Tagi: , , ,

Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II, są już w Szydłowcu

Kardynał Stanisław Dziwisz 27 czerwca spotkał się z 21 osobową delegacja parafii św. Zygmunta, której przewodniczył ks. proboszcz Adam Radzimirski. Po odbiór relikwii bł. Jana Pawła II udała się reprezentacja ruchów i grup działających w parafii, a także przedstawiciele Miasta i Powiatu: Andrzej Jarzyński, Jan Depo i Marek Sokołowski. Delegacja z Szydłowca, krótko po godz. 11 została przyjęta przez kard. Stanisława Dziwisza, w budynku Kurii Metropolitalnej na ul. Franciszkańskiej 3. Spotkanie w sali, z której okna, rozmawiał z młodzieżą, bł. Jan Paweł II, w czasie swych pielgrzymek do Polski. Tutaj z rąk Księdza Kardynała relikwie bł. Jana Pawła II, otrzymał dla szydłowieckiej parafii, ks. dziekan Adam Radzimirski.

Podziękowania za ten cenny dar złożyli: ks. Adam Radzimirski, Burmistrz Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Ksiądz Dziekan nadmienił że szydłowiecka parafia, ma relikwie św. Zygmunta, św. Stanisława, św. Ojca Pio. Dar relikwie I stopnia bł. Jana Pawła II będzie najcenniejszą relikwia w szydłowieckiej farze. Burmistrz Andrzej Jarzyński nawiązał do pielgrzymki samorządowców z Ziemi Radomskiej, pielgrzymki w czasie której liczne grono samorządowców z Szydłowca spotkało się na Watykanie z Janem Pawłem II. Teraz on przybywa do nas w znaku swojej krwi - dodał A. Jarzyński. Burmistrz wraz z radnym Janem Depo, przekazali list Księdzu Metropolicie, z podziękowaniem oraz kwiaty i akwarele z widokiem na szydłowiecką farę św. Zygmunta.

Przewodniczący Rady Powiatu, powiedział, że ten cenny dar, Szydłowiec otrzymuje w 35 lecie wyboru papieża Polaka, 30 lecie Jego II pielgrzymki do Polski, w czasie której uczył nas niełatwej miłości do Ojczyzny. M. Sokołowski wyraził radość z decyzji Jego Ekscelencji Księdza Kardynała, o przekazaniu relikwii I stopnia Błogosławionego Jana Pawła II parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Wyraził nadzieję, że "kult Jana Pawła II pogłębi się w mieście i powiecie, przyczyniając się do ograniczenia społecznych bolączek ziemi szydłowieckiej, wśród których najbardziej dokuczliwe jest wysokie bezrobocie, osłabienie więzi rodzinnych, duża migracja". W darze dla Ks. Kardynała , przekazał "ku pokrzepieniu serca i ciała" kosz wędlin i miody wytworzone na Ziemi Szydłowieckiej.


Tagi: , , ,

Koncert w farze dedykowany Świętemu

Eucharystia oraz koncert dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II, które to wydarzenia odbyły się 1 maja w farze świętego Zygmunta, wpisały się w polskie dziękczynienie za kanonizacje wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. W mszy świętej kanonizacyjnej na Placu Świętego Piotra wzięli udział pielgrzymi z Szydłowca z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i ks. Krzysztofem Nowosielskim. W szydłowieckim dziękczynieniu wzięła udział Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego oraz Chór parafii św. Zygmunta, którym kieruje Zbigniew Matla.

Koncert zatytułowany „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” poprowadzili wspólnie: H. Kapturski i Z. Matla. Konferansjerkę prowadziła Agnieszka Klepaczewska-Sobutka. Partie solowe wykonali: Karolina Pietras-Berus i Adrian Dąbek. Wiersz poświęcony Świętemu deklamowała Marlena Śliwa, uczennica gimnazjum w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Szydłowcu.

Na zakończenie koncertu Małgorzata Bernatek dyrektor SzCKiS „Zamek” wiązankami kwiatów podziękowała dyrygentom i solistom. Swoimi odczuciami i refleksjami podzielili się jeszcze: kapelmistrz Henryk Kapturski, burmistrz Andrzej Jarzyński i proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski.