Tagi: , , ,

Apelowe błogosławieństwo nowego Metropolity

Nominowany przez Ojca Świętego na arcybiskupa metropolitę częstochowskiego ks. bp Wacław Depo modlił się dziś na Jasnej Górze. Sprawy archidiecezji częstochowskiej oraz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w której biskupią pełnił przez ostatnie 5 lat powierzył Jasnogórskiej Matce Kościoła.

Ksiądz bp W. Depo polecał Matce Bożej szczególnie tych, którzy towarzyszą mu na drodze pasterskiego posługiwania, a także media, szczególnie te które pełnią posługę w diecezji częstochowskiej: Tygodnik Niedziela, Radio Jasna Góra i Radio Fiat oraz Radio Maryja i Telewizja Trwam.

W wypowiedzi udzielonej Radiu Jasnogórskiemu nowy Metropolita mówił: "Wyznaje dzisiaj z pokorą że to sam Bóg objawiający nam siebie w swoim Jednorodzonym Synu i który w mocy Ducha Świętego kontynuuje dzieło zbawcze w Kościele jest Architektem ludzkich dróg poprzez łaskę. Życzę już na progu mojej posługi w Kościele częstochowskim i w metropolii, aby każdy czuł na sobie pełne miłości zatroskanie Kościoła, które tutaj w sposób szczególny wyraża się poprzez tajemnicę Najświętszej Rodziny w katedrze częstochowskiej i spojrzenie Jasnogórskiej Matki Kościoła, która we wspólnocie Najświętszej Rodziny z Nazaretu, wypełnia dla nas niezwykłą macierzyńską rolę."

Ingres do katedry Najświętszej Rodziny w Częstochowie ma odbyć się 2 lutego. Ksiądz abp Wacław Depo będzie 5 biskupem częstochowskim. Diecezja została erygowana przez papieża Piusa XI bullą "Vixdum Poloniae unitas" 28 X 1925.

Uczestniczący w wieczornej modlitwie apelowej ks. prałat Ireneusz Skubiś, podkreślił maryjny rys nowego metropolity.

W wypowiedzi zas dla KAI-u wskazał na miejsce i znaczenie arcybiskupstwa częstochowskiego w naszej Ojczyźnie”. - To właśnie diecezja częstochowska, jak mówimy najzwyczajniej, jest tą diecezją, która przyjmuje miliony pielgrzymów, dlatego mówi się o Częstochowie, że jest duchową stolicą Polski - przypomniał.

To tutaj przychodzą ludzie z Polski i ze świata. Tutaj przecież wędrują na Jasną Górę pielgrzymi, którzy przybywają ze wszystkich diecezji polskich. Często ci ludzie przychodzą pieszo, pokonując setki kilometrów, a również wielka rzesza przybywa tutaj środkami wielorakiej komunikacji. Dlatego Częstochowa jest szczególnym miejscem, oczywiście z powodu sanktuarium narodowego, jakim jest Jasna Góra - powiedział ks. Skubiś.

„Możemy się cieszyć, że przychodzi nowy arcybiskup, pasterz maryjny, który jest znany ze swojego nabożeństwa do Matki Najświętszej, znany ze swojej pobożności maryjnej, znany ze swojej pobożności wśród duchowieństwa, szanowany zarówno przez duchowieństwo diecezjalne jak i zakonne, szczególnie przez Jasną Górę” - podkreśla redaktor naczelny „Niedzieli”.

„Mamy biskupa maryjnego, biskupa oddanego Matce Najświętszej, który będzie dawał przykład pobożności maryjnej tak jak jego poprzednicy. Mieliśmy szczęście, że wszyscy pasterze Kościoła częstochowskiego bardzo mocno przylegali do Matki Bożej i czuli się najlepiej w Kaplicy Jej Cudownego Obrazu” - dodał ks. Skubiś.

Biskup Wacław Tomasz Depo urodził się 27 września 1953 roku w Szydłowcu k/Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII wieku. W Szydłowcu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza.

Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k/Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora, ks. prof. dr. hab. Czesława Bartnika.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w Diecezji Radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Od 25 marca 1992 roku pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Biskup Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2001 – 2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds., Duchowieństwa i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prałata Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 roku, Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 roku 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję, a także powierzyło mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Ksiądz Biskup Wacław Depo od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

29 grudnia ogłoszona została decyzja papieża Benedykta XVI o mianowaniu ks. bp. Wacaława Depo na nowego metropolitę częstochowskiego.


Dodaj Komentarz