście muzyków, pasterzy z owcami, a rycerze niosą sztandary i lance. Orszaki reprezentują trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. "Chcemy w ten sposób stworzyć tradycję rodzinnego świętowania uroczystości Trzech Króli" - mówi Paweł Czerenko, jeden z organizatorów krakowskiego Orszaku i dodaje, że choć orszak nie jest wprost religijną procesją, to "ma charakter bardzo uroczysty i jest formą ewangelizacji".

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie.


Tagi:

Wizyta duszpasterska – jaki jest sens prowadzenia kartotek?

Karty informacyjne, zwane też potocznie kartotekami, prowadzone są więc od dawna. Księża jednogłośnie twierdzą, że jest to dla nich ważna pomoc duszpasterska. To jeden ze sposobów realizacji polecenia, żeby pasterz znał swoje owce wyjaśnia ks. prałat Jan Sikorski, wieloletni proboszcz parafii św. Józefa na warszawskim Kole.

Jak to konkretnie robi, zależy od jego duszpasterskiej kuchni – dodaje. Jako argument na rzecz tej praktyki księża podają liczby – nie sposób spamiętać 15, 8 tys. czy 4 tys. nazwisk i sytuacji życiowych, trzeba jakoś notować. – Nie jestem w stanie zapamiętać 15 tys. osób – wyjaśnia ks. prałat Robert Nęcek, rzecznik archidiecezji krakowskiej. - Nigdy nie spotkałem się z niechęcią związaną z wypełnianiem karty informacyjnej. Czytam parafianom, co napisałem, nieraz sami proszą o wprowadzenie zmian – mówi ks. prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii katedralnej w Warszawie. Informuje, co taka karta zawiera – imię, nazwisko, liczbę dzieci, otrzymane sakramenty. Jeśli sobie tego życzą, daje parafianom kartę do obejrzenia. – Często sami proszą, żebym uzupełnił dane. Kartoteki mają jeszcze jeden aspekt – zawierają informację, że konkretna osoba nie życzy sobie odwiedzin, które są całkowicie dobrowolne. Gdy abp Zimoń w Stanach Zjednoczonych zetknął się z kartami w kartotekach, zaskoczyło go, że amerykańscy duszpasterze zbierają o wiele więcej informacji niż polscy, np. o ofiarach przekazanych na Kościół.

Duszpasterze są jednomyślni – kartoteki ułatwiają nie tylko poznanie wiernych, ale także są pomocne w udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy, zwłaszcza charytatywnej. – Gdy dowiaduję się, że w rodzinie pod numerem dwunastym jest troje małych dzieci, a ojciec bez pracy, organizuję pomoc – mówi ks. Leszek Slipek, proboszcz parafii św. Andrzeja w Warszawie, autor książki „Parafia w wielkim mieście”. Ks. Nęcek przypomina, że to świetne rozeznanie potrzeb wiernych, że wiele, może większość osób w ogóle nie przyjdzie, żeby mówić o swojej biedzie. Po takim rozeznaniu proboszcz uruchamia parafialny zespół Caritas. Karta parafialna jest też podstawą do wydawania zaświadczeń, czy dana osoba może być chrzestnym albo świadkiem bierzmowania. Osoby, które mają stały kontakt z parafią nie mają takich problemów podkreśla ks. Nęcek.


Tagi:

Pogoda styczniowa!

W Szydłowcu dziś duża wilgotność powietrza, spore zachmurzenie i niskie ciśnienie atmosferyczne. Styczniowa aura a o zimie można tylko powspominać! Temperatury zarówno w dzień jak iw nocy mamy dodatnie, gdy tym czasem roku temu mieliśmy silne mrozy i obfita pokrywę śniegową.

Do przypomnienia kilka zdjęć z ubiegłorocznej zimy w Szydłowcu. Rok temu śniegu było dużo i mróz ostro trzymał. Teraz możemy się cieszyć już dniem nieco już dłuższym i tym że do wiosny coraz bliżej. Zima jak to zima może jeszcze zaskoczyć!

Póki co jednak jesienna aura mocno sie trzyma, co pewnie wielu z nas odpowiada, bo nie lubia zimna. Oszczędności moga pojawic się w budżetach domowych, bo pomimo podwyżek cen opału póki co zużywamy go mniej.


ETNOLOG z wizytą w Zamku

Uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu od września 2011 r. biorą udział w programie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą „Etnolog- zaloguj się na ludowo”. W ramach programu zajmują się kulturą i obyczajami naszego regionu.

Dnia 19.12.2011 roku uczestnicy projektu udali się z wizytą do szydłowieckiego zamku. Zostali miło przyjęci przez Dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych panią Anetę Oborny, która opowiedziała krótką historię o powstaniu Muzeum i jego zbiorach. Dowiedzieli się, że Muzeum zostało otwarte w 1975 roku i posiada ponad 2000 eksponatów. Eksponaty są zdobywane na trzy sposoby: od darczyńców, kupowane i wypożyczane z innych muzeów.

Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe. Obecna wystawa czasowa w naszym Muzeum przedstawia dudy, które pochodzą z różnych regionów Polski. Ekspozycja będzie prezentowana do 14 kwietnia 2012 roku. Szczególną uwagę zwraca unikatowa akwarela wypożyczona z krakowskiego domu Jana Matejki, prezentująca anioła z dudami.


Tagi: , , ,

Apelowe błogosławieństwo nowego Metropolity

Nominowany przez Ojca Świętego na arcybiskupa metropolitę częstochowskiego ks. bp Wacław Depo modlił się dziś na Jasnej Górze. Sprawy archidiecezji częstochowskiej oraz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w której biskupią pełnił przez ostatnie 5 lat powierzył Jasnogórskiej Matce Kościoła.

Ksiądz bp W. Depo polecał Matce Bożej szczególnie tych, którzy towarzyszą mu na drodze pasterskiego posługiwania, a także media, szczególnie te które pełnią posługę w diecezji częstochowskiej: Tygodnik Niedziela, Radio Jasna Góra i Radio Fiat oraz Radio Maryja i Telewizja Trwam.

W wypowiedzi udzielonej Radiu Jasnogórskiemu nowy Metropolita mówił: "Wyznaje dzisiaj z pokorą że to sam Bóg objawiający nam siebie w swoim Jednorodzonym Synu i który w mocy Ducha Świętego kontynuuje dzieło zbawcze w Kościele jest Architektem ludzkich dróg poprzez łaskę. Życzę już na progu mojej posługi w Kościele częstochowskim i w metropolii, aby każdy czuł na sobie pełne miłości zatroskanie Kościoła, które tutaj w sposób szczególny wyraża się poprzez tajemnicę Najświętszej Rodziny w katedrze częstochowskiej i spojrzenie Jasnogórskiej Matki Kościoła, która we wspólnocie Najświętszej Rodziny z Nazaretu, wypełnia dla nas niezwykłą macierzyńską rolę."


Tagi: , ,

W Polsce rozpoczął się Rok Księdza Skargi

1 stycznia rozpoczął się w Polsce Rok Ks. Piotra Skargi. Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejm 16 września 2011 r. W tym roku minie czterechsetna rocznica śmierci kaznodziei.

W uchwale posłowie podkreślają, że w rocznicę śmierci kapłana, który „dzielnie, słowem i czynem, zabiegał o szacunek dla Ojczyzny i lepszy byt dla rodaków, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu Jego zasług, postanawia oddać hołd Piotrowi Skardze”. „Posiadał wielki talent krasomówczy, potrafił zdobyć posłuch wśród ludzi wszystkich stanów, słuchali go nawet królowie. Zapisał się na kartach historii jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz Ten, który w trosce o Ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku” - brzmi fragment sejmowej uchwały. Posłowie przypomnieli też działalność filantropijną oraz zdolności pisarskie ks. Skargi, które zaowocowały napisaniem „Żywotów świętych”, docenianych później przez całe pokolenia, także m.in. największych polskich poetów jak Adam Mickiewicz.

Piotr Skarga (Powęski) (1536-1612) był kaznodzieją Zygmunta III Wazy, rektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego, założycielem kolegiów jezuickich w Połocku, Rydze i Dorpacie. W Krakowie założył Bank Pobożny, Arcybractwo Miłosierdzia, Komorę Potrzebnych, które opiekowały się ubogimi. Był autorem wielu książek i kazań, ale prawdziwym bestsellerem były czytane do dziś „Żywoty świętych”. Został pochowany w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.

Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to święto związane z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła o Bożym Macierzyństwie Maryi. Pierwszy dogmat maryjny, uznający Maryję za Bożą rodzicielkę, został oficjalnie włączony do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 r. Święto oficjalnie wprowadził do liturgii Kościoła papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy tego soboru. Było obchodzone 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.


Tagi: , ,

Szczęśliwego Nowego Roku!

Rozpoczął się 2012 rok od Narodzenia Chrystusa! Z pewnością niesie on wiele nowych wydarzeń i spraw których jeszcze nie znamy. Ważne abyśmy patrzyli w nowy rok z nadzieję.

Bóg z pewnością przygotował dla nas wiele dobra. Dużo jednak zależy od naszych wyborów, od roztropności, mądrości i modlitwy. To dotyczy także nie tylko indywidualnych osóbm rodzin ale także szerszych społeczności: państw i narodów! Zagraża nam rozminięcie się z dobrem, jeśli nie odrzucimy ścieżek na manowce, wybierzemy to co nas oddala od nas samych, od bliźnich i od Tego który jest Panem czasu i wieczności.

Życzę pomimo różnych rysujących się trudności szczęśliwego, dobrego roku dla wszystkich zaglądających na te stron! W 2011 roku nasz stronę domową www.domnaskale.net.pl 23 049 użytkowników odwiedziło 65 297 razy. Dziękujemy! Zapraszamy równie często, w nowym 2012 roku. Będziemy się starać być jeszcze sprawniejsi w zakresie informacji, refleksji i fotograficznego zapisu różnych wydarzeń dotyczących naszej lokalnej społeczności.