Tagi:

Polskie Rzemiosło w pielgrzymce na Jasną Górę

Ponad 2 tys. osób przybyło w niedzielę 30 czerwca na Jasną Górę, w XXXII pielgrzymce polskich rzemieślników. Tegoroczną Pielgrzymkę organizowała Zachodniopomorska Izba Rzemieślnicza w Szczecinie. Sumie na szczycie Jasnej Góry przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. W homilii Arcybiskup, zwrócił uwagę na problem braku pracy, szukania jej przez Polaków za granicą. Do rzemieślników z Ziemi Szczecińskiej mówił, że mają zadanie szczególne, którego już może w innych miejscach kraju nie ma, zakotwiczać szkołę ludzkiej pracy, umiejętność dzielenia się pracą, w tej ziemi na styku Niemiec, Polski i Skandynawii, poranionej i głodnej szacunku i miłości.

Nawiązując do częstych w zawodach rzemieślniczych relacji mistrz-uczeń, metropolita wskazał na problem tworzenia w Polsce miejsc pracy dla młodych ludzi.

Trzeba pokochać młode pokolenie, trzeba zaufać młodemu pokoleniu. Oni też chcą coś sensownego robić; oni też chcą, by ich życie miało sens i by było dobre. I by z tego, co czynią, był także chleb dla nich, dla ich rodziny. Oni są dzisiaj w wielkim dylemacie – czy szukać pracy tu, na polskiej ziemi, gdzie jej nie widać, gdzie jej ubywa wręcz, czy też jechać gdzieś na obcą ziemię, gdzie zapraszają, kuszą, gdzie dobrze płacą, ale też owoce tej pracy wtedy tam zostają – powiedział ks. abp Dzięga. “Każdy decyduje sam, w swoim sercu. Ja się nie dziwię tym, którzy jadą za pracą nawet daleko; ja ich rozumiem. A jednocześnie smutno się w sercu robi, że ci, którzy za polską ziemię odpowiadają, nie potrafią albo nie chcą – nie ma trzeciej możliwości, tu kryzys nie jest żadną odpowiedzią – (…) zadbać o dobrą organizację życia gospodarczego, o zdrową ekonomię” – dodał metropolita. Chwalił rzemieślników za ich pracę, której efektem są konkretne przedmioty, często bardzo pieczołowicie i kunsztownie wykonane. “Przy was, przy waszych warsztatach, może wyrastać nowe pokolenie; wasi uczniowie, którzy będą patrzyli nie tylko na cząstkę procesów przetwarzania, ale będą patrzyli, jak się gotowy produkt, często wręcz dzieło sztuki, dzieło artystyczne, daje innym” – wskazał ksiądz arcybiskup.


Tagi: , , ,

Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II, są już w Szydłowcu

Kardynał Stanisław Dziwisz 27 czerwca spotkał się z 21 osobową delegacja parafii św. Zygmunta, której przewodniczył ks. proboszcz Adam Radzimirski. Po odbiór relikwii bł. Jana Pawła II udała się reprezentacja ruchów i grup działających w parafii, a także przedstawiciele Miasta i Powiatu: Andrzej Jarzyński, Jan Depo i Marek Sokołowski. Delegacja z Szydłowca, krótko po godz. 11 została przyjęta przez kard. Stanisława Dziwisza, w budynku Kurii Metropolitalnej na ul. Franciszkańskiej 3. Spotkanie w sali, z której okna, rozmawiał z młodzieżą, bł. Jan Paweł II, w czasie swych pielgrzymek do Polski. Tutaj z rąk Księdza Kardynała relikwie bł. Jana Pawła II, otrzymał dla szydłowieckiej parafii, ks. dziekan Adam Radzimirski.

Podziękowania za ten cenny dar złożyli: ks. Adam Radzimirski, Burmistrz Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Ksiądz Dziekan nadmienił że szydłowiecka parafia, ma relikwie św. Zygmunta, św. Stanisława, św. Ojca Pio. Dar relikwie I stopnia bł. Jana Pawła II będzie najcenniejszą relikwia w szydłowieckiej farze. Burmistrz Andrzej Jarzyński nawiązał do pielgrzymki samorządowców z Ziemi Radomskiej, pielgrzymki w czasie której liczne grono samorządowców z Szydłowca spotkało się na Watykanie z Janem Pawłem II. Teraz on przybywa do nas w znaku swojej krwi - dodał A. Jarzyński. Burmistrz wraz z radnym Janem Depo, przekazali list Księdzu Metropolicie, z podziękowaniem oraz kwiaty i akwarele z widokiem na szydłowiecką farę św. Zygmunta.

Przewodniczący Rady Powiatu, powiedział, że ten cenny dar, Szydłowiec otrzymuje w 35 lecie wyboru papieża Polaka, 30 lecie Jego II pielgrzymki do Polski, w czasie której uczył nas niełatwej miłości do Ojczyzny. M. Sokołowski wyraził radość z decyzji Jego Ekscelencji Księdza Kardynała, o przekazaniu relikwii I stopnia Błogosławionego Jana Pawła II parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Wyraził nadzieję, że "kult Jana Pawła II pogłębi się w mieście i powiecie, przyczyniając się do ograniczenia społecznych bolączek ziemi szydłowieckiej, wśród których najbardziej dokuczliwe jest wysokie bezrobocie, osłabienie więzi rodzinnych, duża migracja". W darze dla Ks. Kardynała , przekazał "ku pokrzepieniu serca i ciała" kosz wędlin i miody wytworzone na Ziemi Szydłowieckiej.


Dziękczynna Eucharystia w 15 lecie Domowego Kościoła w Szydłowcu

W parafii św. Zygmunta 16 czerwca odprawiona była uroczysta msza święta, w 15 lecie działania kręgów Domowego Kościoła w Szydłowcu. Pierwszy krąg DK w Szydłowcu, zawiązał się po kilkumiesięcznym przygotowaniu pod koniec stycznia 1998 roku. Rocznica była okazja do dziękczynienia Bogu, jak i do podjęcia z nowa energią, formacji i ewangelizacji. Dziękczynna Eucharystia, koncelebrowana była przez moderatora diecezjalnego DK ks. Macieja Korczyńskiego i moderatora parafialnego ks. Andrzeja Kanię.

Modlitwa wspólnoty parafialnej i gości, akt podjęcia drogi Domowego Kościoła przez młode małżeństwa. Słowo Boże inspirujące do przemiany i kazanie ks. Macieja, ze słowami zachęty do pójścia za Chrystusem, do budowania wciąż relacji z naszym Panem i Zbawicielem. Procesja z darami. Wszystkie elementy mszy świętej, były dziękczynieniem za 15 lat budowania wspólnoty oazowej w naszej parafii. Za dar wzrastania osobistego, małżeńskiego i rodzinnego, w kręgach Domowego Kościoła.

Istotnym symbolem ruchu oazowego jest świeca, zapalana zawsze na spotkaniach rodzin. To symbol Chrystusa światłości świata. Świeca była niesiona w darach. Zapalone świece otrzymały małżeństwa i rodzinny, które po dwuletnim przygotowaniu zdecydowały się podjąć drogę formacji Domowego Kościoła. W darze ofiarnym rodziny przyniosły do ołtarza także stułę ze znakami Domowego Kościoła, Ruchu Światło- Życie. Stuła to symbol władzy i godności urzędu kapłańskiego. Przez ten znak dziękowano za dar obecności kapłanów, w życiu rodzin.


Tagi:                                    

Wezwanie do św. Józefa w modlitwach eucharystycznych

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła dzisiaj dekret o włączeniu wezwania do św. Józefa do modlitw eucharystycznych II, III i IV Mszału Rzymskiego. Za sekcją polską Radia Watykańskiego publikujemy tekst dokumentu. Wierni Kościoła Katolickiego mieli do świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego – czytamy w dekrecie. „Dlatego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego.

Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na obecność świętych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, aby doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek”. Imię św. Józefa zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: „ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis”; w III Modlitwie eucharystycznej: „cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis”; w IV Modlitwie eucharystycznej: „cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis”. W modlitwach w języku łacińskim należy posłużyć się tymi właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogłasza się jako typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie, Kongregacja przedstawi je w najbliższym czasie. Tłumaczenia na inne języki powinny zostać przygotowane przez właściwe


Tagi:                                    

Wezwanie do św. Józefa w modlitwach eucharystycznych

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła dzisiaj dekret o włączeniu wezwania do św. Józefa do modlitw eucharystycznych II, III i IV Mszału Rzymskiego. Za sekcją polską Radia Watykańskiego publikujemy tekst dokumentu. Wierni Kościoła Katolickiego mieli do świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego – czytamy w dekrecie. „Dlatego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego.

Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na obecność świętych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, aby doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek”. Imię św. Józefa zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: „ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis”; w III Modlitwie eucharystycznej: „cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis”; w IV Modlitwie eucharystycznej: „cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis”. W modlitwach w języku łacińskim należy posłużyć się tymi właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogłasza się jako typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie, Kongregacja przedstawi je w najbliższym czasie. Tłumaczenia na inne języki powinny zostać przygotowane przez właściwe


Tagi:

Program obchodów XXXVII rocznicy Radomskiego Czerwca 76

Dziś 20.06.2013r. – Radom- godz. 12.00 - Poświęcenie przez ks. bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej siedziby Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, przy ul. Reja 16, w Radomiu oraz otwarcie wystawy poświęconej wydarzeniom Czerwca 76. 22.06.2013 r.- Kałków Godów- godz. 18.00 - msza św. w intencji Śp. ks. Romana Kotlarza i bohaterów Radomskiego Czerwca 76. godz. 19.00 - Droga Krzyżowa na Kałkowskiej Golgocie.

24.06.2013r.- Koncert w Sali Koncertowej UM, organizuje NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska godz. 19.00-Koncert Pro Memoria-Czerwiec 76, w wykonaniu artystów operowych Bydgoskiej Orkiestry Symfonicznej.

25.06.2013 r.-główne Uroczystości XXXVII rocznicy Radomskiego Czerwca 76 godz. 18.00 - msza św. Rocznicowa pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca 76, u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca z okazji XXXVII rocznicy Radomskiego Czerwca 76 koncelebrowana przez JE Ks. Bp Henryka Tomasika Ordynariusza Diecezji Radomskiej.


Tagi: , ,

Fotorelacja z Jubileuszu ks. Mariana Dybalskiego

W Nadolnej 7 czerwca proboszcz tamtejszej parafii ks. Marian Dybalski, obchodził 25 rocznice święceń kapłańskich. Odpust związany z wezwaniem kościoła i uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak i Srebrny Jubileusz kapłaństwa, były okazją do świętowania w Nadolnej, nie tylko dla parafian. Przybyło także wielu gości. Mszę świętą odpustową celebrował jubilat ks. M. Dybalski. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

Kazanie wygłosił ks.. Janusz Socha proboszcz w Janowcu nad Wisłą. Przypomniał, że głównym przesłaniem Uroczystości NSPJ jest Boża Miłość. Serce Pana Jezusa wyraża prawdę, mówił kaznodzieja - którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Dewizą życia chrześcijanina we współczesnym świecie jest miłość. Nawiązując do osoby Księdza Jubilata, ks. J. Socha, stwierdził, że dał się poznać, jako dobry gospodarz i gorliwy kapłan. Kapłan żyjący miłością do swej parafii, który wespół z parafianami odmienił parafialny kościół i jego otoczenie.

Na zakończeni mszy świętej życzenia Jubilatowi złożyli przedstawiciele różnych grup: parafianie, kapłani, wśród nich ksiądz dziekan Adam Radzimirski oraz goście. Wśród nich burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Świętowanie kontynuowano w Ośrodku Meksykana w Chlewiskach, gdzie zgromadziło się kilkadziesiąt najbliższych Jubilatowi osób.


Tagi: , ,

Trwa pamięć o niezłomnym kapłanie

W farze św. Zygmunta, 16 czerwca w czasie mszy świętej celebrowanej w 57 rocznicę opuszczenia parafii przez ks. Romana Kotlarza, modlono się o ogłoszenie go Sługą Bożym i w intencji jego beatyfikacji. Mszę świętą koncelebrowali miejscowi duszpasterze: proboszcz ks. Adam Radzimirski, ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Witold Witasek. We mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy Powiatu Szydłowieckiego i sztandary parafialne. Kazanie wygłosił ks. kan. A. Radzimirski, dziekan dekanatu szydłowieckiego. Po mszy świętej pod tablicą pamiątkową księdza Romana Kotlarza, w kruchcie szydłowieckiej fary przedstawiciele władz powiatowych: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Adam Włazło, złożyli wiązankę kwiatów. Pokłon pamięci dla szydłowieckiego wikariusza, męczennika wydarzeń radomskich z 1976 roku, oddali także kapłani celebrujący Eucharystię i Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński oraz liczni parafianie. Wierni zaśpiewali pieśń "Ojczyzno ma".

W kazaniu wygłoszonym podczas mszy świętej dziekan szydłowiecki, ks. proboszcz A. Radzimirski przypomniał związany z Szydłowcem okres pracy młodego kapłana w latach 1954-56. Młody wikariusz zasłynął, w tym czasie z gorliwości. Był wspaniałym katechetą i utalentowanym kaznodzieją, jego kazania przyciągały tłumy. Kochał prawdę i miał w tamtych czasach odwagę ją bez kompromisów głosić. To nie przysporzyło mu sympatii ówczesnych władz komunistycznych. Mnożyły się naciski władz wojewódzkich, zarzucających Kapłanowi, przekroczenie wolności wypowiedzi. Biskup sandomierski, chcąc zakończyć narastający konflikt, przeniósł ks. R. Kotlarza z parafii Szydłowiec do parafii Żarnów. Spotkało się to z żywiołowym protestem wiernych, którzy zgotowali opuszczającemu Szydłowiec Kapłanowi, prawdziwie królewskie pożegnanie.

Ksiądz Adam Radzimirski przypomniał, w tym okolicznościowym kazaniu, wydarzenie, jakim było wmurowanie w 2006 roku, w kruchcie szydłowieckiego kościoła, tablicy dedykowanej pamięci ks. Kotlarza. Wtedy to obecny arcybiskup Zygmunt Zimowski, powiedział o księdzu Romanie: „Był kapłanem bez skazy, czystym jak kryształ, dlatego otrzymał cierniową koronę, jak ojciec Kolbe, jak ksiądz Popiełuszko…. Męczennik jest znakiem Boga dla ludzi. Prawda Pańska trwa na wieki, bo za Prawdę męczennicy oddają swoje życie… Przestępstwem jest pozostać bezczynnym tam, gdzie naruszona jest Prawda, ksiądz Roman nie został bezczynny. Sprzeciwiać się niesprawiedliwości i kłamstwu, tego uczy nas ksiądz Roman.


Kibicuj rodzinie

Już za kilka dni, w Szydłowcu na stadionie „Szydłowianki”, pomiędzy Ojcami i synami a zespołem Księży, rozegrany zostanie nietypowy mecz piłki nożnej. Impreza pod nazwą Kibicuj rodzinie, odbędzie się 23 czerwca, jej celem jest zwrócenie uwagi, na konieczność przywrócenia polskiej rodzinie właściwego miejsca w życiu społecznym i uświadomienie ojcom jak ważna jest ich rola w domowej drużynie. Początek meczu około godz. 15. Na stadionie przy ul. Targowej, zaplanowano także piknik rodzinny, połączony z grillowaniem, zabawami i tańcem. W przerwie meczu około godziny 16, dla kibiców i zawodników zagra Miejska Orkiestra Dęta, pod dyrekcją Henryka Kapturskiego.

Wcześniej, bo o godz. 12 w intencji rodzin DK z parafii Szydłowiec odprawiona będzie msza święta dziękczynna za 15 lat działania kręgów Domowego Kościoła w Szydłowcu. Wszystko to zaplanowano, aby uczcić Dzień Ojca i 15-lecie kręgów Domowego Kościoła w Szydłowcu. W trakcie pobytu w Szydłowcu, dla przyjezdnych gości, zaplanowano możliwość zwiedzenia szydłowieckich zabytków.

W Szydłowcu pierwszy krąg DK uformował się na przełomie 1997 i 1998 roku. Tworzyły go 4 rodziny. Beata i Marek Sokołowscy, Jolanta i Adam Pietrasowie, Barbara i Ryszard Karpetowie, Bożena i Robert Pawelcowie (do 2002), Małgorzata i Jarosław Jakubowscy (od 2002). Inicjatorem utworzenia kręgu był ks. Mirosław Kęska. Obecnie w Szydłowcu w 4 kręgach zrzeszonych jest kilkanaście małżeństw. Obowiązki moderatora pełni ks. Andrzej Kania.


Tagi: , ,

Modlitwa aby ksiądz Roman Kotlarz został ogłoszony Sługą Bożym i Błogosławionym

W parafii św. Zygmunta w niedzielę 16 czerwca o godz. 12 celebrowana będzie msza święta w intencji ogłoszenia ks. Romana Kotlarza Sługą Bożym i Błogosławionym. Na modlitwę w intencji Męczennika radomskiego czerwca 1976 roku. W latach 1954-1956 wikariusza w szydłowieckiej parafii. Zaprasza proboszcz parafii św. Zygmunta, dziekan szydłowiecki ks. kan. Adam Radzimirski.

Msza święta odprawiona będzie w 57 rocznicę zakończenia przez ks. R. Kotlarza, dwuletniej pracy duszpasterskiej w Szydłowcu. W Szydłowcu ujawnił się talent oratorski księdza Kotlarza, jego kazania przyciągały tłumy wiernych. Jedno z takich kazań, stało się przyczyna konfliktu z władzą. W styczniu 1956 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, skierowało pismo do Kurii Biskupiej w Sandomierzu zarzucające ks. R. Kotlarzowi przekraczanie wolności wypowiedzi podczas kazań. Biskup sandomierski chcąc zakończyć narastający konflikt, przeniósł go do Żarnowca. Spotkało się to z żywiołowym protestem wiernych, którzy uznali że Kapłan "otrzymał cierniowa koronę" i zgotowali mu prawdziwie królewskie pożegnanie.

Dla przypomnienia:


Tagi: ,

Wyróżnienie dla firmy z Szydłowca

W dniu 4.06.2013 rozpoczęły się pierwsze Targi Aranżacji Przestrzeni Rekreacyjnej Dla dzieci i Dorosłych w Sosnowcu. Jedną z osób inaugurujących Targi, z racji współudziału w wykreowaniu tej imprezy był prezes firmy COMES Sokołowscy Sp. J. Marek Sokołowski. Stoisko szydłowieckiej firmy odwiedzili między innymi Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła oraz prezydenci Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza i Sosnowca Kazimierz Górski. Targi Place zabaw odwiedzili także posłowie: Jarosław Pięta i Paweł Suski.

Odwiedzający Targi mieli możliwość uczestniczenia w sympozjum „Przez rekreację do integracji” poruszające tematykę projektowania przestrzeni rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa na placach zabaw. Wśród występujących prelegentów można było wysłuchać prezentacji Przemysława Jakowienko, specjalisty z firmy COMES.

Na zakończenie pierwszego dnia targów, wręczono wyróżnienia za formę prezentacji ekspozycji targowej . Wśród nagrodzonych czterech przedsiębiorstw, wyróżnienie otrzymała szydłowiecka spółka "Comes". Dyplomy wręczył prezes Expo-Silesia, dr inż. Ludomir Tuszyński. Pracowity dzień zakończyło integracyjne międzynarodowe spotkanie producentów, dostawców i firm z sektora normalizacji i Kontroli Placów Zabaw.


40 lat minęło…

W niedzielę 2 czerwca 2013 r. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu świętowało 40 rocznicę nadania szkole imienia swojego wybitnego patrona. Ten dzień szkoła przy ulicy Folwarcznej 4 rozpoczęła uroczystą mszą świętą w szydłowieckiej farze, której przewodniczył ks. Prof. Marek Dziewiecki. Kontynuacją obchodów rocznicy było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na cześć patrona szkoły, któremu przewodniczyli: Dyrektor PG nr 2 Krystyna Hanc, Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Bednarczyk i Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty Ewa Walczak.

Wszyscy obecni wśród których znaleźli się również absolwenci „Kopernika” oraz nauczyciele emeryci uczestniczyli w przygotowanej specjalnie na tą okazję akademii.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2 a wraz z opiekunami Panią Anną Stefanek i Justyną Bębenek, w której przybliżyli sceny z życia sławnego patrona. Uwieńczeniem tego wspaniałego dnia był pyszny poczęstunek przygotowany w świetlicy szkolnej.


