Tagi:

Zmiany w policji

Po dymisji wiceministra Adama Rapackiego nastąpiło kadrowe trzęsienie ziemi w Komendzie Głównej Policji. Marek Działoszyński dotychczasowy komendant wojewódzki w Łodzi zastąpił na stanowisku Komendanta Głównego pełniącego od blisko 4 lat tę funkcję generała Andrzeja Matejuka.

Nadinspektor Działoszyński ma 50 lat , pochodzi z Trzebiatowa na Pomorzu Zachodnim. Jest absolwentem wydziału prawa i administracji filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma żonę i dwoje dzieci.

Służbę rozpoczął w 1985 roku. Pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery zawodowej. Rozpoczynał od pracy patrolowej, później objął stanowisko inspektora operacyjno-dochodzeniowego a od lutego 1991 roku był komendantem komisariatu w Skwierzynie.


Tagi:

Praca w policji czeka..

Dla młodych ludzi z naszego powiatu, gdzie bezrobocie jest wciąż wysokie, każda szansa na stałe zatrudnienie jest warta rozważenia. Szansą na znalezienie pracy jest ogłoszony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nabór do służby w policji.

Wymogi, które trzeba spełnić, aby przywdziać niebieski mundur nie są zbytnio wysokie: minimum średnie wykształcenie, niekaralność i dobry stan zdrowia. Łącznie na chętnych do policyjnej służby w całym województwie mazowieckim czeka ponad 370 miejsc. Dla kandydatów z naszego terenu ważne jest, że jeśli zdecydują się na pracę w policji nie muszą wyjeżdżać do odległych miast, bo przyjęcia nowych policjantów zaplanowane są także w komendach w naszym regionie: w Szydłowcu, Radomiu i Przysusze. Dokumenty kandydatów przyjmowane są w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu lub też w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Planowane przyjęcia do służby w policji odbędą się w następujących terminach: 8 maja - 63 miejsca. 17 lipca – 116 miejsc. 4 września – 32 miejsca. 6 listopad – 66 miejsc.


Tagi:

Świętowali policjanci z Szydłowca

Policja państowa 24 lipca obchodzi święto formacji. W związku z tym organizowane są uroczystości, na których są wręczane awanse, wyróżnienia i wypowiadane jest wiele ciepłych słów pod adresem funkcjonariuszy, którzy, na co dzień pełnią ważną, ale często stresującą służbę publiczną, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Szydłowieccy policjanci, z tej okazji świętowali już dziś 20 lipca. Uroczystość rozpoczęła się zbiorką przy Powiatowej Komendzie Policji, następnie z Miejską Orkiestrą Dętą pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego przemaszerowano na Zamek. Na salach zamkowych, odbyła się oficjalna uroczystość, którą poprowadził naczelnik wydziału prewencji KP Policji w Szydłowcu, aspirant sztabowy Dariusz Kalita. Nadkomisarz Jarosław Popczyński – komendant KPP Szydłowiec podziękował funkcjonariuszom i pracownikom szydłowieckiej jednostki, za bardzo dobrą służbę, a zaproszonym gościom za okazywana pomoc i współpracę.

W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, wicestarosta Roman Wożniak, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, wójt Gminy Jastrząb Zofia Kosno, wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk, p.o. wójta Mirowa Albert Bobrowski, prokurator Marzena Karpeta – szefowa Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze, komendant PSP w Szydłowcu mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Banaszek oraz przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Polcjantów.