Tagi: , , ,

Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II, są już w Szydłowcu

Kardynał Stanisław Dziwisz 27 czerwca spotkał się z 21 osobową delegacja parafii św. Zygmunta, której przewodniczył ks. proboszcz Adam Radzimirski. Po odbiór relikwii bł. Jana Pawła II udała się reprezentacja ruchów i grup działających w parafii, a także przedstawiciele Miasta i Powiatu: Andrzej Jarzyński, Jan Depo i Marek Sokołowski. Delegacja z Szydłowca, krótko po godz. 11 została przyjęta przez kard. Stanisława Dziwisza, w budynku Kurii Metropolitalnej na ul. Franciszkańskiej 3. Spotkanie w sali, z której okna, rozmawiał z młodzieżą, bł. Jan Paweł II, w czasie swych pielgrzymek do Polski. Tutaj z rąk Księdza Kardynała relikwie bł. Jana Pawła II, otrzymał dla szydłowieckiej parafii, ks. dziekan Adam Radzimirski.

Podziękowania za ten cenny dar złożyli: ks. Adam Radzimirski, Burmistrz Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Ksiądz Dziekan nadmienił że szydłowiecka parafia, ma relikwie św. Zygmunta, św. Stanisława, św. Ojca Pio. Dar relikwie I stopnia bł. Jana Pawła II będzie najcenniejszą relikwia w szydłowieckiej farze. Burmistrz Andrzej Jarzyński nawiązał do pielgrzymki samorządowców z Ziemi Radomskiej, pielgrzymki w czasie której liczne grono samorządowców z Szydłowca spotkało się na Watykanie z Janem Pawłem II. Teraz on przybywa do nas w znaku swojej krwi - dodał A. Jarzyński. Burmistrz wraz z radnym Janem Depo, przekazali list Księdzu Metropolicie, z podziękowaniem oraz kwiaty i akwarele z widokiem na szydłowiecką farę św. Zygmunta.

Przewodniczący Rady Powiatu, powiedział, że ten cenny dar, Szydłowiec otrzymuje w 35 lecie wyboru papieża Polaka, 30 lecie Jego II pielgrzymki do Polski, w czasie której uczył nas niełatwej miłości do Ojczyzny. M. Sokołowski wyraził radość z decyzji Jego Ekscelencji Księdza Kardynała, o przekazaniu relikwii I stopnia Błogosławionego Jana Pawła II parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Wyraził nadzieję, że "kult Jana Pawła II pogłębi się w mieście i powiecie, przyczyniając się do ograniczenia społecznych bolączek ziemi szydłowieckiej, wśród których najbardziej dokuczliwe jest wysokie bezrobocie, osłabienie więzi rodzinnych, duża migracja". W darze dla Ks. Kardynała , przekazał "ku pokrzepieniu serca i ciała" kosz wędlin i miody wytworzone na Ziemi Szydłowieckiej.

Metropolita krakowski podzielił się swymi wspomnieniami o bł. Janie Pawle II, Człowieku modlitwy i miłości Boga i bliźniego. Mówił Jan Paweł II, był i jest kimś bliskim, wy to czujecie. Pobłogosławił dwóm szydłowieckim parafiom, Miastu i Powiatowi. Powiedział "macie znajomości wielkie w Kościele, arcybiskup w Częstochowie, arcybiskup Zimowski z Rzymu i własny Biskup". Kardynała podziękował za jak to określił "okazane gesty życzliwości także wobec jego osoby, poparcie tego co robimy (Kościół Krakowski) dla utrwalenia pamięci o wielkim człowieku i zadbanie o dziedzictwo osoby Papieża Polaka, aby to dziedzictwo przekazać następnym pokoleniom". Metropolita Stanisław Dziwisz, podkreślił znacznie nauczania bł. Jana Pawła II i mówił: warto do tego nauczania sięgać, zwłaszcza do przemówień z pielgrzymek do Polski.

Kardynał przekazał różańce całej grupie i pobłogosławił przybyłych. Pielgrzymi odwiedzili następnie kaplicę metropolitów krakowskich i bududowane na Łagiewnikach Centrum Myśli Jana Pawła II. Zrobiło ono wielkie wrażenie na zwiedzających swą koncepcją architektoniczną, wystrojem, a także zgromadzonymi papieskimi pamiątkami. Znalazła się tutaj także chwila na modlitwę i dziękczynienie Bogu za dar osoby i spuścizny bł. Jana Pawła II.

Po powrocie do Szydłowca, w kaplicy Domu Zakonnego S.S. Michaelitek, pomodlono się przy Relikwiach, odmawiając między innymi Litanię do Bł. Jana Pawła II. Na zakończenie ksiądz kan. A. Radzimirski pobłogosławił zebranych relikwiami , które do czasu uroczystego przeniesienia do fary św. Zygmunta, pozostaną w kapicy Sióstr.

Pielgrzymi z Szydłowca, byli przyjęci w Krakowie po ojcowsku i po królewsku, za co składają podziękowania z wdzięcznego serca JE ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz prezesowi SAP z Opoczna Zbigniewowi Gretce, który o to spotkanie zabiegał, je animował i udzielił szydłowieckim pielgrzymom wszelkiej pomocy. Była to wielka uczta duchowa, dla tych wszystkich którzy spotkali się z Księdzem Kardynałem, najbliższym świadkiem życia i świętości bł. Jana Pawła II.


Dodaj Komentarz