Będą zmiany na Kopernika

W ramach przebudowy Rynku Wielkiego, zdemontowana kostka brukowa przewożona jest w różne części miasta. Władze miejskie chcą ją wykorzystać do ponownej zabudowy, w mniej eksponowanych częściach miasta i gminy. Transport takiej rynkowej kostki, 3 czerwca dotarł na ulicę Kopernika. Osiedle Północ cztery lata temu doczekało się modernizacji chodnika na ulicy Świętokrzyskiej, teraz przed kolejnymi wyborami są szanse na chodnik na kolejnej ulicy.

Póki co z roku na rok odkładane są plany przebudowy jezdni ulic Szydłowieckiego i Kopernika. Wykonano nawet kilka lat temu za kilkadziesiąt tysięcy złotych projekt takiej przebudowy, jednak z kasie miejskiej na jego realizację pieniędzy już nie znaleziono. Czy znajdą się pieniądze na wykonanie chodnika? Potrzebne jest 30-40 tysięcy, o te środki w budżecie zabiega radny Paweł Bloch, to się wkrótce okaże, póki co można żyć nadzieją. Chodnik może być oryginalny, bo ułożony z charakterystycznej dla Rynku. Mieszkańcy Kopernika już teraz cieszą się, że będzie u nich prawie jak do niedawna na Rynku Wielkim.

Warto dodać że od lat modernizacji swej ulicy domagają się mieszkańcy Polnej, której stan techniczny, z roku na rok pogarsza się coraz bardziej. Modernizacja Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej, tym bardziej rozbudza nadzieję na zmiany w innych częściach miasta od lat niedoinwestowanych.


Tagi:

W Gimnazujum w Chlewiskach uczcili Święto Wolności

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach na uroczystej akademii z okazji Święta Wolności, w 25 rocznicę pierwszych częściowo demokratycznych wyborów, wspominano polskie drogi do wolności. Uczniowie próbowali odpowiedzieć co znaczą dla nich słowa: Polska, Polacy, Ojczyzna, Wolność. Program został przygotowany przez nauczycieli: Danutę Gnat, Kingę Szymkiewicz, Brygidę Dąbrowską-Zdziech, Małgorzatę Zdziech, Renatę Góżdż i Grzegorza Tamiołę.

Dyrektor Szkoły Magdalena Siemieniec przywitała przybyłych gości: starostę Włodzimierza Górlickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego wójta Krzysztofa Adamczyka i sekretarza Powiatu Krzysztofa Bernatka.Akademię rozpoczęło odśpiewania narodowego Hymnu. W czasie wystąpień i prezentacji multimedialnych, prezentowane były osoby i wydarzenia które wpisały się w polską drogę do wolności. Szczególną role odegrał w niej wielki Ruch Solidarności. Próbowano na kanwie tych wielkich, historycznych wydarzeń przedstawić takie zagadnienia jak dobro wspólne, interes narodowy, poczucie tożsamości, polska nauka i kultura.

W czerwcu 1989 roku w Polsce Wschodniej zapoczątkowany został proces zmian polityczno-ustrojowych, które doprowadziły do upadku komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warto dodać że w swojej ponad tysiącletniej historii Polska była wielokrotnie boleśnie doświadczana, a XX wiek należał pod tym względem do najbardziej tragicznych. Z jednej strony cud niepodległości w 1918 roku, z drugiej tragedia II wojny światowej i okowy komunizmu przez prawie pół wieku. Nasz kraj od 1945 roku do 1989 był państwem zależnym od Związku Radzieckiego. Podstawą nowego porządku była konstytucja wzorowana na stalinowskiej, państwo przyjęło nazwę – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Szczególną rolę w Polsce stalinowskiej odgrywał aparat bezpieczeństwa – niszczył kościół, polskie symbole narodowe, zajmował się wyszukiwaniem wrogów władzy ludowej, których osadzono w więzieniach, torturowano, przetrzymywano często bez konkretnego zarzutu. Społeczeństwo polskie wiele razy stawiało opór wobec władzy komunistycznej, poprzez strajki i demonstracje uliczne – wśród uczestników były ofiary śmiertelne. Opór wobec komunizmu, pragnienie wolności, działania opozycji w kraju o emigracji politycznej dały owoce. To co wydawało się nieosiągalnym stało się możliwym, wielki udział w tym miały wielkie postaci polskiej historii: święty Jan Paweł II, Lech Wałęsa, święty ks. Jerzy Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński.