Katedra Polowa. Koncert Dobrze że jesteś Ojczyzno

Ojczyzna jest, chociażby była w niewoli. W Ojczyźnie chleb ma niepowtarzalny zapach. Można mówić różnymi językami, ale pieśń miłości śpiewa się w języku ojczystym. Tylko w języku ojczystym człowiek potrafi się modlić. Tu stoją pomniki, tu jest jedyna na świecie ziemia, która kryje szczątki przodków. Ojczyzna jest miejscem życia narodu, który ma swoją historię. To słowa śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego, zacytowane m.in. podczas koncertu w Katedrze Polowej, 10 listopada 2010 r. „Dobrze że jesteś, Ojczyzno”, zorganizowanego w wigilię Święta Niepodległości”.

Już po raz szósty w murach wojskowej świątyni goszczą artyści ze Straży Granicznej – Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza. Swoim koncertem umacniają w nas wiarę, nadzieję i miłość do ziemi, którą dał nam Pan. A że miłość to pamięć o dobru, które stało się naszym udziałem, w tegorocznym koncercie organizatorzy wspominali m.in. ś.p. Biskupa Tadeusza Płoskiego, „wielkiego Przyjaciela Straży Granicznej” i swoich kolegów, którzy zginęli w służbie Rzeczypospolitej.

–W artystycznej zadumie nad dziejami naszego narodu, chcemy przypomnieć tych wszystkich Polaków, którzy stracili życie za wolność Polski. Należy im się ta wigilijna chwila wspomnień. Będziemy ich przywoływać w pieśniach i wspomnieniach, rozkazach i wierszach i oni przyjdą. Staną tu między nami - mówił konferansjer aktor M. Gąsiorek. Na ubiegłorocznym ostatnim koncercie, w którym uczestniczył tu na ziemi, śp. Biskup Płoski zwrócił uwagę, że wiele tych pieśni i wierszy ma formę modlitwy… Dziś modliliśmy się tymi pieśniami również za naszego Pasterza, który tak kochał Polskę. Obecni byli przedstawiciele rodziny Biskupa Tadeusza.


Ostatnia taka sesja..

Samorządowcy powiatowi spotkali się 9 listopada na ostatniej w III kadencji rady sesji rady powiatu. Program przewidywał cześć roboczą, w czasie której podjęto szereg ważnych uchwał oraz przyjęto informację z realizacji celów oświatowych a także o stanie środowiska naturalnego na terenie powiat oraz cześć uroczysta zwianą z zakończeniem kadencji. Podziękowaniami objęto szereg osób, które współtworzyły sukces kadencji 2006 – 2010.

Podziękowaniami objęto także samorządowców z gmin powiatu szydłowieckiego: Andrzeja Jarzyńskiego, Marka Zdziecha, Zdzisława Bredłowskiego, Krzysztofa Adamczyka, Jerzego Górlickiego, Zdzisława Dzika i Dariusza Bąka. Podziękowania dla samorządowców powiatowych za 4 lata wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy skierowali burmistrz Szydłowca A. Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej M. Zdziech. Burmistrz Szydłowca przypomniał także wydarzenia z 2002 roku, kiedy to na tej sali sesyjnej, składał ślubowanie jako pierwszy wybrany w Szydłowcu, w wyborach bezpośrednich burmistrz. Zapewnił także o dobrej kondycji gminy Szydłowiec.

Dyplom uznania za zasługi dla powiatu otrzymał starosta Włodzimierz Górlicki.


I POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Dnia 9 listopada 2010r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się I POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Szydłowcu.

Umiejętnościom uczestników przysłuchiwali się: Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Sokołowski oraz Pan Roman Woźniak Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do uczniów w dwóch grupach wiekowych: a) szkół podstawowych, b) szkół gimnazjalnych.

Cele konkursu:
– Popularyzacja literatury wśród młodych odbiorców. – Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich. – Kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką. – Budzenie wyobraźni młodego człowieka. – Rozwijanie twórczych talentów.


Za chwilę wybory…

W chwili gdy piszę te słowa do wyborów zostało 11 dni. W Szydłowcu dopiero teraz kampanię wyborczą widać na ulicach. Pojawiły się plakaty, wyborcze ogłoszenia i komunikaty. Z każdym dniem zjawisko to będzie się nasilać! Aż nastanie wyborcza cisza, poprzedzająca głosowanie.

Oczywiście zmaganie o wyborcze głosy trwa już od dłuższego czasu, kandydaci spotykają z ludźmi, czy to przy okazji pełnionych funkcji samorządowych, czy indywidualnie często chodząc od domu do domu. Widocznym efektem tych odwiedzin są kolejne wizytówki wyborcze. Przed wyborcami staje teraz nie łatwe zadanie, jaką podjąć decyzję, komu zaufać, jak obdzielić ziarno od plew. Wybory to nie tylko swoista rewia kandydatów, lecz poważna decyzja, bowiem od wybranych władz zależy bardzo wiele z tych rzeczy, które nas na co dzień obchodzą. Wiele zależy od talentu naszych lokalnych przywódców, ich wizji, zaangażowania i pracy.

Mamy to szczęście że jeszcze w naszym mieście, nie liczą się aż tak bardzo partyjne szeregi i rekomendacje, ale autentyczna osobowość i ciężka praca lokalnych działaczy. Partie są potrzebne aby zabiegać o władze i rzadzić państwem, co jak widać różnie im niestety wychodzi. W wyborach samorządowych, gdy nie mają autentycznych działaczy lokalnych, zapełniają wyborcze listy, ludźmi mało obeznanymi z problematyka samorządową, pełnymi za to aspiracji do stanowisk, do których niestety nie dorośli.


W podziękowaniu za współpracę

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, 9 listopada korzystała z gościnności Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza i będącego w składzie organizacyjnym tej jednostki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Pobyt w Szydłowcu tej znanej Orkiestry, był okazją do złożenia podziękowań, za owocną współpracę z powiatem szydłowieckim datowaną od 13 maja 2007.

W tym czasie na zaproszenie władz powiatowych Orkiestra Reprezentacyjna SG z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, wielokrotnie koncertowała w Szydłowcu. Uświetniała uroczystości patriotyczne i powiatowe.

W podziękowaniu za współprace na ręce naczelnika Orkiestry ppłk. SG dr. Stanisława Strączka i zastępcy naczelnika kpt. SG Leszka Mieczkowskiego, przewodniczący rady Powiatu Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki przekazali, w związku z zakończeniem III kadencji Rady Powiatu słowa serdecznych podziękowań. Wyrazili przy tym nadzieje, że ta obopólnie korzystna współpraca będzie kontynuowana w kolejnych kadencjach Rady Powiatu.