Chlewiska od blisko 900 lat pod opieką św. Stanisława

Parafia św. Stanisława w Chlewiskach 8 maja corocznie (w tym roku wyjątkowo 9 maja) obchodzi swoje święto patronalne. Od blisko 900 lat Chlewiskom patronuje św. Stanisław BM. Początki kościoła w Chlewiskach sięgają roku 1121, kiedy to Piotr Dunin ze Skrzynna wybudował romańska świątynię. Początki parafii giną w mrokach dziejów, potwierdzone jest powstanie parafii pomiędzy rokiem 1253 a 1326.

Kult św. Stanisława rozpoczął się w Krakowie, od przeniesienia jego relikwi w 1088 roku do katedry krakowskiej. W Polsce zaczął sie rozpowszechniać w końcówce XI wieku. Chlewiska więc z pierwszym kościołem pw. św. Stanisława z 1121 roku należą do najstarszych miejsc jego kultu w Polsce.

Obecny kościół parafialny dedykowany tak jak poprzedni św. Stanisławowi biskupowi i męczennikowi, wybudował Mikołaj Chlewicki kasztelan małopolski, w stylu późnogotyckim na zrębach poprzedniego romańskiego w latach 1511-1512. Z tego czasu pochodzi prezbiterium, oraz północna kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej oraz północna zakrystia.

W XXVII wieku przebudowę kościoła kontynuowali Chlewiccy. Swiątynię tę konsekrował 17 listopada 1671 roku bp Mikołaj Oborski sufragan krakowski.

Z incjatywy bp. Kajetana Sołtyka w latach 1766 – 1777 odrestaurował kościół i dobudował południowa kapicę ówczesny właściciel Chlewisk Józef Podkański, Kościół był powtórnie konsekrowany 7 września 1777 roku przez bpa Frańciszka Podkańskiego.

W latach 1923-24 staraniem ks. Stanisława Koprowskiego, dokonano powiększenia kościoła według projekty architekta Oskara Sosnkowskiego. Przedłużono wtedy kościół w kierunku zachodnim, przebudowano nawy boczne i południową zakrystię. Kościół został po przebudowie konsekrowany 27 września 1925 roku, przez ks. bp. Pawła Kubickiego.

Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym w kościele jest późnogotyckie sklepienie gwiażdziste w prezbiterium i w kapicy MB Różańcowej. Kamienny portal i żelazne drzwi zakrystii z XVI wieku oraz dwa renesansowe nagrobki, na północnej ścianie prezbiterium Wawrzyńca Chlewickiego i na ścianie przeciwległej jego żony Doroty z Latalskich Chlewicckiej. W kapicy MB Różańcowej znajduje się klasycystyczny nagrobek Katarzyny z Sapiechów Sołtykowej. Najstarszym zabytkiem jest gotycka rzeźba Matki Bożej z dzieciątkiem z 1430 roku.

W 1957 roku kościół otrzymał polichromię, a w latach 1968-69 był restaurowany na zewnątrz. W 1981 roku zdjęto z dachu kościoła dachówkę i pokryto dach blachą miedzianą. Kościół jest zabytkiem II grupy.

Proboszczem parafii od roku 1991 jest ks. kan. Eugeniusz Wrzeszcz.


Dodaj Komentarz