Światowa adoracja, 2 czerwca godz. 17

W bazylice watykańskiej adoracja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Roku Wiary – „Credo Domine”. Następnie przy dźwiękach ułożonej przez św. Tomasza pieśni „Zbliżam się w pokorze” wystawiono Najświętszy Sakrament. Po chwili milczenia odczytano fragment z Ewangelii św. Jana: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (6, 35).

Wiernym przypomniano słowa Piusa XII z 2 marca 1954 z modlitwy przygotowującej XV Włoski Kongres Eucharystyczny w Lecce: „O najsłodszy Jezu, ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi, wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby, przedstaw je przed tronem Najwyższego, przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc. Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału, abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności, składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu, bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. Amen”.

Po chwili milczenia rozległy się modlitwy za Ojca Świętego, o nowe powołania kapłańskie, za ochrzczonych, by pragnęli pokarmu eucharystycznego, za grzeszników o łaskę nawrócenia i za wszystkich ludzi, aby mieli świadomość, że Bóg ich miłuje. Intencje te zwieńczyły słowa błogosławionego Jana XXIII: „Boski Odkupicielu, Chlebie powszedni, Życie świata, niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie panujących, Jezu Eucharystyczny, Pasterzu ukochany, zachowaj nas od niebezpieczeństw. Jezu, dobry Pasterzu, Jezu, Chlebie życia, Jezu, nasz jedyny Pokarmie, Sakramencie miłości, zbaw lud swój. Radujemy się w Tobie, Jezu błogosławiony. Amen”.


Ogólnoświatowa adoracja 2 czerwca, także w polskich kościołach

Polskie diecezje i parafie włączą się 2 czerwca w Ogólnoświatową Adorację Eucharystyczną pod hasłem „Jeden Pan, Jedna wiara”. Polacy będą modlić się w łączności z papieżem Franciszkiem za Kościół, ofiary wojen i przemocy oraz tych, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną. Taka adoracja - jak podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Salvatore Fisichella – odbędzie się po raz pierwszy w dziejach Kościoła i dlatego można to wydarzenie określić jako historyczne.

Centrum tej ogólnoświatowej adoracji organizowanej z okazji Roku Wiary będzie bazylika św. Piotra w Rzymie. Tam od godz. 17 do 18 w niedzielę 2 czerwca będzie modlił się papież Franciszek. Równolegle adoracja będzie się odbywała we wszystkich katedrach świata. Oznacza to, że na wyspach Pacyfiku będzie to godzina 5 rano, w Wietnamie 22, a na przykład na Papui Nowej Gwinei 1 lub 2 w nocy. W wielu krajach świata uroczystość Bożego Ciała obchodzona będzie właśnie w tę niedzielę.

Adoracja eucharystyczna w łączności z papieżem Franciszkiem będzie miała miejsce również we wszystkich polskich katedrach, a w niektórych diecezjach także we wszystkich parafiach. W Warszawie adoracji eucharystycznej w katedrze św. Jana Chrzciciela będzie przewodniczył bp Tadeusz Pikus. – Wszystko będzie tak, jak w wytycznych watykańskiej dykasterii: czytania, muzyka i cisza – zapewnił KAI proboszcz ks. Bogdan Bartołd. W katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze abp Henryk Hoser będzie przewodniczył Nieszporom o Najświętszym Sakramencie i rozbudowanej adoracji eucharystycznej. Swoich diecezjan „usilnie prosił i nalegał”, aby w tę inicjatywę zaangażowały się wszystkie parafie, wspólnoty i ruchy apostolskie. „W ten sposób, w tym samym czasie, zjednoczymy się na całym świecie wraz z biskupami i z Następcą św. Piotra na adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza" – przekonywał. W katedrze na Wawelu adoracja rozpocznie się już o godz. 16.30. Podczas modlitwy zabrzmi m.in. hymn na Rok Wiary. Czuwaniu będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Natomiast przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik włączy się w ogólnoświatową adorację w katedrze w Przemyślu.