Z imieniem KOP-u już 5 lat

W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 4 stycznia odbyło się spotkanie, w czasie którego rozmawiano o przypadającym w tym roku 5-leciu nadania Zespołowi Szkół w Szydłowcu imienia Korpusu Ochrony Pogranicza i poświęcenia sztandaru Szkoły. Uchwałę o nadaniu Szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza podjęła Rada Powiatu na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ówczesnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. WOP. Decyzja ta ze względów organizacyjnych weszła w życie od 1 września 2007 roku.

Jubileusz obchodzony będzie w przedzień 73 rocznicy Bitwy pod Barakiem, corocznie obchodzonej 8 wrzęsnia. Ważnym punktem uroczystości będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej gen. dyw. ks. bp. Tadeuszowi Płoskiemu. Biskup Polowy WP generał Tadeusz Płoski przed pięciu laty 7 września 2007 roku, przewodniczył mszy świętej na terenie Szkoły i poświęcił jej nowy sztandar.

W spotkaniu w gabinecie starosty szydłowieckiego wzięli udział: starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak, naczelnik Wydziału Edukacji Joanna Strzelecka, p.o naczelnika Wydziały Promocji i Rozwoju Magdalena Kisiel, artysta rzeźbiarz Jarosław Pajek, dyrektor Maria Michajłow z Zespołu Szkół im KOP, podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Anna Lużyńska oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.