Kolęda, kolęda i ... po kolędzie..!

Wizyta duszpasterska rozpoczęta w parafii św. Zygmunta po Świętach Bożego Narodzenia, w środę 18 stycznia dobiegnie już końca. Dziś w sobotnie przedpołudnie kapłani odwiedzili domy na Osiedlu „Północ”, na szydłowieckiej Pradze. Parafianie chętnie i życzliwie gościli tutaj przybyłych z kolędą kapłanów. Odnotować należy z kronikarskiej dokładności pojedyńcze przypadki zamkniętej furtki do domostwa.

Czas kolędy to okazja do poznania parafii, szczególnie dla kapłanów od niedawna w niej pracujących. W trakcie wizyty duszpasterskiej kapłani modlą się z domownikami i błogosławią rodziny i ich dobytek. Uzupełniają o zaistniałe zmiany kartoteki parafian i w rozmowie poznają radości i często troski odwiedzanych rodzin. W czasie kolędy przyjmują także ofiary na potrzeby Kościoła.

Na katolikach świeckich stosownie do 5 przykazania kościelnego spoczywa obowiązek troski o potrzeby Kościoła. Posiadanie dóbr doczesnych przez Kościół ma na celu „organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych”.